Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Eskilstuna

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter G
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C
Beställare=markägare. Ca 120- 130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Underjordiskt parkeringshus. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
SABO Kombohus Flex.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 3
SABO Kombohus Flex.

Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
SABO Kombohus Flex

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 3 mfl

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 2

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Öst

Utbyggnad av vindkraft i Eskilstuna kommun
Avser ett uppdrag gällande en utredning om Eskilstuna kommunkoncerns vindkraft.

Nybyggnad av handelshus i Eskilstuna

Nybyggnad av lager/kontors och industrihall i Eskilstuna

Nybyggnad av högstadieskola i Eskilstuna
7-9 skola

Nytt småindustriområde i Vilsta, Eskilstuna

Nybyggnad av radhus på Borsökna, Eskilstuna, etapp 3

Ny aktivitetspark i Skiftinge

Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av LSS boende, 6 platser+personal. Ca 1000 m2 tomtyta. Hörnedalsgatan / Flackstavägen.

Ny mobil panncentral vid Eskilstuna Logistikpark i Kjula, Eskilstuna
Omfattar en komplett leverans och byggnation av en biooljeeldad hetvattenpanna om 2,5 MW i container.

Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.

Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad/kontor.

Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.

Utbyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för dragning av VA-ledningar. Ca 350 meter.

Nyanläggning av våtmark i Balsta, Eskilstuna

Nybyggnad av gc-väg i Eskilstuna

Nybyggnad av rastplats med toaletter och p-platser i Torshälla
Ur investeringsbudget 2013-2017.

Nybyggnad av gc-bro i Eskilstuna

Nybyggnad av tvätthall i Eskilstuna

Ny allaktivitetsplats i Torshälla
Allaktivitetsplatsen ska omfatta: multisportarena, scen, toalett/förrådsbyggnad, sandplan, grillplatser mm.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Näshulta socken, Eskilstuna
Området ingår i Näshulta socken och utgör totalt ca 280 anslutningar i området som består av ca 330 permanentboende och 120 fritidshus.

Nybyggnad av spontanidrottsplatser i Eskilstuna

Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av 25st garageplatser i två olika byggnader (20+5 platser).

Nybyggnad av skatepark i Eskilstuna

Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av kontor i Eskilstuna
Nybyggnad av kontorshus.

Nybyggnad av regionnät i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nerläggning av kabel Vallby-Kolsta 6:6, Hensta 3:14, 4:5, Åkerby 1:36, Grundby 1:28.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt 2 miljöhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt garage.

Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 st enbostadshus och dubbelgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av del av flerbostadshus.

Nybyggnad av stall i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 st gäststall.

Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av 4 miljöstationer.

Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av 5 cykelförråd Nithammaren 4, Niten 11, Dammsnäckan 1 (2st). Dinosarien 1.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport (passivhus).

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och dubbelgarage samt installation av eldstad.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av bussväderskydd och skärmtak för cyklar.

Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av byggbodar.

Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelförråd samt anordnande av 4 parkeringsplatser.

Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 industritält.

Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 sophus.

Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 bodar tidsbegränsat lov tom 2018-10-31.

Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av sophus.

Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef.

Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av växthus i Eskilstuna
Nybyggnad av växthus.

Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöbod.

Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation samt uppsättning av skylt.

Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstationer.

Nybyggnad av paviljong i Eskilstuna
Nybyggnad av paviljong tidsbegränsat lov tom 2018-03-01.

Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
Nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Nybyggnad av rast-och manskapsbod.

Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkering, tidsbegränsat bygglov t o m 2019-12-01.

Nybyggnad av nätstation i Eskilstuna
Nybggnad av 2 nätstaioner.

Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Nybyggnad av 18 parkeringsplatser.

Nybyggnad av kontor i Eskilstuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av 2 kontorsbodar tom 2018-06-30.

Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Uppförande av kopplingsskåp.

Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation 44T04.

Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Eskilstuna
Uppförande av återvinningsstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Eskilstuna
Uppförande av återvinningsstaton.

Nybyggnad av utegym i Eskilstuna
Entreprenaden består av att anlägga två utegym, komplettera fyra och flytta samt komplettera ett. Gymmen är belägna i Kjula, Skogstorp, Gredby, Hällby, Mesta, Årby och Slagsta.

Om- och tillbyggnad av parkeringar i Eskilstuna
Kungsgatan 86 och Ridderhofsgatan 4-6. Entreprenaderna omfattar utbyggnad av parkeringsplatser till befintlig parkering samt avjämning och asfaltering av befintlig parkeringsyta. Erforderlig dagvattenavledning samt kanalisation för framtida motorvärmare ska ingå i entreprenaden.

Ny toalett- och duschmodul vid camping i Näshulta
Avser modul/moduler som ska innehålla 5 st unisextoaletter med tillgång till handfat, 1 st handikapptoalett och 3 separata duschar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: