Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Eskilstuna

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.
Nybyggnad av verkstad mm i Eskilstuna
Nybyggnad av verkstadshall och tvätthall för tåg och x antal km tågräls.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Underjordiskt parkeringshus. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 2
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 3
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper inom Nithammaren 8 m fl.
Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna.
Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna
I ett område norr om Alberga tätort i Eskilstuna kommun planeras en vindpark med upp till 13 vindkraftverk. Totalhöjd max 210 meter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt rivning av flerbostadshus. Totalt 33 lgh varav 6 lgh för LSS-boende. Behandlad tomtarea 3146 m2.
Exploatering för nya bostäder i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017. Avser nyanläggning av ca 880 m lokalgata och ca 110 m GC-väg. I entreprenaden ingår anläggande av VA och gatuöverbyggnad exklusive beläggning. Färdigställande av gator, övriga ledningsarbeten m.m. kommer att utföras i en senare entreprenad. I entreprenaden ingår också läggning av 160 m dagvatten som kommer att ligga parallellt med Odlarvägen.
Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av LSS boende, 6 platser+personal. Ca 1000 m2 tomtyta. Hörnedalsgatan / Flackstavägen.
Ny mobil panncentral vid Eskilstuna Logistikpark i Kjula, Eskilstuna
Omfattar en komplett leverans och byggnation av en biooljeeldad hetvattenpanna om 2,5 MW i container.
Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.
Ny gc-väg längs Västerleden i Eskilstuna
Avser sträckan mellan Fagottvägen och Torshällavägen. Kommer ev etappindelas.
Utbyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för dragning av VA-ledningar. Ca 350 meter.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Ny allaktivitetsplats i Torshälla
Allaktivitetsplatsen ska omfatta: multisportarena, scen, toalett/förrådsbyggnad, sandplan, grillplatser mm.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av 25st garageplatser i två olika byggnader (20+5 platser).
Nybyggnad av utegym i Eskilstuna
Entreprenaden består av att anlägga två utegym, komplettera fyra och flytta samt komplettera ett. Gymmen är belägna i Kjula, Skogstorp, Gredby, Hällby, Mesta, Årby och Slagsta.
Nybyggnad av kontor i Eskilstuna
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 st enbostadshus och dubbelgarage.
Nybyggnad av tvätthall i Eskilstuna
Nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av containerpanncentral i Eskilstuna
Nybyggnad av containermoduler (biokolpanna).
Nybyggnad av regionnät i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nerläggning av kabel Vallby-Kolsta 6:6, Hensta 3:14, 4:5, Åkerby 1:36, Grundby 1:28.
Nybyggnad av staket i Eskilstuna
Uppförande av staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Eskilstuna
Uppförande av återvinningsstaton.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och dubbelgarage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av förrådstält tidsbegränsat tom 2027-05-01.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av bod för gym (flytt inom fastigheten).
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av bussväderskydd och skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av kiosk i Eskilstuna
nybyggnad av glasskiosk tidsbegränsat lov tom 2017-09-25.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Torshälla-Sövsta 1:36, 1:7, 1:32, Torlunda 1:176, 1:59.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Nybyggnad av teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av två enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för utfyllnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
tidsbegränsat lov för anordnande av parkering tom 2018-10-31.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av två bodar tom 2017-12-31.
Nybyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för anordnade av plattform och hårdgjord stig.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad med skärmtak på industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 st miljöhus Trevnaden 1, Tapeten 1, Torsviggen 1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkering, tidsbegränsat bygglov t o m 2019-12-01.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkeringar.
Utbyte av båtbrygga i Sundbyholm, Eskilstuna
Objektet avser utbyte av båtbrygga 3000 vid Sundbyholm.
Om- och tillbyggnad av parkeringar i Eskilstuna
Kungsgatan 86 och Ridderhofsgatan 4-6. Entreprenaderna omfattar utbyggnad av parkeringsplatser till befintlig parkering samt avjämning och asfaltering av befintlig parkeringsyta. Erforderlig dagvattenavledning samt kanalisation för framtida motorvärmare ska ingå i entreprenaden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: