Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Eskilstuna

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.

Ny tåg/verkstadsdepå i Eskilstuna
Verkstad med 4 verkstadsspår, hall för tvätt, sanering och avisning samt uppställningsspår med plattformar. Reservdelslager.

Nybyggnad av logistikcenter och lager i Eskilstuna
Projektet avser nybyggnad av logistikcenter/lager i delvis två plan. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ca 180 lgh planeras, kommer ev byggas etappvis.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.

Nybyggnad av äldreboende i Torshälla
Placeringen är ej fastställd, man tittar på olika alternativ. Ca 70 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter E
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter G
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Ca 100 bostäder. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C
Beställare=markägare. Ca 120- 130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.

Ny logistikpark i Eskilstuna

Nytt område för bostäder i Nyfors, Eskilstuna

Om- och tillbyggnad av affärshus i Skiftinge

Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av markbostäder i Eskilstuna
Projektet ligger helt stilla. Oklart när/om det blir aktuellt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.

Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna
I ett område norr om Alberga tätort i Eskilstuna kommun planeras en vindpark med upp till 13 vindkraftverk. Totalhöjd max 210 meter. Samråd med myndigheter och allmänhet kommer att hållas under hösten 2014. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 2

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Öst

Nybyggnad av villor, radhus och parshus i Torshälla
10 000 kvm stort område.

Nybyggnad av kontor i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla
Bostadsrätter och hyresrätter.

Nybyggnad av logistikbyggnad i Eskilstuna
Ca 6 hektar mark.

Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Uppdraget avser deltagande som beställarens konsult för framtagande av skisser av typ volymstudie / förstudie i kommande planprocess där Eskilstuna Kommunfastigheter AB kommer att vara delaktiga samt projektering av förfrågningshandling för en totalentreprenad gällande nyproduktion av bostäder inom kv Löparen 1 i Torshälla.

Nybyggnad av radhus på Djursta, Eskilstuna

Nybyggnad av handelshus i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus med butik i bottenplan, Eskilstuna

Nybyggnad av lager/kontors och industrihall i Eskilstuna

Nybyggnad av industri och handel i Eskilstuna

Nybyggnad av radhuslägenheter på Borsökna, Eskilstuna, etapp 2

Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna

Nybyggnad av radhus på Borsökna, Eskilstuna, etapp 3

Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019. Placeringen är ej fastställd.

Förhyrning av tillfällig högstadieskola i Eskilstuna
Nybyggnad av tillfällig högstadieskola. Kommunen önska teckna ett 5-årigt hyreskontrakt för en tillfälligt uppförd lösning. Skolan ska vara 3-parallellig 7-9 skola innehållande samtliga behov exklusive idrottsutrymmen.

Nybyggnad av parkering i Eskilstuna

Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.

Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad/kontor.

Nybyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Planerat projekt i TIDIGT skede. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.

Nyanläggning av våtmark i Balsta, Eskilstuna

Nybyggnad av gc-väg i Eskilstuna

Nybyggnad av gc-bro i Eskilstuna

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Näshulta socken, Eskilstuna
Området ingår i Näshulta socken och utgör totalt ca 280 anslutningar i området som består av ca 330 permanentboende och 120 fritidshus.

Nybyggnad av spontanidrottsplatser i Eskilstuna

Ny gc-väg längs Kungsvägen i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019.

Ny parkanläggning längs kanalområdet i Torshälla
Ur investeringsbudget 2015-2019.

Återuppförande av maskinhall
Återuppförande på befintlig grund.

Nybyggnad av gc-väg i Eskilstuna
Omvandling Väster, ny cykelbana ca 200 meter.

Nybyggnad av gc-väg på Stenby, Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019.

Nybyggnad av gc-väg i Skogstorp
Ur investeringsbudget 2013-2017.

Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av kontor i Eskilstuna
Nybyggnad av kontorshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt garage.

Nybyggnad av stall i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 st gäststall.

Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av 5 st miljöhus Dovhjorten 2, Duvan 1, 2, Domherren 2, 3.

Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelförråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage/carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av bef enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garagelänga.

Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöbod.

Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation samt uppsättning av skylt.

Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Nybyggnad av parkering.

Nybyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning och schaktning.

Nybyggnad av kontor i Eskilstuna
Nybyggnad av kontorsbarack.

Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av två förråd.

Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av tvåbostadshus.

Nybyggnad av växthus i Eskilstuna
Nybyggnad av växthus.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Eskilstuna
Nybyggnadav avloppspumpstation.

Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikskåp samt nedläggning av kabel.

Nybyggnad av kontor i Eskilstuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av 2 kontorsbodar tom 2018-06-30.

Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation 44T04.

Nybyggnad av återvinningsstation i Eskilstuna
Uppförande av återvinningsstation.

Nybyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Uppställningsplats för maskiner.

Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkeringsplats (uppställningsplats) samt plåtplank.

Ny toalett- och duschmodul vid camping i Näshulta
Avser modul/moduler som ska innehålla 5 st unisextoaletter med tillgång till handfat, 1 st handikapptoalett och 3 separata duschar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: