Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
SABO Kombohus Flex. 140-160 lägenheter. Antal parkeringsplatser ska vara minst 40 st under tak.
Nyb av förskola och vårdbostäder i Eskilstuna
Avser 60 platser för vårdboende och 120 förskoleplatser med 6 avdelningar. Kvarter H.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 st parhus och 36 st enbostadshus samt 20 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna.
Nybyggnad av flerbostadhus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 35 lgh samt 1 lokal/restaurang. Tidigare kv Nithammaren 8. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper inom Nithammaren 8 m fl.
Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Nybyggnad av bostäder i Hållsta
20-25 bostäder i form av parhus och friliggande hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
2 olika byggherrar, kommer att bygga en varsin del av flerbostadshuset som blir format som en hästsko.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 953 mellan Eskilstuna-Sundbyholm
Ca 8 km lång. Även ledningar för VA, el och opto ingår.
Utbyggnad av vindkraft i Eskilstuna kommun
Avser ett uppdrag gällande en utredning om Eskilstuna kommunkoncerns vindkraft.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Exploatering för logistikpark i Eskilstuna
Nyanläggning av ca 1900 m, industrigata med tillhörande GC-väg. I entreprenaden ingår anläggande av VA, el, belysning och opto.
Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna, etapp 1
Nybyggnad av radhus och förråd.
Nybyggnad av gasledning i Eskilstuna
Planerat framflyttat projekt. Ca 11 km, dubbla ledningar
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av garage.
Ny aktivitetspark i Skiftinge
Avser ombyggnad av Långbergsparken till en allaktivitetspark. Arbeten som ska utföras är byggnation av en scen, anläggande av parkourområde, lekplats, utegym, boulebana, VA-arbeten, gc-vägar, belysning, planteringar, upprustning av befintliga grönytor mm.
Ny gc-väg längs Västerleden i Eskilstuna
Avser sträckan mellan Fagottvägen och Torshällavägen. Kommer ev etappindelas.
Nybyggnad av grupphus i Näshulta
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Ny allaktivitetsplats i Torshälla
Allaktivitetsplatsen ska omfatta: multisportarena, scen, toalett/förrådsbyggnad, sandplan, grillplatser mm.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 st enbostadshus och garage.
Förlängning av plattform i Kvicksund
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning. El och signalarbeten.
Ny gc-väg längs Klostergatan i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019.
Nybyggnad av gc-väg i Eskilstuna
Omvandling Väster, ny cykelbana ca 200 meter.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av radhus.
Ny gc-väg längs Ärstavägen i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Breddning av trottoar mm.
Nybyggnad av värmeverk i Eskilstuna
Nybyggnad av värmecentral.
Nybyggnad av fördelningsstation i Eskilstuna
Nybyggnad av fördelningsstation.
Nybyggnad av kyrka i Eskilstuna
Nybyggnad av kyrka.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Eskilstuna
Nybyggnad av parkourpark samt nybyggnad av utescen i park.
Nybyggnad av plank i Eskilstuna
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av plank i Eskilstuna
Nybyggnad av grafittiplank.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 lagertält.
Nybyggnad av driftledning i Eskilstuna
Nedläggning av fibernät, strandskyddsdispens.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av 7 byggbodar, tidsbegränsat t o m 2022-11-29.
Nybyggnad av brygga i Eskilstuna
Nybyggnad av brygga samt rivning av bef brygga och bod.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd, installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av fastbränsleanläggning i Eskilstuna
Nybyggnad av fastbränslepanna.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybygnad av cykelgarage.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt ufförande av ny transformatorstation 24T58.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstationer samt nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation 34T16.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation 56T63.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation 65T67.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av trädgårdsbodar.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av tvåbostadshus Odlaren 1:180,1:181.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkering, strandskyddsdispens.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Uppförande av byggnadsverk.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation 24T51.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation 47T67.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation 54T78.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation T589, tidsbegränsat lov t o m 2020-12-31.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Uppförande av tre stycken lagertält.
Nybyggnad av garagetält i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar en komplett leverans och montage av en garagelösning med plats för 20 st fordon.
Nybyggnad av cykelgarage i Eskilstuna
Objektet avser ett cykelväderskydd vid resecentrum. Väderskyddet ska vara av glas och kunna härbärgera ca 50 cyklar, 5 av platserna ska kunna erbjuda laddning av elcyklar. Till väderskyddet ska ett passersystem som ska kommunicera med Sörmlandstrafikens resekort installeras.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: