Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Eskilstuna

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Planer för 100-150 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Planer för ca 170 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.
Ny logistikpark i Eskilstuna
180 000 m2 mark.
Nyb av förskola och vårdbostäder i Eskilstuna, kv H
Avser 60 platser för vårdboende och 120 förskoleplatser med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Underjordiskt parkeringshus. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Hus 1 (norra) och Hus 2 (östra). 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna.
Nybyggnad av flerbostadhus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 35 lgh samt 1 lokal/restaurang. Tidigare kv Nithammaren 8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper inom Nithammaren 8 m fl.
Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.
Nybyggnad av bostäder i Hållsta
20-25 bostäder i form av parhus och friliggande hus.
Exploatering för logistikpark i Eskilstuna
Nyanläggning av ca 1900 m, industrigata med tillhörande GC-väg. I entreprenaden ingår anläggande av VA, el, belysning, fjärrvärme och opto.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 953 mellan Eskilstuna-Sundbyholm
Ca 8 km lång. Även ledningar för VA, el och opto ingår.
Utbyggnad av vindkraft i Eskilstuna kommun
Avser ett uppdrag gällande en utredning om Eskilstuna kommunkoncerns vindkraft.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt rivning av flerbostadshus. Totalt 33 lgh varav 6 lgh för LSS-boende. Behandlad tomtarea 3146 m2.
Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 11 st enbostadshus (Hus 1-11) och carportar samt installation av eldstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av garage.
Nybyggnad av gasledning i Eskilstuna
Planerat framflyttat projekt. Ca 11 km, dubbla ledningar
Exploatering för nya bostäder i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017. Avser nyanläggning av ca 880 m lokalgata och ca 110 m GC-väg. I entreprenaden ingår anläggande av VA och gatuöverbyggnad exklusive beläggning. Färdigställande av gator, övriga ledningsarbeten m.m. kommer att utföras i en senare entreprenad. I entreprenaden ingår också läggning av 160 m dagvatten som kommer att ligga parallellt med Odlarvägen.
Ny aktivitetspark i Skiftinge
Avser ombyggnad av Långbergsparken till en allaktivitetspark. Arbeten som ska utföras är byggnation av en scen, anläggande av parkourområde, lekplats, utegym, boulebana, VA-arbeten, gc-vägar, belysning, planteringar, upprustning av befintliga grönytor mm.
Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av LSS boende, 6 platser+personal. Ca 1000 m2 tomtyta. Hörnedalsgatan / Flackstavägen.
Ny gc-väg längs Västerleden i Eskilstuna
Avser sträckan mellan Fagottvägen och Torshällavägen. Kommer ev etappindelas.
Nybyggnad av grupphus i Näshulta
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Ny allaktivitetsplats i Torshälla
Allaktivitetsplatsen ska omfatta: multisportarena, scen, toalett/förrådsbyggnad, sandplan, grillplatser mm.
Förlängning av plattform i Kvicksund
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning. El och signalarbeten.
Ny gc-väg längs Klostergatan i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av radhus.
Ny gc-väg längs Ärstavägen i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Breddning av trottoar mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 flerbostadshus (bovieran).
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 st enbostadshus och garage.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 st transformatorstationer Råby-Kolsta 3:3 (2st), Råby:Kolsta 1:12, Råby-Ökna 1:4, Bånkesta 1:2 (2st).
Nybyggnad av fördelningsstation i Eskilstuna
Nybyggnad av fördelningsstation elkraft samt transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garagelänga samt rivning av bef garagelänga.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garagelänga.
Nybyggnad av brygga i Eskilstuna
Nybyggnad av brygga samt rivning av bef brygga och bod.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Eskilstuna
Nybyggnad av bullerplank samt 70 parkeringsplatser.
Nybyggnad av brygga i Eskilstuna
Nybyggnad av båtbrygga.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av carportslänga.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 lagertält.
Nybyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning/schaktning.
Nybyggnad av driftledning i Eskilstuna
Nedläggning av fibernät, strandskyddsdispens.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av 6 parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkering, strandskyddsdispens.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av kiosk i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av glasskiosk mellan 1 maj - 30 augusti 2018.
Nybyggnad av energiverk i Eskilstuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av energicentral tom 2022-09-12.
Nybyggnad av nätstation i Eskilstuna
Uppförande av nätstation NS34542.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Uppförande av teknikbod för fibernät.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation 47T67.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av fritidshus samt nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt ufförande av ny transformatorstation 24T58.
Nybyggnad av bredband i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nedläggning av fiberkabel Odlaren 1:1, Grönsta 2:38, Ramshammar 8:2, 5:8.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Eskilstuna
Nybyggnad av parkourpark samt nybyggnad av utescen i park.
Nybyggnad av plank i Eskilstuna
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Nybyggnad av teknikbod för fibernät.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Eskilstuna
Nybyggnad av toalett och duschmodul.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av trädgårdsbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: