Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Södermanlands län

Eskilstuna (99)
Flen (21)
Gnesta (20)
Nyköping (74)
Oxelösund (21)
Trosa (24)
Vingåker (6)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 344 st.

Nybyggnad av naturgasterminaler i Oxelösund

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.

Ny stadsdel i solbergaområdet i Vagnhärad

Nybyggnad av verkstad mm i Eskilstuna
Nybyggnad av verkstadshall och tvätthall för tåg.

Ny tåg/verkstadsdepå i Eskilstuna
Verkstad med 4 verkstadsspår, hall för tvätt, sanering och avisning samt uppställningsspår med plattformar. Reservdelslager.

Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs
Drygt 250 bostäder i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Arnö

Nybyggnad av flerbostadshus/punkthus i Nyköping

Nytt naturgasnät mellan Norrköping-Oxelösund m fl, etapp 4

Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av logistikcenter och lager i Eskilstuna
Projektet avser nybyggnad av logistikcenter/lager i delvis två plan. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.

Nya naturgasledningar mellan Oxelösund och Västerås, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa. etapp 2
1 flerbostadshus med 12 lgh (bostadsrätter) på ca 900 kvm samt upp till 90 småhus i form av villor/parhus/kedjehus och radhus. Kommer att byggas i 2 etapper

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa, etapp 1
1 flerbostadshus med 12 lgh (bostadsrätter) på ca 900 kvm samt upp till 90 småhus i form av villor/parhus/kedjehus och radhus. Kommer att byggas i 2 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus & parkeringsgarage i Strängnäs
160 lägenheter är planerade.

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Byggs vid korsningen Eriksbergsvägen-Linnévägen. Ca 100 lgh. 4-5-7 våningar.

Ny- och påbyggnad av bostäder i centrala Flen
Götgatan/Drottninggatan. Sammanlagt 140 lägenheter på bägge etapperna.

Nybyggnad av äldreboende i Torshälla
Placeringen är ej fastställd, man tittar på olika alternativ. Ca 70 platser.

Nyb av förskola, vårdbostäder, flerbostadshus,Eskilstuna, kv H
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter E
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter G
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Ca 100 bostäder. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C
Beställare=markägare. Ca 120- 130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.

Nytt område för bostäder i Nyfors, Eskilstuna

Nytt bostadsområde i Tosterö, Strängnäs del 1

Ny logistikpark i Eskilstuna

Nybyggnad av hyresrätter i Marieberg, Nyköping
Det kommer att byggas sju hus om fyra till fem våningar.

Exploateringsområde för bostäder i Slottskogen, Flen

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av överföringsledning mellan Flen och Katrineholm

Nybyggnad och rivning av skollokaler i Vingåker

Rivning och nybyggnad av skola i Flen

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Trosa
70-tal bostäder.

Nybyggnad av enbostadshus med garage i Mariefred, etapp 2 mfl

Nybyggnad av skola i Stigtomta
F-6 skola med ca 5000 kvm byggnad samt 11000 kvm utemiljö planeras.

Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. Avser ca 480 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla
Placeringen är ej fastställd, man tittar på olika alternativ.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla

Nybyggnad av AC-station i Hedenlunda

Exploateringsområde för bostäder i Hyltinge strand, Flen

Nya bostäder mm i Forssjö
30 hektar stort område

Nytt bostadsområde i Tosterö, Strängnäs del 1
30-40 bostäder.

Nytt bostadsområde i Tosterö, Strängnäs del 1
40-50 lägenheter.

Nytt verksamhetsområde i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
18 lägenheter i 2 våningshus + 17 lägenheter i radhus. 10336 kvm2 mark

Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.

Nybyggnad av brandstation i Katrineholm
Avser nybyggnad av brandstation på del av fastigheten Gersnäs 3:8 utmed väg 56 vid Katrineholms norra rondell. Fastigheten kommer att ligga i direkt anslutning till Västra Södermanlands Räddningstjänst övningsfält.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa
BTA: 12 000-15 000 m2.

Nybyggnad av omsorgsboende i Torshälla
Ca 40 vårdplatser.

Nybyggnad av bostäder i Hyltinge strand, Flen
Ca 60 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter i fyra flerbostadshus samt ett garage.

Nybyggnad av markbostäder i Eskilstuna
Projektet ligger helt stilla. Oklart när/om det blir aktuellt.

Nybyggnad av parkeringsdäck i Katrineholm

Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping

Nybyggnad av bro i Flen

Nybyggnad av bostadsrätter & parkering under mark i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Upphandlingen avser nybyggnad av ett flerbostadshus i tre plan plus källarvåning innehållande ca 36 lägenheter. Total bruttoarea 3 600 m².

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 1
Avser ett kvarter för flerbostadshus på totalt 25-30 lägenheter.

Nybyggnad av äldreboende i Gnesta
Ca 40 platser på 4 avdelningar, ersättning för Liljedalshemmet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Nyköping, etapp 2
BoKlok.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av 45 hyresrätter. 3 huskroppar med 3 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av enbostadshus i grupp med garage och förråd.

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
30-40 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Radhus och flerbostadshus

Nybyggnad av punkthus i Nyköping
SABO-hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
30-40 lägenheter. Intill Repslagaregatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs etapp 1
4-5 våningar. Mellan Regementsgatan och Mälaren.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad
1 hus i 3 våningar samt 1 hus i 4 våningar.

Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund
Nybyggnad av 11 st kedjehus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
4-6 våningar

Nybyggnad av bostäder i Strängnäs

Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa

Nybyggnad av flerbostadshus i Flen

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 2

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 2

Nybyggnad av punkthus i Arnö

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Bygglov flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Bondegatan/Kapellgatan.

Nybyggnad av va-ledning mellan Gnesta-Laxne
Ca 17 km ny avloppsledning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mariefred
Ca 23 bostadsrätter.

Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 953 mellan Eskilstuna-Sundbyholm
Ca 8 km lång.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: