Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Södermanlands län

Eskilstuna (90)
Flen (14)
Gnesta (22)
Nyköping (70)
Oxelösund (18)
Trosa (27)
Vingåker (4)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 308 st.

Nybyggnad av naturgasterminaler i Oxelösund

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.

Ny tåg/verkstadsdepå i Eskilstuna
Verkstad med 4 verkstadsspår, hall för tvätt, sanering och avisning samt uppställningsspår med plattformar. Reservdelslager.

Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs
Drygt 250 bostäder i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Arnö

Nytt naturgasnät mellan Norrköping-Oxelösund m fl, etapp 4

Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av logistikcenter och lager i Eskilstuna
Projektet avser nybyggnad av logistikcenter/lager i delvis två plan. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ca 180 lgh planeras, kommer ev byggas etappvis.

Nybyggnad av bostäder, Östra stadsskogen i Strängnäs
400-450 bostäder.

Nya naturgasledningar mellan Oxelösund och Västerås, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus & parkeringsgarage i Strängnäs
160 lägenheter är planerade.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa
1 flerbostadshus med 12 lgh (bostadsrätter) på ca 900 kvm samt upp till 90 småhus i form av villor/parhus/kedjehus och radhus.

Ny- och påbyggnad av bostäder i centrala Flen
Götgatan/Drottninggatan.

Nybyggnad av äldreboende i Torshälla
Placeringen är ej fastställd, man tittar på olika alternativ. Ca 70 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter E
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter G
Ca 100 bostäder.

Nytt område för bostäder i Nyfors, Eskilstuna

Om- och tillbyggnad av affärshus i Skiftinge

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Ca 100 bostäder. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C
Beställare=markägare. Ca 120- 130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.

Ny logistikpark i Eskilstuna

Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av hyresrätter i Marieberg, Nyköping
Det kommer att byggas sju hus om fyra till fem våningar.

Nybyggnad av flerbostadhus i Trosa
Flerfamiljshus med 47 lägenheter, 4 lokaler samt garage med 35 bilplatser. Totalt är det 4105 BOA, 580 kvm lokaler samt 1372 kvm gemensamma ytor och garage.

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av överföringsledning mellan Flen och Katrineholm

Rivning och nybyggnad av skola i Flen

Nybyggnad av enbostadshus med garage i Mariefred, etapp 2 mfl

Nybyggnad av bostadsområde i Katrineholm, etapp 1 & 2

Nybyggnad av skola i Stigtomta
F-6 skola med ca 5000 kvm byggnad samt 11000 kvm utemiljö planeras.

Nybyggnad av punkthus i Oxelösund
Två punkthus, 20-24 våningar höga och en lägre byggnad i 1 våning planeras. Ca 130 lägenheter totalt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.

Nybyggnad av markbostäder i Eskilstuna
Projektet ligger helt stilla. Oklart när/om det blir aktuellt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter i fyra flerbostadshus samt ett garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 3-5 våningar och ett p-däck delvis under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta

Nya bostäder mm i Forssjö
30 hektar stort område

Nytt verksamhetsområde i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
30-50 bostäder i flera huskroppar.

Exploateringsområde för bostäder i Hyltinge strand, Flen
30-50 tomter

Nybyggnad av parkeringsdäck i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.

Nybyggnad av padhus och villor i Nyköping, etapp 2
4 enbostadshus & 9 parhus.

Nybyggnad av bostadsrätter & parkering under mark i Nyköping

Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Upphandlingen avser nybyggnad av ett flerbostadshus i tre plan plus källarvåning innehållande ca 36 lägenheter. Total bruttoarea 3 600 m².

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av äldreboende i Gnesta
Ca 40 platser på 4 avdelningar, ersättning för Liljedalshemmet.

Nybyggnad av parkeringshus på Högbrunn, Nyköping
P-hus för ca 300 bilar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 1
Avser ett kvarter för flerbostadshus på totalt 25-30 lägenheter.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Nyköping, etapp 2
BoKlok.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av 45 hyresrätter. 3 huskroppar med 3 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
30-40 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
30-40 lägenheter. Intill Repslagaregatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad
1 hus i 3 våningar samt 1 hus i 4 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund
Nybyggnad av 11 st kedjehus.

Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna
I ett område norr om Alberga tätort i Eskilstuna kommun planeras en vindpark med upp till 13 vindkraftverk. Totalhöjd max 210 meter. Samråd med myndigheter och allmänhet kommer att hållas under hösten 2014. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av punkthus i Nyköping
SABO-hus.

Nybyggnad av bostäder i Strängnäs

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa

Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm

Ny vindkraftpark i Bråviken

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 2

Nybyggnad av punkthus i Arnö

Nybyggnad av va-ledning mellan Gnesta-Laxne
Ca 17 km ny avloppsledning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Planerat projekt. Oklar byggstart.

Nybyggnad av industri/verkstad och kontor i Nyköping
Trä eller stålstomme.

Nybyggnad av gymnastikhall i Strängnäs
Objektet avser att såsom totalentreprenör genomföra nyuppförande av gymnastikhall som ansluts till befintligt omklädningsrum. Gymnastikhallen skall användas för truppgymnastik och ha nedfälld utrustning och gropar i golvet. Lokalen skall användas av 100 gymnaster samtidigt.

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Öst

Utförande av mitträcken längs E20 mellan Biskopskvarn-Nykvarn

Nyb av parkeringsdäck med ovanliggande bostäder i Nyköping

Nyb av ridanläggning med konferens- och övernattning på Vårnäs

Exploateringsområde för bostäder i Flen, etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Oxelösund

Nybyggnad av bostäder i Sparreholm

Nybyggnad av bostäder i centrala Flen

Nybyggnad av kontor i Eskilstuna

Nybyggnad av villor, radhus och parshus i Torshälla
10 000 kvm stort område.

Ombyggnad av flygfält till annan verksamhet i Strängnäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla
Bostadsrätter och hyresrätter.

Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Uppdraget avser deltagande som beställarens konsult för framtagande av skisser av typ volymstudie / förstudie i kommande planprocess där Eskilstuna Kommunfastigheter AB kommer att vara delaktiga samt projektering av förfrågningshandling för en totalentreprenad gällande nyproduktion av bostäder inom kv Löparen 1 i Torshälla.

Nybyggnad av logistikbyggnad i Eskilstuna
Ca 6 hektar mark.

Nybyggnad av enbostadshus i Vingåker
Ca 18 hus,

Nybyggnad av grupphus i Malmköping
ca 30 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh.

Nybyggnad av bostäder i Mariefred, etapp 2
Här uppförs andra etappen av Brf Magnolialunden. Denna etapp kommer att bestå av 24 lägenheter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: