Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Södermanlands län

Eskilstuna (101)
Flen (10)
Gnesta (17)
Nyköping (71)
Oxelösund (25)
Trosa (21)
Vingåker (4)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 248 st.

Nybyggnad av naturgasterminaler i Oxelösund

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna

Ny tåg/verkstadsdepå i Eskilstuna

Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs

Nytt bostadsområde i Mariefred

Nytt naturgasnät mellan Norrköping-Oxelösund m fl, etapp 4

Nybyggnad av logistikcenter och lager i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1-4

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna

Nybyggnad av resecentrum i Strängnäs

Nya naturgasledningar mellan Oxelösund och Västerås, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus & parkeringsgarage i Strängnäs

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa

Nybyggnad av äldreboende i Torshälla

Nytt bostadsområde i Tosterö, Strängnäs, etapp 2

Nytt bostadsområde i Tosterö, Strängnäs, etapp 3

Nytt område för bostäder i Nyfors, Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter A

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter E

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter G

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I

Nyb av förskola, vårdbostäder, flerbostadshus,Eskilstuna, kv H

Ny logistikpark i Eskilstuna

Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av överföringsledning mellan Flen och Katrineholm

Rivning och nybyggnad av skola i Flen

Nybyggnad av enbostadshus med garage i Mariefred, etapp 2 mfl

Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund

Nybyggnad av skola i Stigtomta

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga

Nybyggnad av träningsskola i Eskilstuna

Nybyggnad av markbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping

Nybyggnad av brandstation i Katrineholm

Exploateringsområde för bostäder i Hyltinge strand, Flen

Nybyggnad av parkeringsdäck i Katrineholm

Nybyggnad av padhus och villor i Nyköping, etapp 2

Nybyggnad av bostadsrätter & parkering under mark i Nyköping

Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 1

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Nyköping, etapp 2

Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna

Nybyggnad av punkthus i Nyköping

Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund

Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa

Nybyggnad av bostäder i Nyköping etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Strängnäs

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 1

Nybyggnad av punkthus i Arnö

Nybyggnad av trygghetsboende i Hällby, Eskilstuna

Nybyggnad av va-ledning mellan Gnesta-Laxne

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Öst

Utförande av mitträcken längs E20 mellan Biskopskvarn-Nykvarn

Nybyggnad av gymnastikhall i Strängnäs

Nybyggnad av industri/verkstad och kontor i Nyköping

Nybyggnad av bostäder i Oxelösund, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Oxelösund, etapp 2

Nyb av parkeringsdäck med ovanliggande bostäder i Nyköping

Nyb av ridanläggning med konferens- och övernattning på Vårnäs

Exploateringsområde för bostäder i Flen, etapp 2

Exploatering för nytt bostadsområde i Mariefred

Nybyggnad av enbostadshus i Vingåker

Nybyggnad av butiker i Katrineholm

Nybyggnad av grupphus i Strängnäs

Nybyggnad av industrilokaler Oxelösund

Nybyggnad av kontor i Eskilstuna

Nybyggnad av lager och butik mm i Oxelösund

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla

Ombyggnad av flygfält till annan verksamhet i Strängnäs

Nybyggnad av villor, radhus och parshus i Torshälla

Nybyggnad av småindustri i Oxelösund

Nybyggnad av logistikbyggnad i Eskilstuna

Nytt exploateringsområde för bostadsbebyggelse i Flen, et 1

Nytt område för handel och industri i Gnesta

Nybyggnad av radhus på Djursta, Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus med butik i bottenplan, Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Lagnöviken

Nybyggnad av flerbostadshus i Finninge

Nybyggnad av enbostadshus med garage i Mariefred, etapp 1C

Nybyggnad av radhus i Gnesta etapp 1

Nybyggnad av radhus i Gnesta etapp 2

Nybyggnad av parkeringshus i Katrineholm

Nytt verksamhetsomårde i Nyköping

Ny gångtunnel mm i Nyköping

Ny råvattentäkt med ledningar i Gnesta

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: