Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ystad

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Beslut om projektets genomförande är ej taget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad, etapp 1
Första etappen avser totalt 64 lägenheter varav 4 stycken penthouse. Utöver detta tillkommer även en samlingslokal samt parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus med 26 lägenheter, installation av hiss, eldstad och rökkanal samt 4 stycken affärslokaler
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad, etapp 2
Andra etappen avser 43 lägenheter varav 3 stycken penthouse. Beräknad byggstart kommer ske efter att lägenheterna i den första etappen blivit sålda, se objekt nummer: 1349065.
Nybyggnad av hotell i Ystad
Nybyggnad hotell samt ändrad användning från badhus till hotell.
Nybyggnad av handelshus i Ystad
Avser nybyggnad av handelsfastighet för fem butiker.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser fd Stenhuggeritomten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Ystad med ca 45 lägenheter i 8 våningar.
Nybyggnad av industri på Öja industriområde, Ystad
Avser nybyggnad av infrastrukturen för nytt industri- och handelsområde. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän platsmark som innebär VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike, fördröjningsmagasin samt gröna ytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Ystad
Nybyggnad lss-boende samt förråd. Kommer avse 12 lägenheter + ett större gemensamt rum.
Nybyggnad av bostäder i Ystad, etapp 1
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i flerbostadshus. Totalt kommer det att byggas 130 lägenheter i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 15-18 lägenheter.
Nybyggnad av va-ledning i Nybrostrand, Ystad
Omfattar nybyggnad av VA-ledning i Nybrostrand.
Anläggande av allmän platsmark, gator, gc-vägar, parker, teknisk försörjning, belysning samt terrassering av tomtmark.
Nybyggnad av allmän platsmark och kvartersmark, inom Dammhejdan, Ystad, ett område som kommer att innehålla flerfamiljshus, vårdboende, förskola mm. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats- och kvartersmark, VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 8 ha och kommer att bestå av flera fastigheter.
Nybyggnad av produktionslokal i Ystad
Nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad av 7 stycken radhus radhus och garage.
Nybyggnad av hotell i Kåseberga
Planer finns för nybyggnad av hotell med 14 rum.
Renovering och tillbyggnad av VA-ledningar
Omfattar utbyggnad av kommunala spillvattenledningar.
Exploateringsarbeten för bostäder i Ystad
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde med 50 lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus i Ystad
Nybyggnad av kedjehus med garage.
Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad 3 radhuslägenheter, 2 våningar samt rivning av befintlig gårdsbyggnad och mur.
Utbyggnad av dagvattenledning i havet, med landfäste
Avser 100 m dagvattenledning DI1400 i havet med landfäste.
Nybyggnad av VA-system i Ystad
Avser nytt VA-system vid Öja by - Åbergs trädgård, nordost om Ystad Kommun.
Nybyggnad av fasadbeklädnad av ackumulatortank i Ystad
Ystad Energi har uppfört en ny ackumulatortank i Ystad. Tankens mått är ca diameter 15 m och höjd 58 m samt ett trapphus med teknikrum. Entreprenaden omfattar beklädnad av samtliga fasadytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus samt rivning av loge.
Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av cistern i Ystad
Montering av cistern för adblue (urea).
Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad - lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad nätstation samt rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av telestation i Ystad
Nybyggnad teknikbod/rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Ystad
Nybyggnad väderskydd.
Nybyggnad av ställverk i Ystad
Förhandsbesked för ställverksbyggnad för inhysning av 50 kv-apparater.
Nybyggnad av förråd i Ystad
Förhandsbesked hall/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ystad
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av skärmtak i Ystad
Skärmtak med plank mellan befintliga byggnader.
Anläggande av ny dricksvattenbrunn (B6) vid Nedraby vattenverk
Avser anläggandet av en ny kommunal dricksvattenbrunn (B6 Nedraby).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: