Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Höllviken
Arbetet med fördjupad översiktsplan pågår. Planer finns för ca 250-300 bostäder totalt i blandad bebyggelse. En viss del kommer eventuellt att säljas som fribyggartomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Nybyggnad av 3 flerbostadshus med 31 lägenheter i vardera huskropp, i 5- 6 plan. I projektet ingår även cykelförråd, skärmvägg/plank, pergola (hus 7-9).
Nybyggnad av flerbostadshus i Hököpinge Vellinge, Etapp 2
Igångsättning tidigast senhösten 2017. Etapp 2 omfattar uppförande av ca 94 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, Västra Ingelstad, Vellinge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 60-100 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder samt underjordiskt garage i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter samt underjordiskt garage. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt bostadsområde i Vellinge
Avser nybyggnad av bostadsområde vid Campusområdet. Uppskattad byggstart.
Nytt verksamhetsområde i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av område för kontor och verksamhetslokaler väster om E6.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av 50 lägenheter i 2 huskroppar i 3 plan. Objektets läge: centrala Vellinge.
Nybyggnad av bostäder, Ljunghusen i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av 21 villor, 15 radhus samt 50-75 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Planer finns att bygga ytterligare fem huskroppar med 15 lägenheter.
Ny- och ombyggnad av förskola m.m. i Vellinge
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola med tillhörande förskolegård, förråd och parkering samt rivning av en befintlig byggnad. Entreprenaden utförs i två huvuddelar. Ny byggnad, benämnd byggnad 1, utförs för 8 st förskoleavdelningar och personalutrymmen. Befintlig byggnad, benämnd byggnad 2, byggs om till viss del för storkök och 2 förskoleavdelningar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola i Västra Ingelstad Vellinge
Projektet avser nybyggnad av förskola i nedre plan och teknikutrymmen i övre plan.. 8 avdelningar för 90 barn.
Ny infrastruktur för verksamhetsområde i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser ny infrastruktur för nybyggnad av område för kontor och verksamhetslokaler väster om E6.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Vellinge
Avser exploateringsarbeten för bostadsområde som omfattar anläggande av vägar, va-ledningar, park m.m. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 16 lägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av lägenheter i Falsterbo
Planer finns för nybyggnad av ca 20-tal lägenheter.
Bredbandsutbyggnad i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt utbyggnad av bredbandsnät inom landsorten och kyrkbyarna inom Vellinge kommun.
Nybyggnad av lokaler för handel i Vellinge
Detaljplaneärende. Inga beslut är tagna. Planer finns för nytt handelsområde.
Åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Vellinge, etapp 3
Projektet avser uppgradering av utemiljö i anslutning till bostadsområde med 300 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning sker så snart bygglovet erhållits. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter. Hyresrätter I projektet ingår miljöhus.
Exploateringsarbeten för villaområde i Vellinge, etapp 2
Avser option från projektnummer 1240641. Igångsättning tidigast andra hallvåren 2018. Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde . Objektets läge: vid östergatan/Greviegatan och Olsgatan i området Herrestorp, östra delen av Vellinge.
Nybyggnad av kontor och industrilokal i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd.
Exploateringsarbeten för bostäder i Vellinge
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för 16 st villor.
Nybyggnad av busshållplats med vänthall m.m.i Vellinge
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Nybyggnad av busshållplats med vänthall, café, och wc.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Hököpinge, etapp 1
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 60-tal bostäder.
Ny konstgräsplan i Vellinge
Avser anläggande av konstgräsplan.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 2
Igångsättning planeras under mars/april 2018.
Nybyggnad av stugby i Vellinge
Planer finns för utökning med ca 10st stugor på campingområdet.
Utbyte av spillvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Arbetena kommer att ske löpande under 2018.
Ny spillvattenledning i Velinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av gc-väg i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ny pendlarparkering i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Ny gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Igångsättning tidigast 2018. Avser nya belysningsstolpar.
Invallning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser infallning Sk/Fbo i Vellinge. Igångsättning och omfattning okänd.
Ny damm i Hököpinge, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ny pendlarparkering i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Avser V Halörsvägen/Stenbocksvägen i Höllviken.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Nybyggnad av 6 enbostadshus och garage Åkarp 1:10,1:25,1:24,1:21,1:22,1:23.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader, parkeringsplatser, poolanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av industrihall. Omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av restaurang i Vellinge
Ansökan om bygglov för nybyggnad av strandkiosk/restaurang.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Nybyggnad av förråd och rivning av befintliga vid skanörs förskola.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Nybyggnad cykelförråd - hus 7, hus 8, hus 9 Hököpinge 55:104,55:105,55:106.
Nybyggnad av telestation i Vellinge
Mobilteletorn samt två teknikbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus samt marklov för trädfällning.
Nybyggnad av telestation i Vellinge
Nybyggnad av fiberoptisk teknikbod.
Nybyggnad av paviljong i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga paviljonger t o m 2020-12-31.
Nybyggnad av lager i Vellinge
Tidsbegränsat lov för tält.
Ny ljusarmatur vid Tångvallaplanen i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: