Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vellinge

Nybyggnad av laxodling i Simrishamn
Avvaktar sökt miljötillstånd. Projektet avser nybyggnad av landbaserad laxodling som inrymmer 25 bassänger samt 3 reningsanläggningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 70 lägenheter i 3-4 1/2 plan. Yta: 6000 m2 totalt. I projektet ingår även garage under mark. Igångsättning tidigast 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus , 50- tal lägenheter i 4 1/2 plan.. Yta: 5000 m2 totalt. I projektet ingår även garage under mark. Igångsättning tidigast 2018.

Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vellinge
Byggstart tidigast hösten 2018. Avser nybyggnad av ca 35 bostäder i form avl villor och radhus. Kan blir både bostadsrätter och äganderätter. ( Totalt byggs 100 bostäder i 3 etapper).

Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vellinge
Byggstart tidigast hösten 2019. Avser nybyggnad av ca 35 bostäder i form avl villor och radhus. Kan blir både bostadsrätter och äganderätter. ( Totalt byggs 100 bostäder i 3 etapper).

Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i 2 huskroppar i 4 plan. Objektets läge: centrala Vellinge.

Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av ca 30 bostäder i form avl villor och radhus. Kan blir både bostadsrätter och äganderätter. ( Totalt byggs 100 bostäder i 3 etapper).

Nybyggnad av förskola i Västra Ingelstad Vellinge
Projektet avser nybyggnad av förskola i nedre plan och teknikutrymmen i övre plan.. 8 avdelningar för 90 barn.

Nybyggnad av bostäder i Skanör, Vellinge
Avser nybyggnad av 10 villor i 1 1/2 plan. Byggnaderna består av tre sovrum, vardagsrum, kök och 2 st wc med dusch.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning tidigast efter semestern 2017.

Nybyggnad av radhus i Vellinge
Avser 17-18 lägenheter i 1 1/2 plan.

Exploateringsarbeten för villaområde i Vellinge, etapp 1
Igångsättning planeras under våren 2017. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde som omattar ca 40-tal villor. Objektets läge: vid östergatan/Greviegatan och Olsgatan i området Herrestorp, östra delen av Vellinge.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp med 9 lägenheter i 1 1/2 plan. Förråd och plank.

Utförande av byggator, VA-arbeten mm för nytt exploateringsområde i Vellinge, etapp I
Avser nyanläggning av byggator och färdigställande av dessa samt VA- och parkarbeten för nytt exploateringsområde i Vellinge. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, Etapp I, Etapp II och Etapp III. Etapp II och III och dess ingående huvuddelar ingår som optioner i entreprenaden.

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Höllviken
Igångsättning tidigast sommaren 2017.

Nybyggnad av räddningsstation i Skanör, Vellinge
Igångsättning är ej fastställd.

Exploateringsarbeten för bostäder i Vellinge
Igångsättning tidigast våren 2018. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 30-tal bostäder.

Nybyggnd av lager i Vellinge
Avser nybyggnad av typ lagerhotell. Tomtyta: ca 4000 m2. Uppskattad byggstart.

Nybyggnd av bilhall i Vellinge
Avser nybyggnad bilhall. Tomtyta: ca 4000 m2. Uppskattad byggstart.

Uppförande av bostadsmodul till nyanlända i Skanör
Igångsättning tidigast 1:a kv 2017. Avser uppförande av bostadsmodul med 20-tal lägenheter för nyanlända. Förhyrning. Markarbetena är utförda sen tidigare. Uppskattad byggstart.

Nytt gångstråk i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.

Utbyte av spillvattenledning i Vellinge
Planer finns för utbyte av spillvattenledning.

Bredbandsutbyggnad i Falsterbo, Vellinge
Avser utbyggnad av bredbandsnätet vid södra spetsen av Falsterbo.

Ny pendlarparkering i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Byte av ställverk vid badhus i Vellinge
Avser utbyte av befintligt servisställverk mot nytt servis- och fördelningsställverk samt förändrad installation för reservkraftförsörjning.

Nybyggnad av läktare i Vellinge
Nybyggnad av president lounge.

Nybyggnad av idrottshall i Vellinge
Nybyggnad av sporthall.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av 3 flerbostadshus, cykelförråd, skärmvägg/plank, pergola (hus 7-9), Hököpinge 55:104,55:105,55:106.

Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Nybyggnad av 8 enbostadshus och carport/förråd Åkarp 1:38,1:51,1:50,1:47,1:45,1:46,1:49,1:48.

Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus, carport, mur samt rivning.

Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus, förråd, murar samt rivning av befintlig byggnad och bod Falsterbo 6:408,6:288.

Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus, plank, rivning av befintliga byggnader samt marklov för trädfällning.

Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av sophus i Vellinge
Miljöhus.

Nybyggnad av sophus i Vellinge kommun
Miljöhus.

Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av 2 enbostadshus samt carport/förråd Gessie 10:68,10:69.

Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station Ljunghusen 9:41,15:55,13:189,10:88,Höllviken 19:54,14:60.

Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.

Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Parkeringsplats.

Nybyggnad av plank i Vellinge
Plank.

Nybyggnad av förråd i Vellinge
Cykelförråd och pergola, ändrad utformning och placering.

Nybyggnad av förråd i Vellinge
Förråd.

Nybyggnad av plank i Vellinge
Glasat plank.

Nybyggnad av barack i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.

Nybyggnad av plank i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för glasat plank t om 20270306.

Nybyggnad av plank i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för glasat plank t.om 20270322, Tidsbegränsat bygglov för glasat plank t om 20270322 Skanör 14:29,2:1.

Nybyggnad av lager i Vellinge
Tidsbegränsat lov för båghall.

Bredbandsutbyggnad i Vellinge
Igångsättning planeras under 1:a kv 2017. Avser utbyggnad av bredbandsnät vid Slottagårdsgatan i Vellinge.

Bredbandsutbyggnad i Skanör
Igångsättning tidigast 1:a kv 2017. Avser bredbandsutbyggnad vid Självbindaregatan i Skanör.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: