Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vellinge

Nybyggnad av flerbostadshus i Höllviken
Igångsättning tidigast 2017. Avser nybyggnad av 72 lägenheter i 6 huskroppar i 3-5 plan.

Nybyggnad av vårdboende och vårdcentral i Höllviken
Projektet avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende i en huvudbyggnad om ca 8200 m2 samt två miljöhus om totalt 50 m2. Vårdboendet omfattar 54 platser och därutöver 20 omsorgslägenheter. I projektet ingår även storkök om ca 175 m2 med tillhörande serveringsdel, konferensanläggning samt grön miljö. Byggnaderna blir mellan tre till fem våningar. Objektes läge: Bokdalsvägen 1/Kungstorpsväggen 3, Höllviken. Detaljplaneärende. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 70 lägenheter i 3-4 1/2 plan. Yta: 6000 m2 totalt. I projektet ingår även garage under mark. Igångsättning tidigast 2017.

Nybyggnad av hyresrätter samt HVB-hem i Västra Ingelstad, Vellinge
Projektet avser nybyggnad av totalt 76 hyreslägenheter samt ett HVB -hem med 18 platser. (Lägenheterna är fördelade på 76 hyreslägenheter med 24 st 2:or, 38 st 3:or och 14 st 4:or. Yta: 5940 m2 ). I projektet ingår även 60 parkeringsplatser, två miljöhus och attraktiva gårdsmiljöer. Arbetena kommer att utföras i två etapper. Läge; Stationsvägen/Mantalsvägen/Arrendevägen.

Nybyggnad av bostäder samt underjordiskt garage i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter samt underjordiskt garage. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus , 50- tal lägenheter i 4 1/2 plan.. Yta: 5000 m2 totalt. I projektet ingår även garage under mark. Igångsättning tidigast 2017.

Nybyggnad av radhus i Hököpinge. Vellinge, Etapp 1
Avser nybyggnad av radhus med 54 lägenheter i 6 huskroppar i 2 1/2 plan.

Nybyggnad av hotell i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av hotell med 50 rum, 3 våningar.

Nybyggnad av bostäder, Ljunghusen i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av 21 villor, 15 radhus samt 50-75 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, carport, förråd. Fem huskroppar i 1,5 plan. Två lägenheter i bottenplan och en lägenhet i övre plan.

Nybyggnad av kontor i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 1 huskropp i 4 våningsplan, yta: 4000 m2.

Nybyggnad av LSS- och trygghetsboende i Vellinge
Avser nybyggnad av LSS- och trygghetsboende. Flerbostadshuset består av 4 st våningsplan med 5 st LSS- samt 30 st trygghetslägenheter. Byggnaden kommer att uppföras på mark som idag utgörs av f.d Lindeskolan som ligger i anslutning till Almgårdens servicehus. Entreprenaden omfattar såldes även rivning av f.d Lindeskolan samt markarbeten inom entreprenadområdet.

Nybyggnad av förskola i Västra Ingelstad Vellinge
Igångsättning preliminärt under 1:a kv 2017. Projektet avser nybyggnad av förskola i nedre plan och teknikutrymmen i övre plan.. 8 avdelningar för 90 barn.

Nybyggnad av bostäder i Skanör, Vellinge
Avser nybyggnad av 10 villor i 1 1/2 plan. Byggnaderna består av tre sovrum, vardagsrum, kök och 2 st wc med dusch.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning tidigast andra halvåret 2016.

Nybyggnad av radhus i Vellinge
Avser 17-18 lägenheter i 1 1/2 plan.

Nybyggnad av lägenheter i Falsterbo
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ca 20-tal lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 10 lägenheter samt 6 småhus.. Detaljplanen är antagen.

Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 14 lägenheter samt 5 radhus. Uppskattad kostnad.

Åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Vellinge, etapp 3
Projektet avser uppgradering av utemiljö i anslutning till bostadsområde med 300 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Vellinge
igångsättning tidigast 2017. Avser nybyggnad av 5 st radhuslägenheter i 1 1/2 plan.. Yta: 173 m2/lgh.

Nybyggnad av kallbadhus i Skanör Vellinge
Detaljplanearbetet pågår. Igångsättning tidigast 207.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höllviken
Byggstart är ej fastställd. Kostnad okänd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp med 9 lägenheter i 1 1/2 plan. Förråd och plank.

Exploateringsarbeten för villaområde i Vellinge, etapp 1
Igångsättning planeras under våren 2017. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde som omattar ca 40-tal villor. Objektets läge: vid östergatan/Greviegatan och Olsgatan i området Herrestorp, östra delen av Vellinge.

Utförande av byggator, VA-arbeten mm för nytt exploateringsområde i Vellinge, etapp I
Avser nyanläggning av byggator och färdigställande av dessa samt VA- och parkarbeten för nytt exploateringsområde i Vellinge. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, Etapp I, Etapp II och Etapp III. Etapp II och III och dess ingående huvuddelar ingår som optioner i entreprenaden.

Nybyggnad av räddningsstation i Skanör, Vellinge
Igångsättning är ej fastställd.

Nybyggnd av lager i Vellinge
Avser nybyggnad av typ lagerhotell. Tomtyta: ca 4000 m2. Uppskattad byggstart.

Nybyggnd av bilhall i Vellinge
Avser nybyggnad bilhall. Tomtyta: ca 4000 m2. Uppskattad byggstart.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Hököpinge, etapp 1
Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast 2017. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 60-tal bostäder.

Exploateringsområde för bostäder i Vellinge, etapp 3
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd.

Ny konstgräsplan i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018.

Utbyte av spillvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Utbyte av spillvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.

Anläggande av gc-väg i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017.

Uppförande av bostadsmodul till nyanlända i Skanör
Igångsättning tidigast 1:a kv 2017. Avser uppförande av bostadsmodul med 20-tal lägenheter för nyanlända. Förhyrning. Markarbetena är utförda sen tidigare. Uppskattad byggstart.

Nytt gångstråk i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.

Bredbandsutbyggnad i Falsterbo, Vellinge
Avser utbyggnad av bredbandsnätet vid södra spetsen av Falsterbo.

Ny gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Igångsättning tidigast 2017. Avser nya belysningsstolpar.

Ny pendlarparkering i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av stugby i Vellinge
Servicehus samt 70 stugor för campingverksamhet.

Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Nybyggnad av 10 enbostadshus, carport/förråd samt plank Skanör 13:79,13:77,13:76,13:85,13:86,13:84,13:78,13:75,13:83,13:14.

Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Nybyggnad av 6 st enbostadshus Åkarp 1:40,1:43,1:39,1:41,1:42,1:44.

Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus med carport samt komplementbyggnad, befintlig byggnad rives.

Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av plank i Vellinge
Plank.

Nybyggnad av telestation i Vellinge kommun
Telemast med teknikbodar samt rivning av befintlig telemast och teknikbodar.

Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av toalett i Vellinge
Trädfällning, plantering av nya träd, marknivåjustering, anläggande av ny prefab toalett, nytt förråd, ny boulebana, ny mur och ny lekplats. ombyggnad av bef. parkering.

Bredbandsutbyggnad i Skanör
Igångsättning tidigast 1:a kv 2017. Avser bredbandsutbyggnad vid Självbindaregatan i Skanör.

Bredbandsutbyggnad i Vellinge
Igångsättning planeras under 1:a kv 2017. Avser utbyggnad av bredbandsnät vid Slottagårdsgatan i Vellinge.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: