Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vellinge

Nybyggnad av flerbostadshus i Höllviken
Igångsättning tidigast 2017. Avser nybyggnad av 72 lägenheter i 6 huskroppar i 3-5 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hököpinge Vellinge, Etapp 2
Igångsättning tidigast senhösten 2017. Etapp 2 omfattar uppförande av ca 94 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus och grupphus i Herrestorp Vellinge
Inga beslut är tagna.. Avser nybyggnad av blandad bebyggelse, radhus och friliggande hus, 1 plans-, 1,5 plans- och 2-planshus
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i 2 huskroppar i 4 plan. Objektets läge: centrala Vellinge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning under hösten 2017.
Nybyggnad av radhus i Vellinge
Avser 17-18 lägenheter i 1 1/2 plan.
Exploateringsarbeten för villaområde i Vellinge, etapp 1
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde som omattar ca 40-tal villor. Objektets läge: vid östergatan/Greviegatan och Olsgatan i området Herrestorp, östra delen av Vellinge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp med 9 lägenheter i 1 1/2 plan. Förråd och plank.
Utförande av byggator, VA-arbeten mm för nytt exploateringsområde i Vellinge, etapp I
Avser nyanläggning av byggator och färdigställande av dessa samt VA- och parkarbeten för nytt exploateringsområde i Vellinge. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, Etapp I, Etapp II och Etapp III. Etapp II och III och dess ingående huvuddelar ingår som optioner i entreprenaden.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Höllviken
Igångsättning tidigast sommaren 2017.
Nybyggnd av lager i Vellinge
Avser nybyggnad av typ lagerhotell. Tomtyta: ca 4000 m2. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av sevicehus och reception i Vellinge
Avser servicehus med receptionsbyggnad och personalutrymme.
Nybyggnad av stugby i Vellinge
Planer finns för utökning med ca 10st stugor på campingområdet.
Ramavtal mark- och installation av fiberoptiskt kabel inom Vellinge kommun
Denna upphandling avser entreprenör för schakt samt förläggning av kanalisation för fiberoptisk kabel och även upphandling av entreprenör för installation av fiberoptisk kabel inom Vellinge kommun.
Nytt gångstråk i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Utbyte av spillvattenledning i Vellinge
Planer finns för utbyte av spillvattenledning.
Ny pendlarparkering i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, cykeltak, mur.
Nybyggnad av idrottshall i Vellinge
Nybyggnad av sporthall.
Byte av ställverk vid badhus i Vellinge
Avser utbyte av befintligt servisställverk mot nytt servis- och fördelningsställverk samt förändrad installation för reservkraftförsörjning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av 3 flerbostadshus, cykelförråd, skärmvägg/plank, pergola (hus 7-9), Hököpinge 55:104,55:105,55:106.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Nybyggnad av 8 enbostadshus och carport/förråd Åkarp 1:38,1:51,1:50,1:47,1:45,1:46,1:49,1:48.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus, carport, mur samt rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus, förråd, murar samt rivning av befintlig byggnad och bod Falsterbo 6:408,6:288.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus, plank, rivning av befintliga byggnader samt marklov för trädfällning.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Cykelförråd och pergola, ändrad utformning och placering.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Förrådscontainer.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Parkeringsplats och brygganläggning.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av 2 enbostadshus samt carport/förråd Gessie 10:68,10:69.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för glasat plank t om 20270306.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för glasat plank t.om 20270322, Tidsbegränsat bygglov för glasat plank t om 20270322 Skanör 14:29,2:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för parkering, säsong 2 veckor i juli 2017-2021, för fastigheterna falsterbo 4:198, 4:201-204, 4:207-208, 4:210, 5:245, 5:251, 5:254, 5:257, 2:28.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov t o m 2027-04-24 för nybyggnad av bodar för torghandel.
Nybyggnad av lager i Vellinge
Tidsbegränsat lov för båghall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: