Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vellinge

Nybyggnad av bostäder i Höllviken
Arbetet med fördjupad översiktsplan pågår. Planer finns för ca 250-300 bostäder totalt i blandad bebyggelse. En viss del kommer eventuellt att säljas som fribyggartomter.
Nybyggnad av laxodling i Simrishamn
Avvaktar sökt miljötillstånd. Projektet avser nybyggnad av landbaserad laxodling som inrymmer 25 bassänger samt 3 reningsanläggningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Nybyggnad av 3 flerbostadshus med 31 lägenheter i vardera huskropp, i 5- 6 plan. I projektet ingår även cykelförråd, skärmvägg/plank, pergola (hus 7-9).
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning under hösten 2018. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 70 lägenheter i 3-4 1/2 plan. Yta: 6000 m2 totalt. I projektet ingår även garage under mark. Läge: Campusområdet.
Nybyggnad av bostäder i Höllviken Vellinge
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus, Västra Ingelstad, Vellinge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 60-100 lägenheter.
Nybyggnad av radhus och grupphus i Herrestorp Vellinge
Inga beslut är tagna.. Avser nybyggnad av blandad bebyggelse, radhus och friliggande hus, 1 plans-, 1,5 plans- och 2-planshus
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning under hösten 2018. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus , 50- tal lägenheter i 4 1/2 plan.. Yta: 5000 m2 totalt. I projektet ingår även garage under mark. Objektet läge: Campusområdet.
Nybyggnad av hyresrätter i Västra Ingelstad, Vellinge
Projektet avser nybyggnad av totalt 78 hyreslägenheter. Läge; Stationsvägen/Mantalsvägen/Arrendevägen.gårdsmiljöer.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Avser nybyggnad av 50 lägenheter i 2 huskroppar i 3 plan. Objektets läge: centrala Vellinge.
Nybyggnad av hotell i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av hotell med 60 rum, 3 våningar. Konferenslokaler.
Nytt verksamhetsområde i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av område för kontor och verksamhetslokaler väster om E6.
Nybyggnad av bostäder samt lokaler i Vellinge
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 40 lägenheter samt lokaler.
Nybyggnad av bostäder, Ljunghusen i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av 21 villor, 15 radhus samt 50-75 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Västra Ingelstad Vellinge
Projektet avser nybyggnad av förskola i nedre plan och teknikutrymmen i övre plan.. 8 avdelningar för 90 barn.
Nybyggnad av förskola i Vellinge
Planer finns för nybyggnad av förskola. Igångsättning tidigast sommaren-18 /MAl
Ny infrastruktur för verksamhetsområde i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser ny infrastruktur för nybyggnad av område för kontor och verksamhetslokaler väster om E6.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Vellinge
Avser exploateringsarbeten för bostadsområde som omfattar anläggande av vägar, va-ledningar, park m.m.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Avser nybyggnad av 16 st villor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av lägenheter i Falsterbo
Planer finns för nybyggnad av ca 20-tal lägenheter.
Bredbandsutbyggnad i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt utbyggnad av bredbandsnät inom landsorten och kyrkbyarna inom Vellinge kommun.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Igångsättning tidigast Q4 2018. Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 14 lägenheter samt 5 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning sker så snart bygglovet erhållits. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter. Hyresrätter I projektet ingår miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höllviken
Byggstart är ej fastställd. Kostnad okänd.
Exploateringsarbeten för flerbostadshus i Västra Ingelstad, Vellinge
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 60-100 lägenheter.
Utförande av byggator, VA-arbeten mm för nytt exploateringsområde i Vellinge, etapp I
Avser nyanläggning av byggator och färdigställande av dessa samt VA- och parkarbeten för nytt exploateringsområde i Vellinge. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, Etapp I, Etapp II och Etapp III. Etapp II och III och dess ingående huvuddelar ingår som optioner i entreprenaden.
Exploateringsarbeten för villaområde i Vellinge, etapp 2
Avser option från projektnummer 1240641. Igångsättning tidigast andra hallvåren 2018. Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde . Objektets läge: vid östergatan/Greviegatan och Olsgatan i området Herrestorp, östra delen av Vellinge.
Nybyggnad av räddningsstation i Skanör, Vellinge
Avser ny räddningsstation i Skanör. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Höllviken
Igångsättning tidigast sommaren 2017.
Nybyggnad av kontor och industrilokal i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Hököpinge, etapp 1
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 60-tal bostäder.
Ny konstgräsplan i Vellinge
Avser anläggande av konstgräsplan.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 2
Igångsättning planeras under mars/april 2018.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 3
Igångsättning tidigast 2019. Avser fortsatt nybyggnad av dagvattenledning.
Ramavtal mark- och installation av fiberoptiskt kabel inom Vellinge kommun
Denna upphandling avser entreprenör för schakt samt förläggning av kanalisation för fiberoptisk kabel och även upphandling av entreprenör för installation av fiberoptisk kabel inom Vellinge kommun.
Utbyte av spillvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Arbetena kommer att ske löpande under 2018.
Utbyte av spillvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Arbetena kommer att ske löpande under 2019.
Nybyggnad av kontor i Vellinge
Nybyggnad av kontor/utställning samt rivning av befintlig byggnad.
Ny spillvattenledning i Velinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Ny brygga i Skanör, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nybyggnad av gc-väg i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ny pendlarparkering i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Ny gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Igångsättning tidigast 2018. Avser nya belysningsstolpar.
Invallning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser infallning Sk/Fbo i Vellinge. Igångsättning och omfattning okänd.
Ny damm i Hököpinge, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ny pendlarparkering i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Avser V Halörsvägen/Stenbocksvägen i Höllviken.
Ny gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018.. Avser nya belysningsstolpar.
Ny gång- och cykelväg i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Nybyggnad av 6 enbostadshus och garage Åkarp 1:10,1:25,1:24,1:21,1:22,1:23.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad, befintlig byggnad rivs.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Nybyggnad av förråd och rivning av befintliga vid skanörs förskola.
Nybyggnad av paviljong i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga paviljonger t o m 2020-12-31.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av 6 transformatorstationer Ljunghusen 4:8,6:64,5:121,2:32,3:61,Höllviken 19:54.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Vellinge
Nybyggnad av fiberoptisk teknikbod.
Nybyggnad av läktare i Vellinge
Nybyggnad av läktare.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Nybyggnad cykelförråd - hus 7, hus 8, hus 9 Hököpinge 55:104,55:105,55:106.
Nybyggnad av carport i Vellinge
Carport/förråd Skanör 13:86,13:85,13:79,13:83.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Avlastningsbyggnad vid kyrkan.
Nybyggnad av telestation i Vellinge
Mobilteletorn samt två teknikbodar.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Insynsskyddande plank.
Ny ljusarmatur vid Tångvallaplanen i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: