Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Trelleborg

Rivning och nybyggnad av skolor och idrottshall m.m. i Trelleborg
Planer finns för rivning av skolbyggnader vid Lillevångs- och Vannahögskolan samt nybyggnad av två skolor och sporthall. I projektet ingår även tillhörande lokaler som bibliotek, aula m.m. Projektet kommer att indelas i 2-3 entreprenader. Tillgänglighetskonsult är Sweco Architects AB, malmö. Handläggare: Sofia Friberg.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg.
Omfattar nybyggnation av två flerbostadshus med 90 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 2 st punkthus med 18 lägenheter i vardera huskropp som byggs ovanpå befintligt underjordiskt parkeringsgarage.

Nytt område i Trelleborgs hamn

Nybyggnad av enbostadshus i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av 24 st enbostadshus i 1-2 plan.

Nybyggnad av korttidsboende i Trelleborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2015-2017. Igångsättning ej fastställd. Byggplats ej utsedd. Avser ersättningslokal för korttidsboende.

Nybyggnad av lokaler för psykiatri i Trelleborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018. Igångsättning ej fastställd. Byggplats ej utsedd. Avser ersättningslokal psykiatri.

Nybyggnad av bostäder i Skegrie i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder-hyresrätter.

Nybyggnad av förskola mm i Smygehamn Trelleborg
Igångsättning tidigast 2017. Avser nybyggnad förskola 3 avdelningar, ombyggnad av kök, matsal och utemiljö vid skola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter med 3 våningar.

Nybyggnad av handelsområde i Trelleborg, etapp 2
Fortstatt nybyggnad vid handelsområde.

Nybyggnad av en fördelningsstation SF 130/10 Kv, i Trelleborg.
Avser en ny fördelningsstation 130(50)/10 kV benämnad SF kommer finnas placerad i Trelleborgshamn.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Mellanköpinge
Detaljplanearbetet inte påbörjat.

Nybyggnad av förskola och skola i Maglarp
Projektet ligger helt vilande. Igångsättning kan ej anges.

Nybyggnad av bostäder i Trelleborg
Avser nybyggnad av 28 bostäder i en- och tvåbostadshus.

Nybyggnad av radhus och ombyggnad till parhus i Trelleborg
Avser ombyggnad av ödehus till parhus samt nybyggnad av 10 radhus.

Nybyggnad av grupphus i Trelleborg
Bygglov ansökan om bygglov för 8 st enbostadshus Brunkullan 1,2,Storsysslan 2,Storsysslan 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Trelleborg
Avser nybyggnad av 16 bostäder i en- och tvåbostadshus.

Utbyggnad av industriområde i Trelleborg
Igångsättning tidigast 2017 Avser utbyggnad av industriområde för företagsetableringar.

Nybyggnad av kallbadhus, kiosk och toalett i Trelleborg
Privata markägare.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Planarbetet lugnt för närvarande. Privat markägare.

Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Planarbetet lugnt för närvarande. Privata markägare.

Tryckavloppsledning Grönalund - Norra Grönby, i Trelleborg
Avser trycksloppsledning Gröna Lund- Norra Grönby

Nybyggnad av verkstad i Trelleborg
Bygglov nybyggnad av verkstadsbyggnad.

Nya busshållplatser i Trelleborg
Två nya busshållplatser.

Ny toalettbyggnad i Trelleborg
Toaletten är en del i den pågående upprustningen av Albäcksområdet och är tänkt för besökare i rekreationsområdet. Som option ska anbudsgivare även lämna en offert för komplett drift under två år med möjlighet till förlängning ett år i taget, maximalt totalt fyra år (2+1+1).

Nybyggnad av restaurang i Trelleborg
Bygglov handel. sibylla-restaurang.

Nybyggnad av grupphus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad enbostadshus med förråd/carport Grafs By 14,15,16,10,11,13,18,17.

Inköp, leverans och installation av storköksutrustning
Detta avser i projektet: - En (1) st ugn, typ Rational ugn combi master plus typ 101 med benställning samt helautomatiskt rengörings- och skötselsystem eller likvärdig. - Två (2) st Kylskåp, typ Electrolux Kylskåp Ecostore Touch, 1 dörr, 670L eller likvärdig. - Ett (1) st Nedkylningsskåp, typ Electrolux Kyl Prostore 500, 1 dörr, 470L eller likvärdig. - En (1) st Visp- och blandningsmaskin golvmodell, 40L, typ Electrolux art.nr. 600275 eller likvärdig.

Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov kallförråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av skola i Trelleborg
Bygglov paviljonger för skolverksamhet.

Nybyggnad av lager i Trelleborg
Bygglov pcv-hall.

Nybyggnad av kolonistuga i Trelleborg
Bygglov tidsbegränsat kolonistugor och förrådscontainer.

Nybyggnad av skola i Trelleborg
Bygglov tidsbegränsat paviljonger ljunggrenska skolan.

Nybyggnad av skärmtak i Trelleborg
Bygglov vindskydd med tak.

Nybyggnad av skärmtak i Trelleborg
Bygglov väderskydd för busstrafik.

Nybyggnad av silo i Trelleborg
Bygglov 2 silos.

Nybyggnad av parkeringsplats i Trelleborg
Bygglov ansökan om 34 st markerade p-platser på befintlig p-plats.

Nybyggnad av transformatorstation i Trelleborg
Bygglov bygglov för transformatorstation.

Utredning av placering av tillfart till Trelleborgs Hamn
Utredning av placering av tillfart till Trelleborgs Hamn.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: