Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tomelilla

Nybyggnad av biogasanläggning vid Svamparondellen i Tomelilla
Läge: Vid Svamparondellen, västra industriområdet vid Tomelilla tätort.

Nybyggnad av mötesstation på järnväg mellan Tomelilla-Simrishamn
Mötesstation, nya perronger mm.

Nybyggnad av förskola i Smedstorp
Avser nybyggnad av förskola i Smedstorp. Fastigheten är belägen i kommunalgatan .

Nybyggnad av grupphus i Tomelilla
Nybyggnad av 3 st enbostadshus och carportar.

Nybyggnad av infiltrationsanläggning vid Eljaröds avloppsreningsverk.
Projektet omfattar bygge av ny infiltrationsanläggning vid Eljaröds avloppsreningsverk. Ny anläggning ska bestå av 4 bäddar om vardera 300 kvm, nya fördelningsbrunnar samt ledningar. .

Nybyggnad av industrihus i Tomelilla
Nybyggnad av hall för tillverkning av möllevingar.

Nybyggnad av golfbana i Tomelilla
Nybyggnad av korthåls golfbana med studio och skärmtak/stödmur samt marklov.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstationer.

Nybyggnad av skärmtak i Tomelilla
Nybyggnad av två st vindskydd och ett grillhus.

Nybyggnad av telestation i Tomelilla
Nybyggnad av 3 st teknikbyggnadar för järnväg Tomelilla 237:78, 237:110, 237:111.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Nedraby 4:1, Munka Tågarp 26:1, 4:9, Övraby 18:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av 4 st trasnsformatorstationer Tranås 70:3, 64:1, 22:4, Boaryd 14:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av 9 st transformatorstationer Snogge 2:1, 3:1, Onslunda 4:9, 27:47, 27:22, 48:5, 31:111, Tunby 34:35, Tunbyholm 1:39.

Nybyggnad av cistern i Tomelilla
uppställande av en container innehållande en 6,7 kubikmeter gasolcistern.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: