Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tomelilla

Nybyggnad av biogasanläggning vid Svamparondellen i Tomelilla
Läge: Vid Svamparondellen, västra industriområdet vid Tomelilla tätort.

Nybyggnad av grupphus i Tomelilla
Nybyggnad av 4 st enbostadshus och carportar.

Utbyggnad av VA-ledningar för villafastigheter i Tomelilla
Avser utbyggnad av VA-ledningsnät mm till 10 bebyggda villafastigheter belägna strax norr om RV 11 i Ullstorp. Ny avloppspumpstation inkl el- och manöverskåp, nya spillvattenledningar med självfall, ny vattenledning och ny tryckavloppsledning som anslutes till befintligt VA-nät i östra delen av Tomelilla.

Nybyggnad av infiltrationsanläggning vid Eljaröds avloppsreningsverk.
Projektet omfattar bygge av ny infiltrationsanläggning vid Eljaröds avloppsreningsverk. Ny anläggning ska bestå av 4 bäddar om vardera 300 kvm, nya fördelningsbrunnar samt ledningar. .

Nybyggnad av golfbana i Tomelilla
Nybyggnad av korthåls golfbana med studio och skärmtak/stödmur samt marklov.

Nybyggnad av industrihus i Tomelilla
Nybyggnad av hall för tillverkning av möllevingar.

Nybyggnad av ställverk i Tomelilla
Nybyggnad av kontrollrum och rivning av bef kontrollrumsbyggnad.

Nybyggnad av automatstation i Tomelilla
Ny placering av tankställe.

Nybyggnad av telestation i Tomelilla
Nybyggnad av 3 st teknikbyggnadar för järnväg Tomelilla 237:78, 237:110, 237:111.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Nedraby 4:1, Munka Tågarp 26:1, 4:9, Övraby 18:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av 4 st trasnsformatorstationer Tranås 70:3, 64:1, 22:4, Boaryd 14:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av 7 st transformatorstationer Böntofta 15:12 (2 st), Böntofta 15:4, Frörum 1:2, Månslunda 24:2, 27:1, Tjörneröd 1:17.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstationer.

Nybyggnad av skärmtak i Tomelilla
Nybyggnad av två st vindskydd och ett grillhus.

Nybyggnad av cistern i Tomelilla
uppställande av en container innehållande en 6,7 kubikmeter gasolcistern.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: