Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tomelilla

Nybyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Nybyggnad av två flerbostadshus, förrådsbyggnad, miljöhus och parkering.
Nybyggnad av seniorboende i Brösarp Tomelilla
Avser ombyggnad av den nedlagda skolan till seniorbostäder med 5 lägenheter.
Nybyggnad av affärshus i Tomelilla
Nybyggnad av affärslokal på befintlig gjuten platta.
Nybyggnad av golfbana i Tomelilla
Avser nybyggnad av korthåls golfbana med studio och skärmtak/stödmur, ytan är 3.5 hektar.
Nybyggnad av industrihus i Tomelilla
Nybyggnad av industrilokaler i två etpper.
Nybyggnad av plank i Tomelilla
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Tomelilla
Nybyggnad av teknikskåp för fiberutbyggnadtelenor.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Tomelilla
Nybyggnad av två enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggna av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Tomelilla
Nybyggnad av förråd vid Byavångsskolan.
Nybyggnad av återvinningsstation i Tomelilla
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av markanläggning i Tomelilla
Sänka marknivån på ett område som ligger i anslutning till grusplanen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: