Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tomelilla

Nybyggnad av förskola i Smedstorp
Avser nybyggnad av förskola i Smedstorp. Fastigheten är belägen i kommunalgatan .
Nybyggnad av affärshus i Tomelilla
Nybyggnad av affärslokal på befintlig gjuten platta.
Nybyggnad av golfbana i Tomelilla
Nybyggnad av korthåls golfbana med studio och skärmtak/stödmur, ytan är 3.5 hektar.
Nybyggnad av grupphus i Tomelilla
Nybyggnad av tre enbostadshus och garage.
Nybyggnad av restaurang i Tomelilla
Uppförande av restaurang, uppställning av container samt ny skylt på fasad.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Tomelilla
Nybyggna dav teknikutrymme för Järnvägsändamål.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av 9 st transformatorstationer Snogge 2:1, 3:1, Onslunda 4:9, 27:47, 27:22, 48:5, 31:111, Tunby 34:35, Tunbyholm 1:39.
Nybyggnad av förråd i Tomelilla
Brunnsöverbyggnad för vattenborra B6.
Nybyggnad av markanläggning i Tomelilla
Marklov för massbalansering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: