Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Svedala

Nybyggnad av företagspark vid Sturups flygplats
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Svedala
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns fört nybyggnad av ca 40 lägenheter och 6 lokaler.
Nybyggnad av bostadshus i Svedala
Projektet ligger på is.
Nybyggnad av flerbostadshus i Segestrandsområdet, Svedala
Projektet avser nybyggnad av 40 bostadsrättslägenheter i tre huskroppar vara två är i 3 våningar och ett är i 4 våningar. Avser även uteplatser, lekplatser samt miljöhus. Designen är grundat på koncepthuset Trygga boendet.
Nybyggnad av bostäder, Åkerbruket i Svedala, etapp 3
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av lägenheter i form av radhus och parhus, 30-35 lägenheter.
Nybyggnad av hyresrätter i Bara
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus, 60 lägenheter i 4 våningar samt underjordiskt garage mellan husen. Byggstart tidigast slutet 2015.
Nybyggnad av viltpassage vid Lemmeströtorp
Ekodukt med tillhörande viltstängsel.
Nybyggnad av kontor i Sturup
Igångsättning är ej fastställd.
Nytt exploateringsområde, Åkerbruket i Svedala etapp 2
Avser fortsatta exploateringsarbeten för bostadsområde för 100-120 bostäder. ( Ca 225 bostäder i 2 etapper.) Avser terrassering av byggbar kvartersmark och utbyggnad av allmän platsmark inkl. gator, belysning, bredband, el-kanalisation, gas, tele, VA, park, lekplats m.m. Objektet är beläget sydost om Svedala samhälle, söder om Tegelbruksområdet. I projektet ingår även rivning av en lantbruksfastighet. Uppskattad byggstart.
Nytt exploateringsområde, Åkerbruket i Svedala etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt exploateringsarbeten för ca 110 bostäder. (Avser totalt 250 bostäder ) Läge: Tegelbruksområdet.
Nybyggnad av villor Svedala, etapp 2
Avser nybyggnad av 9 st villor. Uppskattad byggstart.
Utbyggnad av komplett passivt fibernät i Svedala
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 100 st fastigheter inom området Svedala nordöstra.
Utbyggnad av komplett passivt fibernät i Svedala
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 100 st fastigheter inom området Svedala sydöstra.
Nybyggnad av fibernät i Svedala nordväst.
Projektet avser fibernät i Svedala nordväst.
Utbyggnad av spill- och vattenledningar i Svedala
Avser anläggande av spill- och vattenledningar till 30 fastigheter i Västra Kärrstorp, ca 5 km från Svedala tätort. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av gc-port (tunnel) i Aggarp
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2018/2019.
Nybyggnad av gc-väg i Svedala
Igångsättning tidigast 2018. .Ny sträckning. Uppskattad kostnad.
Åtgärder av lekplatser i Svedala
Igångsättning tidigast 2018. Förslag till investeringsplan.
Nybyggnad av affärshus i Svedala
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av transformatorstation i Svedala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Svedala
Nybyggnad/flytt av förråd.
Trädplantering i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Avser trädplanteringsarbeten inom Svedala kommun. Förslag i investeringsplan.
Va-anslutning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Byte av stängsel vid badplats i Bara, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Projektet avser byte av trasigt stängsel vid Bara badsjö för att säkerställa att obehöriga ej tar sig in på badanläggningen under icke öppettid. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: