Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Svedala

Nybyggnad av bostäder, Åkerbruket i Svedala, etapp 2
Planer finns för fortsatt nybyggda lägenheter i form av radhus och kedjehus. 43 lägenheter.

Nybyggnad av förskola i Bara
Avser förskola för 160 barn, 8 avdelningar. Byggnaden skall inrymma ett stort allrum, storkök, miljörum, hemvister med tillhöranderum, utesov, hissar och teknikutrymme mm samt uteytor. Yta utemiljö: 5600 m2. Uppskattad kostnad Objektets läge: Nordväst om Bara vid Skammarpsvägens förlängning. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Segestrandsområdet, Svedala
Projektet avser nybyggnad av 40 bostadsrättslägenheter i tre huskroppar vara två är i 3 våningar och ett är i 4 våningar. Avser även uteplatser, lekplatser samt miljöhus. Designen är grundat på koncepthuset Trygga boendet.

Nybyggnad av radhus/parhus i Svedala, etapp 2
Igångsättning av markarbeten under april 2017. Igångsättning av husen påbörjas under vecka 33 2017. Avser fortsatt nybyggnad av parhus/radhus med 25 lägenheter.

Nybyggnad av spillvattenledning i Svedala
Avser ny tryckavloppsledningr i del öst Söder om Segeå) samt under korsningen riksvägen och Järnvägen. I projekteti ingår även 2 st pumpstationer. Objektets läge: sydvästra utkanten av Svedala centralort och korsar bland annat Trelleborgsvägen/Järnvägsspåret och Sege å. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av panncentral i Svedala
Avser nybyggnad av fjärrvärmecentral.

Exploateringsarbeten för förskola i Bara, etapp 0
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för förskola.

Nybyggnad av bro och park i Svedala
Projektet avser ombyggnad av Aggarpsvägen över Segeå. I och med ny sträckning rivs befintlig vägbro och ny vägbro över Sege å anläggs. I samband med detta anläggs en parkyta på östra sidan av Sege å samt en gångstig som ansluter till befintlig träbro på den nordvästra sidan av Sege å. I projektet ingår även rivning av en mindre byggnad.

Anläggande av cirkulationsplats och infart i Svedala etapp 1
Avser nybyggnad av rondell och ny infart.

Ny dagvattendamm i Svedala
Avser ny dagvattendamm för rening av dagvatten. Objektets läge: Ågatan/Länsmansvägen.

Ny avloppspumpstation i Klågerup Svedala
.Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av plank i Svedala
Plank.

Nybyggnad av markanläggning i Svedala
Spolplatta.

Va-anslutning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Anläggande av hundrastplats i Klågerup, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Nytt utegym i Bara, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: