Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Svalöv

Nybyggnad av ekoby i Röstånga
Planer finns för nybyggnad av ekoby.

Nybyggnad av industrihus i Svalöv
Avser nybyggnad av industrihus med en maximal bygghöjd på 5 meter. Igångsättning anhängigt intressent. Kostnad okänd.

Nybyggnad av handelshus och kontor i Röstånga
Intresserade exploatörer kan höra av sig planansvarig på kommunen. Avser nybyggnad av handels- och kontorslokaler. 25000 m2 markområde. Igångsättning avhängigt intressenter. Omfattning är ej fastställd.

Nybyggnad av bostäder mm i Svalöv
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av bostäder. Kan röra sig om 15-30 lägenheter.

Nyb av kontor, industri & lager, Billeberga företagspark
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med plananavarig på kommunen. Markområde finns för byggnationer av industri, lager, kontor m.m. Avser ett markområde som omfattar ca 30000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av enbostadshus i Billeberga
Intresserade byggherrar kan höra av sig till beställaren. Projektet avser nybyggnad 13 bostäder i enbostadshus . (Schaktningsarbeten för vägar är redan utfört sen tidigare). Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av villor i Svalöv
Bygglov nybyggnad av 10 villor.

Nybyggnad av sutteränghus i Svalöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser nybyggnad av 4 st radhuslägenheter alternativt radhus i sutterängplan. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av villor i Svalöv
Igångsättning planeras under maj 2017. Projektet avser nybyggnad av 7 villor.

Exploateringsarbeten för ekoby i Röstånga
Igångsättning ej fastställd. Avser anläggande av av vägar och va-ledningar för ekoby.

Markarbeten i Teckomatorp, Svalöv
Projektet omfattar markarbeten på äldreboendet Ängslyckan, förskolan Torpet samt bostadsområdet Västergatan 34. Entreprenaden är tänkt att starta med att utföra markarbeten på förskolan Torpet (etapp 1 och 2), Ängslyckan (etapp 4) och avslutas med Västergatan 34 A_t (etapp 3). Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av vindkraftverk i Svalöv
Uppförande av fyra vindkraftverk. 1,6-2,3 MW vardera.

Nybyggnad av omklädningsrum vid Billeberga idrottsplats i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av 4 st omklädningsrum med wc, dusch, bastu samt kontorsdel, kiosk, kansli etc.

Nybyggnad av villor i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av parhus med 2 lägenheter.

Nybyggnad av tvättinrättning i Svalöv
Avser nybyggnad av tvättstuga, fristående byggnad.

Nybyggnad av lager i Svalöv
Bygglov nybyggnad av lagerhall.

Nybyggnad av grupphus i Svalöv
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.

Anslutningar/parkeringsplatser i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser anslutningar samt parkeringsplatser i samband med åtgärder vid Söderåsbanan.

Nybyggnad av skola i Svalöv
Tidsbegränsat bygglov för utökning med skolpaviljonger.

Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer.

Nybyggnad av förråd i Svalöv
Nybyggnad av bod.

Nybyggnad av enbostadshus i Svalöv
Nybyggnad av gårdshus avsedd för bostad.

Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Nybyggnad av transformatorstationer.

Nybyggnad av enbostadshus i Svalöv
Nyggnadskarta nybyggnad enbostadshus Norra Svalöv 16:37.

Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av 6 st transformatorstationer , n 141084 Norrlycke 1:2, Tågarp 8:1, 4:5, Norraby 1:6, Loarp 1:1, Norraby 2:11.

Nybyggnad av busshållplats i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: