Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Svalöv

Nybyggnad av flerbostadshus i Teckomatorp, Svalöv
Avser nybyggnad av 1 huskropp med 16 lägenheter - hyresrätter. Avser SABO kombohus Flex.
Nybyggnad av radhus, hyresrätter i Tågarp
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av 20 tal hyresrätter i 3- 4 huskroppar i 1 -2 plan.
Nybyggnad av enbostadshus i Billeberga
Intresserade byggherrar kan höra av sig till beställaren. Projektet avser nybyggnad 13 bostäder i enbostadshus . (Schaktningsarbeten för vägar är redan utfört sen tidigare). Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av SABO Kombohus Flex i Teckomatorp, Svalöv
Eventuellt igångsättning slutet av augusti 2017. Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 4 våningsplan. Hyresrätter.
Nybyggnad av villor i Svalöv
Igångsättning planeras under maj 2017. Projektet avser nybyggnad av 7 villor.
Nybyggnad av vindkraftverk i Svalöv
Uppförande av fyra vindkraftverk. 1,6-2,3 MW vardera.
Exploateringsarbeten för bostäder i Tågarp
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser anläggande av ny infartsgata, va-ledningar, belysning m.m. för ca 20-tal bostäder.
Nybyggnad av villor i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av parhus med 2 lägenheter.
Anslutningar/parkeringsplatser i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser anslutningar samt parkeringsplatser i samband med åtgärder vid Söderåsbanan.
Nybyggnad av fotbollsplan i Svalöv
Marklov konstgräsplan.
Nybyggnad av enbostadshus i Svalöv
Nybyggnad av gårdshus avsedd för bostad.
Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av 6 st transformatorstationer , n 141084 Norrlycke 1:2, Tågarp 8:1, 4:5, Norraby 1:6, Loarp 1:1, Norraby 2:11.
Nybyggnad av förråd i Svalöv
Bygglov nybyggnad av förråd och soprum.
Nybyggnad av barack i Svalöv
Bygglov nybyggnad av förrådscontainer.
Nybyggnad av busshållplats i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: