Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Svalöv

Nybyggnad av ekoby i Röstånga
Planer finns för nybyggnad av ekoby.

Nybyggnad av handelshus och kontor i Röstånga
Intresserade exploatörer kan höra av sig planansvarig på kommunen. Avser nybyggnad av handels- och kontorslokaler. 25000 m2 markområde. Igångsättning avhängigt intressenter. Omfattning är ej fastställd.

Nyb av kontor, industri & lager, Billeberga företagspark
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för byggnationer av industri, lager, kontor m.m. Avser ett markområde som omfattar ca 30000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Teckomatorp, Svalöv
Avser nybyggnad av 1 huskropp med 16 lägenheter - hyresrätter. Avser SABO kombohus Flex.

Nybyggnad av SABO Kombohus Flex i Teckomatorp, Svalöv
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 4 våningsplan. Hyresrätter.

Nybyggnad radhus & kedjehus samt gata & va i Teckomatorp
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommun. Igångsättning tidigast 2019. Avser nybyggnad av 8 st radhus alternativt kedjehus. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av sutteränghus i Svalöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser nybyggnad av 4 st radhuslägenheter alternativt radhus i sutterängplan. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av villor i Svalöv
Igångsättning planeras under maj 2017. Projektet avser nybyggnad av 7 villor.

Nybyggnad av vindkraftverk i Svalöv
Uppförande av fyra vindkraftverk. 1,6-2,3 MW vardera.

Nybyggnad av villor i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av parhus med 2 lägenheter.

Nybyggnad av tvättinrättning i Svalöv
Avser nybyggnad av tvättstuga, fristående byggnad.

Anslutningar/parkeringsplatser i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser anslutningar samt parkeringsplatser i samband med åtgärder vid Söderåsbanan.

Nybyggnad av grupphus i Svalöv
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer.

Nybyggnad av förråd i Svalöv
Nybyggnad av bod.

Nybyggnad av enbostadshus i Svalöv
Nybyggnad av gårdshus avsedd för bostad.

Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Nybyggnad av transformatorstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av 6 st transformatorstationer , n 141084 Norrlycke 1:2, Tågarp 8:1, 4:5, Norraby 1:6, Loarp 1:1, Norraby 2:11.

Nybyggnad av förråd i Svalöv
Bygglov nybyggnad av förråd och soprum.

Nybyggnad av barack i Svalöv
Bygglov nybyggnad av förrådscontainer.

Nybyggnad av busshållplats i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: