Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Svalöv

Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Avser uppförande av en komplett ny station F09 Röstånga, inklusive uppställning och anslutning av två stycken tillhandahållna transformatorer fram till driftklar anläggning. Samt komplett demontage, omhändertagande och skrotning av befintliga stationer F07 Kolema och F08 Södergård samt återställning av mark på stationsplatserna till lika omkringliggande ytor.
Nybyggnad av radhus, hyresrätter i Tågarp
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av 20 tal hyresrätter i 3- 4 huskroppar i 1 -2 plan.
Nybyggnad av enbostadshus i Billeberga
Intresserade byggherrar kan höra av sig till beställaren. Projektet avser nybyggnad 13 bostäder i enbostadshus . (Schaktningsarbeten för vägar är redan utfört sen tidigare). Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av SABO Kombohus Flex i Teckomatorp, Svalöv
Eventuellt igångsättning slutet av augusti 2017. Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 4 våningsplan. Hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Teckomatorp, Svalöv
Avser nybyggnad av 1 huskropp med 16 lägenheter - hyresrätter. Avser SABO kombohus Flex.
Nybyggnad av villor i Svalöv
Igångsättning planeras under maj 2017. Projektet avser nybyggnad av 7 villor.
Exploateringsarbeten för bostäder i Tågarp
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser anläggande av ny infartsgata, va-ledningar, belysning m.m. för ca 20-tal bostäder.
Nybyggnad av fotbollsplan i Svalöv
Marklov konstgräsplan.
Nybyggnad av elverk i Svalöv
Nybyggnad av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av förråd i Svalöv
Bygglov nybyggnad av förråd och soprum.
Nybyggnad av barack i Svalöv
Bygglov nybyggnad av förrådscontainer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: