Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Staffanstorp

Utökning av spårförbindelse mellan Lund-Arlöv
3 km dubbelspår ska bli 4 spår, 1 ny station. Mark, betong och BEST-arbeten.

Nybyggnad av seniorbostäder i Staffanstorp
Avser 60 bostadsrätter.

Nytt karaktärsområde i Flackarp
Igångsättning tidigast 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Byggstart, byggkostnad, omfattning mm kan ej anges.

Nybyggnad av radhus & småhus i Hjärup
Byggstart, byggkostnad, omfattning mm kan ej anges.

Nybyggnad av grupphus i Stora Uppåkra i Staffanstorp
Igångsättning tidigast hösten 2016. Avser fortsatt nybyggnad av 20-25 villor. Totalt i samtliga etapper planeras ca 150 bostäder. Uppskattad byggkostnad.

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Hjärup, Staffanstorp
Avser fortsatta exploateringsarbeten för ca 70-75 bostäder. Totalt i området byggs 150 bostäder.

Nybyggnad av småhus i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 18 stycken småhus i Värnamo i området Vikhem. Markytan är på 5000 kvm och byggytan 2000 kvm.

Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser nybyggnad av 8 st enbostadshus i 1 1/2 plan.

Nybyggnad av enbostadshus i Hjärup
Avser 16-18 tomter.

Nybyggnad av butiker i Rondellens handelsområde,Staffanstorp

Nybyggnad av hotell i Staffanstorp

Nybyggnad av radhus i Hjärup. Staffanstorp
Planer finns för 8 radhus längs Klockaregårdsvägen i Hjärup. Ny enkelriktad gatuanslutning mellan Blomstergården och Klockaregårdsvägen.

Nybyggnad av butiker i Rondellens handelsområde,Staffanstorp
Igångsättning avhängigt intressent. Inga beslut är tagna.

Nybyggnad av bostäder i Kyrkheddinge, etapp 1
Igångsättning planeras för våren 2017. Avser 10-15 bostäder i 1 1/2 plan främst villor samt ett mindre antal radhus. Totalt planeras 60-70 bostäder i samtliga etapper.

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Staffanstorp
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av gata och va för bostadsområde totalt 88 lägenheter, ombyggnad av gc-väg samt anläggande av 43 parkeringsplatser.

Nytt exploateringsområde i Staffanstorp, etapp d
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt exploateringsarbeten för bostäder.

Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 36 st radhus, Hjärup 8:324,8:325,8:323,8:322.

Nybyggnad av gruppbostad i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för lss- gruppboende.

Anläggande av dammar och våtmarker utmed Höje å.
Avser anläggande av våtmarker och andra vattenvårdsåtgärder inom Staffanstorp, Svedala, Lomma och Lund.

Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan nybyggnad av 8 bostadsrätter, enbostadshus.

Ny dagvattenledning i Staffanstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Nybyggnad av idrottshall i Staffanstorp
nybyggnad av sporthall om 1545 kvm.

Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Stanstorp 5:332,5:333,5:335.

Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av två stycken flerbostadshus i Staffanstorp.

Nybyggnad av park i Staffanstorp
Ansökan om marklov för markhöjdsförändring för anläggande av park.

Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av nätstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; placering av försäljningsbod t.o.m. 2018-01-01.

Anläggande av gc-väg i Staffanstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: