Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Staffanstorp

Utökning av spårförbindelse mellan Lund-Arlöv
3 km dubbelspår ska bli 4 spår, 1 ny station. Mark, betong och BEST-arbeten.

Nybyggnad av enbostadshus i Nordanå Staffanstorp
Avser nybyggnad av 58 enbostadshus i Staffanstorp. Omfattar 6 -7ha. Markarbetet påbörjades i oktober 2016.

Nybyggnad av skola m.m i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Omfattar ny skola, förskola, ny park (Vendelparken ) samt fler bostäder unt 150 stycken Exploateringsområdet har en total area på ca 18 ha. Utbyggnaden av exploateringsområdet kommer att ske som två huvuddelar. Huvuddel 1: Anläggande av området till byggata samt färdigställande av park.

Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Avser cirka 80 bostadsrättslägenheter fördelade på flerfamiljshus på 4–6 våningar samt radhus.

Nybyggnad av seniorbostäder i Staffanstorp
Avser 60 bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Byggstart, byggkostnad, omfattning mm kan ej anges.

Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 36 st radhus, Hjärup 8:324,8:325,8:323,8:322.

Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 4 radhus i Stanstorp 5:332,5:333,5:335.

Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Detaljplanen är överklagad. Avser nybyggnad av 28 lägenheter.

Nybyggnad av småhus i Hjärup, etapp 1
Avser nybyggnad av 30 småhus. Totalt i området planeras ca 500 bostäder.

Nybyggnad av förskola i Uppåkra i Staffanstorp
Avser nybyggnad av förskola med en yta på 1200 m2. Platsbyggt alternativt moduler. Förskolan skall byggas i 2 plan med sex avdelningar och inrymma 120 förskolebarn samt 25 personal. (Sedan upphandligskontrakt tecknats överlåts entreprenaden till Hemsö Hjärup Fastigheter).

Nybyggnad av småhus i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 18 stycken småhus i Värnamo i området Vikhem. Markytan är på 5000 kvm och byggytan 2000 kvm.

Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser nybyggnad av 8 st enbostadshus i 1 1/2 plan.

Nybyggnad av enbostadshus i Hjärup
Avser 16-18 tomter.

Nybyggnad av bostäder i Kyrkheddinge, etapp 1
Igångsättning planeras för våren 2017. Avser 10-15 bostäder i 1 1/2 plan främst villor samt ett mindre antal radhus. Totalt planeras 60-70 bostäder i samtliga etapper.

Nytt exploateringsområde i Staffanstorp, etapp d
Avser fortsatt byggentreprenad av innehållande nyanläggning av VA, gata, belysning, park och mark för nytt exploateringsområde i Vikhem IV i Staffanstorp.

Anläggande av dammar och våtmarker utmed Höje å.
Avser anläggande av våtmarker och andra vattenvårdsåtgärder inom Staffanstorp, Svedala, Lomma och Lund.

Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan nybyggnad av 8 bostadsrätter, enbostadshus.

Nybyggnad av park i Staffanstorp
Ansökan om marklov för markhöjdsförändring för anläggande av park.

Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av två stycken flerbostadshus i Staffanstorp.

Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av nätstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; placering av försäljningsbod t.o.m. 2018-01-01.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: