Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Staffanstorp

Utökning av spårförbindelse mellan Lund-Arlöv
3 km dubbelspår ska bli 4 spår, 1 ny station. Mark, betong och BEST-arbeten.
Nybyggnad av enbostadshus i Nordanå Staffanstorp
Avser nybyggnad av 58 enbostadshus i Staffanstorp. Omfattar 6 -7ha. Markarbetet påbörjades i oktober 2016.
Nybyggnad av skola, förskola och bostäder i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Avser bostäder och centrumverksamheter samt en ny skola/förskola.
Nya provisoriska järnvägsspår mellan Hjärup-Arlöv
Två provisoriska järnvägsspår som ska användas när sträckan Lund-Arlöv Fyra spår ska byggas.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Staffanstorp
Avser nybyggnad av äldreboende i sockerbruksstaden.
Uppförande av äldreboende i Staffanstorp
Det nya äldreboendet kommer att få 54 boendeplatser fördelat på 3 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Byggstart, byggkostnad, omfattning mm kan ej anges.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 36 st radhus, Hjärup 8:324,8:325,8:323,8:322.
Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 4 radhus i Stanstorp 5:332,5:333,5:335.
Nybyggnad av gator, va och park i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Projektet avser ny park (Vendelparken), gator och va-ledningar. Exploateringsområdet har en total area på ca 18 ha. Utbyggnaden av exploateringsområdet kommer att ske som två huvuddelar. Huvuddel 1: Anläggande av området till bygata samt färdigställande av park.
Nybyggnad av vårdbostad i Staffanstorp
Avser nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av grupphus i Stora Uppåkra i Staffanstorp
Avser fortsatt nybyggnad av 20-25 villor. Totalt i samtliga etapper planeras ca 150 bostäder.
Nybyggnad av hotell i Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av hotell med ca 29 rum i tre våningar.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Hjärup, Staffanstorp
Avser fortsatta exploateringsarbeten för ca 70-75 bostäder. Totalt i området byggs 150 bostäder.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 30 st radhus.
Nybyggnad av kedjehus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 17 hus: 9 radhus, 6 kedjehus samt 2 friliggande villor på området Vikhem i Staffanstorp.
Nybyggnad av småhus i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 18 stycken småhus i Värnamo i området Vikhem. Markytan är på 5000 kvm och byggytan 2000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Kyrkheddinge, etapp 3
Avser fortsatt nybyggnad av 10-15 bostäder i 1 1/2 plan. Totalt planeras 60-70 bostäder i samtliga etapper.
Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser nybyggnad av 8 st enbostadshus i 1 1/2 plan.
Rivning och nybyggnad av förskola i Staffanstorp
Rivning av befintlig förskola. Nybyggnad av förskola med 12 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Kyrkheddinge, etapp 1
Avser 10-15 bostäder i 1 1/2 plan främst villor samt ett mindre antal radhus. Totalt planeras 60-70 bostäder i samtliga etapper.
Nybyggnad av bostäder i Kyrkheddinge, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av 10-15 botäder i 1 1/2 plan. Totalt planeras 60-70 bostäder i samtliga etapper.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Vallby, Staffanstorp
Avser nyanläggning av VA-ledningar, mark och gator med tillhörande anläggningar för nytt exploateringsområde i Vallby, Staffanstorps kommun.
Nytt exploateringsområde i Staffanstorp, etapp d
Avser fortsatt byggentreprenad av innehållande nyanläggning av VA, gata, belysning, park och mark för nytt exploateringsområde i Vikhem IV i Staffanstorp.
Nybyggnad av gruppbostad i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för lss- gruppboende. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Anläggande av dammar och våtmarker utmed Höje å.
Avser anläggande av våtmarker och andra vattenvårdsåtgärder inom Staffanstorp, Svedala, Lomma och Lund. I entreprenaden ingår röjning av buskage runt våtmarkens kanter och rensning av sediment och vassvegetation över hela våtmarksytan. Vidare ingår utvidgning av våtmarken genom att befintlig ö delvis grävs bort så att den minskar i omfång och höjd.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan nybyggnad av 8 bostadsrätter, enbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 1.flerfamiljshus om 62 lägenheter 2. radhus 10 st.
Nybyggnad av vårdbostad i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för vård- och omsorgsbeoende.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av park i Staffanstorp
Ansökan om marklov för markhöjdsförändring för anläggande av park.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av lager i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tältbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för parkering.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tidsbegränsad åtgärd; placering av bod t.o.m 2017-11-30.
Nybyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; placering av försäljningsbod t.o.m. 2018-01-01.
Nybyggnad av återvinningsstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av mast i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för mast.
Nybyggnad av mur i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för fackverkstorn.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: