Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Skurup

Nybyggnad av handelsplats
På Skurups Handelsplats planeras det för nybyggnad av ca 20 000 kvm affärslokaler. Byggnation kommer att ske under 2017 och 2018 och delas in i ett 10 tal etapper. I dagsläget har mark sålts till 5 st byggherrar ; Byggsystem Öresund (Dollarstore), OKQ8, Sibylla, Gasolina AB och Vreab Lagerhotell vilket omfattar totalt ca 5000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser basstorenheter på ca 24 st fristående 95m2 hus .

Nybyggnad av studentbostäder, Skurup
Avser nybyggande av 96 stycken studentlägenheter i 3 huskroppar och ev två våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Planer finns för nybyggnad av flerfamiljshus och centrumfunktioner.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av maskinhallar och silos.

Nybyggnad av bostäder i Rydsgård

Nybyggnad av mölla i Skivarp
Avser återuppbyggnad av nedbrunnen mölla. 2 plan för kultur- och musikaktiviteter, 2 plan för kontor, handikappanpassat, hiss och toalett.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 lägenheter i två huskroppar i Skurup. Alla arbeten sker i egen regi förutom grundentreprenören.

Nybyggnad av automatstation i Skurup
Avser nybyggnad av automatstation.

Nybyggnad av panncentral i Skurup
Avser nybyggnad av panncentral som kommer levereras i en containerlösning.

Nybyggnad av industrihus i Skurup
Nybyggnad av en Modul med ställverk.

Nybyggnad av industrihus i Skurup
Nybyggnad av förråd/industribyggnad.

Offentlig belysning i Skurup
Igångsättning tidigast 2017.

Nybyggnad av kontor i Skurup
Nybyggnad av affärshus, kontor och industri.

Nybyggnad av butik i Skurup
Nybyggnad av butikshall.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Nybyggnad av flerbostadshus, trygghetsboende.

Nybyggnad av förråd i Skurup
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av nätstation i Skurup
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Nybyggnad v transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Skurup
Nybygnad av skärmtak och vindfång.

Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Nybygnad av transformatorstation.

Nybyggnad av automatstation i Skurup
Nybyggnad av automatstation och databod.

Nybyggnad av enbostadshus i Skurup
Nybyggnad av 2 st enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: