Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Skurup

Nybyggnad av trygghetsboende i Skurup
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende i Skurup. 1 huskropp som innehåller 58 stycken lägenheter uppdelat på 4 våningar.
Nybyggnad av studentbostäder, Skurup
Avser nybyggande av 96 stycken studentlägenheter i 3 huskroppar och ev två våningar.
Nybyggnad av kontor, verkstad och terminal i Skurup
Det ska byggas kontor, en verkstad och en terminal samt utrymme för att expandera samt parkera fordon.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Planer finns för nybyggnad av flerfamiljshus och centrumfunktioner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 lägenheter i två huskroppar i Skurup. Alla arbeten sker i egen regi förutom grundentreprenören.
Återuppbyggnad av restaurang i Fars hatt , Skurup.
Avser återuppbyggnad av den välkända vägkrogen i Fars Hatt.
Exploateringsarbeten för kombiboende i Skurup
Omfattar Gatu-, VA-, el och kanalisation-, planterings- och belysningsarbeten för del av ny exploatering avseende västra industriområdet i Skurup
Nybyggnad av panncentral i Skurup
Avser nybyggnad av panncentral som kommer levereras i en containerlösning.
Nybyggnad av butik i Skurup
Nybyggnad av butikshall.
Nybyggnad av förråd i Skurup
Nybyggnad av ett förråd samt tre teknikbodar på Örmölla 37:17, 37:1, S:48.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Nybyggnad av transformatorstationer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: