Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Skurup

Nybyggnad av bostäder i Skurup
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av 60-80 lägenheter på en tomt om ca 8700 kvm.
Nybyggnad av trygghetsboende i Skurup
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende i Skurup. 1 huskropp som innehåller 58 stycken lägenheter uppdelat på 4 våningar.
Nybyggnad av studentbostäder, Skurup
Avser nybyggande av 96 stycken studentlägenheter i 3 huskroppar och ev två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Planer finns för nybyggnad av flerfamiljshus och centrumfunktioner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 lägenheter i två huskroppar i Skurup. Alla arbeten sker i egen regi förutom grundentreprenören.
Nybyggnad av infrastruktur i Skurup
Avser utbyggnad av infrastruktur till exploateringsområdet i Flintebro.
Återuppbyggnad av restaurang i Fars hatt , Skurup.
Avser återuppbyggnad av den välkända vägkrogen i Fars Hatt.
Nybyggnad av restaurang i Skurup
Avser återuppbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av panncentral i Skurup
Nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av panncentral i Skurup
Avser nybyggnad av panncentral som kommer levereras i en containerlösning.
Offentlig belysning i Skurup
Igångsättning tidigast 2018.
Nybyggnad av industrihus i Skurup
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av cafeteria i Skurup
Nybyggnad av kaffestuga. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Skurup
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Skurup
Kontorsmoduler, tälthall, staket och infartsväg.
Nybyggnad av återvinningsstation i Skurup
Nybyggna av återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Skurup
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av industrihus i Skurup
Nybyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: