Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sjöbo

Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Hemmestorp
Avsr exploateringsområde för Ca 40 bostadshus i Hemmestorp i Sjöbo.

Nybyggnad av affärslokaler i Sjöbo
Markområdet ämnat för affärslokaler. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadhus i Sjöbo, et 3
Avser flerbostadshus, två huskroppar i 4 respektive 5 våningar.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Sjöbo

Nybyggnad av radhus i Sjöbo
Avser nybyggnad av radhus, 12 lägenheter, 1 plan.

Nybyggnad av va och pumpstation vid fritidsanläggning i Sjöbo
Nybyggnad av pumpstation.

Nytt reservkraftsaggregat samt nytt ställverk vid reningsverk i Sjöbo
Objektet avser ny stationär reservkraftsanläggning vid renongsverket, samt ett nytt lågspänningsställverk i befintliga lokaler.

Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av markanläggning i Sjöbo
Marklov.

Nybyggnad av en tank i Sjöbo
Nybyggnad av en adblue tankanläggning för diselbilar..

Nybyggnad av fritidsanläggning i Sjöbo
Nybyggnad av grillkåta.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: