Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sjöbo

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av LSS-boenden i Sjöbo
Avser nybyggnad två stycken gruppboenden med totalt sex bostäder i varje mellan Sandbäcksgården och Esplanaden.
Nybyggnad av företagspark i Åsum
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 40 hektar mark finns till försäljning för nybyggnad av företagspark.
Nybyggnad av hyreshus i Sjöbo
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Rivning av gammal byggnad innan detta projekt kan komma igång. Projektid: 1454756
Nybyggnad av marklägenheter i Blentarp
Avser nybyggnad av 4 stycken marklägenheter. Markområdet är beläget mittemot Storkskolan.
Nybyggnation av LSS bostäder, Sjöbo
Avser nybyggnation av gruppbostad med 4 lägenheter och en gemensamhets lokal.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Sjöbo
Detaljplanearbetet är ej påbörjat. Inga beslut är tagna. Avser 50-60 enbostadshus
Nytt exploateringsområde för småindustri i Åsum
Igångsättning tidigaste 2019.
Nybyggnad av aktivitetspark, Möllers Mosse i Sjöbo
Avser nybyggnad av aktivitetspark i Sjöbo. Planerna är att bygga en skatepark, en torgyta/gemensamhetsyta och samt en boulebana. områdets yta 2000 kvm. Som option ligger även en parkouryta, projekt ID 1487154
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Sjöbo
Avser nybyggnad 4st enbostadshus.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Sjöbo
Projektet ligger vilande. Inga beslut är tagna.
Nybyggnad av parkouryta samt byggnader, Möllers Mosse i Sjöbo
Anläggande av en parkouryta samt 2 stycken byggnader.
Nybyggnad av grupphus i Sjöbo
Nybyggnad av 4 enbostadshus. Kvisten 1,2,3,Bågsågen 2.
Nybyggnad av va-anläggning i Sjöbo
Nybyggnad av VA-anläggning.
Nybyggnad av markanläggning i Sjöbo
Nybyggnad av andra anläggningar.
Nybyggnad av enbostadshus i Sjöbo
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: