Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Simrishamn

Nybyggnad av punkthus i Simrishamn
Projektet omfattar 1 hus i 6 våningar och 1 hus i 8 våningar. Läge: vid stationen. Södra Planteringen.
Nybyggnad av seniorboende i Kivik Simrishamn
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av seniorboende, ett 30-tal lägenheter marklägenheter och klubbhus för social samvaro.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av 15 st marklägenheter i 3 huskroppar med fyra lägenheter i varje del.
Nybyggnad av konsthall/utställningshall i Simrishamn
Detaljplaneärende. Planer finns för ny konthall/utställningshall. Projektets omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder och handel i Borrby Simrishamn
Omfattar nybyggnad av 4-5 gruppbebyggda hus.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Igångsättning tidigast 2018.
Nybyggnad av överföringsledning i Simrishamn
I projektet ingår även ny avloppsledning.
Nybyggnad av LSS-Boende i Gärsnäs,Simrishamn
Avser nybyggnad av LSS Boende, 7 st lägenheter samt gemensamhetslokal med kontor och övernattningslägenhet.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av 4 gatuhus, 1,5 plan, 4 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Kvarnby
Omfattar 3 huskroppar i 1 plan, 95 m/lgh.
Nybyggnad av pegelhus i Simrishamn
Avser rivning av bef pegelhus samt uppförande av ett nytt pegelhus i Simrishamns hamn.
Nybyggnad av våtmark i Simrishamn
Anläggning av 3 st nya våtmarker i sammanhängande område.
Nybyggnad av lokalgata, gc-väg, VA-ledningar mm i Simrishamn
Entreprenaden omfattar nybyggnation av ca 140 m lokalgata med gc-väg, VA-ledningar och belysning. Entreprenaden omfattar bland annat arbeten som berör schakt, mark, stensättning, VA och plantering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av parhus i Simrishamn
Nybyggnad av del av parhus och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus och förråd.
Nybyggnad av förråd i Simrishamn
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av plank i Simrishamn
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av elverk i Simrishamn
Nybyggnad av reservelaggregat och reserkraftstation.
Nybyggnad av elverk i Simrishamn
Nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation .
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av två enbostadshus och garage samt rivning av bef hus.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Simrishamn
Nybyggnada av plank.
Nybyggnad av campingstuga i Simrishamn
Nybyggnad av campingstugor samt ställplatser.
Nybyggnad av klubbhus i Simrishamn
Rivning och pga flytt uppförande av klubbstuga.
Nybyggnad av förråd i Simrishamn
Tidsbegränsat bygglov för bodar.
Nybyggnad av förråd i Simrishamn
Tidsbegränsat lov för byggbod och lastbank (värmefläkt).
Nybyggnad av datorhall i Simrishamn
Sökt bygglov. Avser ny container. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: