Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Simrishamn

Nybyggnad av punkthus i Simrishamn
Projektet omfattar 1 hus i 6 våningar och 1 hus i 8 våningar. Läge: vid stationen. Södra Planteringen.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser ca 50 bostäder. Bostadsform är ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Projektet ligger vilande. Detaljplaneärende.
Nybyggnad av bostäder i Brantevik Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder ca 30-35 tomter. Avser Brantevik 36:2 36:4 36:99 och del av Simris 16:153 mfl.
Nybyggnad av bilhall i Simrishamn
Avser nybyggnad av en bilhall på ca 2-3000 kvm i Simrishamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokal.
Anläggande av förbifart vid Svabesholm Kungsgård i Simrishamn
Projektet avser flyttning av vägen ca 200 meter med anslutning till befintlig väg 1606. Avser en sträcka på ca 860 meter. Ny väg i obanad terräng.
Anläggande av överföringsledning i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Nybyggnad av småhus i Vitemölla
Detaljplanearbete skall utföras. Igångsättning ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av småhus i 1- 1 1/2 plan.
Nybyggnad av lokalgata, gc-väg, VA-ledningar mm i Simrishamn
Entreprenaden omfattar nybyggnation av ca 140 m lokalgata med gc-väg, VA-ledningar och belysning. Entreprenaden omfattar bland annat arbeten som berör schakt, mark, stensättning, VA och plantering.
Anläggande av vattenledning i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser bostadsbebyggelse samt förbättring av trafikföring och parkeringsmöjligheter.
Exploateringsarbete för seniorboende i Kivik
Detaljplan omarbetas. Problem med vatten och avlopp. Igångsättning tidigast 2020.
Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Nybyggnad av industrihall samt rivning av tält.
Nybyggnad av klubbhus i Simrishamn
Rivning och pga flytt uppförande av klubbstuga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av två flerbostadshus.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Plantering av nya träd i Simrishamn
Upptaget i trädplanen.
Nybyggnad av lager i Simrishamn
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av lager i Simrishamn
Nybyggnad plasthall tidsbegränsat, 10 år.
Nybyggnad av friggebod i Simrishamn
Nybyggnad av lekstuga, tillbyggnad med växthus och förråd, nybyggnad av pergola och uteklassrum.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstationer (bygglov 1 och 2).
Nybyggnad av elverk i Simrishamn
Nybyggnad av reservelaggregat och reserkraftstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus och gästhus/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: