Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Simrishamn

Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Projektet ligger vilande. Detaljplaneärende.

Nybyggnad av bilhall i Simrishamn
Avser nybyggnad av en bilhall på ca 2-3000 kvm i Simrishamn.

Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn

Anläggande av förbifart vid Svabesholm Kungsgård i Simrishamn
Projektet avser flyttning av vägen ca 200 meter med anslutning till befintlig väg 1606. Avser en sträcka på ca 860 meter. Ny väg i obanad terräng.

Nybyggnad av villor i Simrishamn
Detaljplanearbetet är ej påbörjat.

Anläggande av GC-väg och parkeringsplats i Simrishamn
Avser GC-väg och parkeringsplats vid camping.

Nybyggnad av parhus på Österlen i Simrishamn
Nybyggnad av 2 st parhus.

Nybyggnad av radhus i Kvarnby
Omfattar 3 huskroppar i 1 plan, 95 m/lgh.

Anläggande av torg i Simrishamn
Avser anläggande av torg i anslutning till bostadsområde. Objektet är beläget i nära anslutning till Backgatan, Krabbegatan och Rektorsgatan. Entreprenaden omfattar anläggande av torg samt färdigställande av trottoarer utmed Rektorsgatan, gångväg som löper mellan Rektorsgatan och Magistergatan. Entreprenaden omfattar även arbeten som berör mark, sten- och plattsättning, asfaltering, belysning, dagvatten, smide samt plantering.

Nytt exploateringsområde i Simrishamn

Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn

Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokal.

Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Nybyggnad av industrihall samt rivning av tält.

Plantering av nya träd i Simrishamn
Upptaget i trädplanen.

Nybyggnad av friggebod i Simrishamn
Nybyggnad av lekstuga, tillbyggnad med växthus och förråd, nybyggnad av pergola och uteklassrum.

Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstationer (bygglov 1 och 2).

Nybyggnad av parkeringsplats i Simrishamn
Nybyggnad av parkering.

Nybyggnad av lager i Simrishamn
Nybyggnad av tälthall.

Nybyggnad av lager i Simrishamn
Nybyggnad plasthall tidsbegränsat, 10 år.

Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus och gästhus/förråd.

Nybyggnad av telestation i Simrishamn
Nybyggnad av 3 st teknikbyggnader Stiby 1:110, 1:61, Simrishamn 2:77.

Åtgärder av gamla Viaduktsvägen, Simrishamn

Ny toalettbyggnad i Borrby, Simrishamn

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: