Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Simrishamn

Nybyggnad av punkthus i Simrishamn
Projektet omfattar 1 hus i 6 våningar och 1 hus i 8 våningar. Läge: vid stationen. Södra Planteringen.

Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Igångsättning är ej fastställd. Avser ca 50 bostäder. Bostadsform är ej fastställd.

Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Projektet ligger vilande. Detaljplaneärende.

Nybyggnad av bostäder i Brantevik Simrishamn
Detaljplanearbetet pågår. Planer finns för nybyggnad av bostäder ca 30-35 tomter. Avser Brantevik 36:2 36:4 36:99 och del av Simris 16:153 mfl.

Nybyggnad av bilhall i Simrishamn

Nybyggnad av hällristningscentrum i Simrishamn
Avvaktar beslut. Planer finns för nybyggnad av hällristningscentrum.

Anläggande av vattenledning i Sankt Olof Simrishamn

Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn

Anläggande av överföringsledning i Simrishamn

Anläggande av förbifart vid Svabesholm Kungsgård i Simrishamn
Projektet avser flyttning av vägen ca 200 meter med anslutning till befintlig väg 1606. Avser en sträcka på ca 860 meter. Ny väg i obanad terräng.

Nybyggnad av semesterhus i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av 20-22 semesterhus, 100-150 kvm. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av bostäder i Kivik Simrishamn
Byggstart ej fastställd. Vattenfråga skall lösas. Planer finns för nybyggnad av 8 lägenheter, 2-vånings hus.

Anläggande av GC-väg och parkeringsplats i Simrishamn
Avser GC-väg och parkeringsplats vid camping.

Nybyggnad av radhus i Kvarnby
Omfattar 3 huskroppar i 1 plan, 95 m/lgh.

Anläggande av torg i Simrishamn
Avser anläggande av torg i anslutning till bostadsområde. Objektet är beläget i nära anslutning till Backgatan, Krabbegatan och Rektorsgatan. Entreprenaden omfattar anläggande av torg samt färdigställande av trottoarer utmed Rektorsgatan, gångväg som löper mellan Rektorsgatan och Magistergatan. Entreprenaden omfattar även arbeten som berör mark, sten- och plattsättning, asfaltering, belysning, dagvatten, smide samt plantering.

Exploateringsarbete för seniorboende i Kivik
Detaljplan omarbetas. Problem med vatten och avlopp. Igångsättning tidigast 2018-2019.

Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd. Avser bostadsbebyggelse samt förbättring av trafikföring och parkeringsmöjligheter.

Nytt exploateringsområde i Simrishamn
Projektet är vilande.

Plantering av nya träd i Simrishamn
Upptaget i trädplanen.

Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Nybyggnad av industrihall samt rivning av tält.

Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn

Nybyggnad av parkeringsplats i Simrishamn
Nybyggnad av parkering.

Nybyggnad av telestation i Simrishamn
Nybyggnad av 3 st teknikbyggnader Stiby 1:110, 1:61, Simrishamn 2:77.

Åtgärder av gamla Viaduktsvägen, Simrishamn

Anläggande av grönyta i Brantevik Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Ny toalettbyggnad i Borrby, Simrishamn

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: