Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Simrishamn

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av punkthus i Simrishamn
Projektet omfattar 1 hus i 6 våningar och 1 hus i 8 våningar. Läge: vid stationen. Södra Planteringen.
Nybyggnad av bilhall och verkstad i Simrishamn
Avser nybyggnad av en bilhall samt verkstad i Simrishamn.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av 15 st marklägenheter i 3 huskroppar med fyra lägenheter i varje del.
Nybyggnad av bostäder och handel i Borrby Simrishamn
Omfattar nybyggnad av 4-5 gruppbebyggda hus.
Nybyggnad av småhus i Vitemölla
Planer finns för nybyggnad av småhus i 1- 1 1/2 plan.
Nybyggnad av överföringsledning i Simrishamn
I projektet ingår även ny avloppsledning.
Nybyggnad av LSS-Boende i Gärsnäs,Simrishamn
Avser nybyggnad av LSS Boende, 7 st lägenheter samt gemensamhetslokal med kontor och övernattningslägenhet.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av 4 gatuhus, 1,5 plan, 4 lägenheter.
Ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk, Simrishamn
Avser ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk. I projektet ingår processmontage av ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk samt att flytta, lyfta och montera fast den utrustning som anläggningens process baseras på. (Planerade sidoentreprenader är även BYGG- EL-, STYR-, VENT- och VS-entreprenad).
Nybyggnad av radhus i Kvarnby
Omfattar 3 huskroppar i 1 plan, 95 m/lgh.
Nybyggnad av butik i Simrishamn
Nybyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av brygga i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st bryggor.
Nybyggnad av campingstuga i Simrishamn
Nybyggnad av campingstugor samt ställplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus, förråd/carport samt plank och mur.
Nybyggnad av förråd i Simrishamn
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av mur i Simrishamn
Nybyggnad av mur (ramp).
Nybyggnad av växthus i Simrishamn
Nybyggnad av orangeri/växthus.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Simrishamn
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av plank i Simrishamn
Nybyggnada av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av 10 st transformatorstationer Släntemölla 1:2, Råboa 2:1, Gyllebo 8:2, 1:30, 5:1, 1:30, Skräddaröd 1:28, 1:19, 1:28, 1:31.
Nybyggnad av utställningshall i Simrishamn
Tidsbegränsat bygglov för utställningsrum.
Nybyggnad av återvinningsstation i Simrishamn
Återvinningsstation, plank och skylt.
Flytbrygga Kiviks Hamn, Simrishamn
Avser uppförande av nya flytbryggor på 80 meter med Y-bommar sopm skall fästas med pålar.
Nybyggnad av pegelhus i Simrishamn
Avser rivning av bef pegelhus samt uppförande av ett nytt pegelhus i Simrishamns hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: