Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Perstorp

Nybyggnad av bostäder i Norregårdsområdet, Perstorp

Exploateringsarbeten för industriområde i Perstorp

Nybyggnad av idrottshall i Perstorp

Nybyggnad av Ugglehallen samt till- och ombyggnad av Ugglebadet

Nybyggnad av bostäder/kontor/handel i Perstorp

Nybyggnad av bostäder i Perstorp (Sabo kombohus)

Nybyggnad av bostäder i Perstorp

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Perstorp

Ny scen m.m vid Stadsparken i Perstorp

Anläggande av gång- och cykelväg i Perstorp

Anläggande av lekplats och utegym i Perstorp

Belysning Reningsverksvägen i Perstorp

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: