Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Östra Göinge

Nybyggnad av flerbostadshus i Broby
Avser nybyggnad av 4 flerbostadshus i 2 respektive 4 våningar, med totalt 48 lägenheter.

Nybyggnad av höghus i Östra Göinge
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 25-27 lägenheter i 6 våningsplan.

Nybyggnad av förskola i Knislinge
Uppförande av en ny förskola med 6 avdelningar.

Ny och ombyggnad av pensionärsbostad i Broby
Avser ombyggnad och nybyggnad av ett vård- och omsorgsboende.

Nybyggnad av förskola i Hanaskog
Nybyggnad av förskola i 2 plan med 6 avdelningar med tillhörande markarbeten.

Nybyggnad av markbostäder i Broby, etapp 2
Avser 10 villor.

Utbyggnad av gator och va-ledningar för nytt exploateringsområde i Knislinge
Avser anläggning och färdigställande av byggator samt VA- och belysningsarbete för nytt exploateringsområde.

Nybyggnad av industrihus i Broby
Avser lager, kontor och personalutrymmen.

Nybyggnad av lager i Broby
Förhandsbesked nybyggnad lagerlokal.

Nybyggnad av industrihus i Broby
Bygglov nybyggnad industribyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Broby
Bygglov nybyggnad nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Broby
Bygglov nybyggnad transformatorstation Hjärsås 14:17,8:1,4:8,10:11.

Nybyggnad av transformatorstation i Broby
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Broby
Bygglov rivning/nybyggnad nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Broby
Bygglov anordnande parkeringsplats.

Nybyggnad av transformatorstation i Broby
Bygglov nybyggnad 7 st transformatorstationer Vanås 3:12,3:11,3:13,Östra Olinge 4:4,Knislinge 12:16.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: