Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Östra Göinge

Nybyggnad av höghus i Östra Göinge
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 25-27 lägenheter i 6 våningsplan.
Nybyggnad av förskola i Knislinge
Uppförande av en ny förskola med 6 avdelningar.
Ny och ombyggnad av pensionärsbostad i Broby
Avser ombyggnad och nybyggnad av ett vård- och omsorgsboende.
Utbyggnad av gator och va-ledningar för nytt exploateringsområde i Knislinge
Avser anläggning och färdigställande av byggator samt VA- och belysningsarbete för nytt exploateringsområde.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Avser lager, kontor och personalutrymmen.
Uppförande av bensinstation i Broby
Projektet avser flytt av en befintlig automatstation till Knislinge. Anbud infordras på erforderliga schakt- och markarbeten.
Nybyggnad av lager i Broby
Avser nybyggnad av kalllager.
Nybyggnad av lagerhall i Broby
Avser nybyggnad varm-lager/ magasin.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Bygglov ny- och ombyggnad industribyggnad, kommunförrådet lunnom.
Nybyggnad av sophus i Broby
Bygglov nybyggnad (flyttning) sophus.
Nybyggnad av förråd i Broby
Bygglov nybyggnad 2 förrådsbyggnader, prästavångskolan.
Nybyggnad av transformatorstation i Broby
Bygglov nybyggnad transformatorstation Hjärsås 14:17,8:1,4:8,10:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Broby
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av campingplats i Broby
Marklov anordnande husvagnsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Avser nybyggnad kallager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: