Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Östra Göinge

Ev. ny slambehandlingsanläggning inom Skåne/Blekinge
Sju kommuner (Östra Göinge, Osby, Bromölla, HÖrby, Olofström, Karlshamn och Ronneby) har visat intresse av att utveckla en gemensam hantering av avloppsslam från kommunernas reningsverk. Syftet med utredningen är att ta fram beslutsunderlag för eventuellt uppförande av en gemensam slambehandlingsanläggning med biogasproduktion.
Nybyggnad av höghus i Östra Göinge
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 28 lägenheter i 6 våningsplan.
Nybyggnad av förskola i Knislinge, Broby
Uppförande av en ny förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av vindkraftspark i Nöbbelöv
6 st vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Broby
Avser nybyggnad 6 st marklägeheter, 4st 3:or med ytan 67 kvm och 2st 4:or med ytan 81 kvm.
Nybyggnad av vindkraftverk i Östra Göinge
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2016. Avser 4 st verk som omfattar 2 megawatt/verk. Totalkostnad: ca 30 mkr/verk.
Nybyggnad av industrihus i Västraby, Broby
Avser rivning, ny- och ombyggnad av kommunförrådet Lunnom.
Åtgärder av gator, g/c-vägar m.m. i Glimåkra
Gestaltning av friluftsområde. Projektering kommer att pågå under 2017, för en byggstart under 2018. Anbud kommer att infordras på entreprenader närmare byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Avser lager, kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av reservoar i Broby
Avser rivning och nybyggnad av vattenreservoar, samt nytt ventilhus.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Broby
Avser nybyggnad av kalllager.
Nybyggnad av lagerhall i Broby
Avser nybyggnad varm-lager/ magasin.
Nybyggnad av flerbostadshus i Broby
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Broby
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Broby
Bygglov nybyggnad skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Broby
Bygglov nybyggnad sophus.
Nybyggnad av växthus i Broby
Bygglov nybyggnad växthus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Broby
Bygglov anordnande parkeringsplats.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Avser nybyggnad kallager.
Uppförande av bensinstation i Broby
Projektet avser flytt av en befintlig automatstation till Knislinge. Anbud infordras på erforderliga schakt- och markarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: