Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Östra Göinge

Nybyggnad av höghus i Östra Göinge
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 28 lägenheter i 6 våningsplan.
Nybyggnad av förskola i Knislinge, Broby
Uppförande av en ny förskola med 6 avdelningar.
Ny och ombyggnad av pensionärsbostad i Broby
Avser ombyggnad och nybyggnad av ett vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av kontor, Broby
Planer finns för nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av skolkök i Broby
Avser rivning av tillagningskök och därefter nybyggnad av tillagningskök i del av byggnaden. I den gamla delen planeras ny lektionssal.
Nybyggnad av industrihus i Västraby, Broby
Avser rivning, ny- och ombyggnad av kommunförrådet Lunnom.
Utbyggnad av gator och va-ledningar för nytt exploateringsområde i Knislinge
Avser anläggning och färdigställande av byggator samt VA- och belysningsarbete för nytt exploateringsområde.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Avser lager, kontor och personalutrymmen.
Uppförande av bensinstation i Broby
Projektet avser flytt av en befintlig automatstation till Knislinge. Anbud infordras på erforderliga schakt- och markarbeten.
Nybyggnad av lager i Broby
Avser nybyggnad av kalllager.
Nybyggnad av lagerhall i Broby
Avser nybyggnad varm-lager/ magasin.
Nybyggnad av flerbostadshus i Broby
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Broby
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av växthus i Broby
Bygglov nybyggnad växthus.
Nybyggnad av campingplats i Broby
Marklov anordnande husvagnsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Avser nybyggnad kallager.
Nybyggnad av sophus i Broby
Bygglov nybyggnad (flyttning) sophus.
Nybyggnad av förråd i Broby
Bygglov nybyggnad 2 förrådsbyggnader, prästavångskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: