Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Östra Göinge

Ny- och ombyggnad av servicebostad i Knislinge
Nyproduktion av en byggnad i fyra våningar innehållande 36 st nya vård-och omsorgslägenheter i 3 avdelningar samt persoanlutrymme / omklädningsrum. 7 lägenheter byggs om och 4 lägenheter byggs till i souterrängpllan. Befintliga 24 lägenheter kommer att rustas upp. Projektet kommer att utföras i 4 etapper där utsedd totalentreprenör för nybyggnation ev kommer att få option på övriga etapper. Etapp 1 avser rivning och finns på projekt id 1147767. Planerad byggstart för etapp 2 är april 2017, etapp 3 oktober 2017 och etapp 4 mars 2019. Hela projektet ska vara färdigställt till januari 2020.

Nybyggnad av flerbostadshus i Broby
Avser nybyggnad av 4 flerbostadshus i 2 respektive 4 våningar, med totalt 48 lägenheter.

Nybyggnad av kommunhus i Östra Göinge
Planer finns. Igånsättning och omfattning kan för dagen ej anges.

Nybyggnad av höghus i Östra Göinge
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 25-27 lägenheter i 6 våningsplan.

Nybyggnad av förskola i Hanaskog
Nybyggnad av förskola i 2 plan med 6 avdelningar med tillhörande markarbeten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Knislinge
Projektet omfattar 2 huskroppar i 2 plan med 6 respektive 8 lägenheter.

Nybyggnad av markbostäder i Broby, etapp 2
Avser 8 villor.

Nybyggnad av marklägenheter i Östra Göinge
2 marklägenheter om 56 kvm/st och 3 marklägenheter om 66 kvm/st.

Utbyggnad av gator och va-ledningar för nytt exploateringsområde i Knislinge
Avser anläggning och färdigställande av byggator samt VA- och belysningsarbete för nytt exploateringsområde.

Nybyggnad av industrihus i Broby
Bygglov nybyggnad industribyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Broby
Bygglov nybyggnad nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Broby
Bygglov rivning/nybyggnad nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Broby
Nybyggnad av nätstation, Bygglov nybyggnad nätstation Hjärsåslilla 1:6,1:46.

Nybyggnad av parkeringsplats i Broby
Bygglov anordnande parkeringsplats.

Nybyggnad av transformatorstation i Broby
Bygglov nybyggnad 7 st transformatorstationer Vanås 3:12,3:11,3:13,Östra Olinge 4:4,Knislinge 12:16.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: