Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Osby

Nybyggnad av förskola, kök och matsal i Lönsboda
Projektets avser en förskola med 2 plan och 8 avdelningar, kök och matsal.

Nybyggnad av flerbostadshus i Osby
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan med 6 st 3:or och 4 st 2:or. Avser även teknikrum och lägenhetsförråd som ev byggs i separat byggnad. Avser även rivning av brf byggnad på tomten.

Anläggande av industrispår i Osby
BEST + mark för nya Industrispår och för nya vägar till industrispår.

Nybyggnad av en gång- och cykelport i Osby
Projektet avser anläggande av en gång- och cykelport under Rv 15 samt rätning av befintlig vertikalkurva på Hallarydsvägen.

Nybyggnad av radhus i Osby
Nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av industrihus i Osby
Nybyggnad av industri och lagerbyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Osby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Osby
Nybyggnad av komplementbyggnader.

Nybyggnad av nätstation i Osby
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Osby
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av markanläggning i Osby
Marklov.

Nybyggnad av stall i Osby
Nybyggnad av enkel stallbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Osby
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av förråd i Osby
Nybyggnad av skjul.

Nybyggnad av telestation i Osby
Nybyggnad av teknikbod.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: