Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Osby

Nybyggnad av LSS-boende i Osby
Avser nybyggnad av LSS-boende för fem personer med tillhörande gemensamhetsutrymmen i markplan. Trygghetslägenheter på övriga plan.
Nybyggnad av förskola i Osby
Nybyggnad av förskola med 10 avdelningar med kök och matsal för en del av avdelningarna.
Nybyggnad av förskola, kök och matsal i Lönsboda
Projektets avser en förskola med 2 plan och 8 avdelningar, kök och matsal.
Nybyggnad av bostäder i centrala Osby
Planer finns för nybyggnad av 25-30 lägenheter. Läge: centrala Osby.
Anläggande av industrispår i Osby
BEST + mark för nya Industrispår och för nya vägar till industrispår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Osby
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan med 6 st 3:or och 4 st 2:or. Avser även teknikrum och lägenhetsförråd som ev byggs i separat byggnad. Avser även rivning av brf byggnad på tomten.
Nybyggnad av parhus i Osby
Projektet framflyttat på obestämd tid. Avser nybyggnad av 9 st gruppbyggda hus.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Hasslaröd
Detaljplaneärende. Projekteringsarbetena påbörjas tidigast 2018.
Nybyggnad av bro vid kyrkan i Osby
Igångsättning tidigast 2018.
Nybyggnad av en gång- och cykelport i Osby
Projektet avser anläggande av en gång- och cykelport under Rv 15 samt en option för Osby kommun att även lägga beställning på rätning av befintlig vertikalkurva på Hallarydsvägen.
Nybyggnad av industrihus i Osby
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av förråd i Osby
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Osby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Osby
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Osby
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: