Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Örkelljunga

Nybyggnad av enbostadshus i Åkarp, etapp 2
Igångsättning avhängigt försäljning av bostäderna. Totalt planeras 56 bostäder. Igångsättning av de 8 första bostäderna planeras under våren 2014 och de övriga byggs i etapper under 2015 och 2016. (Bostäderna har varierade ytor: allt från 90 m2/hus till 330 m2/hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Avser nybyggnad av flerbostadshus (32 st lägenheter).

Uppförande av lagerbyggnad, Örkelljunga
Planförslaget medger byggnation med 1000 kvm lageryta. Total byggnadshöjd 8 meter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av tvätthall i Örkelljunga
Nybyggnad av biltvätt.

Nybyggnad av transformatorstation i Örkelljunga
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Örkelljunga
Bygglov för nybyggnad och rivning av transformatorstation på fastigheten eket 1:85, riksleden 2 Eket 1:85.

Nybyggnad av transformatorstation i Örkelljunga
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer samt rivning av bef 3 st transformatorstationer.

Byte av staket i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: