Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Örkelljunga

Nybyggnad av förskola i Örkelljunga
Projektet avser en förskola med 6 avdelningar och tillagningskök. Delar av byggnaden byggs i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Nybyggnad av två stycken flerbostadshus. Varje hus byggs i 1,5 våning med 3 lägenheter i bottenplan och 3 i övre plan. Ena huskroppen byggs på Tjädern 9 och den andra på Orren 16.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Avser påbyggnad gårdshus med 2 lägenheter.
Nybyggnad av markanläggning i Örkelljunga
Marklov för uppfyllnad av bullervall samt flytt av bef dike.
Nybyggnad av lager i Örkelljunga
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Örkelljunga
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: