Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Örkelljunga

Markområde för handels- och industriområde i Örkelljunga
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns till försäljning för nybyggnad av handel, industri, kontor och verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter. Omfattar ca 35000 m2 markområde.
Nybyggnad av bostäder i Örkelljunga
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser nybyggnad av 15-30 lägenheter. Bostadsform är ej fastställd -radhus, parhus alternativt flerbostadshus. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Nybyggnad av två stycken flerbostadshus. Varje hus byggs i 1,5 våning med 3 lägenheter i bottenplan och 3 i övre plan. Ena huskroppen byggs på Tjädern 9 och den andra på Orren 16.
Nybyggnad av radhus vid Hjälmsjön Örkelljunga
Nybyggnad av 8 radhus/marklägenheter. Hyresrätter. Yta: 805 m2 samt komplementbyggnader med en yta på 122 m2.
Anläggande av industriområde i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Nybyggnad av radhus i Örkelljunga
Avser Nybyggnad av 1 radhus med 6 lägenheter.
Exploatering industriområde Eket i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Exploatering tomtmark i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Exploatering markarkområde i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Nybyggnad av industrihus i Örkelljunga
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av markanläggning i Örkelljunga
Marklov för uppfyllnad av bullervall samt flytt av bef dike.
Nybyggnad av lager i Örkelljunga
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Örkelljunga
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: