Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Örkelljunga

Nybyggnad av bostäder i Örkelljunga
Avser nybyggnad av 32 lägenheter.

Nybyggnad av enbostadshus i Åkarp, etapp 2
Bostäderna har varierade ytor: allt från 90 m2/hus till 330 m2/hus. 8 av totalt 56 planerade hus är utförda.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Avser nybyggnad av flerbostadshus (32 st lägenheter).

Rivning och nybyggnad av förskola i Örkelljunga
Projektet avser en förskola med minst 4 avdelningar.

Uppförande av lagerbyggnad, Örkelljunga
Planförslaget medger byggnation med 1000 kvm lageryta. Total byggnadshöjd 8 meter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av tvätthall i Örkelljunga
Nybyggnad av biltvätt.

Nybyggnad av nätstation i Örkelljunga
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Örkelljunga
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef transformatorstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Örkelljunga
Strandskyddsdispens för uppförande av parkeringsplats, grillplats, upprustning på fastigheten.

Nybyggnad av paviljong i Örkelljunga
Tillfälligt lov för paviljonger på förskola.

Nybyggnad av transformatorstation i Örkelljunga
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer samt rivning av bef 3 st transformatorstationer.

Byte av staket i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: