Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Örkelljunga

Nybyggnad av äldreboende i Örkelljunga
Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende med ca 90 lägenheter varav ca 10 lägenheter är trygghetsboende samt eventuellt ett tillagningskök.
Markområde för handels- och industriområde i Örkelljunga
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns till försäljning för nybyggnad av handel, industri, kontor och verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter. Omfattar ca 35000 m2 markområde.
Nybyggnad av radhus vid Hjälmsjön Örkelljunga
Nybyggnad av 8 radhus/marklägenheter. Hyresrätter. Yta: 805 m2 samt komplementbyggnader med en yta på 122 m2.
Nybyggnad av radhus i Örkelljunga
Avser Nybyggnad av 1 radhus med 6 lägenheter.
Exploatering industriområde Eket i Örkelljunga
Exploateringsarbeten för bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Avser påbyggnad gårdshus med 2 lägenheter.
Nybyggnad av sophus i Örkelljunga
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Örkelljunga
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mast i Örkelljunga
Nybyggnad av ostagad mast.
Nybyggnad av plank i Örkelljunga
Nybyggnad av plank samt vägg och dörr till soputrymme.
Nybyggnad av transformatorstation i Örkelljunga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av stängsel i Örkelljunga
Uppsättning av ny stängselsträckning och åskskyddsmaster.
Nybyggnad av markanläggning i Örkelljunga
Marklov för uppfyllnad av bullervall samt flytt av bef dike.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: