Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Malmö

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 168 st.

Nybyggnad av vårdbyggnader m.m. i Malmö

Nybyggnad av kontor och bostäder i Malmö

Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn

Nybyggnad av bostäder i Kalkbrottet i Limhamn, Malmö

Nybyggnad av bostäder, förskola mm i Malmö

Nybyggnad av studentbostäder i Rosengård Malmö

Nybyggnad av biogasanläggning i Malmö

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i västra hamnen, Malmö, etapp 1

Nybyggnad av kontor och parkeringsgarage Hyllie i Malmö

Nybyggnad av mulithus i Limhamn, Malmö

Nybyggnad av F-9 skola och idrottshall i Malmö, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, etapp mfl

Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamnsläge, Malmö

Nybyggnad av bostäder i Limhamn, Malmö

Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö

Nybyggnad av bostäder i Limhamn, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus Hyllie, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Malmö

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under marki Malmö

Nybyggnad av kontor- och handelslokaler i Malmö

Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, etapp 2

Ny- och ombyggnad av hotell i Malmö

Nya inloppskanaler mm till Sjölunda avloppsreningesverk

Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaleri Hyllie

Nybyggnad av kontor på Vintrie, Malmö

Nybyggnad av trygghetsbostäder i Hyllie

Nybyggnad av bostäder, kontor m.m. i Hyllie i Malmö

Nybyggnad av bostäder, skola, handel, kontor mm Limhamn Malmö

Nybyggnad av bostäder i Malmö

Nybyggnad av bostäder i Hyllievång, Malmö, etapp 2

Ny- till- och ombyggnad av l/m-skola i Malmö

Nybyggnad av flerbostadshus och butiker samt garage under mark i Malmö

Nybyggnad av äldrebostäder och matbutik i Tygelsjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Klagshamn

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Hyllie

Nybyggnad av kontor i västra hamnen, Malmö

Nybyggnad av studentlägenheter i Västra Hamnen, Malmö

Nybyggnad av logistikpark för transport o industri i Malmö

Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Oxie i Malmö

Nybyggnad av bostäder i Hyllie

Nybyggnad av bostäder i Malmö

Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie allé i Malmö

Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Hyllie, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Oxie, et 1

Nybyggnad av bostäder i Klagstorp Malmö

Nybyggnad av bostäder i Limhamn Malmö

Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie, Malmö

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Innerstaden

Nybyggnad av biogasanläggning med gasuppgradering i Malmö

Nybyggnad av flerbostadshus på Bunkeflo, Malmö

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark ii Västra hamnen, Malmö

Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö

Nybyggnad av parkeringshus i Västra Hamnen i Malmö

Nybyggnad av punkthus på Kirsebergsstaden i Malmö

Nybyggnad av bostäder i Innerstaden Malmö

Nybyggnad av bostäder och butiker i Oxie

Nybyggnad av bostäder eller kontor i Malmö. et 3

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) i Malmö

Nybyggnad av bostäder i Kirseberg Malmö

Nybyggnad av konor mm i Hyllie, Malmö

Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö

Omlokalisering av Musikhögskolan i Malmö

Nybyggnad av bostäder i Kalkbrottet i Limhamn, Malmö, etapp 3

Nybyggnad av kontor i Malmö

Nybyggnad av radhusområde i Limhamn

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Malmö

Nybyggnad av bostäder och förskola i Hyllie, Malmö

Nybyggnad av radhus/parhus i Bunkeflostrand

Nybyggnad av lager, verkstad m.m. i Malmö

Rivning och nybyggnad av förskola i Bellevue, Malmö

Nybyggnad av förskola i Hyllie, Malmö

Nybyggnad av förskola i Malmö

Nybyggnad av LSS-bostäder m.m. i Malmö

Nybyggnad av fjärrvärmeledning i Malmö

Ny- och tillbyggnad av skola i Malmö

Markområde för kontor och industrihus på Fredriksberg, Malmö

Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Malmö

Uppförande av modulbostäder i Malmö

Nybyggnad av handel, centrumverksamhet och vårdlokaler i Malmö

Markområde för kontor/lagerverksamhet på Valdemarsro, Malmö

Markområde för industriverksamhet i Malmö

Markområde för kontor och industri i Malmö

Nybyggnad av flerbostadshus i Gyllins Trädgård i Malmö

Markområde för handel på Toftanäs, Malmö

Ny- och tillbyggnad av ridsportanläggning i Malmö

Nybyggnad av stängsel i Skåne och Blekinge

Nybyggnad av grupphus i Bunkeflostrand,Malmö

Nybyggnd av förskola och rivning av idrottshall i Malmö

Nybyggnad av Marinpedagogiskt centrum i Malmö

Anläggande av byggator m.m. i Malmö, et 3

Anläggande av parker, lekplatser mm i Malmö, et 2

Exploateringsarbeten för bostäder i Limhamn Malmö

Nybyggnad av bostadsmoduler i Malmö

Nybyggnad av bilhall i Malmö

Nybyggnad av cykelbana i Malmö etapp 4

Nybyggnad av flerbostadshus i Innerstaden, Malmö

Explateringsarbeten för bostäder i Malmö

Nybyggnad av industrihus i Malmö

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: