Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lomma

Nybyggnad av flerbostadshus i Lillevång, Lomma

Nybyggnad av högstadieskola i Lomma

Nybyggnad av flerbostadshus i Vinstorp, Lomma

Nybyggnad av F-3 skola , aktivitetshus m.m. i Lomma

Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma

Nybyggnad av förskola i Lomma

Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma, et 3

Nybyggnad av ev kommersiella lokaler/ bostäder i Lomma

Markområde för handel och verkshamhetslokaler i Lomma

Åtgärder vid stationsområde i Lomma

Nybyggnad av återvinningsstation mm i Flädie Lomma

Ny fritidsgård i Bjärred, Lomma

Nybyggnad av stugby i Lomma, etapp 2

Ny båttvätt samt gångbro i Lomma

Bullerskyddsåtgärder längs Lommabanan

Markområde för handel och lättindustri i Lomma

Exploateringsrabeten för handel och verkshamhetslokaler i Lomma

Ny gångbro i Lomma

Nybyggnad av industrihus i Lomma

Nybyggnad av stugby i Lomma, etapp 1

Va-arbeten vid Lomma hamn

Nybyggnad av plank i Lomma

Nybyggnad av enbostadshus i Lomma

Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: