Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Landskrona

Nybyggnad av förgasningsanläggning i Landskrona
Inga beslut är tagna. Avvaktar utredning om fosilfri fordonstrafik.

Nybyggnad av hotell och bostäder i Landskrona
Byggstart under vecka 49 2016. Avser nybyggnad hotell med 130 rum, spa,, restaurang, konferenslokal för ca 250 personer. samt flerbostadshus med 45 lägenheter, bostadsrätter. Garage under mark. Pålning krävs.

Nybyggnad av industriområde & verksamheter i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Omfattar en område på ca 50000 m2. Detaljplanen är fastställd. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av kontor, bostäder och handel i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av 1 huskropp inrymmande lokaler för kontor, handel och bostäder samt underjordiskt garage. I dagsläget har man ett förslag på 1 huskopp i 7-18 våningsplan.

Ny torrdocka i Malmö
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd. Avser rivning av befintlig slip, grävning av massor, flyttning av kranar, spontingsarbeten (i vattnet), anläggande av torrdocka samt kringarbeten.

Ny- och ombyggnad av fotbollsarena i Landskrona
Planer finns för ombyggnad av befintlig arena eller nybyggnad av fotbollsarena inom Landskrona stad. Tanken är att den nya arenan ska rymma 12000 åskådare - 8000 sittande och 4000 stående. Arenan blir kringbyggd och i hörnen placeras restaurang och konferenslokaler.

Nyb av enbostadshus & flerbostadshus i Annelöv
Planer finns för att bygga bostadsrättslägenheter. Kommer eventuellt delas upp i olika etapper. Omfattar 24-32 huskroppar.

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Igångsättning tidigast 4;e kv 2017 alternativt 1:a kv 2018. Avser nybyggnad av 40-45 lägenheter som omfattar flerbostadshus, parhus och villor.

Nybyggnad av flerbostadshus på lägerplatsen i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 40-45 lägenheter -bostadsrätter.

Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 3
Igångsättning planeras under mars 2017. Projektet avser fortsatt nybyggnad av 27 lägenheter i 6 huskroppar i 2 1/2 plan.

Nybyggnad av bostäder i Härslöv
Intresserade byggherrar kan höra av sig till beställaren. Avser nybyggnad av bostäder. 3 alternativ finns: 1: 29 st friliggande villor 2: 26 villor + 1 radhus 3: 23 villor + 2 radhus. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.

Nybyggnad av seniorboende i Glumslöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av seniorboende 25-40 lägenheter, 2 hus, 3 och 4 våningar.

Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 25 st grupphus i 1 - 1 1/2 plan.

Nybyggnad av förskola i Häljarp
Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. Avser förskola i 1 plan samt sutterängdel med omklädningsrum, personaldel, matsal,, tillagningskök samt uteförråd Objektets läge: östra delen av Häljarp.

Nybyggnad av butik vid Borstahusen Landskrona
Projektet har tidigare ingått under obj.nr 1167612. Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2017/018. Planer finns för nybyggnad av butik.

Nybyggnad av förskola i Glumslöv
Igångsättning tidigast 2018.

Nybyggnad av kontor i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av kontor/lager.

Nyb av industriomr för industri/verkstad i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nytt område för industri/verkstad på Östervång, Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på ca 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i 5 plan.

Anläggande av fjärrvärmenät i Häljarp
Igångsättning tidigast hösten 2017. Planer finns för anläggande av fjärrvärmenät i Häljarp. Projektets omfattning är ej fastställd. Kan ev röra sig om ca 500 småhus. Arbetena kommer troligtvis att pågå under en 3-årsperiod.

Nybyggnad av enbostadshus i Härslöv
Detaljplanen är stoppad. Igångsättning är ej fastställd.

Nybyggnad av parhus i Landskrona
Avser nybyggnad av 5 st parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus på Föreningsgatan i Landskrona.

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2
Avser nybyggnad av 5 st radhus lägenheter ii 2-3 plan. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter ii 2 våningar med vind.

Nybyggnad av församlingshus i Landskrona
Igångsättning tidigast maj 2017. Avser nybyggnad av församlingshem med en yta på 300 m2.

Nybyggnad av bro vid trafikplats Lundåkra
En ny bro kommer att gjutas vid sidan om E6:an och skjutas in från sidan.

Nybyggnad av villor i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av 3 st villor i 1,5 plan. Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad byggkostnad.

Ny kiosk och vänthall vid Landskrona station
Avser nybyggnation av kiosk och vänthall vid Landskrona station.

Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Avser r nybyggnad av 3 st visningshus i 1 - 1 1/2 plan.

Nybyggnad av lager och kontor i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av lager och kontor i prefab hall. Yta: 3500-4000 m2.

Nybyggnad av lager i Landskrona
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av lager 5-600 kvm.

Utbyte av lågspänningsställverk vid Landskrona lasarett
Avser utbyte av lågspänningsställverk vid byggnad 27 vid Landskrona lasarett.

Anläggande av nya kvartersgator i Landskrona
Projektet avser att anläggande nya kvartersgator inom kv. Tomaten i Landskrona som avser: Nybyggnad av 270 m lokalgata inkl. 2 st. vändplatser. Nybyggnad av 5000 m² grönytor. Nybyggnad av VA-system , belysningssytem och dagvattensystem. Rivning av befintlig betongplatta. Läge: Norra delen av Landskrona.

Nybyggnad av tvättinrättning i Landskrona
Kungsörnen 2, hamngatan 6 - bygglov för nybyggnad av tvättstuga och transformatorstation.

Nybyggnad av badbassäng i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, kolonigatan - ansökan om bygglov för bassäng och pumprum för sprinklerinstallation under mark.

Nybyggnad av kontor i Landskrona
Bulten 5, varvsvägen 4 - bygglov för nybyggnad av kontor.

Nybyggnad av ställverk i Landskrona
Avser 5 st 12kV ställverk till nätstationer i Landskrona Energi AB:s elnät.

Tuna 4:42
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två nya byggnader på fastigheten tuna 4:42.

Nybyggnad av värmeväxlarstation i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av värmeväxlarstation för fjärrvärme på fastigheten saxtorp 100:77. häljanäsvägen.

Nybyggnad av butik i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 butikslokaler med lager och parkering på fastigheten bromsregulatorn 4, malmövägen 31.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten venus 11, regeringsgatan 116.

Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Ansökan om marklov för anläggning av p-plats på fastigheten madrid 18,.

Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten nattljuset 34.

Nybyggnad av förråd i Landskrona
Ansökan om bygglov för nytt elrullstolsförråd på fastigheten viljan 16, artillerigatan 20.

Nybyggnad av skärmtak i Landskrona
Ansökan om bygglov för uppförande av ett vindskydd för djur på fastigheten citadellstaden 3:1, exercisgatan.

Nybyggnad av skärmtak i Landskrona
Ansökan om bygglov för uppförande av tak över befintliga slamfack på fastigheten skeppsvarvet 6.

Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation på fastigheten häljarp 11:1.

Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Ansökan om bygglov samt marklov för ny parkering på fastigheten annelöv 11:57, kristinas väg.

Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Ansökan om bygglov för ny transformatorstation på fastigheten häljarp 16:1.

Nybyggnad av lager i Landskrona
Illern 7, bävergatan 7-9 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2016.12.15 t.o.m. 2019.12.15 för uppförande av tältlager.

Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Tomaten 1, segergatan - bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av kontor i Landskrona
Vevstaken 19, stuverigatan 3b - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2017-01-18 t.o.m. 2018-02-28 för placering av kontorsbodar.

Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Örja 34:14, smedjegatan - bygglov för ny nätstation.

Nybyggnad av förråd i Landskrona
Lundåkra 2:1, lundåkrahamnen - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2017.03.01 t.o.m. 2027.03.01 för container/förråd.

Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Lundåkra 6:1, profilgatan - uppförande av ny nätstation (skeppsvarvet 12 ? ), Lundåkra 6:1, profilgatan - rivningslov för flyttning av nätstation (skeppsvarvet 12 ?) Lundåkra 6:1.

Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Nedra glumslöv 2:32, viktorshögsvägen 9 - bygglov för nybyggnad av bostadshus och mur.

Nybyggnad av uthus i Landskrona
Nedra glumslöv 7:7, ålabodarna hamn - rivningslov för rivning av bef uthus/garage samt nybyggnad av ny uthus.

Nybyggnad av skärmtak i Landskrona
Saxtorp 100:77, barsebäcksvägen 58-60 - ansökan om bygglov för nya skärmtak.

Nybyggnad av förråd i Landskrona
Saxtorp 87:32, flygeltoftagård. ansökan om bygglov för uppförande av förråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: