Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Landskrona

Nybyggnad av hotell och bostäder i Landskrona
Byggstart under vecka 49 2016. Avser nybyggnad hotell med 130 rum, spa,, restaurang, konferenslokal för ca 250 personer. samt flerbostadshus med 45 lägenheter, bostadsrätter. Garage under mark. Pålning krävs.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Borstahusen, Landskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, 60-90 lägenheter.' Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 3
Igångsättning planeras under mars 2017. Projektet avser fortsatt nybyggnad av 27 lägenheter i 6 huskroppar i 2 1/2 plan.

Nybyggnad av förskola i Häljarp
Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. Avser förskola i 1 plan samt sutterängdel med omklädningsrum, personaldel, matsal,, tillagningskök samt uteförråd Objektets läge: östra delen av Häljarp.

Nyb av industriomr för industri/verkstad i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av bostadsrätter på Borstahusen i Landskrona
Igångsättning planeras under hösten 2017. Avser fortsatt nybyggnad av 17 lägenheter - bostadsrätter.

Utveckling av stadsområde i Landskrona
Igångsättning planeras under hösten 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet ligger på is.. Planarbete skall utföras.

Nybyggnad av restaurang i Landskrona
Bollspelaren 13 - ansökan om bygglov för nybyggnation av en restaurangbyggnad.

Ny kiosk och vänthall vid Landskrona station
Igångsättning av förberedande arbeten under maj 2017. Uppsättning av staket och markarbeten efter semestern 2017. Avser nybyggnation av kiosk och vänthall vid Landskrona station. Totalkostnad för projektet ca 15 mkr).

Anläggande av nya kvartersgator i Landskrona
Projektet avser att anläggande nya kvartersgator inom kv. Tomaten i Landskrona som avser: Nybyggnad av 270 m lokalgata inkl. 2 st. vändplatser. Nybyggnad av 5000 m² grönytor. Nybyggnad av VA-system , belysningssytem och dagvattensystem. Rivning av befintlig betongplatta. Läge: Norra delen av Landskrona.

Nybyggnad av församlingshus i Landskrona
Avser nybyggnad av församlingshem med en yta på 300 m2.

Nybyggnad av bro vid trafikplats Lundåkra
En ny bro kommer att gjutas vid sidan om E6:an och skjutas in från sidan.

Nybyggnad av villor i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av 3 st villor i 1,5 plan. Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad byggkostnad.

Nybyggnad av lager och kontor i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av lager och kontor i prefab hall. Yta: 3500-4000 m2.

Ny gång- och cykelväg längs väg 1357 mellan Glumslöv-Ålabodarna
Ca 2,5 km.

Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Avser nybyggnad av nätstation 12/0,4 kV.

Färdigställande av gator i Landskrona
Avser färdigställande av gator, Strandbyn 1.1.1.

Ny lakvattendränering, pumpstation mm vid deponi i Landskrona
Avser nya dränerings- och lakvattenledningar, ny pumpstation mm vid Lundåkradeponin i Landskrona.

Nybyggnad av hästhagar mm i Landskrona
Avser nyanläggning av hästhagar, samt en option på grusarbeten i hagarna.

Ny dricksvattenledning samt anläggande av kammare i Landskrona
Avser anläggande av ca 800 m ny dricksvattenledning samt uppförande av ny vattenmätarkammare.

Tuna 4:42
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två nya byggnader på fastigheten tuna 4:42.

Nybyggnad av radhus i Landskrona
Badhytten, baddräkten - ansökan om bygglov för nybyggnad av två block med total 10 lägenheter.

Nybyggnad av badbassäng i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, kolonigatan - ansökan om bygglov för bassäng och pumprum för sprinklerinstallation under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Tomaten 1, del av borstahusen 1:1 - ansökan om bygglov för 3 st flerbostadshus med 33 lägenheter per hus (99 st).

Nybyggnad av lager i Landskrona
Vetet 2, tredje tvärgatan - ansökan om bygglov för uppförande av tält.

Nybyggnad av kontor i Landskrona
Vevstaken 19, stuverigatan 3b - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2017-01-18 t.o.m. 2018-02-28 för placering av kontorsbodar.

Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Viarp 4:1, norra viarpsvägen 185 - ansökan om bygglov för en ny transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Övra glumslöv 12:1 - ansökan om bygglov för ny nätstation, Övra glumslöv 37:4 - ansökan om bygglov för ny nätstation Övra Glumslöv 12:1,37:4.

Nybyggnad av skärmtak i Landskrona
Saxtorp 100:77, barsebäcksvägen 58-60 - ansökan om bygglov för nya skärmtak.

Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 6:77, tjäderstigen 2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Landskrona
Saxtorp 87:32, flygeltoftagård. ansökan om bygglov för uppförande av förråd.

Nybyggnad av kiosk i Landskrona
Karlslund 1:1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av en kioskbyggnad.

Nybyggnad av telestation i Landskrona
Karlslund 1:1- nyvångsgatan - ansökan om bygglov för en teknikbod.

Nybyggnad av förråd i Landskrona
Lundåkra 2:1, lundåkrahamnen - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2017.03.01 t.o.m. 2027.03.01 för container/förråd.

Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 15:11 - ansökan om bygglov för ny nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 3:3 - ansökan om bygglov för ny nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 4:4 - ansökan om bygglov för ny nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Arrarp 2:16, arhillsvägen - ansökan om bygglov för ny transformatorstation Arrarp 2:16,2:29.

Nybyggnad av nätstation i Landskrona
ansökan om bygglov för ny nätstation Övra Glumslöv 39:6,39:7,40:1,6:10.

Nybyggnad av återvinningsstation i Landskrona
Härslöv 35:37, aspavägen - ansökan om bygglov för ny återvinningsstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: