Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Landskrona

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2
Detaljplanearbetet påbörjas nu. Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 400 bostäder i blandad bebyggelse. Projektet kommer att etappindelas. Byggstart tidigast 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Igångsättning tidigast hösten 2018. Planer finns för nybyggnad av bostäder som omfattar 100- tal lägenheter. Bostadsrätter och hyresrätter
Nytt planområde i Landskrona
Avser nytt planområde där förslag finns på 60-70 bostäder, eventuellt förskola, kontor m.m. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Borstahusen, Landskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, 60-90 lägenheter.' Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus på lägerplatsen i Landskrona
Igångsättning tidigast under 1:a halvåret 2018. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 42 lägenheter i 3 huskroppar i 4 plan.-bostadsrätter. Eventuellt kommer det att ingå garage under mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av småhus i Landskrona
Beslut om projektets genomförande är ej taget.
Ny- och ombyggnad av fotbollsarena i Landskrona
Planer finns för ombyggnad av befintlig arena eller nybyggnad av fotbollsarena inom Landskrona stad. Tanken är att den nya arenan ska rymma 12000 åskådare - 8000 sittande och 4000 stående. Arenan blir kringbyggd och i hörnen placeras restaurang och konferenslokaler.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2 o 3
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 37 lägenheter i huskroppar i 2 1/2 -4 plan.
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Glumslöv
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av 33 lägenheter i 3 huskroppar ( 11 lägenheter i vardera huskropp) , 3 och 4 våningar. Bostadsrätter.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Härslöv
Avser nybyggnad av bostäder. 3 alternativ finns: 1: 29 st friliggande villor 2: 26 villor + 1 radhus 3: 23 villor + 2 radhus. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av radhus i Norra Borstahusen, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 34 radhuslägenheter i två plan.
Nybyggnad av handelshus i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av handelshus och flerbostadshus kommer inrymmas.
Nybyggnad av förskola i Häljarp
Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. Avser förskola i 1 plan samt sutterängdel med omklädningsrum, personaldel, matsal,, tillagningskök samt uteförråd Objektets läge: östra delen av Häljarp.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av kontor/lager.
Nyb av industriomr för industri/verkstad i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av bostäder ii Asmundtorp, Landskrona
Avser nybyggnad av punkthus med 15 lägenheter i 4 plan + vindsplan samt 2 st radhuslängor med 13 lägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av marklägenheter i Asmundtorp, Landskrona
Igångsättning tidigast 2018. Bostadsrättsförening kommer att bildas. Avser nybyggnad 6 parhus.
Nybyggnad av skola i Landskrona
gångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Byggplats ej fastställd.
Nybyggnad av bostadsrätter på Borstahusen i Landskrona
Avser fortsatt nybyggnad av 17 lägenheter - bostadsrätte
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Vilande projekt. Inga beslut är tagna.
Nya gator, va-ledningar och belysning i Landskrona
Entreprenaden omfattar ombyggnad/nybyggnad av VA- anläggning, belysningsanläggning, el- och tele ledningar. Ombyggnad av cirkulationsplats med omgivande gator och kringytor.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Byggplats och igångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Detaljplanearbete skall utföras. Planer finns för nybyggnad av förskola för 100 barn.
Anläggande av fjärrvärmenät i Häljarp
Igångsättning tidigast hösten 2017. Planer finns för anläggande av fjärrvärmenät i Häljarp. Projektets omfattning är ej fastställd. Kan ev röra sig om ca 500 småhus. Arbetena kommer troligtvis att pågå under en 3-årsperiod.
Nybyggnad av gata i Karlslund, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av Karlslundsgatan som det nya stråket kallas som planeras genom Karlslund/Norrestad. med Piilåkersgatan som huvudinfart söderifrån och Hjalmar Brantings väg som utfart mot Hälsingborgsvägen. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av parhus i Landskrona
Avser nybyggnad av parhus med två bostäder samt uppförande av förråd och plank Nattljuset 21,22,23,31,35,36,38,39,40,41.
Ny kiosk och vänthall vid Landskrona station
Avser nybyggnation av kiosk och vänthall vid Landskrona station. Totalkostnad för projektet ca 15 mkr). Igångsättning av förberedande arbeten under maj 2017. Uppsättning av staket och markarbeten under hösten 2017.
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser senior/äldrebostäder, ca 5-6 lägenheter.
Nybyggnad av församlingshus i Landskrona
Avser nybyggnad av församlingshem med en yta på 300 m2.
Nybyggnad av lager och kontor i Landskrona
Avser nybyggnad av lagerhall med kontor.
Nybyggnad av villor i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av 3 st villor i 1,5 plan. Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Skeppsvarvet 6, fartygsgatan 20. ansökan om nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av hamnkontor i Landskrona
Projektet ligger vilande. Igångsättning tidigast 2018.
Va-arbeten i Landsrona
Projektet avser va-arbeten i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka.
Nybyggnad av tvättinrättning i Landskrona
Preliminär igångsättning under oktober 2017. Avser nybyggnad av fristående byggnad med tvättstuga och miljöhus.
Nybyggnad av bensinstation i Landskrona
Örja 30:12, företagsvägen 6 - ansökan om bygglov för nybyggnad av servicestation.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Vårärten 2, väpplingvägen 1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2017-02-21 t.o.m. 2018-12-01 för placering av klassrumsmoduler.
Nybyggnad av staket i Landskrona
Sjukhuskvarteret 20 - ansökan om bygglov för ny staket.
Nybyggnad av skärmtak i Landskrona
Tuna 24:6, landsvägen 173 - ansökan om bygglov för uppsättning av ett nytt väderskydd och skylt till bef. busshållplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Citadellstaden 1:1, södra långgatan. ansökan om bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Citadellstaden 2:1 - ansökan om bygglov för ny teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Citadellstaden 3:1 - ansökan om bygglov för placering av teknikbod för fibernät.
Nybyggnad av staket i Landskrona
Berzelius 14, vasagatan 23 - ansökan om bygglov för uppförande av staket samt ändring av parkering.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
ansökan om bygglov för 11 nätstationer Härslöv 2:6,Arrarp 6:23,13:3,14:5,Rönneberga 6:1,Säby 2:22,Vadensjö 19:10,Viarp 3:13,Viarp 4:4.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten arrarp 3:31, vadensjövägen 59.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Nedra glumslöv 8:2, johan pers väg - ansökan om bygglov för ny parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Pilåkern 3, ringvägen 17 ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Gjörloff 7, ödmansgatan 31 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus/förråd.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Havsörnen 1, södra långgatan 4. ansökan om bygglov uppförande av nätstation.
Nybyggnad av barack i Landskrona
Borstahusen 1:1, del av, kung hans väg - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2019-05-01 för placering av byggbodar.
Nybyggnad av staket i Landskrona
Drottningen 2, drottninggården 250 ansökan om bygglov för staket.
Nybyggnad av miljöhus i Landskrona
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser nybyggnad av miljöhus, yta ca 20 m2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: