Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Landskrona

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2
Detaljplanearbetet påbörjas nu. Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 400 bostäder i blandad bebyggelse. Projektet kommer att etappindelas. Byggstart tidigast 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Igångsättning tidigast hösten 2018. Planer finns för nybyggnad av bostäder som omfattar 100- tal lägenheter. Bostadsrätter och hyresrätter
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Borstahusen, Landskrona
Igångsättning tidigast runt skiftet 2017/2018. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 60-90 lägenheter.' Uppskattad byggstart.
Nytt planområde i Landskrona
Avser nytt planområde där förslag finns på 60-70 bostäder, eventuellt förskola, kontor m.m. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av småhus i Landskrona
Beslut om projektets genomförande är ej taget.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser nybyggnad a 45 lägenheter som omfattar flerbostadshus, parhus och villor.
Ny- och ombyggnad av fotbollsarena i Landskrona
Planer finns för ombyggnad av befintlig arena eller nybyggnad av fotbollsarena inom Landskrona stad. Tanken är att den nya arenan ska rymma 12000 åskådare - 8000 sittande och 4000 stående. Arenan blir kringbyggd och i hörnen placeras restaurang och konferenslokaler.
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Glumslöv
Igångsättning tidigast andra halvåret 2018. Avser nybyggnad av 33 lägenheter i 3 huskroppar ( 11 lägenheter i vardera huskropp) , 3 och 4 våningar. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Härslöv
Avser nybyggnad av bostäder. 3 alternativ finns: 1: 29 st friliggande villor 2: 26 villor + 1 radhus 3: 23 villor + 2 radhus. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av radhus i Norra Borstahusen, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 34 radhuslägenheter i två plan. Det är 2 etapper, byggstopp etapp 1 är September 2018 och byggstopp för etapp 2 är November 2018 /JL
Nybyggnad av förskola i Glumslöv
Igångsättning planeras under maj 2018. Projektet avser nybyggnad av förskola som omfattar tvåplansbyggnad med mottagningskök, och plats för 120-150 barn på sex till sju avdelningar. Miljöbyggnad nivå silver.I projektet ingår även rivning av två st skolbyggnader. I entreprenaden ingår även en option på ytterligare en förskola.under projektnummer 1484243.
Nybyggnad av handelshus i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av handelshus och flerbostadshus kommer inrymmas.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Avser option från projektnummer 1349317. Projektet avser nybyggnad av förskola som omfattar tvåplansbyggnad med mottagningskök, och plats för 120-150 barn på sex till sju avdelningar. Miljöbyggnad nivå silver. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola i Häljarp
Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. Avser förskola i 1 plan samt sutterängdel med omklädningsrum, personaldel, matsal,, tillagningskök samt uteförråd Objektets läge: östra delen av Häljarp.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av kontor/lager.
Nyb av industriomr för industri/verkstad i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av idrottscenter på Karlslund i Landskronoa
Man undersöker möjligheten att utveckla idrotts- och rekreationsområdet i Karlslund tillsammans med Serneke Projektstyrning AB. Enligt en avsiktsförklaring är Sernekes plan att uppföra ett nytt idrottscenter för många olika sporter, ev ett äventyrsbad m.m.
Nybyggnad av parhus i Landskrona
Avser nybyggnad av 10 parhus med 20 lägenheter i 1-2 plan samt uppförande av förråd och plank Nattljuset 21,22,23,31,35,36,38,39,40,41.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Igångsättning planeras under 2019. Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 100 barn.
Nybyggnad av bostäder ii Asmundtorp, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter som omfattar: Hus A: 2-planshus (4 lgh) Hus B: Flerbostadshus, 4 våningar (15 lgh) Hus C: 2-planshus (4 lgh) Hus D: Kedjehus (5 lgh) Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Byggplats ej fastställd.
Nybyggnad av gata i Karlslund, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av Karlslundsgatan som det nya stråket kallas som planeras genom Karlslund/Norrestad. med Piilåkersgatan som huvudinfart söderifrån och Hjalmar Brantings väg som utfart mot Hälsingborgsvägen. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av markbostäder i Landskrona
Uppförande v 19 lägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Vilande projekt. Inga beslut är tagna.
Nybyggnad av bostadsrätter på Borstahusen i Landskrona
Avser fortsatt nybyggnad av 17 lägenheter - bostadsrätte
Nybyggnad av servicestation i Landskrona
Avser nybyggnad av servicestation.
Nya gator, va-ledningar och belysning i Landskrona
Entreprenaden omfattar ombyggnad/nybyggnad av VA- anläggning, belysningsanläggning, el- och tele ledningar. Ombyggnad av cirkulationsplats med omgivande gator och kringytor.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Byggplats och igångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Detaljplanearbete skall utföras. Planer finns för nybyggnad av förskola för 100 barn.
Ny kiosk och vänthall vid Landskrona station
Avser nybyggnation av kiosk och vänthall vid Landskrona station. Totalkostnad för projektet ca 15 mkr). Igångsättning av förberedande arbeten under maj 2017. Uppsättning av staket och markarbeten under hösten 2017.
Exploateringsarbeten vid Höstbruksgatan mfl, Landskrona
Projektet avser gatu-, va-, belysning- och ledningsarbeten till projektet Höstbruksgatan mfl, ansluter till Kung Hans väg.
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser senior/äldrebostäder, ca 5-6 lägenheter.
Nybyggnad av restaurang i Landskrona
Avser nybyggnad av restaurang med en yta på 550 m2.
Nybyggnad av församlingshus i Landskrona
Avser nybyggnad av församlingshem med en yta på 300 m2.
Nybyggnad av lager och kontor i Landskrona
Avser nybyggnad av lagerhall med kontor.
Nybyggnad av villor i Glumslöv
Igångsättning tidigast slutet 2018 alternativt 2019. Projektet avser nybyggnad av 3 st villor i 1,5 plan. Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad byggkostnad.
Anläggande av fjärrvärmenät i Norra Borstahusen i Landskrona
Projektet avser anläggande av fjärrvärmenät vid Mariastaden för 34 st småhus.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Skeppsvarvet 6, fartygsgatan 20. ansökan om nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av hamnkontor i Landskrona
Projektet ligger vilande. Igångsättning tidigast 2018.
Va-arbeten i Landsrona
Projektet avser va-arbeten i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka.
Nybyggnad av tvättinrättning i Landskrona
Preliminär igångsättning under oktober 2017. Avser nybyggnad av fristående byggnad med tvättstuga och miljöhus.
Anläggande av fjärrvärmenät i Landskrona
Projektet avser anläggande av fjärrvärmenät för bostäder.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Vårärten 2, sandvägen 21- ansökan om bygglov för återuppbyggnad av skolbyggnad efter brand.
Nybyggnad av markbostad i Landskrona
Asmundtorp 29:129, smedvångsgården 4 - ansökan om bygglov för nybyggnad av 2st. marklägenheter.
Nybyggnad av markbostad i Landskrona
Asmundtorp 29:3 (29:112, 29:129, 29:130) - ansökan om bygglov för nybyggnad av 14st. marklägenheter.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Annelöv 18:3, billebergavägen 59 - ansökan om bygglov för ny nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
ansökan om bygglov för 11 nätstationer Härslöv 2:6,Arrarp 6:23,13:3,14:5,Rönneberga 6:1,Säby 2:22,Vadensjö 19:10,Viarp 3:13,Viarp 4:4.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten arrarp 3:31, vadensjövägen 59.
Nybyggnad av staket i Landskrona
Berzelius 14, vasagatan 23 - ansökan om bygglov för uppförande av staket samt ändring av parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Blåsippan 2, blåsippegården 1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Bollspelaren 1, företagsvägen 42 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2017-11-14 t.o.m. 2022-11-14 för nybyggnation av tältbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Borstahusen 1:1 del av, vårbruksgatan - ansökan om bygglov uppförande av en ny transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Landskrona
Borstahusen 1:1, del av, kung hans väg - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2019-05-01 för placering av byggbodar.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Borstahusen 1:1, exercisgatan 60 - anmälan om rivning för flytt av miljöhus och bygglov för ny placering av miljöhus.
Nybyggnad av restaurang i Landskrona
Bromsregulatorn 4 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för ny snabbmatsrestaurang.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Gjörloff 7, ödmansgatan 31 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus/förråd.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Havsörnen 1, södra långgatan 4. ansökan om bygglov uppförande av nätstation.
Nybyggnad av staket i Landskrona
Drottningen 2, drottninggården 250 ansökan om bygglov för staket.
Nybyggnad av toalett i Landskrona
Citadellstaden 1:1 - ansökan om rivningslov för rivning av toalettbyggnad samt bygglov för uppförande av en ny toalettbyggnad (kasernplan).
Nybyggnad av återvinningsstation i Landskrona
Citadellstaden 1:1, järvgatan - ansökan om bygglov för ny återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Citadellstaden 1:1, södra långgatan. ansökan om bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Citadellstaden 1:1, östergatan vid teatern - ansökan om bygglov för anläggning av nya parkeringplatser.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Citadellstaden 2:1 - ansökan om bygglov för ny teknikbod.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Vårärten 2, väpplingvägen 1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2017-02-21 t.o.m. 2018-12-01 för placering av klassrumsmoduler.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Saxtorp 100:77, barsebäcksvägen 50-60 - ansökan om bygglov för ny miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Saxtorp 72:2 - ansökan om bygglov för renovering samt uppförande av två förråd/miljöhus.
Nybyggnad av badbassäng i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, kolonigatan - ansökan om bygglov för bassäng och pumprum för sprinklerinstallation under mark.
Nybyggnad av staket i Landskrona
Sjukhuskvarteret 20 - ansökan om bygglov för ny staket.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Stenen 5, gasverksgatan - ansökan om tidsbegränsat bygglov i 5 år för ny kontorsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Landskrona
Tuna 24:6, landsvägen 173 - ansökan om bygglov för uppsättning av ett nytt väderskydd och skylt till bef. busshållplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Nedra glumslöv 8:2, johan pers väg - ansökan om bygglov för ny parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Pilåkern 3, ringvägen 17 ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av kolonistuga i Landskrona
Larvikoloniområde, valmötstigen 38, borstahusen 1:1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av kolonistuga och komplementbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Lyran 2, norreborgsvägen 24 -anmälan enligt attefall för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av miljöhus i Landskrona
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser nybyggnad av miljöhus, yta ca 20 m2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: