Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kristianstad

Nybyggnad av havsbaserade vindkraftverk i Hanöbukten
Överklagat till Högsta domstolen. Ca 60-83 verk, storlek 300 MW. Navhöjd 80-100 meter. Rotordiameter: 107-130 meter. Maxhöjd 170 meter. Igångsättning tidigast 2018-2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Detaljplanearbetet pågår. Byggnationen beräknas pågå under 10 år.
Nybyggnad av badhus i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av badhus som kommer att ersätta Tivolibadet för framtidens behov få en attraktiv badmiljö. Vilket inkluderar plats för simsport, motion, nöje och rekreation.
Nybyggnad av skola i Åhus
Planer finns för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, parhus, kedjehus samt flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder mm Kristianstad
Detaljplanearbetet beräknas starta 2016. Avser nybyggnad av ca 150 lägenheter samt förskola.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 119 hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, omfattning och igångsättning kan ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, omfattning och igångsättning kan ej anges.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av ca 104 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser Loftgångshus i fyra våningar med inredd vind. Totalt sextio lägenheter. Lägenheterna är fördelade på en- till fyrarummare. Fasaderna är putsade och stora delar dessutom inglasade i form av balkonger.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kristianstad
Avser nybyggnad av särskilt boende/demensboende, 36 lägenheter samt expedition, tvättstuga, kök och samvarorum. Identiskt med vård- och omsorgsboendet i Åhus, projekt 930588. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 60 lägenheter i två punkthus. Bostadsstorlek: 1-4:or och 5-6 våningar i flerbostadshus.
Nybyggnad av logistiklager i Kristianstad
Avser nytt centrallager för Kiviks Musteri. Lagret blir toppmodernt med olika temperaturzoner för kyl- och frysprodukter, modernt WMS-system för hantering av lagring, plock och pack samt plats för 20 000 pallplatser. Entresolplan. Arkitekt är Kaj Jensen, Århus.
Nybyggnad av radhus i Hammar, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 36 lägenheter och 2-till 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Omfattar ett 60-tal lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Viltpassage väg 21 delen Kristianstad - Hässleholm
Viltpassage vid Ekeberg samt viltsäkring av väg 21 delen Vankiva-Önnestad.
Nybyggnad av marklägenheter i Åhus, Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 58 marklägenheter. Det är 2:or, 3:or och 4 rum i etage i 12 huskroppar.
Nybyggnad av lastbilsanläggning i Kristianstad
Avser ny lastbilsanläggning, verkstad.
Nybyggnad av bostäder och skola i Kristianstad
Avvaktar planarbete. Planer finns för nybyggnad av 2 åttavåningshus med totalt 56 lägenheter samt 1 skolbyggnad i 3 våningar. Kommer troligen byggas i 3 etapper.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Igångsättning eventuellt 2018-2019.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola 0-5 med 8 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Omfattar ett 40-tal lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus /Sabo Kombohus/ i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus, Sabo kombohus, med 8 våningar vid Kanalgatan i Kristianstad.
Nybyggnad av marklägenheter etapp1 i Kristianstad
Denna etapp omfattar 28 marklägenheter. På Täppet i Åhus ska BoKlok bygga totalt 56 st lägenheter. Lägenheterna kommer att ha ett, två, tre och fyra rum med en yta på 31, 55, 72 respektive 85 kvm.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Projektet omfattar rivning av befintlig byggnad och uppförande av ny förskolebyggnad i 1,5 plan som skall inrymma 4 avdelningar och tillagningskök. Bruttoarea ca 1400 kvm. Bruttoarea befintlig byggnad ca 700 kvm. Behandlad tomtarea ca 3300 kvm. Projektör för solkraft: C4 Teknik, handläggare Anders Johansson. Beijer levererar allt byggmaterial. Uddegården planeras för att i framtiden kunna byggas ut med ytterligare 4 avdelningar vilket föranleder att servisledningar skall dimensioneras för detta.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Tollarp
Fastighetsbildning pågår. Nybyggnad planeras av 1 gatuhus 2 våningar+vind, 1 stadsvilla 4 våningar, totalt 20-25 lägenheter samt ombyggnad nedre våning tidigare affärslokal till 4 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder norra Åsum, Kristianstad
Avser Start Living koncept med nybyggnad av tvåplansparhus om 20 bostäder. Bostäderna får samtliga en boarea på 107 m². Förråd, färdig trädgård, parkeringsplats och gemensamt miljöhus ingår i boendet.
Nybyggnad av grundskola i Åhus
Avser nybyggnad av en f-6 skola för 710 elever och ny skolidrottshall samt om och tillbyggnad av tillagningskök. Tomtarea 50000 kvm.
Nybyggnad av marklägenheter Yngsjö i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 22st marklägenheter med tillhörande komplementbyggnader.
Nybyggnad av seniorvillor i Kristianstad
Söker tomt i Kristianstad samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola 0-5 med 4 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av ett flerbostadshus med 16 lägenheter. Planerad byggstart sommaren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lakvattenreningsanläggning i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin samt en pumpstation ( projekt 1481496) under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Nybyggnad av kraftledning Rinkaby-Kristianstad
Planer finns för ny 130 kV-ledning. Projektet överklagat till Regeringen.
Nybyggnad av enbostadshus i Balsby, etapp 2
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 18 villor. Igångsättning avhängigt föräljning av villatomter. Arbetena kommmer att ske löpande alltefter försäljning av bostäderna.
Nybyggnad av rondell i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av stor rondell.
Uppförande av en mediacentral i Hammarslund, Kristianstad
Projektet avser uppförande av en mediacentral för produktion av närproducerad värme och fjärrkyla till C4 Shopping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus. Sabo Kombo
Nybyggnad av marklägenheter i Yngsjö
Nybyggnad av 13 marklägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin (projekt 1481491) samt en pumpstation under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av parhus. 12 st lägenheter i 6 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av bostäder med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av industiområde i Kristianstad
Planer finns på nytt industriområde, Ängamöllan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åhus, Kristianstad
Nybyggnad av 4 lägenheter samt ombyggnad av 2 lägenheter i befintlig byggnad.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Del 1 se projektnummer 1124671.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Exploateringsarbeten för bostäder i Horna, Kristianstad, etapp 3
Entreprenaden omfattar VA-utbyggnad, gatuutbyggnad, gc-vägar, pumpstation och en lekplats.
Nybyggnad av grupphus i Kristianstad
Avser nybyggnad av grupphus och komplementbyggnad.
Nytt exploateringsområde i Vä, Kristianstad
Avser exploateringsområde på en yta om ca 2,6 ha inom Talldalsområdet i Vä. Planer finns för friliggande bostäder med tillhörande lokalgator, GC-vägar samt va-ledningar.
Nybyggnad av konferensrum/gym i Kristianstad
Etapp 2 avser nybyggnation av gym eller konferensrum.
Nybyggnad av övningsbyggnad i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser övningsbyggnad för räddningstjänsten.
Nybyggnad av verkstad i Kristianstad
Avser nybyggnad av lastvagnsverkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ansökan om förhandsbesked. Nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Anläggande av kommunal dricksvattenbrunn i Köpinge B4, Kristianstad
Anläggande av dricksvattenbrunn, Köpinge B4 med ev option på Köpinge B5 och B6 under 2018.
Nybyggnad av gatu- och parkbelysning, Kristianstad
Avser drift och underhåll av gatu- och parkbelysning av offentlig belysning inom område övrigt utom Kristianstad och Åhus inom Kristianstads kommun.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad, kontor och lager.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avstyckning av tomt för nybyggnation av industrihotell.
Nybyggnad av klubbhus i Kristianstad
Nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Kristianstad
Nybyggnad av miljöhus, cykelhus och plank.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av cistern i Kristianstad
Nybyggnad av ovanjords drivmedelscistern till bef bensinstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av butik i Kristianstad
Nybyggnad av provisorisk butik, tidsbegränsat bygglov t o m 2018-02-01.
Nybyggnad av elverk i Kristianstad
Nybyggnad av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av ställverk i Kristianstad
Nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av toalett.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av två enbostadshus och förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Kristianstad
Nybyggnad av två vindskydd samt en toalett för friluftslivet.
Nybyggnad av biltvätt i Kristianstad
Nybyggnad av tvättanläggning.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av tältlagerbyggnad tidsbegränsat tom 2022-07-20.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av uppställningsplats för bilar.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kristianstad
Nybyggnad av fritidsanläggning/padelhall.
Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av 7 st nätstationer Kålaberga 6:5, 3:6, 4:3, Strö 15:7, 15:7, 13:11, Gamlemölla 7:5.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av 7 st parkeringsplatser samt utbyggnad av samåkningsparkering.
Nybyggnad av bastu i Kristianstad
Nybyggnad av bastuhus.
Nybyggnad av tvätthall i Kristianstad
Nybyggnad av biltvätt med 4 tvättbås.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Ersättning av bef nätstation med ny.
Ombyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser temporära arbetsbodar. Ansökan om bygglov. Byggstart uppskattad, kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.
Nybyggnad av gäststuga i Kristianstad
Nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av barack i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för nybyggad av modulbyggnad, förskola tom 2020-05-01.
Nybyggnad av paviljong i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för tillfällig skolpaviljong Sånnaskolan, matsal inkl disk torn samt mindre rivning av Sånnaskolan.
Nybyggnad av paviljong i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för uppförande av förskolepaviljonger tom 2022-12-31.
Nybyggnad av kylhus i Kristianstad
Uppställning av fristående kylcontainer samt uppsättning av 2 st fasadskyltar.
Nybyggnad av mur i Kristianstad
Uppsättning av mur, plank.
Nybyggnad av telestation i Kristianstad
Uppsättning av teknikbod för fiberdragning.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristianstad
Uppsättning av återvinningsstation.
Nybyggnad av golfstudio m.m i Kristianstad
Nybyggnad av golfstudio, uppsättning av plank och anordning av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: