Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kristianstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad

Ny produktionsanläggning i Karpalund, Kristianstad

Nybyggnad av motorväg mellan Fjälkinge-Gualöv

Nybyggnad av flerbostadshus o kommersiella lokaler i Kristianstad

Nybyggnad av F-6 skola i Näsby Kristianstad

Nybyggnad av bostäder i Kristianstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus /Sabo Kombohus/ i Kristianstad

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kristianstad

Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad

Ny- eller ombyggnad av förskola i Kristianstad

Nybyggnad av radhus i Kristianstad

Nybyggnad av lastbilsanläggning i Kristianstad

Komplettering av befintlig pumpstation i Hammaslund

Nybyggnad av förskola i Kristianstad

Nybyggnad av marklägenheter Yngsjö i Kristianstad etapp 1

Utbyggnad av va-ledning enligt kustplan i Yngsjö Kristianstad

Nybyggnad av översvämningsskydd i Kristianstad

Nybyggnad av enbostadshus i Balsby, etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Åhus Kristianstad

Nybyggnad av marklägenheter i Yngsjö

Nybyggnad av vattenverk, Gärds Köpinge, Kristianstad

Nybyggnad av pumpstation på Hedentorp, Kristianstad

Nybyggnad av industiområde i Kristianstad

Nybyggnad av vattenverk i Tollarp, Kristianstad

Nybyggnad av vindkraftverk

Nybyggnad av hotell i Kristianstad

Nybyggnad av trygghetsbostäder i Tollarp Kristianstad

Nybyggnad av utomhusscen i Kristianstad

Nybyggnad av parhus i Kristianstad

Dagvattenutbyggnad samt exploateringsområde för bostäder i Öllsjö.

Nybyggnad av industrihus i Kristianstad

Nybyggnad av konferensrum/gym i Kristianstad

Uppförande av en mediacentral i Hammarslund, Kristianstad

Anläggande av vatten och avlopp för fastigheter, Kristianstad

Anläggande av vatten- och avloppsledningar i Kristianstad

Exploateringsarbeten för enbostadshus i Balsby, etapp 2

Byte av ställverk och kontrollutrustning vid station Åhus i Kristianstad

Ny vattentäkt i Åhus Kristianstad

Förbelastning för ny återvinningscentral i Kristianstad

Nybyggnad av våtmark på Härlöv, Kristianstad

Anläggande av kommunal dricksvattenbrunn, Gärds Köpinge, Kristianstad

Nybyggnad av lager i Kristianstad

Nybyggnad av verkstad i Kristianstad

Nybyggnad av återvinningsstation i Kristianstad

Utökning av camping i Maglehem

Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad

Nybyggnad av plank i Kristianstad

Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad

Nybyggnad av sophus i Kristianstad

Nybyggnad av staket i Kristianstad

Nybyggnad av toalett i Kristianstad

Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad

Nybyggnad av mast i Kristianstad

Nybyggnad av matsal i Kristianstad

Nybyggnad av markanläggning i Kristianstad

Nybyggnad av mur i Kristianstad

Nybyggnad av nätstation i Kristianstad

Nybyggnad av garage i Kristianstad

Nybyggnad av kontor i Kristianstad

Nybyggnad av kök i Kristianstad

Nybyggnad av fritidshem i Kristianstad

Nybyggnad av förråd i Kristianstad

Anläggande av träningsområde i Kristianstad

Nybyggnad av barack i Kristianstad

Nybyggnad av bulleravgränsare i Kristianstad

Nybyggnad av busshållplats i Kristianstad

Nybyggnad av carport i Kristianstad

Ny vändslinga med busshållplats vid väg 114 i Färlöv

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: