Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kristianstad

Nybyggnad av F-6 skola i Näsby Kristianstad
Avser nybyggnad av F-6 skola för 800 elever. Även särskola ska inrymmas. Anläggningen består av sju st byggnader som sammanbinds med kommunikationsytor. Två byggnader som innehåller grundskola är i två plan medan övriga är i ett plan. I en av byggnaderna finns ett storkök och i en annan finns en idrottshall och omklädningsavdelning med mått och utrustning för internationella tävlingar. I en tredje byggnad är särskolan lokaliserad.
Nybyggnad av skola på Kulltorp, Kristianstad
Projektet avser en 2-språkig F-6 skola med ca 400 elever. Gymnastiksal samt nytt kök och matsal. Lokaler för bibliotek, smårum för specialundervisning och hemspråksundervisning. I entreprenaden ingär även rivning av 8 stycken befintliga skolbyggnader med förrådsbyggnader samt uppförande av ny skolbyggnad samt ny markanläggning. Även en skyddsvall med bullerplank mot järnvägen skall uppföras. Konsult för solceller: C4 Teknik, handläggare Anders Johansson. Konsult för varukyla: AD Consult, handläggare Anders Dahlén.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av ca 104 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ett flerbostadshus i fyra våningar med inredd vind, totalt sextio lägenheter. Lägenheterna är fördelade på en- till fyrarummare. Faserna är putsade och stora delar dessutom inglasade i form av balkonger.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 52 lägenheter hyresrätt (och ägarlägenheter) Bostadsstorlek: 2,3,5:or. 6 våningar.
Nybyggnad av logistiklager i Kristianstad
Avser nytt centrallager för Kiviks Musteri. Lagret blir toppmodernt med olika temperaturzoner för kyl- och frysprodukter, modernt WMS-system för hantering av lagring, plock och pack samt plats för 20 000 pallplatser. Entresolplan. Arkitekt är Kaj Jensen, Århus.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 60 lägenheter. Bostadsstorlek: 1-4:or. 5-6 våningar
Nybyggnad av lastbilsanläggning i Kristianstad
Avser ny lastbilsanläggning, verkstad.
Nybyggnad av marklägenheter i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 50-60 marklägenheter.
Nybyggnad av radhus i Hammar, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 36 lägenheter och 2-till 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus /Sabo Kombohus/ i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus, Sabo kombohus, med 8 våningar vid Kanalgatan i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Antalet lägenheter är ej fastställt. Kommer att bli hus i max 3 våningar.
Nybyggnad av marklägenheter i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 15-20 marklägenheter. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av seniorvillor i Kristianstad
Söker tomt i Kristianstad samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av marklägenheter Yngsjö i Kristianstad etapp 1
Projektet avser nybyggnad av marklägenheter med tillhörande komplementbyggnader. Etapp 2: projektid 1340960
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av ett flerbostadshus med 16 lägenheter. Planerad byggstart hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder på fängelsetomt. Omfattning oklar.
Uppförande av en mediacentral i Hammarslund, Kristianstad
Projektet avser uppförande av en mediacentral för produktion av närproducerad värme och fjärrkyla till C4 Shopping.
Nybyggnad av hotell i Kristianstad
Planer finns gällande nybyggnad av hotell.
Utbyggnad av avloppsledning i Ekestad, Kristianstad
Avser utbyggnad av LTA-system, 2 pumpstationer samt 3 km överföringsledning i bostadsområde.
Nybyggnad av industiområde i Kristianstad
Planer finns på nytt industriområde, Ängamöllan.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Del 1 se projektnummer 1124671.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Exploateringsarbeten för bostäder i Horna, Kristianstad, etapp 3
Entreprenaden omfattar VA-utbyggnad, gatuutbyggnad, gc-vägar, pumpstation och en lekplats.
Nybyggnad av konferensrum/gym i Kristianstad
Etapp 2 avser nybyggnation av gym eller konferensrum.
Nybyggnad av industri, lager, kontor och tankstation i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad, lager, kontor och tankstation.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av radhus i Kristianstad
Nybyggnad av två radhus med totalt 8 lgh.
Anläggande av vatten och avlopp för fastigheter, Kristianstad
Anläggande av vatten- och avlopp för 7 fastigheter på Fågelängsvägen.
Nybyggnad av våtmark på Härlöv, Kristianstad
Avser anläggande av en våtmark ca 6,5 ha, genom schaktning och dämning. Även anläggande av vallar och återstoden ska bredas ut på en intilliggande deponi. I en av vallarna ska två utlopp anläggas i form av munkbrunnar. Även en cirka 1 km lång gångstig ska anläggas.
Nybyggnad av ställverksanläggning i Kristianstad
Avser nybyggnad av ställverksanläggning.
Anläggande av vatten- och avloppsledningar i Kristianstad
Avser utbyggnad av vatten och avloppsledningar.
Nytt lågspänningsställverk och transformator vid Högskolan i Kristianstad
Objektet avser högspänningsledning från befintligt ställverk till transformator, ny distributionstransformator 10,5/0,4 kV, nytt lågspänningsställverk med kringutrustning, signalkablar i erforderlig omfattning samt komplettering av befintligt lågspänningsställverk. Detta är del 1 av energisparåtgärder Campus Kristianstad.
Anläggande av kommunal dricksvattenbrunn i Köpinge B4, Kristianstad
Anläggande av dricksvattenbrunn, Köpinge B4 med ev option på Köpinge B5 och B6 under 2018.
Nybyggnad av parkering, Kristianstad
Avser anläggande av 45 st parkeringsplatser ovan mark.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad, kontor och lager.
Nybyggnad av markbostad i Kristianstad
Nybyggnad av 8 st marklägenheter samt avstyckning av tomt, Ombyggnad av fritidshus samt nybyggnad av komplementbyggnad Öllsjö 60:1.
Nybyggnad av kedjehus i Kristianstad
Nybyggnad av 9 kedjehus.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av 9 st parhus och carportar Balsby 23:19-23:22, 23:26, 23:29-23:32.
Nybyggnad av produktionslokal i Kristianstad
Nybyggnad verkstad, industri.
Nybyggnad av växthus i Kristianstad
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av idrottshall i Kristianstad
Nybyggnad av golfstudio, uppsättning av plank och anordning av parkering.
Nybyggnad av reception i Kristianstad
Nybyggnad av hotellreception och restaurang .
Nybyggnad av elverk i Kristianstad
Nybyggnad av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontor/utbildningslokal.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Kristianstad
Nybyggnad av miljöhus, cykelhus och plank.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av butik i Kristianstad
Nybyggnad av provisorisk butik, tidsbegränsat bygglov t o m 2018-02-01.
Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av förråd, kameratorn och resultattavla.
Nybyggnad av garage i Kristianstad
Nybyggnad av garage/carportslänga.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av skolpaviljonger tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av timmertoalett.
Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av toalett.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Nybyggnad av två pumpstationer för spillvatten.
Nybyggnad av skärmtak i Kristianstad
Nybyggnad av två vindskydd samt en toalett för friluftslivet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av uppställningsplats för bilar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristianstad
Nybyggnad av återvinningsstation tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för uppförande av tält på Lilla Torg - La Cucina.
Nybyggnad av plank i Kristianstad
Tillbyggnad av altan med plank.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Uppförande av skolpaviljonger tidsbegränsat lov tom 2022-03-29.
Nybyggnad av belysningsmast i Kristianstad
Uppsättning av belysningsmaster på fotbollsplan.
Nybyggnad av mur i Kristianstad
Uppsättning av mur, plank.
Nybyggnad av skärmtak i Kristianstad
Uppsättning av skärmtak över källarentréer.
Nybyggnad av plank i Kristianstad
Uppsättning av skärmvägg och digital skylt.
Nybyggnad av bastu i Kristianstad
Nybyggnad av bastuhus.
Nybyggnad av elverk i Kristianstad
Nybyggnad av elbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av 8 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Marklov för anläggande av 37 + 6 parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av 1 st barnvagnsförråd samt utvändig ändring av 2 st barnvagnsförråd.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av 3 st brunnsöverbyggnader.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av 7 st nätstationer Kålaberga 6:5, 3:6, 4:3, Strö 15:7, 15:7, 13:11, Gamlemölla 7:5.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av 7 st parkeringsplatser samt utbyggnad av samåkningsparkering.
Ombyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser temporära arbetsbodar. Ansökan om bygglov. Byggstart uppskattad, kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Avser först en tillbyggnad med kallager om 90 kvm och sen en till tillbyggnad om 320 kvm. Utförs i egen regi.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av IBC-lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: