Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Klippan

Nybyggnad av bostäder i Klippan
Projektet avser nybyggnad rad- och parhus, flerbostadshus med komplementbyggnader/förråd/carport och markanläggningar. 58 lägenheter eller egna förslag av totalentreprenören. Gatuadress: Torggatan 39 och Linnégatan 4.

Spillvatten- & huvudledning mellan östra Ljungby-Klippan
Igångsättning är ej fastställd.

Utbyggnad av va-nät i Stidsvig, Klippan
Utbyggnad av ledningsnätet för vatten och spillvatten för ca 15 fastigheter i nordöstra delen av Stidsvig. En mindre tryckstegringsstaton utförs också intill aktuellt utbyggnadsområde.

Belysning vid gc-väg Östra Ljungby, Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Förnyelse gatubelysning i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Förnyelse gatubelsyning.

Nybyggnad av garage i Klippan
Nybyggnad av kundvagnsgarage.

Nybyggnad av sophus i Klippan
Nybyggnad av miljöhus Pilagården 1:113,Bivacken 3.

Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Klippan
Nybyggnad av vågbodsbyggnad.

Nybyggnad av skola i Klippan
Uppställning av moduler för skolverksamhet.

Nybyggnad av parkeringsplats i Klippan
Anläggning av parkeringsplatser.

Belysning Nybodamslingan, Ljungbyhed

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: