Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Klippan

Nybyggnad av bostäder i Klippan
Ändring detaljplan för att möjliggöra nybyggnad av ett SaboKombo hus med ca 40 lägenheter i 8 plan.
Markområde för verksamheter och industri i Östra Ljungby
Markområde finns för verksamhetslokaler, bostäder och ev industrier. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av industriverksamheter i Östra Ljungby
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Omfattar ca 50 hektar. Detaljplanen är antagen. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Klippan
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av förskola i Klippan
Nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Ännu ej bestämt var förskolan skall byggas.
Nybyggnad av personallokal i Klippan
Projektet avser nybyggnad av en personalavdelning med matsal, gemensamhetsutrymmen, omklädningsrum och dusch.
Nybyggnad av gc-väg mellan Östra Ljungby-Gråmanstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017-2018
Anläggande av va-ledning i Klippan
Avser anläggande av kommunalt VA för ca 33 fastigheter.
Nytt exploateringsområde i Månstorp, Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser anläggande av gator och valedningar.
Nybyggnad av personallokal i Klippan
Avser nybyggnad av personalutrymme. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Klippan
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorkiosk och tillbyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation. n3190.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: