Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Klippan

Nybyggnad av bostäder i Klippan
Ändring detaljplan för att möjliggöra nybyggnad av ett SaboKombo hus med ca 40 lägenheter i 8 plan.
Nybyggnad av industriverksamheter i Östra Ljungby
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Omfattar ca 50 hektar. Detaljplanen är antagen. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Klippan
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
Avser nybyggnad av 8 marklägenheter, i 4 parhus.
Nybyggnad av marklägenheter och flerbostadhus i Klippan
Nybyggnad av parhus marklägenheter och carportar. Samt ett flerbostadshus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av personallokal i Klippan
Projektet avser nybyggnad av en personalavdelning med matsal, gemensamhetsutrymmen, omklädningsrum och dusch.
Nybyggnad av personallokal i Klippan
Avser nybyggnad av personalutrymme. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Klippan
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av gäststuga i Klippan
Nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av lager i Klippan
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation (n3342).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorkiosk och tillbyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3143).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
nybyggnad av transformatorstation (n3187) Riseberga Svenstorp 11:3,12:1,13:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3188) Skäralid 1:5,1:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation. n3190.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: