Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kävlinge

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter. Läge; (Fd Swedish Meatsområdet - Föreiningsgatan/V Långgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 2 huskroppar i 2 1/2 resp 3 1/2 plan.
Ny- och ombyggnad byggnad av bostäderr i Löddeköpinge, Kävlinge
Projektet avser ny- och ombyggnad av bostäder som omfattar totalt 56 lägenheter. Bostäderna byggs i 2 etapper.
Nybyggnad av äldreboende i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av äldreboende i 1 huskropp med 72 lägenheter i 4 plan.
Nybyggnad av bostäder i Barsebäck Kävlinge
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av ca 30 bostäder gällande radhus och parhus intill gården söder om Montessoriskolan.
Nybyggnad av seniorvillor i Kävlinge
Söker tomt i Kävlinge samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av bostäder o. butiker i Kävlinge
Igångsättning tidigast senhösten 2017 Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 10-12 lägenheter i 3 plan samt butikslokaler i delar av nedre planet.
Ny dricksvattenledning m.m.i Kävlinge-Örtofta, Eslöv.
Avser anläggande av 6 km ny vattenledning samt uppförande av ny processutrustning för dricksvatten i en befintlig markförlagd kammare. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde. Entreprenaden innebär anläggande av allmän plats (gator och park), belysning, VA och schakt till ledningsägare m.m. för ett nytt exploateringsområde. Kvartersmarken ägs i huvudsak av Midroc samt andra byggherrar som planerar att uppföra lokaler samt bostads- och flerbostadshus inom exploateringsområdet. Entreprenaden består av två (2) huvuddelar enligt nedan: Huvuddel A Anläggande av byggator, VA, park samt belysning Huvuddel B Färdigställande byggator Objektet är beläget i centrala Kävlinge på Scans gamla verksamhetsområde och begränsas av Karl Johans väg i norr, Västra Långgatan i öster, Föreningsgatan och Bygdegatan i söder samt västkustbanans spårområde i väster.
Utbyggnad av fibernät och bredband i Kävlinge
Avser utbyggnad av fibernät och bredband inom KKB:s fastighetersbestånd som omfattar ca 2300 lägenheter. Projektet avser nytt områdesnät, fastighetsnät samt spridningsnät för 895 lägenheter samt lägenhetsnät och spridningsnät i 1380 lägenheter.
Nybyggnad av bilhall och verkstad i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 2 huskroppar inrymmande bilhall och bilverkstad med en total yta på 1300 m2.
Nytt exploateringsområde i Barsebäcks by, Kävlinge
Entreprenaden omfattar anläggande av gator, parkområde, VA-arbete och belysningsarbete. Byggatuskede under 2017 och färdigställande under 2018.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Barsebäck, Kävlinge
Igångsättning tidigast hösten 201. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 35 villatomter..
Nybyggnad av bensinstation i Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd. Nybyggnad av bensinstation/butik samt uppförande av skylt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten sankt göran 12
Nybyggnad av hjälpmedelsförråd i Kävlinge
Nybyggnation av en hjälpmedelcentral på drygt 300 m2.Byggnaden uppföres fristående i ett verksamhetsplan och ett fläktrum och ett mindre entresolbjälklag på plan 2. Byggnaden har bottenplatta av betong, stomme av trä/smide, ytterväggar av tegel respektive skivbeklädnad samt yttertak av betongtakpannor. Invändigt innehåller den en besöksdel, en rengöring- och reperations del samt en förvaringsdel. I entreprenaden ingår även arbeten med nya parkeringsplatser och angöring till byggnad. Uppskattad byggstart.
Nytt erosionsskydd i Kävlinge
Projektet avser att återställa/anlägga nya erosionsskydd längs Koggavägen i Barsebäcks hamn så att dessa kan motstå en storm i samma storleksordning som Förstaadventstormen och Sven. Erosionsskyddet ska utgöras av en stenskoning. Projektet avser estaurering och nyanläggning av erosionsskydd samt nedfart för arbetsfordon och passage för gående vid Barsebäcks hamn. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för 6 fribyggartomter. Objektet är beläget i Furunäs, norr om Löddelöpionge öster om Tvåvingevägen i i angränsning till omgivande skogsområde.
Nybyggnad av växthus i Kävlinge
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av affärshus i Kävlinge
Nybyggnad av affärslokal och verkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Kävlinge
Nybyggnad av kontor-/handel-/industribyggnad.
Nybyggnad av skola i Kävlinge
Nybyggnad av skolpaviljonger samt bef. paviljong tas bort.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage/förråd).
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Anläggande av p-platser.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Avstyckning samt nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av skola i Kävlinge
Uppförande av skolmodul.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kävlinge
Uppförande av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: