Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hörby

Nybyggnad av bostäder i Hörby Etapp1
Avser nybyggnad av ca 50-70 lägenheter i ca 9 huskroppar.

Nybyggnad av radhus i Hörby
Projektet omfattar uppförande av 30-tal radhus med 2-rums, 3-rums och 4-rums hyreslägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Hörby
Planändring skall utföras. Planer finns för nybyggnad av ca 15-20 lägenheter.

Nybyggnad av vindkraftverk i Hörby

Tillbyggnad av naturrum i Hörby. Etapp 2
Tillbyggnad av naturrum(vinterträdgård) i Hörby och ett nytt café. Omfattning oklar. Kostnad okänd.

Nybyggnad av gc-väg, ombyggnad av korsning mm i Hörby
Objektet avser anläggande av gc-väg utmed Lybyvägen mellan Ekelidsvägen till Ystadsvägen och utförande av åtgärder för korsningen Lybyvägen/Ystadvägen. Dessutom ingår utbyte av befintlig belysning på sträckan samt VA-åtgärder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hörby
Nybyggnad av 3 flerbostadshus Bosjökloster 3,Björksund 3,5.

Nybyggnad av gatukök i Hörby
Nybyggnad av gatukök

Nybyggnad av mur i Hörby
Nybyggnad av l-stöd samt borttagning av lastbrygga.

Nybyggnad av pumpstation i Hörby
Nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av förskola i Hörby
Nybyggnad förskola-moduler.

Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad transformatorstation Östra Almarkaröd 1:2,Boarp 1:4.

Nybyggnad av förråd i Hörby
Rivning av bostadshus, anläggning av parkeringsplats, schaktning samt nybyggnad av kundvagnsskjul.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: