Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hörby

Nybyggnad av småhus i Ludvigsborg, etapp 1-5
Inga beslut är tagna. Byggstart är ej fastställd.. Avser 55-60 byggrätter.

Nybyggnad av bostäder i Hörby Etapp1
Avser nybyggnad av ca 50-70 lägenheter i ca 9 huskroppar.

Nybyggnad av radhus i Hörby
Projektet omfattar uppförande av 30-tal radhus med 2-rums, 3-rums och 4-rums hyreslägenheter.

Nybyggnad av industri i Hörby
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för nybyggnad av industri. Tomtyta: 8000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av bostäder i Hörby Etapp2
Avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i ca 4 huskroppar.

Nybyggnad av bostäder i Hörby
Planändring skall utföras. Planer finns för nybyggnad av ca 15-20 lägenheter.

Nybyggnad av varuhus i Hörby

Nybyggnad av vindkraftverk i Hörby
Nybyggnad av 2 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Hörby
Avser nybyggnad av 6-7 villor. Vissa kommer att byggas med sutterängplan.

Nybyggnad av bollhall i Ludvigsborg Hörby
Byggstart kan ske 2017/2018.

Nybyggnad av hotell och konferens i Hörby
Nybyggnad av hotell med konferensanläggning samt 18 parkeringsplatser.

Tillbyggnad av naturrum i Hörby. Etapp 2
Tillbyggnad av naturrum(vinterträdgård) i Hörby och ett nytt café. Omfattning oklar. Kostnad okänd.

Nybyggnad av gc-väg, ombyggnad av korsning mm i Hörby
Objektet avser anläggande av gc-väg utmed Lybyvägen mellan Ekelidsvägen till Ystadsvägen och utförande av åtgärder för korsningen Lybyvägen/Ystadvägen. Dessutom ingår utbyte av befintlig belysning på sträckan samt VA-åtgärder.

Uppförande av bostadsmoduler vid Vårdcentralsområdet i Hörby
Omfattning ca 400-500 kvm.

Inhyrning av undervisningsmoduler samt markarbeten vid Lärcenter i Hörby
Hyra av moduler för en preliminär tid av tre år. Byggnaderna får byggas i två våningar. Lokalerna skall innehålla 3 klassrum, uppehållsrum, samtalsrum, förrum till samtalsrum, personalrum, kapprum och personal WC till personalrum, WC, RWC, städ, anslutande korridorer, teknikrum m.m. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av allaktivitetshus i Hörby
Avser nybyggnad allaktivitetshall.

Nybyggnad av enbostadshus i Hörby
Bygglov nybyggnad av en/tvåbostadshus och carport.

Nybyggnad av pumpstation i Hörby
Bygglov nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av mur i Hörby
Marklov anläggande av stödmur.

Nybyggnad av pumpstation i Hörby
Nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av förskola i Hörby
Nybyggnad förskola-moduler.

Nybyggnad av förråd i Hörby
Rivning av bostadshus, anläggning av parkeringsplats, schaktning samt nybyggnad av kundvagnsskjul.

Plantering av grönytor i Hörby
Uppttaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: