Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hörby

Nybyggnad av bostäder i Hörby
Planarbete pågår. Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för nybyggnad av 120 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Hörby
Avser nybyggnad av ca 15-20 lägenheter.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hörby
Nybyggnad av 2 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av väg/gata, gc-väg och grovterrassering, samt belysning, Hörby
Avser färdigställande av Stattena norra, etapp söder. Innefattar ny gatuanslutning, belysningsåtgärder, VA-ledningsutbyggnad samt markarbeten.
Exploateringsarbeten för bostäder.
Igångsättning tidigast 2018. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 31 st tomter. ( 12 st parhuslägenheter samt 19 fribyggartomter)
Ombyggnad av gata mm, etapp 1 i Hörby
Avser anläggande av ny gata ca 300 meter, gång- och cykelvägar, markarbeten, belysning samt anläggande av damm.
Nybyggnad av lager i Hörby
Marklov, markarbete beräknas påbörjas våren 2018. Avser nybyggnad av lagerverksamhet.
Nybyggnad av pumpstation i Hörby
Nybyggnad av en tryckstegringsstation.
Nybyggnad av gästhus i Hörby
Nybyggnad av ett gästhus.
Nybyggnad av telestation i Hörby
Nybyggnad teknikbod.
Plantering av grönytor i Hörby
Uppttaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: