Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Höör

Nyb av flerbostadshus i Höör
Igångsättning tidigast hösten 2018. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus som omfattar 100-150 lägenheter.

Nyb av flerbostadshus o ev kontor i Höör
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 100-150 lägenheter. I projektet kommer eventuellt kontor även att ingå.

Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus Flexi Åkarp, Höör
Avser rivning av gammal brandstation och nybyggnation av 2 bostadshus Sabo kombohus. Objektes läge: centrala Höör strax sydväst om Järnvägsstationen och lilla torg. Området Åkarp samt Åstorpsparken angränsar mot norr. Vs: entreprenör: Comfort Gruppen AB i Solna.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 24 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Höör
Detaljplaneärende. Avser komplettering av befintlig bebyggelse med ny bostadsbebyggelse. Omfattning oklar.

Nybyggnad av marklägenheter i Höör
Avser minst tio stycken marklägenheter, parkeringsytor, förrådshus och miljöhus.

Anläggande av gc-väg längs väg 1370 mellan Långeberga-Mörarp

Eexploateringsarbeten för bostäder mm i Höör, etapp 2
Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder, verksamhetslokaler m.m.

Exploateringsarbeten för bostäder mm i Höör, etapp 1
gångsättning tidigast 2018.. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder, verksamhetslokaler m.m.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Projektet ligger på is. Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Husleverantör Promo från Bosnien. Avser nybyggnad av bostadsrätter, 6 lägenheter, 60-75 kvm.

Va-arbeten i bostadsområden i Höör, et 1 B
Man avvaktar beslut. Igångsättning preliminärt under februari 2017. Avser va-arbeten för 15 fastigheter.

Förnyelse av gatubelysning i Höör
Igångsättning tidigast 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: