Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Höör

Nybyggnad av bostäder, verkamhetslokaler, butiker i Höör

Nybyggnad av flerbostadshus i Höör

Nybyggnad av seniorbostäder i Höör, etapp 3

Markområde för handel och lättindustri i Höör, et 1

Nybyggnad av bostäder i Höör

Nybyggnad av ev förskola i Höör

Nybyggnad av marklägenheter i Höör

Nybyggnad av radhus i Höör, etapp 2

Anläggande av gc-väg längs väg 1370 mellan Långeberga-Mörarp

Exploateringsarbeten för bostäder mm i Höör, etapp 1

Exploateringsarbeten för verksamhetsormåde i Höör

Nytt exploateringsområde för bostäder i Höör, etapp 2

Va-arbeten i bostadsområden i Höör, et 1 B

Förnyelse av gatubelysning i Höör

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: