Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Höör

Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 24 lägenheter.

Nybyggnad av enbostadshus vid Ringsjön Höör
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser nybyggnad av 19 st friliggande villor Tomtyta: ca 1000 m2/tomt.

Nybyggnad av marklägenheter i Höör
Avser minst tio stycken marklägenheter, parkeringsytor, förrådshus och miljöhus.

Anläggande av gc-väg längs väg 1370 mellan Långeberga-Mörarp

Va-arbeten i bostadsområden i Höör, et 1 B
Man avvaktar beslut. Igångsättning preliminärt under februari 2017. Avser va-arbeten för 15 fastigheter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: