Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Höganäs

Ny-till- och ombyggnad av F-9 skola i Viken
Objektet avser my- till- och ombyggnad av Vikenskolan samt rivning av den befintliga skolan med undantag för vissa delar som ska kvarstå. Den nya Vikenskolan kommer att bestå av en nybyggd skolbyggnad om cirka 8 500 kvm som kommer ersätta en stor del av dagens befintliga skola som ska rivas. Den nya byggnaden kommer bland annat innehålla skolsalar, matsal, bibliotek och administrativa lokaler. På grund av att skolverksamheten kommer att pågå parallellt med byggproduktionen kommer projektet tidsmässigt att indelas i ett antal etapper. Utöver denna nya skolbyggnad ska den befintliga idrottshallen renoveras och en ny tillbyggnad innehållande bland annat omklädningsrum och en ny mindre idrottshall, byggas ihop med befintlig idrottshall. Yta: ombyggnad ca 1400 m2. Tillgänglighetskonsult: Munka Konsult i Skurup, tel: 042-337500. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad (SGBC), betyg Guld.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Igångsättning av markarbeten under april 2017. Avser nybyggnad av 24 st radhuslängeheter i moduler. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av trygghetsboende i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 20-25 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Avser nyybyggnad av 28 st radhuslägenheter i 6 huskroppar i 2 plan.
Nybyggnad av radhusr i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av radhus med 28 lägenheter i 6 huskroppar i 2 plan.
Nybyggnad av förskola i Viken
Igångsättning planeras början av 2018. Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av radhus, parhus och enbostadshus i Viken
Avser nybyggnad av 21 lägenheter i blandad bebyggelse med enbostadshus, radhus och parhus. Bostäder byggs i 1-2 plan i 6-7 olika huskroppar. Bostadsrättsförening kommer att bildas.
Nybyggnad av värmeanläggning i Höganäs
Avser nybyggnad av värmeanläggning.
Nybyggnad av laboratorielokaler i Höganäs
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av labb-lokaler i 2 plan med en yta på 1300 m2.
Anläggande av överföringsledning i Höganäs
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017.. Avser anläggande av spillvattenledning från Viken till Lerberget. I projektet ingår även vattenledning samt tillhörande pumpstation.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Avser nybyggnad av radhus som omfattar 12 lägenheter.
Ny dagvattenledning i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av ny överföringsledning i Centrala Höganäs.
Nybyggnad av övernattningsrum och träningsanläggning i Höganäs
Avser övernattningrum samt träningsanläggning vid sportcamp.
Nybyggnad av paddelhall i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av paddelhall med en yta på 1300-1400 m2.
Nybyggnad av ridhus i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Nybyggnad av ridhus och ekonomibyggnad.
Nybyggnad av montagehall i Höganäs
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd.. Avser prefab hall.
Inhyrning av skolmoduler för F-9 skola i Viken
Objektet omfattar en skolbyggnad i form av moduler som ersättningslokaler under tiden en ny permanent skola byggs i samma område (projektnummer 1180300). Markarbeten är utförda sen tidigare.
Nytt stråk vid Frinkeramiska i Höganäs
Avser anläggande av nytt stråk(ev blistråk) i anslutning till Finkeramiska i Höganäs. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser att bygga ihop Bagerigatan med Storgatan. Avser ny vägsträcka på ca 30-35 meter.
Installation av solcellsanläggning på mark vid Reningsverket i Höganäs
Projektet avser installation av solceller på mark vid Reningsverket i Höganäs. I projektet ingår även återställande markarbeten. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Ombyggnad och nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av filmhus på bef byggnad.
Nybyggnad av parhus i Höganäs
Nybyggnad av parhus Jonstorp 10:22-10:26, 10:28-10-33.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Nybyggnad av 29 bostäder samt förråd Kulan 1, Läktaren 2, Löparen 1, Månstorp 36.
Nybyggnad av parhus i Höganäs
Nybyggnad av 5 st parhus, förråd och teknik/miljörum.
Nybyggnad av parhus i Höganäs
Nybyggnad av 6 st tvåbostadshus med vidbyggt garage och förråd Jonstorp 12:38-41, 12:43, 12:49.
Uppförande av servicemodul vid Mölle hamn
Avser leverans och entreprenad gällande servicebyggnad vid Mölle hamn. Byggnaden skall inrymma 7 st toalettutrymmen med separata ingångar, varav ett RWC som även ska vara utrustat med skötbord, separerade duschutrymmen som skall ha omklädningsmöjlighet. Tvättutrymme, hamnkontor ca 10-12, m2. Ett förråd storlek 10-15 m2 samt separat teknikrum i erforderlig storlek. Alla byggnadsdelar och utrymmen ska uppfylla svenska krav enligt BBR. Total yta; ca 100 m2. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av brygga vid småbåtshamnen i Höganäs
Igångsättning under 2017. Upptaget i kommunens investeringsplan. Anser 1 st ny brygga vid småbåtshamnen i Höganäs.
Nybyggnad av markanläggning i Höganäs
Marklov för markberedning i samband med rivning.
Nybyggnad av markanläggning i Höganäs
Marklov för sluttäckning etapp 3, av depini (ca 18200kvm).
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus (1 hus).
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Höganäs
Nybyggnad av huvudbyggnad.
Nybyggnad av mast i Höganäs
Nybyggnad av kommunikationstorn med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av maskinhall i Höganäs
Nybyggnad av maskinhall samt tillbyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av skola i Höganäs
Nybyggnad av skolmoduler tidsbegränsat lov 2017-05-02 - 2021-05-01.
Nybyggnad av skärmtak i Höganäs
Nybyggnad av skärmtak och container.
Nybyggnad av mast i Höganäs
Nybyggnad av telecomtorn 60 m.
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Höganäs
Tillbyggnad av industri och lagerbyggnad, 3 st skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: