Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Höganäs

Nybyggnad av bostäder i Höganäs

Ny- och ombyggnad av F-9 skola i Viken

Nybyggnad av bostäder ii Höganäs

Nybyggnad av flerbostadshus och kedjehus i Höganäs

Nybyggnad av flerbostadshus, familjecentral m.m i Höganäs, etapp 1

Nybyggnad av lägenheter och garage i Höganäs

Nybyggnad av parhus i Höganäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs

Utveckling av verksamhetsområde i Tjörröd

Nybyggnad av flerbostadshus Höganäs

Markområde för industriverksamhet i Höganäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs, etapp 1

Nybyggnad av radhus i Höganäs

Markområde för verksamhetslokaler och ev handel i Höganäs

Markanläggning för bostäder m.m. i Höganäs

Nybyggnad av bostäder i Viken, Höganäs, etapp 1

Nytt verksamhetsområde i Viken Höganäs

Nybyggnad av laboratorielokaler i Höganäs

Nybyggnad av bostäder i östra Viken, Höganäs, etapp 2

Anläggande av överföringsledning i Höganäs

Ny överföringsledning i Höganäs

Nybyggnad av övernattningsrum och träningsanläggning i Höganäs

Nybyggnad av bostäder och butikslokaler i Höganäs

Nybyggnad av Folket hus i Höganäs

Nybyggnad av ridhus i Höganäs

Nybyggnad av montagehall i Höganäs

Inhyrning av skolmoduler för F-9 skola i Viken

Anläggande av väg i Höganäs etapp 1

Exploateringsarbeten för bostäder i Höganäs

Uppförande av servicemodul vid Mölle hamn

Nybyggnad av bostäder i Arild, Höganäs

Anläggande av väg och va-arbeten för bostäder i Viken, Höganäs

Förberedande markarbeten vid Vikenskolan i Höganäs

Nytt stråk vid Frinkeramiska i Höganäs

Nybyggnad av park, Viken Höganäs, etapp 4

Nybyggnad av brygga vid småbåtshamnen i Höganäs

Nybyggnad av bulleravgränsare i Höganäs

Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs

Nybyggnad av plank i Höganäs

Nybyggnad av mur i Höganäs

Nybyggnad av nätstation i Höganäs

Nybyggnad av telestation i Höganäs

Nybyggnad av markanläggning i Höganäs

Nybyggnad av maskinhall i Höganäs

Utbyte av brygga i Höganäs

Åtgärder av gatubelysning i Höganäs

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: