Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Höganäs

Ny-till- och ombyggnad av F-9 skola i Viken
Objektet avser my- till- och ombyggnad av Vikenskolan samt rivning av den befintliga skolan med undantag för vissa delar som ska kvarstå. Den nya Vikenskolan kommer att bestå av en nybyggd skolbyggnad om cirka 8 500 kvm som kommer ersätta en stor del av dagens befintliga skola som ska rivas. Den nya byggnaden kommer bland annat innehålla skolsalar, matsal, bibliotek och administrativa lokaler. På grund av att skolverksamheten kommer att pågå parallellt med byggproduktionen kommer projektet tidsmässigt att indelas i ett antal etapper. Utöver denna nya skolbyggnad ska den befintliga idrottshallen renoveras och en ny tillbyggnad innehållande bland annat omklädningsrum och en ny mindre idrottshall, byggas ihop med befintlig idrottshall. Yta: ombyggnad ca 1400 m2. Tillgänglighetskonsult: Munka Konsult i Skurup, tel: 042-337500. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad (SGBC), betyg Guld.

Nybyggnad av flerbostadshus, familjecentral m.m i Höganäs, etapp 1
Igångsättning under vecka 9 2017. Avser nybyggnad av 51 lägenheter, 2 hus, 6-7 våningar. I projektet ingår även en familjecentral som är belägen i vinkelbyggnaden och är i 2 plan. med öppen förskola, MVC och BVC. I projektet ingår även förrådsbyggnader och miljöhus. Kommer att byggas i totalt 3 etapper. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av radhus i Höganäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs, etapp 1
Avser nybyggnad av 29 lägenheter - bostadsrätter. Avser samarbetsprojekt mellan Riksbyggen och Bonum

Nybyggnad av radhus i Höganäs
Igångsättning av markarbeten under april 2017. Avser nybyggnad av 24 st radhuslängeheter i moduler. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av radhus, parhus och enbostadshus i Viken
Igångsättning planeras under 2:a kv 2016. Avser nybyggnad av 21 lägenheter i blandad bebyggelse med enbostadshus, radhus och parhus. Bostäder byggs i 1-2 plan i 6-7 olika huskroppar. Bostadsrättsförening kommer att bildas.

Nybyggnad av laboratorielokaler i Höganäs
Avser nybyggnad av labb-lokaler i 2 plan med en yta på 1300 m2. Igångsättning tidigast 1:a kv 2017.

Nybyggnad av övernattningsrum och träningsanläggning i Höganäs
Avser övernattningrum samt träningsanläggning vid sportcamp.

Nybyggnad av paddelhall i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av paddelhall med en yta på 1300-1400 m2.

Nybyggnad av montagehall i Höganäs
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd.. Avser prefab hall.

Inhyrning av skolmoduler för F-9 skola i Viken
Objektet omfattar en skolbyggnad i form av moduler som ersättningslokaler under tiden en ny permanent skola byggs i samma område (projektnummer 1180300).

Anläggande av väg och va-arbeten för bostäder i Viken, Höganäs
Avser anläggande av väg och va-ledningar för et bostadsområde som omfattar 21 bostäder

Förberedande markarbeten vid Vikenskolan i Höganäs
Projektet avser förberedande markarbeten för ny P-plats och terrassering för skolmoduler.

Installation av solcellsanläggning på mark vid Reningsverket i Höganäs
Projektet avser installation av solceller på mark vid Reningsverket i Höganäs. I projektet ingår även återställande markarbeten. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Ombyggnad och nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av filmhus på bef byggnad.

Nybyggnad av restaurang i Höganäs
Nybyggnad av restaurang.

Uppförande av servicemodul vid Mölle hamn
Avser leverans och entreprenad gällande servicebyggnad vid Mölle hamn. Byggnaden skall inrymma 7 st toalettutrymmen med separata ingångar, varav ett RWC som även ska vara utrustat med skötbord, separerade duschutrymmen som skall ha omklädningsmöjlighet. Tvättutrymme, hamnkontor ca 10-12, m2. Ett förråd storlek 10-15 m2 samt separat teknikrum i erforderlig storlek. Alla byggnadsdelar och utrymmen ska uppfylla svenska krav enligt BBR. Total yta; ca 100 m2. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av brygga vid småbåtshamnen i Höganäs
Igångsättning under 2017. Upptaget i kommunens investeringsplan. Anser 1 st ny brygga vid småbåtshamnen i Höganäs.

Nybyggnad av förråd i Höganäs
Nybyggnad av cykelskjul samt rivning av bef cykelskjul.

Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus och förråd/carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus, garage och gäststuga.

Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av mast i Höganäs
Nybyggnad av kommunikationstorn med tillhörande teknikbod.

Nybyggnad av nätstation i Höganäs
Nybyggnad av nätstationer.

Nybyggnad av plank i Höganäs
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av sophus i Höganäs
Nybyggnad av prefabricerat miljöhus.

Nybyggnad av plank i Höganäs
Nybyggnad av spalje/stomme med skjutbar plast.

Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av maskinhall i Höganäs
Tidsbegränsat lov för masthus, typ maskinhall.

Nybyggnad av skärmtak i Höganäs
Tillbyggnad av industri och lagerbyggnad, 3 st skärmtak.

Utbyte av brygga i Höganäs

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: