Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny-till- och ombyggnad av F-9 skola i Viken
Objektet avser my- till- och ombyggnad av Vikenskolan samt rivning av den befintliga skolan med undantag för vissa delar som ska kvarstå. Den nya Vikenskolan kommer att bestå av en nybyggd skolbyggnad om cirka 8 500 kvm som kommer ersätta en stor del av dagens befintliga skola som ska rivas. Den nya byggnaden kommer bland annat innehålla skolsalar, matsal, bibliotek och administrativa lokaler. På grund av att skolverksamheten kommer att pågå parallellt med byggproduktionen kommer projektet tidsmässigt att indelas i ett antal etapper. Utöver denna nya skolbyggnad ska den befintliga idrottshallen renoveras och en ny tillbyggnad innehållande bland annat omklädningsrum och en ny mindre idrottshall, byggas ihop med befintlig idrottshall. Yta: ombyggnad ca 1400 m2. Tillgänglighetskonsult: Munka Konsult i Skurup, tel: 042-337500. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad (SGBC), betyg Guld.
Nybyggnad av bostäder i Viken, Höganäs, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd Avser fortsatt nybyggnad av 60-tal bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs etapp 2
Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus med 36 lägenheter i 3 - 4 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad 64 lägenheterr SABO Kombohus i 2 huskroppar i 5- 6 plan. Hyresrätter. Objektetes läge: övre Höganäs.
Nybyggnad av lägenheter och garage i Höganäs
Igångsättning tidigast våren 2018. Projektet avser nybyggnad av 30-35 bostäder.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Igångsättning runt årsskiftet 2017/2018. Avser nybyggnad av 21 radhus i 5 huskroppar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 20-25 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av villor i Höganäs
Igångsättning ej fastställd. Avser nybyggnad av ca 10-20 tal villor.
Markområde för bostäder i Höganäs
Markområde finns för nybyggnad av bostäder. Omfattning kan ej anges. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av värmeanläggning i Höganäs
Avser nybyggnad av värmeanläggning.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Rivning av befintligt äldreboende samt uppförande av 4 stycken radhus med 3 bostadsrätter i varje. Radhusen avser 1½ våning.
Nybyggnad av parhus i Höganäs
Avser nybyggnad av fem parhus i en och en halv plan och ett enplanshus,
Nybyggnad av väg i Höganäs
Projektet ligger delvis vilande. Avvaktar beslut.
Nybyggnad av radhus i Mölle Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för nybyggnad av radhus, 10-12 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Avser nybyggnad av ca 10-tal parhus.
Nybyggnad av restaurang i Höganäs
Avser nybyggnad av restaurang vid Mölle hamn. Uppskattad byggstart.
Ny dagvattenledning i Höganäs
Avser anläggande av ny överföringsledning i Centrala Höganäs.
Nybyggand av industribyggnad i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av radhus på Lerberget i Höganäs
Avser två fristående hus och två längor med tre, respektive två bostäder i varje.
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Avser nybyggnad av 3 st parhus , 6 st lägenheter.
Nybyggnad av servicehus och sophantering Mölle i Höganäs
Objektet är beläget på fastigheten Mölle 14:234 o 12:240 gatuadress Södra strandvägen Mölle hamn, innehållande toaletter, HWC, dusch, tvättstuga, teknikutrymme, förråd och hamnkontor samt sophantering.
Nybyggnad av grupphus i Höganäs
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Arild, Höganäs
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd. Privatägd mark.
Nätstationsupphandling i Höganäs
Höganäs Energi ska handla upp 2st nätstationer(Plåt). Inkl. Trafo. En på 315 kVA och en på 500 kVA (12kV). Uppskattad start.
Nytt g/c-stråk vid Frinkeramiska i Höganäs
Avser anläggande av nytt g/c-stråkl i anslutning till Finkeramiska i Höganäs
Nybyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser att bygga ihop Bagerigatan med Storgatan. Avser ny vägsträcka på ca 30-35 meter.
Nybyggnad av park, Viken Höganäs, etapp 5
Igångsättning är ej fastställd. Entreprenör kommer troligtvis att upphandlas via ramavtalsentreprenör. Avser fortsatt anläggande av park.
Nybyggnad av tvätthall i Höganäs
Nybyggnad av biltvätt samt byggnad för uthyrning.
Nybyggnad av idrottshall i Höganäs
Nybyggnad av hall med fyra padelbanor och omklädningsrum.
Nybyggnad av industrihus i Höganäs
Nybyggnad av industri och lagerbyggnad; Kyl för lagring av plantskoleväxter med maskinhall framför.
Nybyggnad av panncentral i Höganäs
Nybyggnad av pannanläggning för växthusproduktion samt servicebyggnad med nya toaletter.
Nybyggnad av restaurang i Höganäs
Nybyggnad av restaurang (Boathouse).
Nybyggnad av lager i Höganäs
Rivning av lagerbyggnader, ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring av lager.
Nybyggnad av friggebod i Höganäs
Rivning av vaktstugan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Höganäs
Tidsbegränsat lov för provisorisk parkering 40 platser tom 2019-08-31.
Nybyggnad av telestation i Höganäs
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Höganäs
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef transformatorstation.
Nybyggnad av silo i Höganäs
Nybyggnad av pellets silo (byter ut bef silo till större).
Nybyggnad av mast i Höganäs
Nybyggnad av mast 18 m samt antenn 1,5 m.
Nybyggnad av mur i Höganäs
Nybyggnad av mur ; upphöjd växtbädd runt träd som byggs upp av murblock.
Nybyggnad av nätstation i Höganäs
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Höganäs
Nybyggnad av nätstationer, 2 st.
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd.
Nybyggnad av lager i Höganäs
Nybyggnad (uppställning) av lagertält.
Offentliga toaletter i Höganäs
Igångsättning tidigast 2017. Avser nya offentliga toaletter inom Höganäs kommun.
Åtgärder av gatubelysning i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: