Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Helsingborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad av kongressanläggning/hiotell i Helsingborg
Avser nybyggnad av kongress- och hotellanläggning med 250 rum . Kongressalen kommer att inrymma ca 1300 personer och utrustas med ett flertal konferensrum i olika storlekar, restauranger, bar och café. Omfattar 1 huskropp i 5-9 plan. Underjordiskt källare för garage byggs under mark och ingår under bostäderna under projektnummmer 1341181. Garaget sammanbyggs med denna huskropp.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 351 lägenheter med ca 5-6 våningar.

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Helsingborg
Avser nybyggnad av 287 hyresrätter samt kommersiella lokaler. Gemensam källare. Certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Helsingborg
Igångsättning avhängigt försäljning av lägenheterna. Byggstart tidigast våren 2017. Projektet avser nybyggnad flerbostadshus i en sammanbyggd huskropp med 100 lägenheter i 5-6 plan med garage under mark. I projektet ingår 2 st miljöhus.

Nybyggnad av hyresrätter i Helsingborg
Igångsättning beräknas 2017. Markanvisningstävling utförd. Arkitektskiss Batteriö Architects Ltd, Island.

Nybyggnad av tygghets.- och äldreboende i Helsingborg
Igångsättning preliminärt under sommaren 2017.

Nybyggnad av seniorbostäder i Laröd
Avser 75-80 lgh. 4 huskroppar. Uppskattad byggkostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i 2 huskroppar i 8 plan med garage under mark.

Nybyggnad av bostäder samt lokal för centrumverksamhet i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av ca 50 bostäder med lokal för centrumverksamhet i bottenvåningen.

Nybyggnad av F-9 skola i Helsingborg
Avser nybyggnad av F-9 skola i en vinkelbyggnad i 2-3 plan, total yta: 5800 m2. Förberedande markarbeten påbörjades under december 2016. Grundarbetena påbörjas preliminärt under mars 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning preliminärt efter semestern 2017. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 68 lägenheter i 4-5 plan.

Nybyggnad av radhus och småhus (bostadsrätter) på Gustavslund
Avse 70 radhus och småhus i 1-2 plan -bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med 44 lägenheter samt 24 st radhus. 2-6 plan. I projektet ingår komplementbyggnader, stödmurar och plank.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostadshus, 6 våningar, ca 40 lägenheter samt verksamhetslokaler på bottenplan.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 31s t rad- och parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av smålägenheter i form av ungdomsbostäder, 77 lägenheter i 6 våningsplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Rydebäck, Helsingborg
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av bostäder vid Yttervägen i Rydebäck.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad ca 50 lägenheter.

Nytt verksamhetsområde för icke störande verksamhet i Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan höra av sig till kontaktperson på kommunen. Avser verksamhetsområde för icke störande verksamhet Del av Filborna 36:56 m fl. Tomtyta: ca 12800 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning beräknas 2017. Markanvisningstävling utförd.

Nybyggnad av bostadsrätter på Ringstorp, Helsingborg, Etapp 2
Avser option från projekt.nr 1216489. Avser fortsatt nybyggnad av 41 lgh i 1 huskropp i 10 plan + garage under mark. Igångsättning avhängigt beslut om projektets genomförande, tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ödakra, Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter.

Nybyggnad av biogasanläggning i Lydestad
Planarbetet ligger för närvarande nere och objektet ligger på is.

Nytt verksamhetsområde för volymhandel i Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan höra av sig till kontaktperson på kommunen. Avser verksamhetsområde för volymhandel. Igångsättning avhängigt intressent. Del av Filborna 36:56 m fl. Tomtyta: ca 25-30000 m2.

Markområde till försäljning för industri och logistikverksamhet i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen.. Avser ett markområde för industri-logistikverksamhet. Yta: 17000 m2. Området har anslutning till industrispår. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av vindkraftverk i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018/2019. Projektet uppförande av 7 verk, 150-180 m höga.

Tillbyggnad av skolor Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av 2 st fristående skolor på vardera 1200 m2. Skola 1: Tillbyggnad av Högastensskolan är en fristående högstadieskola om ca 1200 m2. Inom skolan ska det finnas två st NO-salar, en hemkunskapssal och fem klassrum. NO-sal och Hemkunskapsskal ska kunna ställas om till vanliga klasssum. Objekts läge: Planteringen på Elektrogatan 1a i Helsingborg Skola 2: Tillbyggnad av Holsagårdsskolan är en fristående högstadieskola med musiksal, hemkunskapssalm klassum, skolcafé samt en utvändig terass. Objektets läge: Laröd på Gunnarpsvägen i Helsingborg. Uppskattad byggstart. Option ingår under objektnuumerr 1427427.

Nybyggnad av kontor i Väla
Igångsättning avhängigt hyresgäster. Byggstart tidigast 2017. Avser fortsatt nybyggnad av ca 4500 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 4 huskroppar i 2 olika kvarter. Totalt 32 lägenheter, 2 och 3 våningar.

Utfyllnader vid Oceanpiren i Helsingobrg
Arbetena som ska utföras på och vid Oceanprien är uppdelade på två arbetsområden- Arbetena kan i sin tur delas upp i fem olika delar - Övertäckning av förorenade bottensediment på östra sidan av Ocenprien. Anläggning av en stabiliserande slänt längs kaj 307 samt reparation av krönbalken. Längs kaj 307 ska också en befintlig balk och övre delar på bärande pelare rivas och därefter ska en stödmur samt cellplats installeras. Utfyllnad framför kan 308-309. Anläggande av en stabiliserande slätt framför kaj 405-407. Utfyllnad mellan kaj 407-409 samt framför kaj (slänt) 408.

Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser ett markområde på 3000 m2 mark för industriverksamhet. Igångsättning avhängigt beslut från intressent.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus och radhus inom kv. Knoppen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ödåklra Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Projektet omfattning och igångsättning kan ej anges.

Nybyggnad av mindre verksamheter och ev bostäder i Ödåkra
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Mindre tomter kommer att säljas till olika intressenter.Intill Västkustbanan. Ca 80000 m2. Omfattar mindre verksamheter och eventuellt bostäder i anslutning till verksamheterna., ca 25 tomter. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser ett markområde på 64000 m2 mark för industriverksamhet. Igångsättning avhängigt beslut.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ringstorp Helsingborg
Avser nybyggnad av 49 st smålägenheter i 1 huskropp i 6 plan. Omfattar 1: or och 2 or.

Nybyggnad av smältverk och magasin i Helsingborg
Avser nybyggnad av smältverk/processbyggnad för svavel 100 kvm samt magasin för svavellagring 1500 kvm. Uppskattad byggstart.

Utökning av industriområde i Helsingborg
Avser utökning av område för industriverksamhet. Omfattar ca 2000 m2 markområde. Igångsättning avhängigt intressent.

Utökning av industriområde i Helsingborg
Förhandlingar pågår med intressent. Avser utökning av område för industriverksamhet. Omfattar ca 2000 m2 markområde. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av montessoriskola i Rydebäck
Avser nybyggnad av montessoriskola i Rydebäck.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus med 26 st hyreslägenheter i 4 våningsplan + vindsplan. Garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt förråd, skjul och parkering.

Nybyggnad av förskola i Ödåkra i Helsingborg
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar (för ca 120 barn) i anslutning till Gläntanskolan.

Nyb av LSS-bostäder i Ödåkra, Helsingborg
Avser nybyggnad av 12 st LSS-bostäder i 1 alternativt 2 plan + gemensamhetsutrymmen.

Nybyggnad av LSS-bostäder i Maria Park, Helsingborg
Igångsättning under vecka 12 2017. Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 12 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.

Nybyggnad av affärslokaler i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av affärslokaler för Systembolaget samt Apoteket Hjärtat. Lokalerna byggs på den nuvarande parkeringen vid Ica Maxi på Berga vid Regementsvägen i Helsingborg.

Nybyggnad av hantverkar- och lagerlokaler i Helsingborg
Preliminär igångsättning under november 2016. Avser nybyggnad av två huskroppar inrymmande lagerlokaler som omfattar typ hantverkarhotell (för 28 st olika hantverkare). Yta;: 1500 m2/huskropp.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 14 st radhuslägenheter i 2 plan.

Nybyggnad av kontorshus i Helsingborgs Stad
Avser nybyggnad av kontor på 740 kvm per plan i två våningar samt parkeringsplatser.

Nybyggnad av bostäder i Kattarp
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde för finns nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter. Igångsättning anhängigt intressenter.

Markområde för handel till försäljning i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan höra av sig till kontaktperson på kommunen. Markområde finns för en tomt gällande handel. Tomtyta: 2900 m2. Igångsättning avhängigt intressent.

Markområde för handel till försäljning i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 5700 m2 markområde för handel finns för försäljning. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av vindkraftverk i Hyllstorp
Planarbete pågår. Avser två vindkraftverk med en effekt på 2 MW/verk. Höjd ca 150 meter.

Ny anläggning för fjärrkyla vid värmeverk i Helsingborg
Projektet avser att uppföra byggnad för ny anläggning fjärrkyla inom Öresundskrafts område i Västhamnen. Omfattar erforderligt arbete för nybyggnad industrihall innefattande konstruktion, mark- och byggnadsarbete inkl el- vs och ventilation, montage och provning till fullt driftfärdig anläggning.

Cykelinvesteringar i Helsingborg 2017
Projektet avser ombyggnad av gata till g/c-väg vid Furutorpsgatan och Hjorthögsvägen.

Nybyggnad av LSS-bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av LSS-bostäder med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Exploateringsarbeten för logistikområde i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt logistikområde.

Uppställning av moduler för administrativa lokaler och verkstad vid Helsingborgs lasarett
Den aktuella moduluppställningen kommer att fungera som evakueringslokal för Medicinteknik under genomförandet av projektet Nya sjukhusområdet Helsingborg.

Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av förskola. Skolan kommer inrymma ca 100 elever. Brinova har tecknat hyreskontrakt med Tenoren Förskola AB.

Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industri/lager samt kontor och personalutrymmen. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nytt exploateringsområde för mindre verksamheter i Ödåkra
Avser exloateringsarbeten för verksamhetsomåde som avser lokalgator, gång- och cykelvägar, VA-arbeten, belyusning, fördröjningsmagasin samt parkområde Objektets läge: Ödåkra, norra om Helsingborg. Ca 10 km från Helsingborgs centrum.

Nybyggnad av handelslokal Helsingborg
Avser nybyggnad av 400 m2 handelslokal i prefabkonstruktion inrymmande försäljningslokal för släpvagnar samt verdstadslokal.

Ny fördelningsstation i Helsingborg
Avser ny fördelningsstation 145/6 kV. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Nybyggnad av gångbro vid Sofiero slottspark i Helsingborg
Igångsättning tidigast 1:a kv 2017. Objektet avser att projektera, leverera och montera en stålbro med tillhörande landfästen i betong och anpassning mot befintliga grusgångar och omgivande mark. Färdigställande under hösten 2017.

Nybyggnad av g/c-väg samt ny gc-port i Helsingborg
Projektet avser ny gång- och cykelväg inkl. gc-port vid Fältarpsvägen. I projektet ingår även belysning och va-arbeten.

Cykelinvesteringar i Helsingborg 2017
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelvägar i Landskronavägen, Pilgatan, Sandövägen samt åtgärdande av 17 st korsningspunkter inom Helsingborg. Gatulängd ca 650 m. Objektet är beläget i norr, söder och väster om Helsingborgs centrum. Ca 20 km från Helsingborgs centrum.

Nybyggnad av kyrklig byggnad i Helsingborg
Planerat projekt.

Nybyggnad av torg i Helsingborg
Tidigt skede. Igångsättning ej fastställd. Planer finns för anlägganden av torg i nya stadsdelen Oceanhamnen.

Nybyggnad av lager i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av lager/monteringslokal, yta;: 340 m2.

Anläggande av vägar och va-arbeten ii Helsingborg
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Avser exploateringsarbeten för 20 bostäder.

Nybyggnad av omklädningspaviljong i Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser nybyggnad av omklädningspaviljong med en yta på 300 m2.

Nybyggnad av omklädningspaviljong i Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser nybyggnad av omklädningspaviljong med en yta på 300 m2..

Exploateringsarbeten för Skolplan Berga i Helsingborg
Avser nybyggnad av cirkulationsplats, gc-vägar, gc-bro och utbyggnad av VA-nät inom exploateringsområdet Skolplan Berga 1:1. Objektets läge: inom Maria park i norra delen av Helsingborg, ca 3 km från Helsingborgs centrum.

Färdigställandearbeten för bostäder, Västra Tågaborg i Helsingborg
Avser färdigställandearbeten i bostadsområde för ca 50-tal bostäder. Avser bl.a nybyggnad av torgyta vid Tågatatan/Pålsjögatan. Tågagatan rätas upp och ges en rakare linjeföring, VA- och ledningsarbete i både Erik Dahlbergs gata , Tågagatan samt Pålsjögatan. Belysningsarbeten. Yta: ca 2500 m2, gatulängd: ca 150 m. Objektets läge: Tågaborg i norra Helsingborg, ca 2 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart

VA-anläggning i Helsingborg, etapp 3
Etapp 3 avser infrastruktur med fortsatt utbyggnad av dammar och ledningssystem.

Genomförande av våtmarkasanläggning, Helsingborgs stad, etapp 3
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Avser genomförande av 13 hektar våtmarksanläggning inom olika platser i Helsingborgs stad. Etappindeling.

Anläggande av g/c-väg m.m. vid skola i Helsingborg
Igångsättning planeras under 2.a kv 2017. Avser anläggande av gång- och cykelväg samt bullerplank vid skola i Rydebäck. Avser Ytterövägen samt Landskronavägen. Objektet är beläget söder om Helsingborgs centrum ca 20 km från Helsingborgs centrum.

Tillbyggnad av tennisbanor Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Avser tillbyggnad av tennisbanor utomhus i anslutning till befintlig anläggning.

Anläöggande av park och lekplats i Mörarp, Helsingborg
Projektet avser anläggande av park och lekplats.Yta: ca 15000 m2.

Genomförande av våtmarkasanläggning, Helsingborgs stad
Igångsättning under 1:a halvåret 2017. Avser genomförande av våtmarksanläggning i Välinge.

Ny 12 kV nätstation i hamnen i Helsingborg
Avser leverans och installation av nytt 12 kV ställverk, två nya transformatorer, två lågspänningsställverk, kontrollutrustning, automatisk släckutrustning samt kondensatorbatteri till fullt driftfärdigt skick.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av 12 radhus.

Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industrilokal samt gatukök.

Nybyggnad av grupphus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av enbostadshus Skogsörat 1,Tigermusslingen 1,Grönmusslingen 1.

Nybyggnad av gaslager i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av gaslager.

Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av förskola/skola.

Nybyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av lager samt rivning av befintligt.

Nybyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av ramlösa förskola.

Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av industri/lager för frukt och grönt.

Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av kontor.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Marklov anläggning av bullervall.

Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Marklov anläggning av parkering.

Nybyggnad av barack i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov anläggning av manskapsbodar.

Nybyggnad av barack i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av byggbodar.

Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av barack i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av försäljningsbod, Tidsbegränsat bygglov uppförande av byggskylt Ryktborsten 2.

Nybyggnad av sophus i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av miljöhus. 5 år.

Nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av moduler för omklädning.

Nybyggnad av utbildningslokal i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av moduler för utbildningslokaler sis ungdomshem.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: