Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Helsingborg

Nybyggnad av kongressanläggning/hiotell i Helsingborg

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg

Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och kontor i Helsingborg

Nybyggnad av bostadäder i Helsingborg

Nybyggnad av seniorbostäder, äldreboende mm i Helsingborg

Nybyggnad av hyresrätter i Helsingborg

Nybyggnad av kontor i Helsingborg

Nybyggnad av smältverk och magasin i Helsingborg

Nybyggnad av skola i Rydebäck Helsingborg

Nybyggnad av radhus och småhus (bostadsrätter) på Gustavslund

Nybyggnad av vattentorn och vattenreservoarer i Helsingborg

Nybyggnad av bostäder i Rydebäck

Nybyggnad av flerbostadshus i Rydebäck, Helsingborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Påarp Helsingborg

Nybyggnad av radhus i Helsingborg

Nybyggnad av småhus på Gustavsborg, Helsingborg

Nytt verksamhetsområde för icke störande verksamhet i Väla, Helsingborg

Nytt verksamhetsområde för volymhandel i Väla, Helsingborg

Nybyggnad av biogasanläggning i Lydestad

Markiområde till försäljning för industri och logistikverksamheti Helsingborg

Nybyggnad av radhus i Brohult, Helsingborg

Nybyggnad av kontor i Väla

Nybyggnad av småhus i Helsingborg

Utfyllnader vid Oceanpiren i Helsingobrg

Nybyggnad av radhus på Gustavslund, Helsingborg

Nybyggnad av radhus i Gantofta, Helsingborg

Nybyggnad av industrihus i Helsingborg

Nybyggnad av mindre verksamheter och ev bostäder i Ödåkra

Nybyggnad av logistikterminal och lager i Helsingborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Ödåklra Helsingborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Ringstorp Helsingborg

Nybyggnad av radhus i Rydebäck

Tillbyggnad av lagerterminal i Helsingborg

Nybyggnad av förskola i Helsingborg

Utökning av industriområde i Helsingborg

Nybyggnad av idrottshall i Helsingborg

Nybyggnad av montessoriskola i Rydebäck

Nybyggnad av vindkraftverk i Helsingborg

Nybyggnad av LSS-bostäder i Maria Park, Helsingborg

Nyb av LSS-bostäder i Ödåkra, Helsingborg

Nybyggnad av bostadsmodul för nyanlända i Helsingborg

Nybyggand av bostadsmodul för nyanlända i Helsingborg

Nybyggnad av hantverkar- och lagerlokaler i Helsingborg

Nybyggnad av parhus vid Lussebäcken Råå i Helsingborg

Nybyggnad av bostäder i Kattarp

Markområde för handel till försäljning i Helsingborg

Nybyggnad av vindkraftverk i Hyllstorp

Cykelinvesteringar i Helsingborg 2017

Öresund 132 kV gräv och kabelarbete

Ny hållplats vid lasarettet i Helsingborg,

Ny fördelningsstation i Helsingborg

Nytt exploateringsområde för mindre verksamheter i Ödåkra

Nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg

Nybyggnad av kyrklig byggnad i Helsingborg

Nybyggnad av lager i Helsingborg

Nybyggnad av torg i Helsingborg

Renovering av huvudvattenledningar i Elineberg, Helsingborg

Uppförande av laddstationer för eldrivna fordon i södra och mellersta Sverige

Anläggning av ledningar samt ny tryckledning i Helsingborg

Nybyggnad av gångbro vid Sofiero slottspark i Helsingborg

Markarbeten vid skola i Helsingborg

Tillbyggnad av tennisbanor Helsingborg

Va-arbeten i exploateringsområde i Helsingborg

Genomförande av våtmarkasanläggning, Helsingborgs stad

Ny 12 kV nätstation i hamnen i Helsingborg

Nybyggnad av badbassäng i Helsingborg

Nybyggnad av gaslager i Helsingborg

Nybyggnad av gruppbostad i Helsingborg

Nybyggnad av grupphus i Helsingborg

Nybyggnad av cistern i Helsingborg

Nybyggnad av kontor i Helsingborgs stad

Nybyggnad av parhus i Helsingborg

Nybyggnad av skola i Helsingborg

Uppförande av kontorsmodul i Helsingborg

Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg

Nybyggnad av utbildningslokal i Helsingborg

Nybyggnad av utställningshall i Helsingborg

Nybyggnad av vakttorn i Helsingborg

Nybyggnad av återvinningsstation i Helsingborg

Nybyggnad av mast i Helsingborg

Nybyggnad av mur i Helsingborg

Nybyggnad av nätstation i Helsingborg

Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg

Nybyggnad av plank i Helsingborg

Nybyggnad av skylt i Helsingborg

Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg

Nybyggnad av servering i Helsingborg

Nybyggnad av sophus i Helsingborg

Nybyggnad av ställverk i Helsingborg

Nybyggnad av toalett i Helsingborg

Nybyggnad av elektrisk ledning i Helsingborg

Nybyggnad av busshållplats i Helsingborg

Nybyggnad av garage i Helsingborg

Nybyggnad av förråd i Helsingborg

Nybyggnad av barack i Helsingborg

Nybyggnad av bastu i Helsingborg

Nybyggnad av automatstation i Helsingborg

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: