Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hässleholm

Nybyggnad av ungdomshem (LVU-boende) i Hässleholm
Projektet omfattar nybyggnation av LVU-boende för fyra boendeavdelningar, lokaler för skolundervisning samt lokaler för administrativa lokaler för personal med en BTA på ca 8878 m2, delvis i två plan. Entreprenaden ligger i direkt anslutning till pågående verksamhet. Inflyttning planeras till sommaren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 20 marklägenheter. Det kommer vara tre olika storlekar i lägenheterna so, 70,85 & 95 kvm.
Nybyggnad av kontor på Norra Station, Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus i 3 plan ovan mark, vind samt källare.
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av konceptförskola. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017-2020.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hässleholm
Avvaktar tillståndsansökan. Avser uppförande av 3 st vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Förberedande markarbeten underhållsdepå för Öresundstågen Hässleholm
Ingick tidigare i projekt 1032249. Förberedande entreprenad omfattar skogsavverkning, rivning, sanering och terrassering. Området för anläggningen är 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra stambanan och riksväg 21.
Nybyggnad av fritidshem i Hässleholm
Avser nybyggnad för fritidshemsverksamhet inom skolans område.
Om- och tillbyggnad av fritidsavdelning i Röke skola
Uppförande av nya fritidslokaler i anslutning till den befintliga idrottshallen.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad/kontor. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av lager i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av av lagerhall.
Nybyggnad av kall-lager i Hässleholm
Avser nybyggnad av kall-lager.
Nybyggnad av bensinstation i Hässleholm
Nybyggnad av bensinstation samt rivning.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Sökt bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt rivning Bjärnum 206:11.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av växthus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (växthus) samt cykelparkering och skyltar.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad Finja-mölleröd 2:1,Hässleholm 87:14,Hästveda 14:91.
Nybyggnad av läktare i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av läktare (vittsjö idrottspark).
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Skyrup 3:226,3:227.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: