Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hässleholm

Nybyggnad av bostäder m.m. i Hässleholm, etapp 2 mfl
Detaljplanearbete pågår. Igångsättning är ej fastställd.. Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 400 bostäder samt skola.

Nybyggnad av järnvägsstation i Hässleholm
Man avvaktar politiska beslut. Igångsättning och omfattning är ej fastställd.

Nybyggnad av radhus i sydvästra Sösdala
Intresserade byggherrar/exploatörer kan ta kontakt med exploateringsansvarig hos kommunen. Uppskattad start.

Nybyggnad av marklägenheter i Hässleholm
Detaljplaneärende i samrådsskede. Avser nybyggnad av 47 marklägenheter- hyresrätter. I projektet ingår även gemensamhetslokal, festlokal samt 2 st övernattningslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder, ca 30 lägenheter.

Nybyggnad av varuhus för Biltema i Hässleholm
Planerat varuhus för Biltema, 6500 kvm.

Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av konceptförskola. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017-2020.

Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av konceptförskola.

Nybyggnad läktare och omklädningsrum i Hässleholm
Avser nybyggnad av sittplatsläktare för 800 personer samt omklädningsbyggnad ca 690 kvm, samt en naturgräsplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm
Etapp 3 omfattar uppförande av 12 lägenheter.

Nybyggnad av vindkraftverk i Hässleholm
Avvaktar tillståndsansökan. Avser uppförande av 3 st vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tyringe Hässleholm etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter som byggs i 2 etapper, 12 lägenheter i etapp 1 och 14 lägenheter i etapp 2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm
Etapp 2 omfattar uppförande av 10 lägenheter.

Förberedande markarbeten underhållsdepå för Öresundstågen Hässleholm
Ingick tidigare i projekt 1032249. Förberedande entreprenad omfattar skogsavverkning, rivning, sanering och terrassering. Området för anläggningen är 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra stambanan och riksväg 21.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Sösdala
Projektet ligger vilande.

Nybyggnad av lager i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad 30x80 meter. höjd 4,5 meter, stål- alternativt limträ-konstruktion.

Nybyggnad av lager i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av av lagerhall.

Nybyggnad av fritidshem i Hässleholm
Ny byggnad för fritidshemsverksamhet inom skolans område.

Om- och tillbyggnad av fritidsavdelning i Röke skola
Uppförande av nya fritidslokaler i anslutning till den befintliga idrottshallen.

Nybyggnad av bensinstation i Hässleholm
Nybyggnad av bensinstation samt rivning.

Nybyggnad av gruppbostad i Hässleholm
Nybyggnad av LVU hem.

Nybyggnad av cistern i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av bränslecistern.

Nybyggnad av läktare i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av läktare (vittsjö idrottspark).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: