Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hässleholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 20 marklägenheter. Det kommer vara tre olika storlekar i lägenheterna so, 70,85 & 95 kvm.
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av konceptförskola, som skall inrymma 5 avdelningar med förberedelse för framtida utbyggnad av en 6:e avdelning. Samt miljö/gårdshus.
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av konceptförskola, som skall inrymma 6 avdelningar samt miljö/gårdshus.
Markarbeten underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Markentreprenaden omfattar schakt och terrassering, energi- och vattenförsörjning, kanalisation, underballast samt hårdgjorda ytor, miljövallar och plattformar. Området för anläggningen är 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra stambanan och riksväg 21. Ingick tidigare i projekt 1032249. Totalkostnad för Underhållsdepå Kärråkra ca 1 mdkr.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder och kontorslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av passivt fiberoptiskt bredbandsnät i Farstorp
Avser nybyggnad av ett 100 km passivt fiberoptiskt bredbandsnät i norra delen av Hässleholms kommun. Inkoppling av ca 300 hushåll.
Om- och tillbyggnad av fritidsavdelning i Röke skola
Uppförande av nya fritidslokaler i anslutning till den befintliga idrottshallen.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad/kontor. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av kall-lager i Hässleholm
Avser nybyggnad av kall-lager.
Nybyggnad av bensinstation i Hässleholm
Nybyggnad av bensinstation samt rivning.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Skyrup 3:226,3:227.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Ansökan om för bygglov. Nybyggnad av industribyggnad samt rivning Bjärnum 206:11. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: