Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hässleholm

Nybyggnad av underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Området för anläggningen är ca 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra Stambanan och riksväg 21. Underhållsdepån ska användas för underhåll, tillsyn, uppställning och städning av Öresundstågen. Byggentreprenaden omfattar verkstadshallar, kontor/administration, personalutrymmen, lagerbyggnader, kombinerad tvätt- och saneringshall, svarvanläggning. Installationer och erforderliga markarbeten för byggnadsverken. Fast utrustning. Byggnad 01: Verkstad med kontor, 22635 m2. Byggnad 02: Städplattformar med perronger och tak. Byggnad 03: Hjulsvarv är en hall för svarvning av tåg m m, 1380 m2. Byggnad 04: Kombihall, 2015 m2. Byggnad 05: Städbyggnad, 410 m2. Byggnad 11: Mottagningsstation, 50 m2.

Anläggande av ett nytt mötesspår i Attarp, Hässleholm
Flytt av väg mm.

Nybyggnad av marklägenheter i Hässleholm
Avser nybyggnad av 47 marklägenheter- hyresrätter. I projektet ingår även gemensamhetslokal, festlokal samt 2 st övernattningslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder, ca 30 lägenheter.

Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av konceptförskola. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017-2020.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm

BEST-arbeten för underhållsdepå för Öresundstågen, Hässleholm
Ingick tidigare i projekt 1032249. Totalkostnad för Underhållsdepå Kärråkra ca 1 mdkr. BEST-entreprenad (Bana,El, Signal, Tele) omfattar Bana, el, fjärrstyrning och kontaktledning. Området för anläggningen är 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra stambanan och riksväg 21.

Markarbeten underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Markentreprenaden omfattar schakt och terrassering, energi- och vattenförsörjning, kanalisation, underballast samt hårdgjorda ytor, miljövallar och plattformar. Området för anläggningen är 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra stambanan och riksväg 21. Ingick tidigare i projekt 1032249. Totalkostnad för Underhållsdepå Kärråkra ca 1 mdkr.

Förberedande markarbeten underhållsdepå för Öresundstågen Hässleholm
Ingick tidigare i projekt 1032249. Förberedande entreprenad omfattar skogsavverkning, rivning, sanering och terrassering. Området för anläggningen är 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra stambanan och riksväg 21.

Ny komprimatoranläggning i Hässleholm
HMAB har en yta avsedd yta där plattform ska göras för tre stycken komprimatorer. Dock ska två stycken contalnrar och komprimatorer installeras i detta projekt. En för papper och en för plast. Nuvarande höjd från kaj till mark är 1.85 m.

Nybyggnad av lager i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad 30x80 meter. höjd 4,5 meter, stål- alternativt limträ-konstruktion.

Nybyggnad av lager i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av av lagerhall.

Nybyggnad av fritidshem i Hässleholm
Ny byggnad för fritidshemsverksamhet inom skolans område.

Om- och tillbyggnad av fritidsavdelning i Röke skola
Uppförande av nya fritidslokaler i anslutning till den befintliga idrottshallen.

Nybyggnad av bensinstation i Hässleholm
Nybyggnad av bensinstation samt rivning.

Nybyggnad av gruppbostad i Hässleholm
Nybyggnad av LVU hem.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av växthus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (växthus) samt cykelparkering och skyltar.

Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad Finja-mölleröd 2:1,Hässleholm 87:14,Hästveda 14:91.

Nybyggnad av läktare i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av läktare (vittsjö idrottspark).

Nybyggnad av cistern i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av bränslecistern.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: