Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hässleholm

Nybyggnad av underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Området för anläggningen är ca 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra Stambanan och riksväg 21. Underhållsdepån ska användas för underhåll, tillsyn, uppställning och städning av Öresundstågen. Byggentreprenaden omfattar verkstadshallar, kontor/administration, personalutrymmen, lagerbyggnader, kombinerad tvätt- och saneringshall, svarvanläggning. Installationer och erforderliga markarbeten för byggnadsverken. Fast utrustning. Byggnad 01: Verkstad med kontor, 22635 m2. Byggnad 02: Städplattformar med perronger och tak. Byggnad 03: Hjulsvarv är en hall för svarvning av tåg m m, 1380 m2. Byggnad 04: Kombihall, 2015 m2. Byggnad 05: Städbyggnad, 410 m2. Byggnad 11: Mottagningsstation, 50 m2.

Förlängning av mötesspår/mötesstation i Attarp
Flytt av väg mm. 400 meter bullerskydd på vardera sida om järnvägen.

Nybyggnad av marklägenheter i Hässleholm
Avser nybyggnad av 47 marklägenheter- hyresrätter. I projektet ingår även gemensamhetslokal, festlokal samt 2 st övernattningslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 20 marklägenheter. Det kommer vara tre olika storlekar i lägenheterna so, 70,85 & 95 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 mindre lägenheter som kommer att dockas ihop med befintlig byggnad.

Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.

Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av konceptförskola. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017-2020.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm

Nybyggnad av marklägenheter i Hässleholm
Avser nybyggnad av 18 marklägenheter i form av 9 st parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm
Etapp 3 omfattar uppförande av 12 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm
Etapp 2 omfattar uppförande av 10 lägenheter.

Förberedande markarbeten underhållsdepå för Öresundstågen Hässleholm
Ingick tidigare i projekt 1032249. Förberedande entreprenad omfattar skogsavverkning, rivning, sanering och terrassering. Området för anläggningen är 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra stambanan och riksväg 21.

Nybyggnad av lager i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av av lagerhall.

Förlängning av sidotågväg i Hästveda

Nybyggnad av fritidshem i Hässleholm
Ny byggnad för fritidshemsverksamhet inom skolans område.

Om- och tillbyggnad av fritidsavdelning i Röke skola
Uppförande av nya fritidslokaler i anslutning till den befintliga idrottshallen.

Nybyggnad av bensinstation i Hässleholm
Nybyggnad av bensinstation samt rivning.

Nybyggnad av gruppbostad i Hässleholm
Nybyggnad av LVU hem.

Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt rivning Bjärnum 206:11.

Nybyggnad av industrihus och lager i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad, lagerbyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av växthus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (växthus) samt cykelparkering och skyltar.

Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad Finja-mölleröd 2:1,Hässleholm 87:14,Hästveda 14:91.

Nybyggnad av läktare i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av läktare (vittsjö idrottspark).

Nybyggnad av cistern i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av bränslecistern.

Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: