Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Eslöv

Nybyggnad av skola för gymnasie- och vuxenutbildning i Eslöv
Avser nybyggnad av skola för gymnasie och vuxenutbildning, ca 8700 kvm. I byggnaden kommer det att innehålla undervisningsrum, arbetsrum, skolbibliotek, café, storsal samt tekniska utrymmen.

Nybyggnad av flerbostadshus Berga Eslöv
Avser 1 hus 7-8 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Eslöv
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Avser nybyggnad av 30 bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Omfattar ca 40 lägenheter i 4 - 5 våningar. Lägenhetsstorlekar om 2 - 3 rok, mellan 55 och 70 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar i dagsläget.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad 4 flerbostadshus i 2 våningar på fastigheten Blåbäret 1,Hjortronet 1,Lingonet 1,Vinbäret 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv med 5 våningar och 39 lägenheter. Målningsentreprenör är Billy Andersson i Eslöv.

Nybyggnad av hotell och kontor i Eslöv
Avvaktar politikerbeslut. Endast diskussioner.

Nybyggnad av hyresrätter i Eslöv
Omfattar nybyggnad av 45-50 stycken hyresrätter i Eslöv.

Nybyggnad av radhus i Löberöd, Eslöv
Avser nybyggnad av radhus med ca 10 huskroppar.

Rivning o. nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Planer finns för att riva det befintliga tvåvåningshuset på Storgatan 5 för att ersätta det med ett nybyggt flerfamiljshus på fyra plan.

Nybyggnad av exploateringsområde i Eslöv, etapp 2
Avser 20-30 st tomter.

Nytt verksamhetsområde i Eslöv

Exploateringsarbeten för bostäder i Stehag
Projektet ligger vilande. Avser exploateringsarbeten för ca 40 friliggande villor. Styckebyggnation.

Markarbeten för bostäder i Eslöv
Avser markarbeten för 30 bostäder

Anläggande av konstgräs i Eslöv
Avser ombyggnad av befintlig fotbollsplan till konstgräsplan.

Ny tryckstegringsstation i Marieholm, Eslöv

Nybyggnad av gång- och cykelväg m.m.i Eslöv/Kävlinge.
Avser anläggande av g/c-väg mellan Örftoga och Lilla Harrie. En sträcka på ca 2,5 km. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Eslövs kommun, Kävlinge kommun och Skånetrafiken. I projektet kommer ev renovering av befintlig järnväsgsbro att ingå.

Nybyggnad av lager i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av lager/ industribyggnad på fastigheten slogstorp 10:36, slogstorp 1036, löberöd.

Nybyggnad av gång- och cykelbana i Eslöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Nybyggnad av va-ledning i Eslöv
Avser förnyelse av vattenledningar och återställande av gräsytor och markbeläggningar.

Nybyggnad av gc-väg i Eslöv

Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Avser nybyggnad av industribyggnad på fastigheten laxen 1, bruksgatan 1, Eslöv.

Byggnation av serviceväg samt underhåll vid Krondammens utlopp, Eslöv
Objektet avser nybyggnation av serviceväg till befintligt utlopp samt att säkerställa befintligt utlopp så att underhåll och skötsel kan ske på säkert sätt.

Nybyggnad av lager i Eslöv
Nybyggnad av en stålhall.

Nybyggnad av flygplansfabrik i Eslöv
Förhandsbesked för nybyggnad (flygplansfabrik) på fastigheten Eslöv 52:14, Flygfältsvägen, Eslöv. Troligen krävs detaljplan.

Nybyggnad av rekreationsanläggning i Eslöv
Bygglov för friskvårdsanläggning på fastigheten kajan 2, per håkanssons väg 38, eslöv.

Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av 2 st industribyggnader (oisolerade plåthallar) på fastigheten skruvmejseln 9, åkerivägen 17, eslöv.

Nybyggnad av nätstation i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten örtofta 15:35, sockerbruksvägen 3 eslöv.

Nybyggnad av plank i Eslöv
Bygglov för uppförande av plank, grind och acrylglas (till utesov) till flerbostadshus på fastigheten vapendragaren 1, rudolf jonassons väg 19, eslöv.

Nybyggnad av barack i Eslöv
Tidsbegränsat bygglov (fr.o.m. 2017-01-16 t.o.m. 2017-05-19) för bodar, containers och material på del av fastigheten eslöv 53:4, helgonavägen eslöv.

Nybyggnad av lager i Eslöv
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten rovan 8 ystadsvägen 9 Eslöv.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: