Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Eslöv

Nybyggnad av skola för gymnasie- och vuxenutbildning i Eslöv
Avser nybyggnad av skola för gymnasie och vuxenutbildning, ca 8700 kvm. I byggnaden kommer det att innehålla undervisningsrum, arbetsrum, skolbibliotek, café, storsal samt tekniska utrymmen.

Nybyggnad av bostads- och affärshus i Eslöv
Omfattar nybyggnad av två bostadshus med affärslokaler i bottenplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Omfattar ca 40 lägenheter i 4 - 5 våningar. Lägenhetsstorlekar om 2 - 3 rok, mellan 55 och 70 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Eslöv
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Avser nybyggnad av 30 bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar i dagsläget.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad 4 flerbostadshus i 2 våningar på fastigheten Blåbäret 1,Hjortronet 1,Lingonet 1,Vinbäret 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv med 5 våningar och 39 lägenheter. Målningsentreprenör är Billy Andersson i Eslöv.

Nybyggnad av radhus i Marieholm, Eslöv
Avser nybyggnad av radhus

Nybyggnad av radhus i Löberöd, Eslöv
Avser nybyggnad av radhus med ca 10 huskroppar.

Nybyggnad av exploateringsområde i Eslöv, etapp 2
Avser 20-30 st tomter.

Markarbeten för bostäder i Eslöv
Avser markarbeten för 30 bostäder

Nybyggnad av gc-väg mellan Stockamöllan-Hasslebro
Projektet avser en anläggande av en gång- och cykelväg på en ca 2,5-2,8 km lång sträcka.

Nybyggnad av gång- och cykelväg m.m.i Eslöv/Kävlinge.
Avser anläggande av g/c-väg mellan Örftoga och Lilla Harrie. En sträcka på ca 2,5 km. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Eslövs kommun, Kävlinge kommun och Skånetrafiken. I projektet kommer ev renovering av befintlig järnväsgsbro att ingå.

Ny tryckstegringsstation i Marieholm, Eslöv

Nybyggnad av lager i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av lager/ industribyggnad på fastigheten slogstorp 10:36, slogstorp 1036, löberöd.

Nybyggnad av gc-väg i Eslöv

Nybyggnad av va-ledning i Eslöv
Avser förnyelse av vattenledningar och återställande av gräsytor och markbeläggningar.

Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Avser nybyggnad av industribyggnad på fastigheten laxen 1, bruksgatan 1, Eslöv.

Nybyggnad av lager i Eslöv
Nybyggnad av en stålhall.

Nybyggnad av flygplansfabrik i Eslöv
Förhandsbesked för nybyggnad (flygplansfabrik) på fastigheten Eslöv 52:14, Flygfältsvägen, Eslöv. Troligen krävs detaljplan.

Nybyggnad av rekreationsanläggning i Eslöv
Bygglov för friskvårdsanläggning på fastigheten kajan 2, per håkanssons väg 38, eslöv.

Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av 2 st industribyggnader (oisolerade plåthallar) på fastigheten skruvmejseln 9, åkerivägen 17, eslöv.

Nybyggnad av nätstation i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten örtofta 15:35, sockerbruksvägen 3 eslöv.

Nybyggnad av toalett i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av toalett på fastigheten skarhult 13:36, skarhults gods, eslöv.

Nybyggnad av barack i Eslöv
Tidsbegränsat bygglov (fr.o.m. 2017-01-16 t.o.m. 2017-05-19) för bodar, containers och material på del av fastigheten eslöv 53:4, helgonavägen eslöv.

Nybyggnad av lager i Eslöv
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten rovan 8 ystadsvägen 9 Eslöv.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: