Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Eslöv

Nybyggnad av skola för gymnasie- och vuxenutbildning i Eslöv
Avser nybyggnad av skola för gymnasie och vuxenutbildning, ca 8700 kvm. I byggnaden kommer det att innehålla undervisningsrum, arbetsrum, skolbibliotek, café, storsal samt tekniska utrymmen.

Nybyggnad av gruppbebyggelse i Eslöv, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus Berga Eslöv
Avser 1 hus 7-8 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Eslöv
Igångsättning planeras under 2:a kv 2017. Avser nybyggnad av 30 bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Omfattar ca 40 lägenheter i 4 - 5 våningar. Lägenhetsstorlekar om 2 - 3 rok, mellan 55 och 70 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar i dagsläget.

Nybyggnad av gruppbebyggelse i Eslöv, etapp 2
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av villor i Flyinge Eslöv
Avser nybyggnad av 20-tal villor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad 4 flerbostadshus i 2 våningar på fastigheten Blåbäret 1,Hjortronet 1,Lingonet 1,Vinbäret 1.

Nytt verksamhetsområde i Eslöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för verksamhetslokaler och industri. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv med 5 våningar och 39 lägenheter. Målningsentreprenör är Billy Andersson i Eslöv.

Nybyggnad av hotell och kontor i Eslöv
Avvaktar politikerbeslut. Endast diskussioner.

Nybyggnation av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 10-15 lägenheter i 1-2 våningar.

Nybyggnad av radhus i Löberöd, Eslöv
Avser nybyggnad av radhus med ca 10 huskroppar.

Rivning o. nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Planer finns för att riva det befintliga tvåvåningshuset på Storgatan 5 för att ersätta det med ett nybyggt flerfamiljshus på fyra plan.

Nytt verksamhetsområde i Eslöv

Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten fogsvansen 13, transportvägen 24, eslöv.

Nybyggnad av studentbostäder i Eslöv
Avser att uppföra ett hyreshus på tre våningsplan med 18 studentlägenheter i Eslöv.

Markarbeten för bostäder i Eslöv
Avser markarbeten för 30 bostäder

Ny tryckstegringsstation i Marieholm, Eslöv

Nybyggnad av gång- och cykelväg m.m.i Eslöv/Kävlinge.
Avser anläggande av g/c-väg mellan Örftoga och Lilla Harrie. En sträcka på ca 2,5 km. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Eslövs kommun, Kävlinge kommun och Skånetrafiken. I projektet kommer ev renovering av befintlig järnväsgsbro att ingå.

Nybyggnad av lager i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av lager/ industribyggnad på fastigheten slogstorp 10:36, slogstorp 1036, löberöd.

Nybyggnad av gång- och cykelbana i Eslöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Nybyggnad av va-ledning i Eslöv
Avser förnyelse av vattenledningar och återställande av gräsytor och markbeläggningar.

Byggnation av serviceväg samt underhåll vid Krondammens utlopp, Eslöv
Objektet avser nybyggnation av serviceväg till befintligt utlopp samt att säkerställa befintligt utlopp så att underhåll och skötsel kan ske på säkert sätt.

Nybyggnad av lager i Eslöv
Nybyggnad av en stålhall.

Nybyggnad av flygplansfabrik i Eslöv
Förhandsbesked för nybyggnad (flygplansfabrik) på fastigheten Eslöv 52:14, Flygfältsvägen, Eslöv. Troligen krävs detaljplan.

Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av 2 st industribyggnader (oisolerade plåthallar) på fastigheten skruvmejseln 9, åkerivägen 17, eslöv.

Nybyggnad av enbostadshus i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten åkarp 3:26, klaragatan 10, marieholm.

Nybyggnad av nätstation i Eslöv
Rivningslov för befintlig nätstation på fastigheten gåsen 18 samt bygglov för ny nätstation på fastigheten eslöv 54:2, östergatan 14, eslöv.

Nybyggnad av barack i Eslöv
Tidsbegränsat bygglov (fr.o.m. 2017-01-16 t.o.m. 2017-05-19) för bodar, containers och material på del av fastigheten eslöv 53:4, helgonavägen eslöv.

Nybyggnad av nätstation i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten örtofta 15:35, sockerbruksvägen 3 eslöv.

Nybyggnad av plank i Eslöv
Bygglov för uppförande av plank, grind och acrylglas (till utesov) till flerbostadshus på fastigheten vapendragaren 1, rudolf jonassons väg 19, eslöv.

Nybyggnad av kiosk i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av kiosk med hwc och wc på fastigheten ellinge 36:1, eslöv.

Nybyggnad av lager i Eslöv
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten rovan 8 ystadsvägen 9 Eslöv.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: