Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Igångsättning planeras under 2019/2020. Planer finns för fortsatt nybyggnad av 700 lägenheter.
Nybyggnad av lägenheter i Arlöv
Igångsättning planeras början av 2018. Avser nybyggnad av ca 275 lägenheter. Hyresrätter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kronetorp, Burlöv
Avser nybyggnad av 1 kvarter som omfattar flerbostadshus med 93 lägenheter i 2 huskroppar i 3 1/2 plan. Hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kronetorp, Burlöv
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 95 lägenheter. Hyresrätter. Garage under mark med 180 bilplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Kronetorp, Burlöv
Igångsättning framflyttad till hösten 2018. Avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 18 lägenheter (hyresrätter i 3 plan lokaler samtförskola för ca 120 barn i nedre planet.
Nybyggnad av lager- och logistikfastighet i Burlöv
Igångsättning avhängigt hyresgäster. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av radhus i Åkarp, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av radhus om omfattar 21 lägenheter i 5 radhuslängor i 1 plan. Uppskattad byggkostnad.
Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkarp, Burlöv
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 20-tal lägenheter i 2-3 plan med lokaler i bottenplanet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkarp, Burlöv
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2-3 våningar med 19 lägenheter samt en mindre lokal för handel och verksamheter på bottenplan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bro i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Markarbeten kring Åkarps station i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Anläggande av utemiljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser anläggande av utemiljö inom kommunens skolor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Bygglov för flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Bygglov för kontorsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Bygglov för nätstation.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank samt marklov för sänkning av marknivån i samband med sanering av fastigheten.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank, Byglov för plank Åkarp 8:151,8:26,1:76.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank.
Nybyggnad av återvinningsstation i Burlöv
Bygglov för slaggsorteringsbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Burlöv
Bygglov för vattenkiosk.
Nybyggnad av garage i Burlöv
Bygglov för garage, rivning av garage Åkarp 1:44,8:157.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för 11 plank Arlöv 19:93,19:94,19:95,19:92,19:15,19:91,19:137,19:119,19:139,19:96,19:12.
Nybyggnad av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Arlöv 3:36, segedalsvägen, ansökan om bygglov, nätstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Marklov för bullervall.
Nybyggnad av transformatorstation i Burlöv
Rivningslov samt bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Burlöv
Sunnanå 12:16 - ansökan om bygglov.
Nybyggnad av stängsel i Burlöv
Tillfälligt bygglov för inhängnad av område.
Nytt bullerskydd i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: