Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Bromölla

Nybyggnad av biogasanläggning i Nymölla
Planerat projekt. Väntar finansieringsbeslut. Anläggningen skall producera 100 GWh per år. Omfattning och igångsättning kan ej anges.

Nybyggnad av bostäder i Ivöstrand, Bromölla
Projektet omfattar flerbostadshus blandade lägenhetsstorlekar. 52 lägenheter. . Lägenheterna kommer vara fördelade på 3 byggnader som är mellan 4-6 våningar höga.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromölla
Projektet avser nybyggnad av ett 6 vånings flerbostadshus med 52 lägenheter. Ska vara klart vid årsskiftet 2017.

Nybyggnad av förskola på Ivöstrandsområdet i Bromölla
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och plats för ca 100 barn. Avser 1 huskropp i 1 plan och eventuellt fläktrum på tak. Solceller på tak och fasad. Förskolan uppförs på Strandängens grusplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromölla

Nybyggnad av gruppbostäder i Näsum, Bromölla
Avser 6 lägenheter i 3 huskroppar, samt en huskropp för daglig verksamhet. Till varje lägenhet ska finnas förråd och med möjlighet att ladda tekniska hjälpmedel. Parkeringsmöjlighet ska anordnas till ca 8-10 bilar.

Anläggande av nya ledningar för vatten och avlopp i Axeltorp
Byggentreprenad avseende nyanläggning av ledningar för vatten och avlopp. Objektet omfattar nyanläggning av ca: 1,1 km vattenledning, 1,1 km tryckavloppsledning, framdragning av tryckavloppsserviser, omkoppling av gamla vattenserviser till nya vattenserviser, passage av vägtrumma, Byn Axeltorp ligger mellan Bromölla och Näsum.

Nybyggnad av industrihus i Bromölla
Avser nybyggnad av industribyggnad/lagerlokal.

Nybyggnad av industrihus i Bromölla
Nybyggnad av industribyggnad med lager och kontor.

Nybyggnad av parhus i Bromölla
Nybyggnad av 2 st tvåbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Bromölla
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer.

Nybyggnad av plank i Bromölla
Uppsättning av plank.

Nybyggnad av toalett i Bromölla
Nybyggnad av offentlig toalett.

Nybyggnad av transformatorstation i Bromölla
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Bromölla
Nybyggnad av trädgårdsförråd.

Nybyggnad av parhus i Bromölla
Nybyggnad av tvåbostadshus samt rivning av bef garage.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: