Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Bromölla

Nybyggnad av biogasanläggning i Nymölla
Planerat projekt. Väntar finansieringsbeslut. Anläggningen skall producera 100 GWh per år. Omfattning och igångsättning kan ej anges.

Nybyggnad av bostäder i Ivöstrand, Bromölla
Projektet omfattar flerbostadshus blandade lägenhetsstorlekar. 52 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromölla
Projektet avser nybyggnad av ett 6 vånings flerbostadshus med 52 lägenheter. Ska vara klart vid årsskiftet 2017.

Nybyggnad av bostäder vid Skräbeån i Bromölla
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med plananavarig.. Avser nybyggnad av ca 50-tal hyresrätter. Igångsättning avhängigt intressent.

Nyb av lokaler för detaljhandel och industri i Bromölla
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för industri och detaljhandel. Byggklar mark. Områdets totala areal = 40 hektar. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromölla

Nybyggnad av marklägenheter, Strandvik i Bromölla, etapp 3
Inga beslut är tagna. Projektet avser nybyggnad av 20-30 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av gruppbostäder i Näsum, Bromölla
Lokalerna skall delas in i 3-4 olika byggnader. Lägenheter ska finnas för 6 personer, ca 1 rum och kök. 4 av lägenheterna ska vara sammanbyggda med en gemensamhetsdel med tillhörande personalutrymme. Lokaler för daglig verksamhet dimensioneras för 6-10 brukare. Till varje lägenhet ska finnas förråd och med möjlighet att ladda tekniska hjälpmedel. Parkeringsmöjlighet ska anordnas till ca 8-10 bilar.

Anläggande av nya ledningar för vatten och avlopp i Axeltorp
Byggentreprenad avseende nyanläggning av ledningar för vatten och avlopp. Objektet omfattar nyanläggning av ca: 1,1 km vattenledning, 1,1 km tryckavloppsledning, framdragning av tryckavloppsserviser, omkoppling av gamla vattenserviser till nya vattenserviser, passage av vägtrumma, Byn Axeltorp ligger mellan Bromölla och Näsum.

Exploateringsarbeten för bostäder, Strandvik i Bromölla
Anläggande av gator, vatten och avlopp för bostadsområde.

Nybyggnad av industrihus i Bromölla
Avser nybyggnad av industribyggnad/lagerlokal.

Nybyggnad av lager och kontor i Bromölla
Nybyggnad av lager och kontor för eget bruk.

Rullstolsgarage inom Bromölla kommun
Ca 250.000 kr/år.

Nybyggnad av skärmtak i Bromölla
Nybyggnad av väderskydd.

Anläggande av GC-väg i Bromölla
Projektet avser nybyggnad av GC-väg. Byggstart tidigast våren 2018.

Uppsättning av staket i Valje Bromölla
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: