Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Bromölla

Nybyggnad av bostäder i Ivöstrand, Bromölla
Projektet omfattar flerbostadshus blandade lägenhetsstorlekar. 52 lägenheter. . Lägenheterna kommer vara fördelade på 3 byggnader som är mellan 4-6 våningar höga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromölla
Projektet avser nybyggnad av ett 6 vånings flerbostadshus med 52 lägenheter. Ska vara klart vid årsskiftet 2017.
Nybyggnad av förskola på Ivöstrandsområdet i Bromölla
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och plats för ca 100 barn. Avser 1 huskropp i 1 plan och eventuellt fläktrum på tak. Solceller på tak och fasad. Förskolan uppförs på Strandängens grusplan.
Nybyggnad av marklägenheter, Strandvik i Bromölla, etapp 3
Inga beslut är tagna. Projektet avser nybyggnad av 20-30 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av gruppbostäder i Näsum, Bromölla
Avser 6 lägenheter i 3 huskroppar, samt en huskropp för daglig verksamhet. Till varje lägenhet ska finnas förråd och med möjlighet att ladda tekniska hjälpmedel. Parkeringsmöjlighet ska anordnas till ca 8-10 bilar.
Nybyggnad av parhus i Bromölla
Avser nybyggnad av 2 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Bromölla
Avser nybyggnad av industribyggnad/lagerlokal.
Nybyggnad av maskinhall i Bromölla
Avser nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av transformatorstation i Bromölla
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer.
Nybyggnad av toalett i Bromölla
Nybyggnad av offentlig toalett.
Nybyggnad av transformatorstation i Bromölla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Bromölla
Nybyggnad av trädgårdsförråd.
Nybyggnad av parhus i Bromölla
Nybyggnad av tvåbostadshus samt rivning av bef garage.
Nybyggnad av plank i Bromölla
Uppsättning av plank.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: