Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Bjuv

Nybyggnad av F-6 skola i Bjuv
Igångsättning tidigast hösten 2017.. Avser nybyggnad av F-6 skola för 400 elever som omfattar 1 huskropp med en yta på 4500-5000 m2. Entreprenadform: totalentreprenad genom partnering.

Nybyggnad av kontor i Bjuv
Ansökan om bygglov för kontorsbyggnad och produktionshall.

Nybyggnad av tunnel i Bjuv
Ansökan om bygglov för lagertunnel.

Nybyggnad av radhus i Bjuv
Ansökan om bygglov för rivning samt återuppbyggnad av brandskadad radhuslänga.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av ett flerbostadshus.

Offentlig toalett Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av transformatorstation i Bjuv
Ansökan om bygglov för att ersätta befintlig transformatorstation med en ny prefabricerad i plåt.

Nybyggnad av reningsverk i Bjuv
Ansökan om bygglov för container, slam- och bufferttank och mindre reningsanläggning.

Anläggande av gc-väg i Ekeby Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.

Nytt utegym i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: