Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Bjuv

Nybyggnad av F-6 skola i Bjuv
Igångsättning tidigast hösten 2017.. Avser nybyggnad av F-6 skola för 400 elever som omfattar 1 huskropp med en yta på 4500-5000 m2. Entreprenadform: totalentreprenad genom partnering.

Nybyggnad av bostäder i Bjuv
Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Avser nybyggnad av 42 bostäder i form av villor, marklägenheter samt flerbostadshus.

Ny biopark intill söderåsens biogasanläggning i Bjuv
Planerat projekt. Ej detaljplanerat. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utbyggnad av fiber i Bjuv
Planer finns på fortsatt utbyggnad av fibernät inom Bjuvs kommun.

Anläggande av gator för villor i Bjuv
Igångsättning tidigast 2018/2019. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder för 42 tomter.

Multianläggning i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Offentlig toalett Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av ett flerbostadshus.

Nybyggnad av kontor i Bjuv
Ansökan om bygglov för kontorsbyggnad och produktionshall.

Nybyggnad av tunnel i Bjuv
Ansökan om bygglov för lagertunnel.

Nybyggnad av lager i Bjuv
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lager och kontor.

Nybyggnad av radhus i Bjuv
Ansökan om bygglov för rivning samt återuppbyggnad av brandskadad radhuslänga.

Nybyggnad av telestation i Bjuv
Ansökan om bygglov för teknikbod för bredband Bjuvstorp 5:114,Bjuv 8:17.

Nybyggnad av transformatorstation i Bjuv
Ansökan om bygglov för ny transformatorstation.

Anläggande av gc-väg i Ekeby Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.

Nytt utegym i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Trädplanteringar m.m i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018. Avser trädplanteringar, utsmyckning av rondeller m.m.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: