Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Bjuv

Nybyggnad av F-6 skola i Bjuv
Avser nybyggnad av F-6 skola för 470 elever som omfattar 1 huskropp med en yta på 4500-5000 m2. Entreprenadform: totalentreprenad genom partnering.
Nybyggnad av bostäder i Bjuv
Projektet avser nybyggnad av 42 bostäder i 2 plan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Bjuv
Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Avser nybyggnad av 25 radhus -bostadsrätter.
Nybyggnad av gruppbostad i Bjuv
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avserr nybyggnad av lss-boende och 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Bjuv
Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Avser nybyggnad av 12 radhus -bostadsrätter.
Nybyggnad av industrihus i Bjuv
Ansökan om bygglov för ny serverbyggnad.
Nybyggnad av plank i Bjuv
Ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bjuv
Ansökan om marklov - parkering.
Nybyggnad av ställverk i Bjuv
Ansökan om rivningslov för ställverk samt bygglov för nytt ställverk.
Nybyggnad av nätstation i Bjuv
Ansökan om rivningslov och bygglov för ny nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Bjuv
Ansökan om rivningslov och bygglov för transformatorstation.
Anläggande av gc-väg i Ekeby Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: