Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Bjuv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad v trygghetsboende med ca 30-35 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Bjuv
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av 12 radhus -bostadsrätte. Avser styckebyggnation. Avser styckebyggnation.
Markområde för verrsamhetslokaler i Billesholm
Avser nybyggnad av industribyggnad. Omfattning oviss. Markyta: 7259 m2. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Billesholm, Bjuv.
Planer finns för nybyggnad av en radhuslänga med sju lägenheter i ett plan, 2: or och 3:or. Hyresrätter. Igångsättning tidigast sommaren 2018.
Nytt exploateringsområde för villor i Billesholm, et 2
Igångsättning avhängigt försäljning av bostäderna. Avser exploateringsarbeten för ca 20 -tal villatomter som säljs via kommunens tomtkö. Detta är andra etappen av tre.
Nybyggnad av omklädningsrum vid skola i Bjuv
Avser nybyggnad av omklädningsrum i anslutning till skola.
Anläggande av gator för villor i Bjuv
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder för 42 tomter. Längden på gatorna omfattar ca 250 meter. I första skede anläggs byggator, belysning, VA och fördröjningsmagasin. När byggnationen av husen är klara ska gatorna färdigställas med slitlager. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten för industriområde i Bjuv
Igångsättning tidigast 2018. Avser exploateringsarbeten för ca 11 hektar markområde för byggbar mark. Uppskattad kostnad.
Anläggande av parkering vid skola i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Multianläggning i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Nybyggnad av grupphus i Bjuv
Ansökan om bygglov för 4 enbostadshus Bjuv 3:59,3:69,3:70,3:71.
Nybyggnad av lasthus i Bjuv
Ansökan om bygglov för fyra nya lasthus med tillhörande slussar.
Nybyggnad av förråd i Bjuv
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd/miljöhus.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om tillfälligt bygglov för skylt samt bygglov för moduler tom 2018-09-30.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Bjuv
Ansökan om bygglov för bullervall.
Anläggande av vägar för radhus i Bjuv
Avser anläggande av två st vägar för ett bostadsområde med 12 st radhus.
Anläggande av gc-väg i Ekeby Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.
Nytt utegym i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Trädplanteringar m.m i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018. Avser trädplanteringar, utsmyckning av rondeller m.m.
Ny belysning vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för ny belysning vid Norra wrams kyrkogård

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: