Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Båstad

Nybyggnad av villor och flerbostadshus i Båstad
Etapp A omfattar: För att stärka kopplingarna till Båstad nya station och för att kunna skapa ett brett utbud av bostäder och förutsättningar för offentligt och kommersiell verksamhet innehåller etapp A både bostads- och centrumkvarteren närmast stationstorget och kvarter för friliggande småhus, kedjehus samt möjligheten att bygga en förskola. En första del av etapp A är 1026546
Nybyggnad av flerbostadshus i Hemmeslöv, Båstad
Del av etapp A. Avser flerbostadshus med 74 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus i fyra våningar plus soutterainvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad, etapp 1
Avser nybyggnad av 20 lägenheter i 3-5 plan i första etappen. Bostadsrätter. Totalt planeras 60 bostäder i tre etapper. Objektets läge: intill Norrvikens trädgård.
Ny kontors- och lagerbyggnad i Förslöv
Avser ny kontorsbyggnad på ca 2000 m2 sammanbyggd med ca 1200 m2 kall- respektive varmlager samt tvätthall. I anslutning till detta byggs även en 1000 m2 stor maskinhall. Utöver byggnaderna ingår iordningställande av 25000 m2 tomt med vägar, planer mm. Omfattar 55 kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad, etapp 3
Igångsättning avhängigt försäljning av lägenheterna. 'Avser fortsatt nybyggnad av 20 lägenheter i 1 huskropp i 3-5 plan. Totalt planeras 60 lägenheter i samtliga etapper. Objektets läge: intill Norrvikens trädgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt nybyggnad av 20 lägenheter i 1 huskropp i 3 -5 plan. Totalt planeras 60 lägenheter i tre etapper. Objektets läge: intill Norrvikens trädgård.
Nybyggnad av förskola i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av förskola samt markåtgärder för parkeringsytor och utelek.
Nybyggnad av enbostadshus i Förslöv
Projektet avser nybyggnad av 12 stycken enplansvillor, ca 120 kvm/styck.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Avser nybyggnad av 4 st tvåbostadshus Västra Varegården 9:14 ,9:13, 9:16, 9:15.
Nybyggnad av gc-väg mellan Förslöv-Fogdarp
Cirka 2 km ny gång- och cykelväg på norra sidan längs väg 1723 med belysning.
Nybyggnad av gc-vägar längs Kattegattsleden på Bjärehalvön
Svenstadsvägen (väg 115) mellan Bjäragårdsvägen och Mantalsbacken, 1,1 km ny gång- och cykelväg. Sönnertorpsvägen (väg 105) mellan Bjäragårdsvägen och Påarpsvägen, cirka 60 meter ny gång- och cykelväg. Ängalagsvägen (väg 105/115) mellan Flymossavägen och Rotalyckevägen, cirka 700 meter ny gång- och cykelväg. Ängelholmsvägen (väg 1730) från Sinarpsvägen och cirka 70 meter österut, cirka 70 meter ny gång- och cykelväg. Byggs till stor del efter befintliga vägar.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad Etapp 1
Anläggande av gång-och cykelväg i Båstad etapp 1.
Nya va-ledningar i Båstad
Projektet avser omläggning av bef. vattenledningar i Hagagatan och Hagalundsgatan inklusive kommunal del av vattenserviser, omläggning av del av bef. dagvattenledning i Hagagatan samt nyanläggning av ny huvudledning från bef. högreservoar. Totalt omfattar entreprenaden ca 1125 m ny huvudledning V250 PE inkl. 28 st serviser, ca 190 m D450 PE och D500 BTG i Hagagatan samt ca 380 m V280 PE.
Nybyggnad av läktare i Båstad
Bygglov nybyggnad av förråd och läktare.
Nybyggnad av produktionslokal i Båstad
Bygglov ny verksamhetsbyggnad med servicefunktioner, stora blå.
Nybyggnad av badanläggning i Båstad
Bygglov nybyggnad av poolhus och simbassäng/friluftsbad.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av två enbostadshus efter rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov nybyggnad förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad (förråd), trollbäcken.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Båstad
Bygglov nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av mast i Båstad
Bygglov nybyggnad av monopolemast, telekommunikationsanläggning.
Nybyggnad av nätstation i Båstad
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Båstad
Bygglov nybyggnad av plank (glasvägg till paddelbanor) samt ekonomibyggnad med samlingslokal.
Nybyggnad av kylanläggning i Båstad
Bygglov för kylcontainer på hotel riviera strand, periodiskt under 5 år tom 2021-08-31.
Installation av reservkraftverk Eskilstorps i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: