Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Båstad

Nybyggnad av bostäder i Heden Båstad
Planarbete pågår. Avser nybyggnad av bostäder för ny stadsdel i Båstad.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av ett vård- och omsorgsboende i två plan samt källare / souterräng. Byggnaden som planeras består av två flyglar med 12 rum per flygel och våningsplan med plats för gemensamma utrymmen i mittdel, samt i källare / souterrängplan. Totalt 48 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med garage under mark. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av kulturcentrum Norrviken i Båstad
Planer finns för nybyggnad av konsthall och konferens- och samlingslokal samt kurs- och fritidsgård. Kommer utföras till stor del genom ideella krafter.
Nybyggnad av seniorbostäder i Båstad
Planer för eventuellt nybyggnad av seniorboende med 48 lägenheter och en tillhörande innergård med glastak där man ska kunna odla fukt och grönt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad, etapp 1
Avser nybyggnad av 20 lägenheter i 3-5 plan i första etappen. Bostadsrätter. Totalt planeras 60 bostäder i tre etapper. Objektets läge: intill Norrvikens trädgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad, etapp 3
Igångsättning avhängigt försäljning av lägenheterna. 'Avser fortsatt nybyggnad av 20 lägenheter i 1 huskropp i 3-5 plan. Totalt planeras 60 lägenheter i samtliga etapper. Objektets läge: intill Norrvikens trädgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Planer finns för nybyggnad av 32 lägenheter i 3 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt nybyggnad av 20 lägenheter i 1 huskropp i 3 -5 plan. Totalt planeras 60 lägenheter i tre etapper. Objektets läge: intill Norrvikens trädgård.
Ny kontors- och lagerbyggnad i Förslöv
Avser ny kontorsbyggnad på ca 2000 m2 sammanbyggd med ca 1200 m2 kall- respektive varmlager samt tvätthall. I anslutning till detta byggs även en 1000 m2 stor maskinhall. Utöver byggnaderna ingår iordningställande av 25000 m2 tomt med vägar, planer mm. Omfattar 55 kontor.
Markområde för industri, service, handel, kontor mm i Båstad etapp 1
Markområde finns för nybyggnad industri, service, handel, kontor, lättare tillverkning mm inför ny stadsdel. Mark tilldelas intressenter. Interna gator ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Exploateringsarbeten samt nybyggnad av ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av förskola samt markåtgärder för parkeringsytor och utelek.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Nybyggnad av flerbostadshus 16 st lgh.
Nybyggnad av enbostadshus i Förslöv
Projektet avser nybyggnad av 12 stycken enplansvillor, ca 120 kvm/styck.
Nybyggnad av gc-vägar längs Kattegattsleden på Bjärehalvön
Svenstadsvägen (väg 115) mellan Bjäragårdsvägen och Mantalsbacken, 1,1 km ny gång- och cykelväg. Sönnertorpsvägen (väg 105) mellan Bjäragårdsvägen och Påarpsvägen, cirka 60 meter ny gång- och cykelväg. Ängalagsvägen (väg 105/115) mellan Flymossavägen och Rotalyckevägen, cirka 700 meter ny gång- och cykelväg. Ängelholmsvägen (väg 1730) från Sinarpsvägen och cirka 70 meter österut, cirka 70 meter ny gång- och cykelväg. Byggs till stor del efter befintliga vägar.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Avser nybyggnad av 4 st tvåbostadshus Västra Varegården 9:14 ,9:13, 9:16, 9:15.
Nybyggnad av panncentral i Båstad
Diskussioner pågår angående nybyggnad av panncentral inom Båstads kommun. Byggplats är ej fastställd. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av gc-väg mellan Förslöv-Fogdarp
Cirka 2 km ny gång- och cykelväg på norra sidan längs väg 1723 med belysning.
Nya va-ledningar i Båstad
Projektet avser omläggning av bef. vattenledningar i Hagagatan och Hagalundsgatan inklusive kommunal del av vattenserviser, omläggning av del av bef. dagvattenledning i Hagagatan samt nyanläggning av ny huvudledning från bef. högreservoar. Totalt omfattar entreprenaden ca 1125 m ny huvudledning V250 PE inkl. 28 st serviser, ca 190 m D450 PE och D500 BTG i Hagagatan samt ca 380 m V280 PE.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter, efter rivning av befintlig byggnad.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad Etapp 1
Anläggande av gång-och cykelväg i Båstad etapp 1.
Exploateringsarbeten för bostäder i Förslöv, Båstad
Igångsättning tidigast 2018. Styckebyggnation.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nybyggnad av galleri i Båstad
Avser nybyggnad av galleri och ombyggnad av befintlig byggnad. Nybyggnaden förbinds med två passager till befintliga byggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Ansökan för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Båstad
Bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av telestation i Båstad
Bygglov nybyggnad av 36 m högt fackverkstorn samt tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov nybyggnad av bodar efter rivning av 2 befintliga, stationsbyggnad för sjöräddningen.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av enbostadshus Hjorten 18,19.
Nybyggnad av fritidshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av fritidshus samt garage/förråd efter rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad till växthus.
Nybyggnad av mur i Båstad
Bygglov nybyggnad av murar.
Nybyggnad av nätstation i Båstad
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Båstad
Bygglov nybyggnad av toalettbyggnad efter rivning, kungsrasten.
Direktupphandling 2 st oisolerade förrådsbyggnader i Båstad
Avser leverans av 2 oisolerade förrådsbyggnader i trä.
Direktupphandling lekplatsbesiktning 2017, Båstad
Besiktning av lekplatsutrustning med tillhörande stötdämpande underlag. Besiktningen ska genomföras på grundval av senaste utgåvan av Svensk standard Europa norm SS-EN 1176-1177.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: