Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Båstad

Nybyggnad av bostäder i Heden Båstad
Planarbete pågår. Avser nybyggnad av bostäder för ny stadsdel i Båstad.
Nybyggnad av villor och flerbostadshus i Båstad
Etapp A omfattar: För att stärka kopplingarna till Båstad nya station och för att kunna skapa ett brett utbud av bostäder och förutsättningar för offentligt och kommersiell verksamhet innehåller etapp A både bostads- och centrumkvarteren närmast stationstorget och kvarter för friliggande småhus, kedjehus samt möjligheten att bygga en förskola. En första del av etapp A är 1026546
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av äldreboende med ca 48 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med garage under mark.
Nybyggnad av seniorbostäder i Båstad
Planer för eventuellt nybyggnad av seniorboende med 48 lägenheter och en tillhörande innergård med glastak där man ska kunna odla fukt och grönt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny kontors- och lagerbyggnad i Förslöv
Avser ny kontorsbyggnad på ca 2000 m2 sammanbyggd med ca 1200 m2 kall- respektive varmlager samt tvätthall. I anslutning till detta byggs även en 1000 m2 stor maskinhall. Utöver byggnaderna ingår iordningställande av 25000 m2 tomt med vägar, planer mm. Omfattar 55 kontor.
Markområde för industri, service, handel, kontor mm i Båstad etapp 1
Markområde finns för nybyggnad industri, service, handel, kontor, lättare tillverkning mm inför ny stadsdel. Mark tilldelas intressenter. Interna gator ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Exploateringsarbeten samt nybyggnad av ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av förskola samt markåtgärder för parkeringsytor och utelek.
Nybyggnad av gc-vägar längs Kattegattsleden på Bjärehalvön
Svenstadsvägen (väg 115) mellan Bjäragårdsvägen och Mantalsbacken, 1,1 km ny gång- och cykelväg. Sönnertorpsvägen (väg 105) mellan Bjäragårdsvägen och Påarpsvägen, cirka 60 meter ny gång- och cykelväg. Ängalagsvägen (väg 105/115) mellan Flymossavägen och Rotalyckevägen, cirka 700 meter ny gång- och cykelväg. Ängelholmsvägen (väg 1730) från Sinarpsvägen och cirka 70 meter österut, cirka 70 meter ny gång- och cykelväg. Byggs till stor del efter befintliga vägar.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Avser nybyggnad av 4 st tvåbostadshus Västra Varegården 9:14 ,9:13, 9:16, 9:15.
Nybyggnad av panncentral i Båstad
Diskussioner pågår angående nybyggnad av panncentral inom Båstads kommun. Byggplats är ej fastställd. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av gc-väg mellan Förslöv-Fogdarp
Cirka 2 km ny gång- och cykelväg på norra sidan längs väg 1723 med belysning.
Nya va-ledningar i Båstad
Projektet avser omläggning av bef. vattenledningar i Hagagatan och Hagalundsgatan inklusive kommunal del av vattenserviser, omläggning av del av bef. dagvattenledning i Hagagatan samt nyanläggning av ny huvudledning från bef. högreservoar. Totalt omfattar entreprenaden ca 1125 m ny huvudledning V250 PE inkl. 28 st serviser, ca 190 m D450 PE och D500 BTG i Hagagatan samt ca 380 m V280 PE.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter, efter rivning av befintlig byggnad.
Ny cirkulationsplats i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Exploateringsarbeten för bostäder i Förslöv, Båstad
Igångsättning tidigast 2018. Styckebyggnation.
Nybyggnad av produktionslokal i Båstad
Bygglov ny verksamhetsbyggnad med servicefunktioner, stora blå.
Nybyggnad av läktare i Båstad
Bygglov nybyggnad av förråd och läktare.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad (förråd), trollbäcken.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad till växthus.
Nybyggnad av sophus i Båstad
Bygglov nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av mast i Båstad
Bygglov nybyggnad av monopolemast, telekommunikationsanläggning.
Nybyggnad av mur i Båstad
Bygglov nybyggnad av murar.
Nybyggnad av nätstation i Båstad
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Båstad
Bygglov nybyggnad av toalettbyggnad efter rivning, kungsrasten.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av två enbostadshus efter rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Ansökan för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov nybyggnad av bodar efter rivning av 2 befintliga, stationsbyggnad för sjöräddningen.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av enbostadshus Hjorten 18,19.
Nybyggnad av kylanläggning i Båstad
Bygglov för kylcontainer på hotel riviera strand, periodiskt under 5 år tom 2021-08-31.
Nybyggnad av mur i Båstad
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av ställverk i Båstad
Nybyggnad av ställverksbyggnad.
Direktupphandling lekplatsbesiktning 2017, Båstad
Besiktning av lekplatsutrustning med tillhörande stötdämpande underlag. Besiktningen ska genomföras på grundval av senaste utgåvan av Svensk standard Europa norm SS-EN 1176-1177.
Direktupphandling 2 st oisolerade förrådsbyggnader i Båstad
Avser leverans av 2 oisolerade förrådsbyggnader i trä.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: