Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Åstorp

Nybyggnad av bostäder i Åstorp
Projektet omfattar nybyggnad av 62 lägenheter fördelat på 2 huskroppar i 8 våningar + vind. Lägenheternas yta 55-74 kvm.

Nybyggnad av LSS-boende i Åstorp
Nybyggnad av LSS-boende med 13-14 lägenheter.

Nybyggnad av lägenheter i Kvidinge, Åstorp
Tomten på Söderåsvägen kan ge plats för 8 lägenheter.

Nybyggnad av lager i Åstorp
Ansökan - lagerhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av radhus i Åstorp
Ansökan - nybyggnad, radhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ansökan - nybyggnad, transformatorstation Maglaby 45:1,21:5,43:1,Björket 1:42,8:12,Björket 1:28,41:1.

Nybyggnad av nätstation i Åstorp
Ansökan - nätstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Åstorp
Nybyggnad av enbostadshus samt carport med förråd - visningshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ansökan - markstation, Korsning humplarpsvägen-tranarpsvägen.

Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ansökan - markstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Åstorp
Ansökan - nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av sophus i Åstorp
Ansökan - nybyggnad miljöhus.

Nybyggnad av skärmtak i Åstorp
Nytt skärmtak vid befintlig byggnad.

Nybyggnad av telestation i Åstorp
Ansökan - fackverkstorn med teknikbod.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: