Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Åstorp

Nybyggnd av bostäder i Åstorp
Man avvaktar beslut gällande planprogram Planer finns för nybyggnad av 260 bostäder i blandad bebyggelse.

Nybyggnad av radhus, enbostadshus och parhus i Nyvång
Avser 20 villor i 1 1/2 plan, 22 radhus samt 3 lägenheter. Detaljplanen är fastställd.

Exploteringsarbeten för bostäder i Åstorp
Planprogram. Avser exploateringsarbeten för blandad bebyggelse, ca 260 tomter. Byggstart osäker.

Nybyggnad av vindkraftverk i Åstorp
Avvaktar tillståndsansökan. Avser uppförande av 5 st vindkraftverk.

Nybyggnad av LSS-boende i Åstorp
Nybyggnad av LSS-boende med 13-14 lägenheter.

Nybyggnad av lägenheter i Kvidinge, Åstorp
Tomten på Söderåsvägen kan ge plants för 8 lägenheter.

Exploateringsarbeten för villaområde i Kvidinge Åstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget med 5 mkr/år för åren 2017 och 2018. Avser exploateringsarbeten för ca 200 villatomter.

Nybyggnad av vattenledning mellan Åstorp-Hyllinge

Nybyggnad av radhus i Åstorp
Ansökan - nybyggnad, radhus.

Nybyggnad av lager i Åstorp
Ansökan - lagerhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ansökan - markstation, Korsning humplarpsvägen-tranarpsvägen.

Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ansökan - markstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Åstorp
Ansökan - nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av sophus i Åstorp
Ansökan - nybyggnad miljöhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ansökan - nybyggnad, transformatorstation Maglaby 45:1,21:5,43:1,Björket 1:42,8:12,Björket 1:28,41:1.

Nybyggnad av nätstation i Åstorp
Ansökan - nätstation.

Nybyggnad av telestation i Åstorp
Ansökan - fackverkstorn med teknikbod.

Nybyggnad av skärmtak i Åstorp
Nytt skärmtak vid befintlig byggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Åstorp
Nybyggnad av enbostadshus samt carport med förråd - visningshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: