Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Åstorp

Nytt industriområde i Nyvång
Detaljplanearbete påbörjas tidigast 2016. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Kvidinge
Igångsättning tidigast 2017. 4-5 tomter kvar för avstyckning.
Nybyggnad av vindkraftverk i Åstorp
Avvaktar tillståndsansökan. Avser uppförande av 5 st vindkraftverk.
Nybyggnad av bostäder i Åstorp
Nybyggnad av hyresbostäder med 16 lägenheter, 1:or och 2:or. Sabo kombohus mini.
Anläggande av avloppsledningar i Åstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Nybyggnad av grupphus i Åstorp
Nybyggnad - gruppboende enligt lss.
Nybyggnad av förråd i Åstorp
Ansökan - bygglov.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Åstorp
Ansökan - marklov, byggnation av bullervall.
Nybyggnad av nätstation i Åstorp
Ansökan - nybyggnad, nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Åstorp
Ansökan bygglov nybyggnad en-/tvåbostadshus.
Nybyggnad av toalett i Åstorp
Ansökan bygglov offentlig toalett.
Anbud- Offentlig toalett i Höganäs
Igångsättning tidigast 2019. Avser nya offentliga toaletter inom Höganäs kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: