Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ängelholm

Utbyggnad till dubbelspår Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Avser en sträcka på 22 km. Inklusive Romares väg.

Nybyggnad av bostäder i Ängelholm

Nybyggnad av bostäder i Ängelholm

Nybyggnad av parhus i Vejbystrand
Planer finns för nybyggnad av parhus,.

Nybyggnad av flerbostadshus, Bo Klok-hus i Ängelholm
BoKlok hus

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus/äldreboende.

Nytt exploateringsområde i Ängelholm
Avser ny infrastruktur för nytt bostadsområde.

Nybyggnad av gruppboenden i Munka Ljungby Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av 2 gruppboenden med totalt 12 lägenheter samt en mellanliggande komplementsbyggnad innehållande förråd, återvinning samt el- och värmecentral. I komplementbyggnaden finns även rum för sprinklertankar.

Nybyggnad av bostäder i Munka Ljungby, Ängelholm et 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Munka Ljungby med 50 lägenheter. Totalt kommer det bli två etapper med 5 huskroppar uppdelat. Det kommer även innehålla 4-5 våningar. Andra etappen kommer påbörjas när etapp 1 avslutas. Det blir en option ifrån första etappen. Objekt nummer för etapp 1: 1412055

Nybyggnad av bostäder i Munka Ljungby, Ängelholm et 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Munka Ljungby med 50 lägenheter. Totalt kommer det bli två etapper med 5 huskroppar uppdelat. Det kommer även innehålla 4-5 våningar. Andra etappen kommer påbörjas när etapp 1 avslutas. Det blir en option ifrån första etappen. Objekt nummer för etapp 2: 1415344

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (2 lgh).

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (3 lgh).

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh).

Nybyggnad av va-ledning i Ängelholm S127
Ingår i större va-utbyggnad inom kommunen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.

Ombyggnad av friidrottsanläggning i Ängelholm
Projektet avser en ny friidrottsanläggning.

Nybyggnad av lokaler i Ängelholm
I de nya lokalerna kommer man att göra plats för en ny serverhall samt 30 arbetsplatser.

Nybyggnad av LSS-boende i Strövelstorp
Huset kommer att byggas mellan Bankvägen och Sjöcronavägen och inrymma 6 lägenheter samt personal- och gemensamhetsutrymmen.

Ny gatusektion, vatten- och avloppsledning i Ängelholm
Avser ny gatusektion, förnyelse och ny förläggning av vatten- och avloppsledning.

Ramavtal option- Schaktfritt byggande av va-ledningar med styrd borrning, Ängelholm
Ramavtal för schaktfritt byggande av VA-ledningar med styrd borrning. Ramavtalet innefattar följande: Styrd borrning av tryckledning, DN 500-630 Styrd borrning av självfallsledning, DN 315-630 Styrd AT-borrning (SBR), DN 315 Tryckning med jordraket , 75-110 Spolning av ledning och vattenprov Tryck- och täthetskontroll av ledning Objekten är belägna inom Ängelholms kommun. Projektörer/konsulter varierar från objekt till objekt.

Ny GC-bro över Kägleån i Ängelholm
GC-bro 1292-23-1 över Kägleån, Pomona i Ängelholm. Befintlig bro ska rivas och ersättas med en ny. Uppskattad kostnad.

Provisoriska paviljonger till skola i Ängelholm
Entreprenaden avser uppställning av provisorisk paviljong med fyra tillfälliga klassrum med tillhörande kapp- och grupprum.

Provisoriska paviljonger till skola i Munka-Ljungby
Entreprenaden avser uppställning av provisoriska paviljonger i form av moduler.

Provisoriska paviljonger till förskola i Munka-Ljungby
Entreprenaden avser uppställning av provisoriska paviljonger med fyra förskoleavdelningar.

Leverans och montage av inseglingsfyrar i Skälderviken, Ängelholm
Avser leverans av två stycken inseglingfyrar samt drift och underhållsavtal inkl årlig besiktning av nämnda fyrar samt två befintliga ensfyrar.

Tekniska konsulter inom broar och konstbyggnader i Ängelholm
Indikation på kommande volym: Delområde 1 Inspektion - Ca 100 000 SEK/år Delområde 2 Projektering - Ca 200 000 SEK/år Delområde 3 Byggledning - Ca 150 000 SEK/år Delområde 4 Besiktning - Ca 75 000 SEK/år Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Avtalstiden är 2 år med möjlighet till förlängning på 2 år

Nybyggnad av servering i Ängelholm
Ansökan om bygglov av säsongskaraktär (1 april till 15 oktober) för uppsättning servering.

Nybyggnad av mur i Ängelholm
Ansökan om bygglov för mur.

Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad Kvadraten 1,2.

Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.

Nybyggnad av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.

Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av regnskydd.

Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för digital infrastruktur.

Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av lekförråd.

Nybyggnad av toalett i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av offentlig toalett.

Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av teknikbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Attefallsåtgärd - anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av busshållplats vid Magnarps skola

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: