Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Valdemarsvik

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Valdemarsvik

Nybyggnad av vattenverk i Valdemarsvik

Ny omlastningsstation för hushållssopor i Valdemarsvik

Anpassningar till centrumområde i Gusum
Försköning av Gusum efter miljöprojektet, fd Bruksområdet med bla lekplats, boulebana, utomhusbad, sittplatser och gröna områden. Även upprustning av lada till ev bruksmuseum.

Nybyggnad av industrihus i Valdemarsvik
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad samt staket.

Nybyggnad av industrihus i Valdemarsvik
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.

Nybyggnad av lager i Valdemarsvik
Nybyggnad av lager/industribyggnad samt marklov.

Nybyggnad av förråd i Valdemarsvik
Nybyggnad av materialfack som ersätter bef.

Nybyggnad av sophus i Valdemarsvik
Nybyggnad av miljöhus/sophus.

Nybyggnad av nätstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av nätstation och prefabricerad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation.

Nybyggnad av toalett i Valdemarsvik
Nybyggnad av toalett.

Nybyggnad av mast i Valdemarsvik
Nybyggnad av torn och teknikbodar.

Nybyggnad av transformatorstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av tre transformatorstationer Åsvedal 3:2, Danebo 3:1, Hosum 5:6.

Nybyggnad av återvinningsstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av sophus i Valdemarsvik
Nyplacering kärlskåp.

Nybyggnad av garage i Valdemarsvik
Nybyggnad av garage som ersätter bef.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: