Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Valdemarsvik

Återuppbyggnad av djurstall mm i Valdemarsvik
Återuppbyggnad efter brand. Djurstall och loge.
Anpassningar till centrumområde i Gusum
Försköning av Gusum efter miljöprojektet, fd Bruksområdet med bla lekplats, boulebana, utomhusbad, sittplatser och gröna områden. Även upprustning av lada till ev bruksmuseum.
Nybyggnad av gc-väg i Gusum
Sammarbetsprojekt mellan Valdemarsviks kommun och Trafikverket. Asfalterad gc-väg med räcke mot vägen.
Nybyggnad av industrihus i Valdemarsvik
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad samt staket.
Nybyggnad av lager i Valdemarsvik
Nybyggnad av lager/industribyggnad samt marklov.
Nybyggnad av skola i Valdemarsvik
Nybyggnad av skolbyggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Valdemarsvik
nybyggnad av uppehållsrum.
Nybyggnad av återvinningsstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av mast i Valdemarsvik
Nybyggnad av torn och teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Valdemarsvik
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av automatstationer i Valdemarsvik
Nybyggnad av containermack.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: