Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Valdemarsvik

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Valdemarsvik

Exploateringsområde för fritidshus, servicebyggnad mm i Gryt
30-50 st stugor.

Nybyggnad av Vindkraftverk i Valdemarsvik
4 st verk med en höjd på max 205 meter.

Nybyggnad av båthall i Gryt, etapp 1

Nybyggnad av båthall i Gryt, etapp 2

Anpassningar till centrumområde i Gusum
Försköning av Gusum efter miljöprojektet, fd Bruksområdet med bla lekplats, boulebana, utomhusbad, sittplatser och gröna områden. Även upprustning av lada till ev bruksmuseum.

Nybyggnad av gc-väg i Gusum
Sammarbetsprojekt mellan Valdemarsviks kommun och Trafikverket. Asfalterad gc-väg med räcke mot vägen.

Nybyggnad av växthus i Valdemarsvik
Nybyggnad av växthus/multihus.

Nybyggnad av lager i Valdemarsvik
Uppförande av tält och container.

Nybyggnad av nätstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av 3 st nätstationer.

Nybyggnad av nätstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av nätstation och prefabricerad transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av silo i Valdemarsvik
Nybyggnad av pelletssilo.

Nybyggnad av transformatorstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation.

Nybyggnad av elverk i Valdemarsvik
Nybyggnad av reservelverk.

Nybyggnad av toalett i Valdemarsvik
Nybyggnad av toalett.

Nybyggnad av transformatorstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av tre transformatorstationer Åsvedal 3:2, Danebo 3:1, Hosum 5:6.

Nybyggnad av lager i Valdemarsvik
Nybyggnad av tälthall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: