Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Valdemarsvik

Tillbyggnad av skola i Valdemarsvik
Entreprenaden omfattar en nybyggnad med två avdelningar (ca 270 m2) innehållande fritidsverksamhet och förskoleklass. Lekbod på ca 20 m2.
Återuppbyggnad av djurstall mm i Valdemarsvik
Återuppbyggnad efter brand. Djurstall och loge.
Anpassningar till centrumområde i Gusum
Försköning av Gusum efter miljöprojektet, fd Bruksområdet med bla lekplats, boulebana, utomhusbad, sittplatser och gröna områden. Även upprustning av lada till ev bruksmuseum.
Nybyggnad av gc-väg i Gusum
Sammarbetsprojekt mellan Valdemarsviks kommun och Trafikverket. Asfalterad gc-väg med räcke mot vägen.
Nybyggnad av industrihus i Valdemarsvik
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad samt staket.
Nybyggnad av växthus i Valdemarsvik
Två stycken växthus.
Nybyggnad av lager i Valdemarsvik
Nybyggnad av lager/industribyggnad samt marklov.
Nybyggnad av industrihus i Valdemarsvik
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av transformator-/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av samlingslokal i Valdemarsvik
Nybyggnad av uppehållsrum.
Nybyggnad av förråd i Valdemarsvik
Nybyggnad av komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av förråd i Valdemarsvik
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av automatstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av containermack.
Nybyggnad av automatstationer i Valdemarsvik
Nybyggnad av containermack.
Nybyggnad av markanläggning i Valdemarsvik
Anläggande av uppställningsplats för båtar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: