Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Söderköping/Valdemarsvik
Tillståndsansökan är gjord. 24 st vindkraftverk. Fastighetsbetckning är:Söderköping Härsebråta 1:19, Söderköping Börrum 6:1, Söderköping Barnebo 1:1, Söderköping Gränsnäs 1:1, Söderköping Häljelöt 1:18, Valdemarsvik Ållebråta 2:1, 1:6, 1:2, 1:3, 1:10,3:1, Valdemarsvik Fifalla 1:4, 4:1, 3:1, Valdemarsvik Björksätter 1:5 i Valdemarsviks kommun.
Nybyggnad av småhus i Söderköping
10 parhus/enbostadshus
Exploatering av villaområde i Söderköping
Ca 30 villatomter som kommer att fördelas via tomtkön. Utbyggnad av lokalgata och VA-ledningar.
Nybyggnad av lekplats i Brunnsparken, Söderköping
I lekplanen föreslås en större temalekplats i Brunnsparken. Denna temalekplats bör få ett innehåll som gör att den blir ett populärt utflyktsmål för hela kommunen och för turister. Det tema som föreslås är anpassat för att väcka barnens intresse för stadens kulturhistoria. För att tillgodose flera åldersgruppers önskemål och behov och på så sätt skapa mer multifunktionella ytor som främjar möten mellan människor, bör en riklig variation av lekredskap, aktivitetsytor och avkopplingsytor integreras i den föreslagna temalekplatsen.
Nybyggnad av offentlig toalett i Söderköping
Toalettbyggnad för placering på kanalparkering väst.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Anmälan om komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad (kontorsbod).
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Söderköping
Ansökan om bygglov för mur.
Nybyggnad av samlingslokal i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av gemensamhetslokal/bastu samt brygga.
Nybyggnad av nätstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för nätstation Aspöja 1:18,1:5.
Nybyggnad av nätstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Söderköping
Ansökan om bygglov för skidskyttevall och servicehus/förråd.
Nybyggnad av telestation i Söderköping
Ansökan om bygglov för teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för transformatorstation Ramsdal 7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Söderköping
Ansökan om marklov - ändring av marknivån/mur.
Nybyggnad av förskola i Söderköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för förskolemoduler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: