Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Motala

Uppförande av vindkraftverk i norra Tjällmo

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Motala

Nytt verksamhetsområde i Norrsten, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Borensberg

Nybyggnad för turism och besöksnäring i Motala, etapp 2

Nybyggnad av grupphus i Motala

Nybyggnad av industriområde/handel i Motala

Nybyggnad av radhus i Motala

Nybyggnad av förskola, flerbostadshus eller äldreboende i Motala

Nybyggnad av flerbostadshus i Nedre Holm, Motala

Nybyggnad av bostäder i Motala

Nybyggnad av fritidsgård i Råssnäs

Nybyggnad av bostäder i Västra Bråstorp

Eventuell nybyggnad av kontor i Motala

Nybyggnad av servicebyggnad i Motala

Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala

Exploatering av industriområde i Motala

Exploateringsarbete för verksamhetsområde i Norrsten, etapp 2

Exploateringsområde för bostadsområde i Motala, etapp 3

Infrastruktur för nytt bostadsområde i Borensberg, etapp 2

Nybyggnad av omklädningsrum i Motala

Exploatering för nya bostäder i Motala

Exploatering av ny industrimark i Borensberg, etapp 2

Ny gc-väg och parkering i Motala

Nybyggnad av parhus i Motala

Nybyggnad av va-ledning i Motala

Nybyggnad av återvinningsstation i Motala

Nybyggnad av transformatorstation i Motala

Nybyggnad av telestation i Motala

Nybyggnad av parkeringsplats i Motala

Nybyggnad av personallokal i Motala

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: