Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Motala

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
2+2 hus ca 1500 kvm/hus
Nybyggnad av villor i Motala
12 st fristående hus.
Nybyggnad av förskola i Agneshög, Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 6 avdelningar förskola Agneshög, samt 4 avdelningar förskola Bondebacka. Nyproduktion Agneshög omfattar även rivningsarbeten av befintliga 6 avdelningar.
Nybyggnad av handelshus och industrihus i Motala
Klart med byggherre för bostäder, se projektnummer 1306153
Nybyggnad av flerbostadshus i Borensberg
Nyproduktion av lägenheter enligt SABOs koncept Kombohus Flex.
Rivning och nybygnnad av återvinningscentral mm i Motala etapp 1
Ska göra plats för en ny större återvinningscentral.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Motala, etapp 2
Ett tiotal tomter. Ca 5000 kvm.
Nybyggnad av parhus i Motala
Nybyggnad av 4 st parhus.
Nybyggnad av bostäder i Motala
Nybyggnad av 6 st tvåbostadshus med carport och gäststuga Södra Freberga 6:183, 6:184, 6:185.
Utbyte av högspänningsställverk vid sjukhus i Motala
Projektet omfattar ombyggnad av nuvarande elkraftförsörjning på Lasarettet i Motala.
Exploatering av verksamhetsområde i Motala
Ny cirkulationsplats vid trevägskorsningen mellan Badstrandsvägen och Vintergatan samt ny industrigata.
Nybyggnad av omklädningsrum i Motala
Nybyggnad av omklädningsrum, duschar, café etc i ett plan med golvad och isolerad, ej inredd, övervåning.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Nybyggnad av tilllagningskök och matsal.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Motala
Nybyggnad av båtmack och servicebyggnad samt anordnande av husbilsparkering.
Nybyggnad av carport i Motala
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av förskola i Motala
Nybyggnad av förskolepaviljonger - tidsbegränsat.
Nybyggnad av förskola i Motala
Nybyggnad av förskolepaviljonger.
Nybyggnad av klubbhus i Motala
Nybyggnad av klubbstuga., Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av förrådsbaracker Fålehagen 1:1.
Nybyggnad av förskola i Motala
Nybyggnad av moduler för förskola - tidsbegränsat.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation Vilkhyttan 1:3,1:6,Stora Yxhult 1:19.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av cistern i Motala
Nybyggnad av oljecistern samt rivning av 2 st befintliga.
Nybyggnad av omklädningsrum i Motala
Nybyggnad av omklädningsrum samt kontor - tidsbegränsat till 2021-12-31.
Nybyggnad av lager i Motala
Uppförande av lagertält - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av plank i Motala
Uppförande av plank.
Nybyggnad av återvinningsstation i Motala
Uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av pumpstation i Motala
Nybyggnad av pumphus - tryckstegringsstation.
Nybyggnad av skola i Motala
Nybyggnad av skolbaracker - tidsbegränsat.
Nybyggnad av skola i Motala
Nybyggnad av skolpaviljonger - tidsbegränsat.
Nybyggnad av telestation i Motala
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av 14 nätstationer Hättorp 1:4,1:6,Västermossa 1:12,Älgmyra 10:1,Ugglebol 1:1,Lilla Yxhult 1:6,Ervestorp 1:3,Ervestorp 2:2.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: