Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Motala

Nybyggnad av vindkraftspark i Motala
Samråd pågår. Max 35 stycken. Total effekt ca 100 MW Totalhöjd max 225 m. Ingen kostnadsuppgift. Sweco Malmö tar fram MKB
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala hamn
Underjordiskt parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
2+2 hus ca 1500 kvm/hus
Nybyggnad av parhus i Motala
ca 48 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Motala
Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av bandyhall i Motala
Projektet omfattar uppförande av en aktivitetshall med huvudsaklig inriktning på bandy. Projektet syftar här vid till att stärka områdets profil som idrottscenter. Aktivitetshallen skall vidare kunna ta emot större publikmängder och olika typer av evenemang. Projektet omfattar genomförande av förstudie med en option gällande vidare projekteing av bygghandlingar och förestående produktionsarbeten
Nybyggnad av handelshus och industrihus i Motala
Klart med byggherre för bostäder, se projektnummer 1306153
Rivning och nybygnnad av återvinningscentral mm i Motala etapp 1
I denna etapp ska det byggas en återvinningscentral med en infartsbyggnad för farligt avfall på ca 400 kvm.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Motala, etapp 2
Ett tiotal tomter. Ca 5000 kvm.
Nytt handelsområde för skrymmande varor i Motala
Detaljplanen avser ändrad användning, från inustri till verksamhetsområde.
Nybyggnad av grupphus i Motala
Avser nybyggnad av 5 st enbostadshus, ridhus och stall - förhandsbesked. Tidiga planer.
Nybyggnad av bostäder i Västra Bråstorp
Bostäderna som uppförs får upplåtas med valfri upplåtelseform.
Nybyggnad av handelshus med skrymmande varor i Motala
Ska på sikt bli ett nytt handelsområde med skrymmande varor. Mestadels privatägd mark men ägs även av kommunen.
Nybyggnad av parkering i Motala
Nybyggnad av parkering
Nybyggnad av industri och kontor i Motala
Nybyggnad av stålhall med verkstad och kontor samt lagertält.
Nybyggnad av kontor i Motala
Ca 250 kvm i 1 eller 2 våningar.
Etablering av bodar vid lasarettet i Motala
Avser etablering av manskaps- och kontorsbodar vid lasarettet i Motala.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Nybyggnad av tilllagningskök och matsal.
Nybyggnad av omklädningsrum i Motala
Nybyggnad av omklädningsrum, duschar, café etc i ett plan med golvad och isolerad, ej inredd, övervåning.
Nybyggnad av maskinhall i Motala
Nybyggnad av maskinhall - samt rivning av två förråd.
Nybyggnad av affärshus i Motala
Nybyggnad av affär - byggvaruhandel.
Nybyggnad av kontor i Motala
Nybyggnad av lagerlokal samt kontor.
Nybyggnad av sophus i Motala
Tillbyggnad av skola samt nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av butik i Motala
Nybyggnad av butik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd - betongförråd.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av förråd samt två skärmtak - tidsbegränsat.
Nybyggnad av uthus i Motala
Nybyggnad av förråd/uthus.
Nybyggnad av garage i Motala
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av grillplats med tak.
Nybyggnad av telestation i Motala
Nybyggnad av högspänningskabelskåp.
Nybyggnad av kontor i Motala
Nybyggnad av kontorsbarack - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Motala
Anordnande av stödmur och markändring.
Nybyggnad av brygga i Motala
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av flytbrygga.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av lager i Motala
Uppförande av tält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Motala
Uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagertält - tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av manskapsbod.
Nybyggnad av kontor i Motala
Nybyggnad av baracker för kontor - tidsbegränsat.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Motala
Nybyggnad av tre teknikbodar samt ett ostagat torn.
Nybyggnad av telestation i Motala
Nybyggnad av tre teknikbodar samt ett ostagat torn.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av två nätstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av två st skärmtak för cyklar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: