Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Motala

Nybyggnad av semesteranläggning i Motala

Nybyggnad av bostäder vid Södra stranden, Motala
Ca 100 lgh. I Fas 1 sker huvudsakligen planering och rådgivning avseende ekonomisk och teknisk genomförbarhet, riskbedömning, projektering t.o.m. systemhandling samt framtagande av beslutsgrundande kalkylunderlag inför Fas 2. Syftet med Fas 1 är att förbereda för ett tids- och kostnadseffektivt utförande av entreprenadarbetena i Fas 2. ABK 09 ingår som kontraktshandling och entreprenörens ersättning utgår i form av ett rörligt arvode. Arbetet i Fas 1 ska i stor utsträckning ligga till grund för arbetet i Fas 2. I Fas 2 sker detaljprojektering, utförande av erforderliga entreprenadarbeten samt överlämnande. Ett övergripande mål för Fas 2 är att genomföra entreprenaden på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att nå utsatta mål för byggnaderna. ABT 06 ingår som kontraktshandling och ersättningsformen är löpande räkning med riktpris samt en incitamentsmodell.

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
2+2 hus ca 1500 kvm/hus

Förtätning av Ekön i Motala
Förtätning av Ekön, Motala

Nybyggnad av punkthus i Motala
Punkthus 12-15 våningar 6-8000 kvm BTA

Nybyggnad av parhus i Motala
ca 48 lägenheter.

Nybyggnad av förskola i Agneshög, Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 6 avdelningar förskola Agneshög, samt 4 avdelningar förskola Bondebacka. Nyproduktion Agneshög omfattar även rivningsarbeten av befintliga 6 avdelningar.

Nybyggnad av villor i Motala
12 st fristående hus.

Nybyggnad av handelshus och industrihus i Motala
Klart med byggherre för bostäder, se projektnummer 1306153

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala

Nybyggnad av flerbostadshus i Borensberg
Nyproduktion av lägenheter enligt SABOs koncept Kombohus Flex.

Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 6 avdelningar förskola Agneshög, samt 4 avdelningar förskola Bondebacka. Nyproduktion Agneshög omfattar även rivningsarbeten av befintliga 6 avdelningar.

Nybyggnad av parhus i Motala
Nybyggnad av 4 st parhus.

Nybyggnad av bostäder i Motala
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus med carport och gäststuga Södra Freberga 6:183, 6:184, 6:185.

Nybyggnad av fritidsgård i Råssnäs

Utbyte av högspänningsställverk vid sjukhus i Motala
Projektet omfattar ombyggnad av nuvarande elkraftförsörjning på Lasarettet i Motala.

Exploatering av verksamhetsområde i Motala
Ny cirkulationsplats vid trevägskorsningen mellan Badstrandsvägen och Vintergatan samt ny industrigata.

Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Nybyggnad av tilllagningskök och matsal.

Nybyggnad av omklädningsrum i Motala
Nybyggnad av omklädningsrum, duschar, café etc i ett plan med golvad och isolerad, ej inredd, övervåning.

Nybyggnad av servicebyggnad i Motala

Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering.

Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av 14 nätstationer Hättorp 1:4,1:6,Västermossa 1:12,Älgmyra 10:1,Ugglebol 1:1,Lilla Yxhult 1:6,Ervestorp 1:3,Ervestorp 2:2.

Nybyggnad av carport i Motala
Nybyggnad av carport.

Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av förrådstält.

Nybyggnad av förskola i Motala
Nybyggnad av förskolepaviljonger - tidsbegränsat.

Nybyggnad av förskola i Motala
Nybyggnad av förskolepaviljonger.

Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation Vilkhyttan 1:3,1:6,Stora Yxhult 1:19.

Nybyggnad av omklädningsrum i Motala
Nybyggnad av omklädningsrum samt kontor - tidsbegränsat till 2021-12-31.

Nybyggnad av pumpstation i Motala
Nybyggnad av pumphus - tryckstegringsstation.

Nybyggnad av skola i Motala
Nybyggnad av skolbaracker - tidsbegränsat.

Nybyggnad av skola i Motala
Nybyggnad av skolpaviljonger - tidsbegränsat.

Nybyggnad av sophus i Motala
Nybyggnad av sophus.

Nybyggnad av telestation i Motala
Nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av parhus i Motala
Nybyggnad av tvåbostadshus med carport och gäststuga .

Nybyggnad av lager i Motala
Uppförande av lagertält - tidsbegränsat bygglov.

Nybyggnad av plank i Motala
Uppförande av plank.

Nybyggnad av återvinningsstation i Motala
Uppförande av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: