Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Motala

Nybyggnad av bostäder vid Södra stranden, Motala
Ca 100 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Motala

Nytt verksamhetsområde i Norrsten, etapp 1

Nybyggnad av villor i Motala
12 st fristående hus.

Nybyggnad av handelshus och industrihus i Motala
Klart med byggherre för bostäder, se projektnummer 1306153

Nybyggnad av flerbostadshus i Borensberg
Nyproduktion av lägenheter enligt SABOs koncept Kombohus Flex.

Nybyggnad för turism och besöksnäring i Motala, etapp 2
Nytt verksamhetsområde riktat mot verksamheter som stöder turism- och besöksnäringen.

Nybyggnad av radhus i Motala
Avser nybyggnad av 16 bostadsrätter i fyra huskroppar.

Nybyggnad av industriområde/handel i Motala

Nybyggnad av affärshus i Motala
Nybyggnad av affärshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nedre Holm, Motala
Ca 500-600 kvm.

Nybyggnad av parhus i Motala
Nybyggnad av 4 st parhus.

Nybyggnad av bostäder i Motala
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus med carport och gäststuga Södra Freberga 6:183, 6:184, 6:185.

Nybyggnad av fritidsgård i Råssnäs

Nybyggnad av grupphus i Motala
Avser nybyggnad av 5 st enbostadshus, ridhus och stall - förhandsbesked. Tidiga planer.

Nybyggnad av bostäder i Västra Bråstorp
Bostäderna som uppförs får upplåtas med valfri upplåtelseform.

Eventuell nybyggnad av kontor i Motala

Exploateringsarbete för verksamhetsområde i Norrsten, etapp 2
Etapp 1: 919444

Infrastruktur för nytt bostadsområde i Borensberg, etapp 2
Exploatering för ett 20-tal tomter.

Exploatering av industriområde i Motala
Ny gc-väg längs Vintergatan, förbättring av in- och utfarter.

Nybyggnad av omklädningsrum i Motala
Nybyggnad av omklädningsrum, duschar, café etc i ett plan med golvad och isolerad, ej inredd, övervåning.

Exploateringsområde för bostadsområde i Motala, etapp 3
Totalt ett 20-tal tomter.

Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Nybyggnad av tilllagningskök och matsal.

Exploatering för nya bostäder i Motala
Ny gc-bana genom kvarteret samt justering av befintliga gc-banor.

Nybyggnad av servicebyggnad i Motala

Exploatering av ny industrimark i Borensberg, etapp 2
Området vid trafikplatsen Rv 34/Tjällmovägen.

Nybyggnad av återvinningsstation i Motala
Uppförande av återvinningsstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av parhus i Motala
Nybyggnad av tvåbostadshus med carport och gäststuga .

Nybyggnad av återvinningsstation i Motala
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av sophus i Motala
Nybyggnad av sophus.

Nybyggnad av telestation i Motala
Nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering - tidsbegränsat bygglov.

Nybyggnad av va-ledning i Motala
Nyanläggning av va.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: