Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionshall och kontor i Mjölby
Nybyggnad av produktionslokal, kontor och omklädningsrum.
Nybyggnad av kedjehus/parhus i Östra Olofstorp etapp 2
Engångsrapport! Villatomter som säljs genom kommunens tomtkö.
Nytt bostadsområde i Mjölby
13-15 småhustomter och ca 12 marklägenheter
Ny/ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Objektet avser nybyggnad av Kungshöga Karbasen 10, Hus C. Samt ombyggnad av Kungshöga Karbasen 10, Hus B, Hexagonen. Total bruttoarea ca 2900 m2
Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter och villor till kommunala tomtkön.
Nybyggande av småhus i Mjölby
På de öppnare ytorna söder om Riddarängsvägen och norr om järnvägen.
Nybyggnad av idrottshall i Mantorp
Idrottshall vid Klämmentorps IP
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av infart mm till Lundby industriområde i Lundby
Även gc tunnel och ny cirkulationsplats.
Nybyggnad av LSS-boende i Mjölby kommun
Byggnaden ska utföras i vinkel form i ett plan och bestå av 6 lägenheter. Total bruttoarea ca 565 kvm.
Exploatering för industriområde i Mjölby
Kan eventuellt bli fler etapper som håller i minst 7 år framåt.
Nybyggnad av G-C väg i Skänninge
Nybyggnad av G-C väg
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad, Bygglov för tillfällig åtgärd; kontorsmoduler Ubbarp 1:13.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av transformatorsstation.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för uppsättande av anläggning underjordsbehållare, molok Vattumannen 1,Nornan 1.
Nybyggnad av skärmtak i Mjölby
Anmälan, uppförande av fyra väderskydd samt skärmtak till byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av telestation i Mjölby
Rivningslov och bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av pumpstationer i Mjölby
Objektet avser två pumpstationer, en för spillvatten med överbyggnad och en pumpstation för dagvatten utan överbyggnad. Pumpstationerna ska serva det nybyggda området Sjunningsfält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: