Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
4 hus

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 1 huskropp. 35 lägenheter och ca 7/ våningar. Peab har option från etapp 1-5 .

Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby

Nybyggnad av Spa & konferens hotell i Mantorp
5 hopbyggda huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Mjölby
Ca 20-30 lägenheter. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av LSS-boende i Mjölby kommun
Byggnaden ska utföras i vinkel form i ett plan och bestå av 6 lägenheter. Total bruttoarea ca 565 kvm.

Rivning och nybyggnad av kontor i Mjölby
I uppdraget ingår även att upprätta inhägnader, planteringar, gång-, väg- och parkeringsytor. Bef. byggnads totala area inkl IT-enheten BYA ca 2488 kvm. Byggnadsarea för rivning BYA ca 1192 kvm. Bef. byggn.yta för renovering BYA ca 332 kvm. Ny byggnads totala area BYA ca 772 kvm.

Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilvårdsanläggning.

Nytt mitträcke på E4 mellan Mjölby-Ödeshög
5,3 mil mitträcken.

Exploatering för bostäder i Mjölby
Objektet avser anläggning av gator, grönytor, samt förläggning av VA. Sidoentreprenad går parallellt för el, belysning och opto.

Exploatering för villatomter i Mjölby
8 stycken villatomter, säljs styckvis via tomtkön.

Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av sopanläggning i Mjölby
Bygglov för installation av avfalls- och sopsorteringsanläggning/underjordsbehållare samt rivning av skärmtak.

Nybyggnad av automatstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av anläggning/tankstation.

Nybyggnad av förråd i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av gasförrådsbyggnad.

Nybyggnad av kiosk i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av kioskbyggnad vid idrottsanläggning.

Nybyggnad av skola i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av skolpaviljonger, tidsbegränsat till och med 2022-02-07.

Nybyggnad av telestation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av transformatorsstation.

Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för underjordisk sophanteringsanläggning, molok.

Nybyggnad av sophus i Mjölby
Marklov för installation av sophanteringssystem, molok.

Nybyggnad av klubbhus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av klubbstuga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: