Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Svartå Strand i Mjölby, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Mjölby

Nybyggnad av vindkraftverk i Mjölby
Planerat projekt som avvaktar beslut. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas. 3 st verk.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av parhus i Mjölby

Exploateringsområde för nya bostäder i Mjölby
Det kommer bli 20-30 stycken villor där tomter kommer att fördelas via kommunens tomtkö, samt 23-30 lägenheter i grupphus, flerbostadshus, se projektnummer 944768.

Nybyggnad av verkstadshall i Mjölby
Planerat projekt som ligger på is. Vi har uppskattat byggstart och kostnad.

Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av 20 st garage.

Nybyggnad av bostäder i Mjölby
Ca 20-30 lägenheter. Uppskattad start och kostnad.

Exploatering för bostäder mm vid Svartå Strand, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1.

Rivning och nybyggnad av kontor i Mjölby
I uppdraget ingår även att upprätta inhägnader, planteringar, gång-, väg- och parkeringsytor. Bef. byggnads totala area inkl IT-enheten BYA ca 2488 kvm. Byggnadsarea för rivning BYA ca 1192 kvm. Bef. byggn.yta för renovering BYA ca 332 kvm. Ny byggnads totala area BYA ca 772 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.

Exploateringsområde för enbostadshus i Mjölby
Intresserade husleverantörer kan ta kontakt med kommunen för att visa sitt intresse. Ca 12-18 st tomter. Tomter som säljs via tomtkön alternativt till privata byggherrar. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av scen i Mjölby
Ny ungdomskulturscen vid Lagmansskolan.

Exploatering för villatomter i Mjölby
8 stycken villatomter, säljs styckvis via tomtkön.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, radhus.

Nybyggnad av pumpstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flyttbart pumphus, tidsbegränsat 2017-04-01--2017-10-01.

Nybyggnad av markanläggning i Mjölby
Marklov för marksänkande åtgärd , sprängningsarbeten.

Nybyggnad av servicebyggnad i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.

Nybyggnad av telestation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad.

Nybyggnad av cistern i Mjölby
Bygglov för uppförande av bränsletank ovan mark.

Nybyggnad av plank i Mjölby
Bygglov för uppsättande av plank.

Nybyggnad av brygga i Mjölby
Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga.

Nybyggnad av klubbhus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av klubbstuga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: