Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mjölby

Nybyggnad av kedjehus/parhus i Östra Olofstorp etapp 1
Engångsrapport! Villatomter som säljs genom kommunens tomtkö.
Nybyggnad av kedjehus/parhus i Östra Olofstorp etapp 2
Engångsrapport! Villatomter som säljs genom kommunens tomtkö.
Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter och villor till kommunala tomtkön.
Nybyggande av småhus i Mjölby
På de öppnare ytorna söder om Riddarängsvägen och norr om järnvägen.
Ny/ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Objektet avser nybyggnad av Kungshöga Karbasen 10, Hus C. Samt ombyggnad av Kungshöga Karbasen 10, Hus B, Hexagonen. Total bruttoarea ca 2900 m2
Nybyggnad av förskola i östra stadsdelen i Mjölby
5-6 st avdelningar, ca 120 st barn.
Nybyggnad av produktionshall och kontor i Mjölby
Nybyggnad av produktionslokal, kontor och omklädningsrum.
Nybyggnad av idrottshall i Mjölby
Idrottshall vid Klämmentorps IP
Nybyggnad av vindkraftverk i Mjölby
Planerat projekt som avvaktar beslut. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas. 3 st verk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av infart mm till Lundby industriområde i Lundby
Även gc tunnel och ny cirkulationsplats.
Nybyggnad av LSS-boende i Mjölby kommun
Byggnaden ska utföras i vinkel form i ett plan och bestå av 6 lägenheter. Total bruttoarea ca 565 kvm.
Exploatering för villatomter i Mjölby
15 st villatomter som kommer säljas styckvis via tomtkön.
Exploatering för industriområde i Mjölby
Kan eventuellt bli fler etapper som håller i minst 7 år framåt.
Nybyggnad av scen i Mjölby
Ny ungdomskulturscen vid Lagmansskolan.
Nybyggnad av G-C väg i Skänninge
Nybyggnad av G-C väg
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad, Bygglov för tillfällig åtgärd; kontorsmoduler Ubbarp 1:13.
Nybyggnad av restaurang i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av restaurangbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av transformatorsstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Mjölby
Bygglov för tillfällig omklädningsbod.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för uppsättande av molok.
Nybyggnad av lager i Mjölby
Bygglov för uppsättande av tält.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Mjölby
Anmälan, uppförande av fyra väderskydd samt skärmtak till byggnad.
Nybyggnad av pumpstationer i Mjölby
Objektet avser två pumpstationer, en för spillvatten med överbyggnad och en pumpstation för dagvatten utan överbyggnad. Pumpstationerna ska serva det nybyggda området Sjunningsfält.
Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av 20 st garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: