Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mjölby

Nybyggnad av kedjehus/parhus i Östra Olofstorp etapp 1
Engångsrapport! Villatomter som säljs genom kommunens tomtkö.
Nybyggnad av kedjehus/parhus i Östra Olofstorp etapp 2
Engångsrapport! Villatomter som säljs genom kommunens tomtkö.
Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter och villor till kommunala tomtkön.
Ny/ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Objektet avser nybyggnad av Kungshöga Karbasen 10, Hus C. Samt ombyggnad av Kungshöga Karbasen 10, Hus B, Hexagonen. Total bruttoarea ca 2900 m2
Nybyggnad av idrottshall i Mjölby
Idrottshall vid Klämmentorps IP
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Mjölby kommun
Byggnaden ska utföras i vinkel form i ett plan och bestå av 6 lägenheter. Total bruttoarea ca 565 kvm.
Exploatering för villatomter i Mjölby
15 st villatomter som kommer säljas styckvis via tomtkön.
Exploatering för bostäder i Mjölby
Objektet avser anläggning av gator, grönytor, samt förläggning av VA. Sidoentreprenad går parallellt för el, belysning och opto.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Mjölby
Objektet avser mark-, gatu- samt VA-arbeten vid ombyggnad av Industrigatan i Mjölby kommun.
Nybyggnad av bilhall i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilhall, skärmtak.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av restaurangbyggnad.
Nybyggnad av bensinstation i Mjölby
Bygglov för uppsättande av anläggning.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för uppsättande av molok.
Nybyggnad av mur i Mjölby
Bygglov för uppsättande av stödmur.
Nybyggnad av grillbar i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av skorsten och kolgrill.
Nybyggnad av telestation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av teknisk anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av 20 st garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: