Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mjölby

Nybyggnad av kedjehus/parhus i Östra Olofstorp etapp 1
Engångsrapport! Villatomter som säljs genom kommunens tomtkö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 1 huskropp. 35 lägenheter och ca 7/ våningar. Peab har option från etapp 1-5 .
Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter och villor till kommunala tomtkön.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Mjölby kommun
Byggnaden ska utföras i vinkel form i ett plan och bestå av 6 lägenheter. Total bruttoarea ca 565 kvm.
Exploatering för villatomter i Mjölby
15 st villatomter som kommer säljas styckvis via tomtkön.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Exploatering för bostäder i Mjölby
Objektet avser anläggning av gator, grönytor, samt förläggning av VA. Sidoentreprenad går parallellt för el, belysning och opto.
Exploatering för villatomter i Mjölby
8 stycken villatomter, säljs styckvis via tomtkön.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Mjölby
Objektet avser mark-, gatu- samt VA-arbeten vid ombyggnad av Industrigatan i Mjölby kommun.
Nybyggnad av bilhall i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilhall, skärmtak.
Nybyggnad av bensinstation i Mjölby
Bygglov för uppsättande av anläggning.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av kiosk i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av kioskbyggnad vid idrottsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av gasförrådsbyggnad.
Nybyggnad av skola i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av skolpaviljonger, tidsbegränsat till och med 2022-02-07.
Nybyggnad av grillbar i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av skorsten och kolgrill.
Nybyggnad av telestation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av teknisk anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av transformatorsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för underjordisk sophanteringsanläggning, molok.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av sopanläggning i Mjölby
Bygglov för installation av avfalls- och sopsorteringsanläggning/underjordsbehållare samt rivning av skärmtak.
Nybyggnad av automatstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av anläggning/tankstation.
Nybyggnad av mur i Mjölby
Bygglov för uppsättande av stödmur.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Marklov för installation av sophanteringssystem, molok.
Nybyggnad av klubbhus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av klubbstuga.
Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av 20 st garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: