Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
4 hus

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 1 huskropp. 35 lägenheter och ca 7/ våningar. Peab har option från etapp 1-5 .

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 2
Peab har option från etapp 1-5

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 3
Peab har option från etapp 1-5

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 4
Peab har option från etapp 1-5

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 5
Peab har option från etapp 1-5

Nybyggnad av radhus i Skänninge
14 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby

Nybyggnad av radhus i Mjölby

Exploateringsområde för nya bostäder i Mjölby
Det kommer bli 20-30 stycken villor där tomter kommer att fördelas via kommunens tomtkö, samt 23-30 lägenheter i grupphus, flerbostadshus, se projektnummer 944768.

Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av 20 st garage.

Nybyggnad av bostäder i Mjölby
Ca 20-30 lägenheter. Uppskattad start och kostnad.

Rivning och nybyggnad av kontor i Mjölby
I uppdraget ingår även att upprätta inhägnader, planteringar, gång-, väg- och parkeringsytor. Bef. byggnads totala area inkl IT-enheten BYA ca 2488 kvm. Byggnadsarea för rivning BYA ca 1192 kvm. Bef. byggn.yta för renovering BYA ca 332 kvm. Ny byggnads totala area BYA ca 772 kvm.

Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilvårdsanläggning.

Nybyggnad av LSS-boende i Mjölby kommun
6 lägenheter.

Exploatering för villatomter i Mjölby
8 stycken villatomter, säljs styckvis via tomtkön.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, radhus.

Nybyggnad av pumpstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flyttbart pumphus, tidsbegränsat 2017-04-01--2017-10-01.

Nybyggnad av förråd i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av gasförrådsbyggnad.

Nybyggnad av kiosk i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av kioskbyggnad vid idrottsanläggning.

Nybyggnad av skola i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av skolpaviljonger, tidsbegränsat till och med 2022-02-07.

Nybyggnad av telestation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad.

Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för underjordisk sophanteringsanläggning, molok.

Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av automatstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av anläggning/tankstation.

Nybyggnad av sophus i Mjölby
Marklov för installation av sophanteringssystem, molok.

Nybyggnad av markanläggning i Mjölby
Marklov för marksänkande åtgärd , sprängningsarbeten.

Nybyggnad av klubbhus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av klubbstuga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: