Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Linköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 156 st.

Ny stadsdel, Västra Valla i Linköping, etapp 2

Nybyggnad av FUS 3, 480 i Linköping
US 045480 Fus 3. Eventuellt anlitas delar av entreprenörerna från ramavtal.

Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Linköping
Ca 374 lgh (hyresrätter) i fyra lamellhus och ett punkthus. 4-10 våningar.

Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Stångebro, Linköping
50 meter simbassäng.Simhallen kommer att placeras strax söder om Tinnissjön med separat fastighet innehållande kontor, restaurang och restaurangkök.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Linköping
10-12 huskroppar samt 4-11 våningar. Drottninggatan-Djurgårdsgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor, butiker i Linköping
Parkeringsgarage i 1 plan. 120 lägenheter, BTA 10000 kvm En huskropp med kontor och handel i bottenplan, 3-11 st våningar och en BTA 10000 kvm.

Nybyggnad av butiker och kontor på Östra Valla
Kommer troligtvis bli 2 etapper. Entreprenaden ENT01 omfattar spont- och schaktarbeten för nybyggnad av parkeringsanläggning på ca 10000 kvm under mark.

Nybyggnad av bibliotek mm vid Campus området i Linköping
Man kommer riva nuvarande Origo byggnad och sedan bygga nytt med innehåll bibliotek, studie/läsplatser, café mm.

Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Linköping
Översiktsplanen är överklagad. Uppskattad kostnad. 50-350 st bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Linköping
Totalt ca 197 st lgh, 3 olika bostadsrättsföreningar skall bildas. Arbetet med källare/underjordiskt parkeringsgarag kommer att pågå tom januari 2018. Tanneforsvägen/Klövergatan Rivningen finns på projektnr: 1295761

Nybyggnad av studentbostäder och lägenheter i Västra Valla, Linköping
300 studentbostäder och ca 60 vanliga bostäder.

Nybyggnad av kedjehus, parhus, enbostadshus i Sturefors
43 lägeneheter

Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
Avser ca 300 bostäder i blandad form.

Nybyggnad av hyresrätter i Linköping
Markanvisningen, med en total yta om cirka 6 000 kvadratmeter BTA avser 90 väldisponerade hyresrätter i ett område som idag till 80 procent består av ägda bostäder.

Nybyggnad av enbostads, kedje- och radhus i Linköping
Planerat projekt i mycket tidigt skede. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
ca 35 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
1 punkthus med ca 50 lägenheter.

Nybyggnad av grupphus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hjulsbro

Nybyggnad av studentlägenhet i Linköping
100-180 st studentlägenheter.

Nybyggnad av radhus i Södra Hjulsbro, Linköping, etapp C
Avser nybyggnad av 9 kedjehus och 21 radhus.

Nybyggnad av bostäder i Linköping
40- 50 Villor och kopplade hus.

Nybyggnad av punkthus på Majelden, Linköping
Fristående parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Övre Vasastaden, Linköping
Ca 50 lgh. Garage under mark. Källarplan som binder samman de två huskropparna.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Valla
En arkeologisk utgrävning kommer att utföras under februari 2016. Ca 70 lägenheter, 2 lokaler, restaurang, butiker och ett underjordiskt garage/källare. Det blir sprinklers i hela huset, spisvakter och brandvarnare.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Valla

Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
1 hus 63 lägenheter

Nybyggnad av skola i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Valla
Wahlbecksområdet. 4-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sturefors centrum

Nybyggnad av kedjehus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av vårdboende i Vallastaden, Linköping
Objektet avser nybyggnad av ett vårdboende i 4 plan belägen i Vallastaden. Total bruttoarea ca 4 800 m2, 60 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 3
ca 35 lägenheter

Nybyggnad av studentlägenhet på Lambohov, Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, etapp 1
Totalt 152 lgh planeras, fördelat i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 2
Totalt 152 lägenheter, fördelat i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Vinkelhus med 3-4 trapphus. Garage i källarplan.

Nybyggnad av skola på Tallboda, Linköping
Nybyggnad efter rivning. För 220 elever.

Nybyggnad av stadsvillor i Vimanshäll, Linköping
Installatörer från Vimans Terrass och Vimans Utblick kommer att ha option här. Preliminär byggstart sker april 2016.

Nybyggnad av förskola i Rappestad tätort, Linköping
60 st förskoleplatser, med utbyggnadsmöjlighet med ytterligare 20 st platser.

Nya bostäder i Ljungsbro

Nybyggnad av butik med lager och kontor i Tornby, Linköping, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus på Gottfridsberg, Linköping
Förskola ska inrymmas i bottenvåningen i ett av husen.

Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av bostadshus på Ramshäll
Planer finns på att riva nuvarande flerbostadshus med 4 lgh samt en villa för att sedan kunna bygga nytt flerbostadshus med ca 30 lägenheter, 3-5 våningar samt garage i souterrängvåning.

Nybyggnad av förskola med tillagningskök i Linköping
Förskola med tillagningskök. För 240 barn och 50 lärare.

Nybyggnad av radhus i Linköping
193 kvm/radhus.

Nybyggnad av industrihus i Linköping, etapp 2
Bygglov för nybyggnad av industrihallar, uppförande av tält samt anläggande av parkering.

Nybyggnad av logistik, industri mm i Linköping, etapp 2
10-15 tomter. 4000-10000 kvm.

Nybyggnad av småhus i Ljungsbro

Nybyggnad av enbostadshus i Linköping, etapp 1

Nybyggnad av allaktivitetshus i Skäggetorp

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
I korsningen Kungsgatan/Klostergatan. Flytt av utfart till Klostergatan.

Nybyggnad av skolidrottshall i Brokind
Nybyggnad av idrottshall för seriespel handboll och innebandy, samt skolgymnastik. Total BTA ca 1620 kvm, varav ca 37 kvm ouppvärmt Total BTA ca 1560 kvm, varav ca 40 kvm ouppvärmt. Tomtarea ca 5900 kvm.

Nybyggnad av fabrikshus på Gärstad området i Linköping
Projektet är endast på idéstadiet. Inga beslut är tagna. Uppskattad start och kostnad. Omfattning ej fastställd.

Nybyggnad av radhus (BoKlok) i Linköping
28 radhus med eget förråd.

Nybyggnad av skola 1-6 i Linköping etapp 1
Objektet avser nybyggnad av förskola i två plan belägen inne på gamla Kvinnebyskolans skolgård. BTA ca 1365 kvm samt fläktrum ca 40 kvm.

Integrationen 6
Bygglov för nybyggnad.

Nybyggnad av bostäder i Ekängen

Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping, etapp 1

Nybyggnad av radhus i Linköping, etapp 3

Nybyggnad av radhus på södra Möjetorp, Linköping
Ávser nybyggnad av radhus på södra Möjetorp.

Nybyggnad av industri och kontor i Linköping
4-5 tomter på ca 4000-5000m2/st.

Nybyggnad av förskola i Linköping
1 förskola

Nytt verksamhetsområde i Ullstämma
1 tomt kvar på ca 4000 kvm, kan delas in i 2 tomter.

Nybyggnad av radhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 11 st radhus.

Nybyggnad av lekpark inom friluftsmuseet Gamla Linköping
Huvudel 1, lekplats - utförandeentreprenad. Huvudel 2, djurhus - totalentreprenad. Djurhuset är till för höns och kaniner.

Nybyggnad av lägenheter i Västra Valla, Linköping
Ca 10 st lägenheter.

Nybyggnad av industri i Ljungsbro
7-8 tomter

Nybyggnad av radhus i Västra Valla, Linköping, et 1
Valfri upplåtelseform. 2 st radhus.

Nybyggnad av brandstation i Linköping

Nybyggnad av omklädningsrum och kansli i Möjetorp

Ny gång- och cykelväg längs väg 796 mellan Tallboda-Linghem
Ca 3,5 km lång gc-väg längs befintlig väg, flytt av två busshållplatser.

Nybyggnad av samlingslokal med växthus i Västra Valla, Linköping

Nybyggnad av konstgräsplan i Linköping

Hyra av flexibel förskola/skola i Linköping
Aktuell upphandling avser flexibel förskola och skola med tillagningskök och kapacitet för ca 240 barn och 50 personal. Åtagandet för anbudsgivaren, d v s hyresvärden, medför köp av anvisad fastighet (tomt), byggnation och fastighetsförvaltning med underlag enligt förfrågningsunderlaget med bif bilagor.

Nybyggnad av radhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 4 radhus, förråd Nationaldagen 3,10,8,9.

Nybyggnad av samlingslokal i Linköping
Avser nybyggnad av gemensamhetshus (felleshus).

Nybyggnad av gruppbostad i Linköping

Nybyggnad av småindustri i Hackefors, Linköping, etapp 1

Nytt exploateringsområde i Hackefors, Linköping, etapp 2

Nytt område för industri (icke störande) i Kåparp, Linköping
Ca 10 tomter på 4000-6000 m2/st.

Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.

Nybyggnad av småindustri i Hackefors, Linköping, etapp 2
Planerat område etfer etapp 1, 825465.

Nybyggnad av ett besökcentrum med café och eventuellt butiker i Linköping
Det kommer främst att bli ett besökscentrum med café. Eventuellt någon butik.

Nybyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad och anordnande av upplag.

Anläggande av rekreationsstråk i Linköping
Objektet består av ca 300 m nytt rekreationsstråk. Till det kommer ett antal mindre åtgärder för att öppna upp de befintliga koloniområdena för allmänheten.

Nybyggnad av kvartershus i Västra Valla, Linköping
Samlingslokal för boende på Intergralen 6. Kommer att bli ett stort växthus på ca 260 kvm.

Rivning av skola på Tallboda, Linköping

Ombyggnad för nya cykelfält mm i Linköping
Avser anläggande av röda cykelfält, beläggning av trottoarer med betongmarksten, ledstråkens utformning förnyas, körbanan får en ny toppbeläggning och vägmarkeringarna ses över. I objektet ingår också utbyggnad av dagvattenledning med tillhörande dagvattenserviser samt omläggning av befintlig vattenledning mellan Gustav Adolfsgatan och Hertig Karlsgatan. Längs sträckan utförs även kanalisationsarbeten för opto och belysning samt anläggande av en komplett belysningsanläggning.

Nybyggnad av industribyggnad i Linköping
Strandskyddsdispens för uppförande av ozonreaktor med tillhörande maskinbyggnad samt syrgasanläggning.

Ny aktivitetspark i Ekängen, Linköping
Objektet består av iordningställande av en aktivitetspark med multisportarena, idrottsytor med hinderbana, sittplatser, ny belysning, markmodellering mm. Objektet är beläget på grusplanen mellan Ekängskolan (Hästhagsvägen 14) och ST Martins kyrka.

Ombyggnad av utemiljö i Valla
I projektet inryms bland annat markanläggningsarbeten för parkeringsplatser, gångbanor och umgängesytor, tillskapande av nya cykelparkeringar, cykeltak och komplettering av belysning i området. Projektet innefattar även att komplettera befintlig sopsugsanläggning med ytterligare nedkast.

Markarbeten vid skola i Linköping, etapp 5
Nybyggnad av entré, trapphus mm. Kallas för Navet.

Nybyggnad av lastgård i Linköping
Lastgård 900 kvm.

Nybyggnad av gc-väg i Linghem
Objektet består av 350 m GC-väg med slitlager av asfalt, beläget utmed Gällstadsvägen i Linghem.

Nybyggnad av lekplats i Vallastaden, Linköping
Objektet består av nybyggnation av lekplats med temat Vikingatid och är beläget i Vallastaden, i södra änden av Samuel Älfs gata.

Nybyggnad av tvätthall i Linköping
Bygglov för biltvättanläggning.

Nybyggnad av biogasanläggning i Linköping
Bygglov för biogastankstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: