Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Finspång

Nybyggnad av bostäder i Finspång
Planen medger både flerbostadshus, radhus och enbostadshus. Ca 150 bostäder totalt.

Nybyggnad av förskola i Finspång
Lillängsskolans nuvarande byggnad avses rivas och ersättas med en ny byggnad för förskola.

Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Finspång

Nybyggnad av flerbostadshus i Finspång
18-20 lägenheter.

Nybyggnad av marklägenheter i Östra Hårstorp
12-15 lägenheter.

Nybyggnad av industri, verkstad, kontor och tvätthall i Finspång

Exploateringsområde för enbostadshus i Grostorp
Detaljplanearbete pågår. Ej fastställt om man säljer marken vidare eller anlitar konsulter/entreprenörer. Uppskattad start och kostnad avser exploateringen. 15-20 st tomter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: