Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Östergötlands län

Boxholm (9)
Finspång (4)
Kinda (14)
Linköping (164)
Mjölby (30)
Motala (52)
Norrköping (163)
Vadstena (11)
Ydre (4)
Ödeshög (11)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 469 st.

Nybyggnad av resecentrum i Butängen, Norrköping
Bygget av Ostlänken är en förutsättning att projektet blir av. Byggherre är ej fastställd. Samarbete sker med Norrköpings kommun och Trafikverket. Uppskattad start och kostnad.

Ny stadsdel, Västra Valla i Linköping, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus Norrköping, etapp 2
Ca 7-8 våningar, BTA ca 30 000 kvm.

Nybyggnad av FUS 3, 480 i Linköping
US 045480 Fus 3. Eventuellt anlitas delar av entreprenörerna från ramavtal.

Nybyggnad av kontor, skola & läktare i Norrköping, etapp 1
1200-1500 sittande personer med loger och stolloger. Skola/kontor på 7000-8000 kvm i fyra våningar.

Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Linköping
Ca 374 lgh (hyresrätter) i fyra lamellhus och ett punkthus. 4-10 våningar.

Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Stångebro, Linköping
50 meter simbassäng.Simhallen kommer att placeras strax söder om Tinnissjön med separat fastighet innehållande kontor, restaurang och restaurangkök.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Linköping
10-12 huskroppar samt 4-11 våningar. Drottninggatan-Djurgårdsgatan.

Nytt naturgasnät mellan Boxholm och Jönköping, etapp 2

Nybyggnad av lasarett i Finspång

Nybyggnad av bostäder i Krokek
Ca 300 nya bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor, butiker i Linköping
Parkeringsgarage i 1 plan. 120 lägenheter, BTA 10000 kvm En huskropp med kontor och handel i bottenplan, 3-11 st våningar och en BTA 10000 kvm.

Utveckling av kvarter i Norrköping
Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Kv. Bommen bebyggs utmed S:t Persgatan, Kungsgatan och Södra Grytsgatan.

Nybyggnad av butiker och kontor på Östra Valla
Kommer troligtvis bli 2 etapper. Entreprenaden ENT01 omfattar spont- och schaktarbeten för nybyggnad av parkeringsanläggning på ca 10000 kvm under mark.

Nybyggnad av bibliotek mm vid Campus området i Linköping
Man kommer riva nuvarande Origo byggnad och sedan bygga nytt med innehåll bibliotek, studie/läsplatser, café mm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby, område A och B

Nybyggnad av bostäder samt förskola i Söderköping
Ca 100-150 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.

Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Linköping
Översiktsplanen är överklagad. Uppskattad kostnad. 50-350 st bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Linköping
Totalt ca 197 st lgh, 3 olika bostadsrättsföreningar skall bildas. Arbetet med källare/underjordiskt parkeringsgarag kommer att pågå tom januari 2018. Tanneforsvägen/Klövergatan Rivningen finns på projektnr: 1295761

Nybyggnad av studentbostäder och lägenheter i Västra Valla, Linköping
300 studentbostäder och ca 60 vanliga bostäder.

Nybyggnad av kedjehus, parhus, enbostadshus i Sturefors
43 lägeneheter

Nybyggnad av äldreboende i Norrköping

Nybyggnad av vindkraftverk i Bråviken, Norrköping
Inom projektområdet planeras för 10-12 st vindkraftverk. ReWind Offshore tillsammans med Kolmårdsvind ek för, Hyresbostäder i Norrköping och HSB Östra kommer bilda ett byggherrebolag för projektet. Planerat att bygga en så kallad "on-the-rocks" anläggning. Vindkraftverken byggs på öar,kobbar och skär, och installeras direkt från fartyg.

Nybyggnad av vindkraftverk i Söderköping/Valdemarsvik
Tillståndsansökan är gjord. 24 st vindkraftverk. Uppskattad kostnad. Fastighetsbetckning är:Söderköping Härsebråta 1:19, Söderköping Börrum 6:1, Söderköping Barnebo 1:1, Söderköping Gränsnäs 1:1, Söderköping Häljelöt 1:18, Valdemarsvik Ållebråta 2:1, 1:6, 1:2, 1:3, 1:10,3:1, Valdemarsvik Fifalla 1:4, 4:1, 3:1, Valdemarsvik Björksätter 1:5 i Valdemarsviks kommun.

Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Sammanlagt 10 600 kvm och ca 120 lägenheter.

Nybyggnad av hyresrätter i Linköping
Markanvisningen, med en total yta om cirka 6 000 kvadratmeter BTA avser 90 väldisponerade hyresrätter i ett område som idag till 80 procent består av ägda bostäder.

Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Markanvisningsavtal finns med byggherre. Byggstart tidigast 2019/2020.

Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
Avser ca 300 bostäder i blandad form.

Nytt naturgasnät mellan boxholm och Norrköping, etapp 3

Nybyggnad av akuthus vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
3 stycken bygg-, el-, vent- och vs-entreprenörer som håller i olika delar av projektet. Ingår i Vrinnevisjukhuset Vision 2020. Upphandlingen avser tillbyggnad av hus 020 med husdel 026. Ombyggnad och rivning av fasader samt yttertak till husdelar 021, 025 och 051.

Nybyggnad av enbostads, kedje- och radhus i Linköping
Planerat projekt i mycket tidigt skede. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
1 punkthus med ca 50 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
ca 35 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
4 hus

Nybyggnad av grupphus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av lägenheter i Rambodal, Norrköping
80-90 st lägenheter.Svenska Hyreshus AB har förvärvat denna mark. Avtalet är villkorat av att detaljplan vinner laga kraft.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hjulsbro

Nybyggnad av studentlägenhet i Linköping
100-180 st studentlägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Linköping
40- 50 Villor och kopplade hus.

Utb av infrastruktur inkl.broar, Malmölandet i Norrköping

Nybyggnad av skola mm i Vadstena

Nybyggnad av lager/bilhall i Åby

Nybyggnad av punkthus på Majelden, Linköping
Fristående parkeringsgarage.

Nybyggnad av radhus i Södra Hjulsbro, Linköping, etapp C
Avser nybyggnad av 9 kedjehus och 21 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Övre Vasastaden, Linköping
Ca 50 lgh. Garage under mark. Källarplan som binder samman de två huskropparna.

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 1
1 hus. 35 lägeneheter

Nybyggnad av parhus i Björkalund i Norrköping
2 huskroppar, 45 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Valla
En arkeologisk utgrävning kommer att utföras under februari 2016. Ca 70 lägenheter, 2 lokaler, restaurang, butiker och ett underjordiskt garage/källare. Det blir sprinklers i hela huset, spisvakter och brandvarnare.

Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av silo på Hästholmen
Blir både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av bostadshus i Brånnestad

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 = 870018 samt etapp 2 =921981 (Sabo Kombohus).

Nybyggnad av F-3 skola på Ektorp
Rivning ligger på projnr; 1040229

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala hamn
Underjordiskt parkeringshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Valla
Wahlbecksområdet. 4-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Valla

Nybyggnad av huvudgata i Bråvalla ind.område i Norrköping

Nybyggnad av logistikcentrum i Norsholm

Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
1 hus 63 lägenheter

Nybyggnad av skola i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skola.

Nybyggnad av flerbostadshus, SABO Kombohus, i Vadstena
Blir SABOs Kombohus.

Nybyggnad av kontorshus i Norrköping
Etapp 1 = 917166

Nybyggnad av ev trygghetsboende i Kneippen
Ca 45 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sturefors centrum

Nybyggnad av bostäder i Svartå Strand i Mjölby, etapp 1

Nybyggnad av F-6 skola i centrala Söderköping

Nybyggnad av bostäder i Norrköping
10 kedjehus och 18 radhus

Nybyggnad av bostäder i Norrköping
12 villor

Nybyggnad av kedjehus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
90 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 3
ca 35 lägenheter

Nybyggnad av småhus i Norrköping

Nybyggnad av studentlägenhet på Lambohov, Linköping

Nybyggnad av trafikplats i Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, etapp 1
Totalt 152 lgh planeras, fördelat i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 2
Totalt 152 lägenheter, fördelat i etapper.

Nybyggnad av vårdboende i Vallastaden, Linköping
Objektet avser nybyggnad av ett vårdboende i 4 plan belägen i Vallastaden. Total bruttoarea ca 4 800 m2, 60 st lägenheter.

Nybyggnad av skola på Tallboda, Linköping
Nybyggnad efter rivning. För 220 elever.

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Vinkelhus med 3-4 trapphus. Garage i källarplan.

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Motala

Nybyggnad av seniorboende i Åby
Kommer bli 30-40 st bostadsrätter enligt koncept Bonum +55.

Nybyggnad av bostadshus i Ljura
Ljurafältet, tomt F.

Nybyggnad av stadsvillor i Vimanshäll, Linköping
Installatörer från Vimans Terrass och Vimans Utblick kommer att ha option här. Preliminär byggstart sker april 2016.

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad på max tre våningar innehållande t ex restaurang, café, friskvård, spa eller kultur.

Nybyggnad av småhus i Norrköping, etapp 1
Beställare = markägare. 63 hus, via kommunens tomtkö.

Nybyggnad av radhus och parhus i Smedby

Nybyggnad av flerbostadshus i Björkalund i Norrköping
2 hus 40 lägenheter.

Nybyggnad av förskola i Rappestad tätort, Linköping
60 st förskoleplatser, med utbyggnadsmöjlighet med ytterligare 20 st platser.

Nybyggnad av hotell i Norrköping
Uppförande av hotell.

Nybyggnad av idrottshall i Norrköping
Uppförande av sporthall.

Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.

Nybyggnad av vindkraftverk i Norrköping
6 st verk.

Nybyggnad av förskola i Norrköping
6 avdelningar.

Nybyggnad av radhus i Skänninge
14 lägenheter

Nybyggnad av par/radhus och flerbostadshus i Lindö strand etapp 1
18-45 bostäder i form av radhus, parhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av seniorvillor i Ödeshög

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: