Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Östergötlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 396 st.

Nybyggnad av bostäder i Ryd etapp 1
Förtätning på 13 platser med ca 650 bostäder i hus på 4-8 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Ryd etapp 2 mfl
Förtätning på 13 platser med ca 650 bostäder i hus på 4-8 våningar.

Nybyggnad av lamellhus, punkthus och garage under mark i Norrköping
Garage under mark. 5-8 våningar. 16 st trappuppgångar.

Nybyggnad av bostäder och äldreboenden i Norrköping, et 2 (D)
Detta är ett planerat projekt efter etapp 1 del A/B/C, 830183. För etapp 2, del D är det kontor, annan kommersiell verksamhet eller bostäder som ska byggas.

Nybyggnad av bostadshus och skola på Östra Valla
I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark

Nybyggnad av FUS 3, 480 i Linköping
US 045480 Fus 3. Eventuellt anlitas delar av entreprenörerna från ramavtal.

Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Linköping
Ca 374 lgh (hyresrätter) i fyra lamellhus och ett punkthus. 4-10 våningar.

Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Stångebro, Linköping
50 meter simbassäng.Simhallen kommer att placeras strax söder om Tinnissjön med separat fastighet innehållande kontor, restaurang och restaurangkök.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Linköping
10-12 huskroppar samt 4-11 våningar. Drottninggatan-Djurgårdsgatan.

Nybyggnad av bostäder i Krokek
Ca 300 nya bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Ebbepark, Östra Valla
Ca 290 bostäder i 3 etapper, varje etapp är uppdelad i 2 faser. Upphandlingen är en så kallad samverkansentreprenad. 19 000 BOA. I projektet ingår även att bygga 3 mindre lokaler ca 350 kvm och garage. De nordvästra och sydöstra delarna ligger i etapp 1.

Utveckling av kvarter i Norrköping
Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Kv. Bommen bebyggs utmed S:t Persgatan, Kungsgatan och Södra Grytsgatan.

Nybyggnad av bibliotek mm vid Campus området i Linköping
Man kommer riva nuvarande Origo byggnad och sedan bygga nytt med innehåll bibliotek, studie/läsplatser, café mm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.

Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Linköping
50-350 st bostäder.

Nybyggnad av studentbostäder och lägenheter i Västra Valla, Linköping
300 studentbostäder och ca 60 vanliga bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Linköping
Totalt ca 197 st lgh, 3 olika bostadsrättsföreningar skall bildas. Arbetet med källare/underjordiskt parkeringsgarag kommer att pågå tom januari 2018. Tanneforsvägen/Klövergatan Rivningen finns på projektnr: 1295761

Nybyggnad av semesteranläggning i Motala

Nybyggnad av vindkraftverk i Bråviken, Norrköping
Inom projektområdet planeras för 10-12 st vindkraftverk. ReWind Offshore tillsammans med Kolmårdsvind ek för, Hyresbostäder i Norrköping och HSB Östra kommer bilda ett byggherrebolag för projektet. Planerat att bygga en så kallad "on-the-rocks" anläggning. Vindkraftverken byggs på öar,kobbar och skär, och installeras direkt från fartyg.

Nybyggnad av vindkraftverk i Söderköping/Valdemarsvik
Tillståndsansökan är gjord. 24 st vindkraftverk. Fastighetsbetckning är:Söderköping Härsebråta 1:19, Söderköping Börrum 6:1, Söderköping Barnebo 1:1, Söderköping Gränsnäs 1:1, Söderköping Häljelöt 1:18, Valdemarsvik Ållebråta 2:1, 1:6, 1:2, 1:3, 1:10,3:1, Valdemarsvik Fifalla 1:4, 4:1, 3:1, Valdemarsvik Björksätter 1:5 i Valdemarsviks kommun.

Nybyggnad av hyresrätter i Linköping
Markanvisningen, med en total yta om cirka 6 000 kvadratmeter BTA avser 90 väldisponerade hyresrätter i ett område som idag till 80 procent består av ägda bostäder.

Nybyggnad av kontor, allaktivitetshus mm på Östra Valla, etapp 1

Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Ekängen, Linköping

Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
Avser ca 300 bostäder i blandad form.

Nybyggnad av akuthus vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Entreprenaden för Rumssystem (RSE) omfattar sammanfattningsvis systemväggar, innerfönster, mörkläggning, undertak, dörrar, vagnslusskåp, uttagslådor och håltagningar i systemväggar/systemtak för installationer med mera i lokaler för operationsverksamhet som kräver renrum på plan 11 (dagkirurgi) och 12 (förlossningen) i hus 026. 3 stycken bygg-, el-, vent- och vs-entreprenörer som håller i olika delar av projektet. Ingår i Vrinnevisjukhuset Vision 2020. Tillbyggnad av hus 020 med husdel 026. Ombyggnad och rivning av fasader samt yttertak till husdelar 021, 025 och 051.

Nybyggnad av punkthus på Ektorp, Norrköping
Tomten ligger i korsningen Skarphagsleden-Ektorpsgatan.

Nybyggnad av bostäder vid Södra stranden, Motala
Ca 100 lgh. I Fas 1 sker huvudsakligen planering och rådgivning avseende ekonomisk och teknisk genomförbarhet, riskbedömning, projektering t.o.m. systemhandling samt framtagande av beslutsgrundande kalkylunderlag inför Fas 2. Syftet med Fas 1 är att förbereda för ett tids- och kostnadseffektivt utförande av entreprenadarbetena i Fas 2. ABK 09 ingår som kontraktshandling och entreprenörens ersättning utgår i form av ett rörligt arvode. Arbetet i Fas 1 ska i stor utsträckning ligga till grund för arbetet i Fas 2. I Fas 2 sker detaljprojektering, utförande av erforderliga entreprenadarbeten samt överlämnande. Ett övergripande mål för Fas 2 är att genomföra entreprenaden på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att nå utsatta mål för byggnaderna. ABT 06 ingår som kontraktshandling och ersättningsformen är löpande räkning med riktpris samt en incitamentsmodell.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
4 hus

Nybyggnad av flerbostadshus i Vasastaden, Linköping etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
104 lägenheter i hus byggd i U form

Nybyggnad av studentlägenheter i Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
2+2 hus ca 1500 kvm/hus

Förtätning av Ekön i Motala
Förtätning av Ekön, Motala

Nybyggnad av punkthus i Motala
Punkthus 12-15 våningar 6-8000 kvm BTA

Nybyggnad av punkthus på Majelden, Linköping
Fristående parkeringsgarage.

Utb av infrastruktur inkl.broar, Malmölandet i Norrköping

Nybyggnad av bostäder i Svartå Strand i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av silo på Hästholmen
Blir både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av parkeringshus i Norrköping
Ca 315 p-platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 = 870018 samt etapp 2 =921981 (Sabo Kombohus).

Nybyggnad av underjordiskt parkeringshus i Norrköping
Avser underjordiskt parkeringshus med ca 180 p-platser samt grundläggning för flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Valla

Nybyggnad av bostäder i Sandtorp, Norrköping, etapp 2

Nybyggnad av F-3 skola på Ektorp
Rivning ligger på projnr; 1040229

Nybyggnad av flerbostadshus i Sturefors centrum

Nybyggnad av ev trygghetsboende i Kneippen
Ca 45 st lägenheter.

Nybyggnad av äldreboende i Skarphagen, etapp 2
Ca 60 platser.

Nybyggnad av kontorshus i Norrköping
Etapp 1 = 917166

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Ca 40 st lägenheter.

Nybyggnad av vårdboende i Vallastaden, Linköping
Objektet avser nybyggnad av ett vårdboende i 4 plan belägen i Vallastaden. Total bruttoarea ca 4 800 m2, 60 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus och café i Norrköping

Nybyggnad av bostadshus i Saltängen, Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 1 huskropp. 35 lägenheter och ca 7/ våningar. Peab har option från etapp 1-5 .

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 2
Totalt 152 lägenheter, fördelat i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 3
Totalt 152 lägenheter, fördelat i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Vinkelhus med 3-4 trapphus. Garage i källarplan.

Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping
48 st lägenheter och 2 lokaler

Nybyggnad av skola på Tallboda, Linköping
Nybyggnad efter rivning. För 220 elever.

Nybyggnad av parhus i Motala
ca 48 lägenheter.

Nybyggnad av bostadshus i Ljura
Ljurafältet, tomt F.

Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad på max tre våningar innehållande t ex restaurang, café, friskvård, spa eller kultur.

Nybyggnad av förskola i Rappestad tätort, Linköping
60 st förskoleplatser, med utbyggnadsmöjlighet med ytterligare 20 st platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping

Nybyggnad av lager/bilhall i Åby

Nybyggnad av skola i Vikingstad, Linköping

Nybyggnad av hotell i Norrköping
Uppförande av hotell.

Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontor.

Nybyggnad av idrottshall i Norrköping
Uppförande av sporthall.

Nybyggnad av förskola i Norrköping
6 avdelningar.

Nybyggnad av vindkraftverk i Norrköping
6 st verk.

Nybyggnad av förskola i Finspång
Lillängsskolans nuvarande byggnad avses rivas och ersättas med en ny byggnad för förskola.

Nybyggnad av parhus och villor i Norrköping
Ca 5 hektar mark som ska bebyggas med parhus och villor.

Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter.

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, 1B
Etapp 1B innehåller ca 23 kommunala tomter i olika boendeform som villor, kedjehus, radhus och parhus. Inom etapp 1B äger dessutom Östra Ryssnäs AB flertalet tomter utöver kommunens tomter.

Nybyggnad av förskola i Agneshög, Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 6 avdelningar förskola Agneshög, samt 4 avdelningar förskola Bondebacka. Nyproduktion Agneshög omfattar även rivningsarbeten av befintliga 6 avdelningar.

Nybyggnad av sporthall i Norrköping
B-hall

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Valdemarsvik

Nybyggnad av villor i Motala
12 st fristående hus.

Nybyggnad av handelshus och industrihus i Motala
Klart med byggherre för bostäder, se projektnummer 1306153

Nybyggnad av förskola med tillagningskök i Linköping
Förskola med tillagningskök. För 240 barn och 50 lärare.

Nybyggnad av vårdbostad i Linköping
En nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan.

Nybyggnad av terminalbyggnad och kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av terminalanläggning, lager och kontor samt anläggande av parkering.

Nybyggnad av handel och flerbostadshus i Djurgården, Linköping
På våning 1 ska det vara 600 kvm för centrumändamål, sen blir våning 2-4 antigen bebyggd med bostadslägenheter eller för centrumverksamhet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borensberg
Nyproduktion av lägenheter enligt SABOs koncept Kombohus Flex.

Nybyggnad av radhus i Linköping
193 kvm/radhus.

Nybyggnad av silos mm i Norrköping
2 st stora runda silos för havre, 6 st mindre silos för havremjöl och havreskal.

Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplats i Kisa

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala

Nybyggnad av förskola i Norrköping

Ny idrottshall m.m. i Rimforsa

Nybyggnad av industrihus i Linköping, etapp 2
Bygglov för nybyggnad av industrihallar, uppförande av tält samt anläggande av parkering.

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor på Tannefors, Linköping
Projektet ligger stilla. Byggstart eventuellt 2018. Okänd kostnad.

Nybyggnad av LSS boende i Norrköping
6-12 st lägenheter. Ej fastställt om det blir en helt ny byggnad eller tillbyggnad med förbindelsegång.

Nybyggnad av Vindkraftverk i Valdemarsvik
4 st verk med en höjd på max 205 meter.

Byte av bro över järnvägen vid Linghem
Planer finns på en 23 meter lång och 7 meter bred prefabricerad bro byggd i polymer som armeras med glasfiber och kolfiber.

Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 6 avdelningar förskola Agneshög, samt 4 avdelningar förskola Bondebacka. Nyproduktion Agneshög omfattar även rivningsarbeten av befintliga 6 avdelningar.

Nybyggnad av skolidrottshall i Brokind
Nybyggnad av idrottshall för seriespel handboll och innebandy, samt skolgymnastik. Total BTA ca 1620 kvm, varav ca 37 kvm ouppvärmt Total BTA ca 1560 kvm, varav ca 40 kvm ouppvärmt. Tomtarea ca 5900 kvm.

Nybyggnad av Spa & konferens hotell i Mantorp
5 hopbyggda huskroppar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: