Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nora

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Nora
Planer finns på eventuellt nybyggnad av vård- och omsorgsboende.

Nybyggnad av seniorbostäder i Nora
Avser seniorbostäder i 3 - 4 huskroppar i 1 eller 2 plan med 24 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Nora
Avser nybyggnad av radhus med 40-50 bostadsrätter.

Nytt idrottscentrum i Nora
Ligger på is. Projektet kommer att arbetas om. Bollhallen stryks. Oklart vilka andra investeringar det blir istället. Ev konstgräsplan för fotboll med mera. Ekonomiska frågor måste lösas innan projektet kan komma till utförande. Byggstart oviss.

Anläggande av gc-väg Striberg-Bergsäng i Nora
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017. Utföres 2016-2017.

Nybyggnad av fotbollsplan i Nora
marklov för uppförande av bollplaner Hagbyområdet.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av 3 nätstationer Ringshyttan, Holmshyttan, Högåsen.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av 3 st nätstationer Blexbergstorp 1:14, Grecksåsar 1:4 Vassland 12:1.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av 6 st nätstationer västra Öskevik 5:1, 5.1, 7:1, 7:1, Grecksåsar 5:2, Blexberg 2:10.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av nätstationer Västra Önskevik 4:5, Vassland 12:2.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av nätstationer.

Nybyggnad av pumpstation i Nora
Nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av två nätstationer Bohyttan, Bergsgården.

Nybyggnad av gc-väg i Nora
Avser ny cykelväg utefter Trängkårsvägen. Upptaget i investeringsbudget för åren 2017-2019.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: