Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nora

Nybyggnad av bostäder i Nora
Planer finns på nybyggnad av 3 st 3-våningshus med sammanlagt 36 lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Nora
Planer finns på nybyggnad av ett 3-våningshus med 40 lägenheter.

Nytt idrottscentrum i Nora
Ligger på is. Projektet kommer att arbetas om. Bollhallen stryks. Oklart vilka andra investeringar det blir istället. Ev konstgräsplan för fotboll med mera. Ekonomiska frågor måste lösas innan projektet kan komma till utförande. Byggstart oviss.

Nybyggnad av fotbollsplan i Nora
marklov för uppförande av bollplaner Hagbyområdet.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av 3 st nätstationer Blexbergstorp 1:14, Grecksåsar 1:4 Vassland 12:1.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av 6 st nätstationer västra Öskevik 5:1, 5.1, 7:1, 7:1, Grecksåsar 5:2, Blexberg 2:10.

Nybyggnad av carport i Nora
Nybyggnad av carport.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av nätstationer Västra Önskevik 4:5, Vassland 12:2.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av nätstationer.

Nybyggnad av gc-väg i Nora
Avser ny cykelväg utefter Trängkårsvägen. Upptaget i investeringsbudget för åren 2017-2019.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: