Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lindesberg

Nybyggnad av omlastningsterminal med spår m m i Gusselby

Nybyggnad av affärshus i Lindesberg

Nybyggnad av trygghetsboende i Frövi

Nybyggnad av punkthus i Frövi, Lindesberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg

Nybyggnad av bostäder i Frövi, Lindesberg

Nybyggnad av industriområde i Frövi, Lindesberg

Nybyggnad av vårdcentral och lägenheter i Lindesberg

Nybyggnad av LSS-boende och bostäder i Lindesberg

Nybyggnad av skola i Lindesberg

Nya verksamheter i Lindesberg

Nybyggnad av panncentral i Guldsmedshyttan, Lindesberg

Nybyggnad av parhus i Lindesberg

Anläggande av järnvägsspår i Frövi, Lindesberg

Exploateringsarbeten för industrimark i Frövi, Lindesberg

Infrastruktur och VA på Lindesby, Lindesberg

Nybyggnad av radhus i Fellingsbro, Lindesberg

Anläggande av konstgräsplan i Frövi, Lindesberg

Nybyggnad av bussterminal i Guldsmedshyttan

Nybyggnad av gc-väg i Lindesberg

Ev. nybyggnad av återvinningscentral i Lindesberg

Flytt av Fritidsbyn i Lindesberg

Nybyggnad av industrihus i Lindesberg

Anläggande av gator & VA-ledningar i Lindesberg

Dränering samt nya avlopp vid kyrkogård i Guldsmedshyttan

Nybyggnad av kontor i Lindesberg

Nybyggnad av tvätthall i Lindesberg

Nybyggnad av skärmtak i Lindesberg

Nybyggnad av sophus i Lindesberg

Nybyggnad av soprum i Lindesberg

Nybyggnad av lager i Lindesberg

Nybyggnad av parkeringsplats i Lindesberg

Nybyggnad av carport i Lindesberg

Nybyggnad av barack i Lindesberg

Nybyggnad av förråd i Lindesberg

Nybyggnad av återvinningsstation i Lindesberg

Ny läktare och nya bollplaner i Fritidsbyn, Lindesberg

Nybyggnad av spontanidrottsplats i Lindesberg

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: