Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lindesberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Omfattar 32 nya lägenheter och sex lokaler.
Nybyggnad av seniorbostäder i Lindesberg
Avser nybyggnad av 30 nya seniorbostäder med restaurang och lokaler i en huskropp med fyra våningar samt ett parkeringshus med 200 platser om ca 5750 kvm samt omgivande markanläggningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i två huskroppar i Kv Gåsen 7 samt carport i Kv Lejonet 5. Avser också en ny brygga i Lindesjön i anslutning till flerbostadshusen.
Nybyggnad av vårdcentral i Lindesberg
Avser nybyggnad av Hälsocentrum som avser lokaler för vårdcentral, familjecentral och folktandvård.
Nybyggnad av hotell i Lindesberg
Avser nybyggnad av ett hotell i två våningar med 10 dubbelrum och en svit med tvättstuga samt klubbförråd. Total BTA ca 315 kvm.
Nybyggnad av LSS-boende och bostäder i Lindesberg
Avser nybyggnad av LSS-boende och ev. bostäder.
Exploateringsarbeten för industrimark i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 680 m gata och GC-väg, ca 650 m järnvägsbank för nytt industrispår och uppställningsspår inklusive en plankorsning. Det ingår också en mindre ombyggnad av Frövivägen i Frövi, Lindesbergs kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med åtta lägenheter i två våningar.
Anläggande av konstgräsplan i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av konstgräsplan vid Fröjevi IP. Konstgräsplanen om 71 x 111 m ska i huvudsak uppföras på befintlig grusplan (65 x 105 m). Runt konstgräsplanen ska asfalt läggas. Inhägnad med stängsel ska ske runt hela planen.
Nybyggnad av gc-väg i Lindesberg
Avser breddning av befintlig GC-väg. Total sträcka ca 900 m. Utföres genom ramavtal.
Nybyggnad av gc-väg i Lindesberg
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana vid Schröders Backe.
Nybyggnad av industrihus i Lindesberg
Avser nybyggnad av industrihus om ca 4000 kvm i en våning.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Lindesberg
Avser anläggande av en gata om ca 250 m lång. Utförs via ramavtal.
Nybyggnad av väg i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av väg, cykelväg och banvall i Frövi.
Nybyggnad av verkstad i Lindesberg
Nybyggnad av verkstad/maskinhall.
Nybyggnad av markanläggning i Lindesberg
Marklov för flisplan samt rivning av flismatning.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av elverk i Lindesberg
Nybyggnad av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av telestation i Lindesberg
Nybyggnad av teknikkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Uppsällning av transformator.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Lindesberg
Avser nybyggnad av spontanidrottsplats. Byggplats ej fastställd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: