Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lindesberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i två huskroppar i Kv Gåsen 7 samt carport i Kv Lejonet 5. Avser också en ny brygga i Lindesjön i anslutning till flerbostadshusen.
Nybyggnad av seniorbostäder i Lindesberg
Avser nybyggnad av 30 nya seniorbostäder med restaurang och lokaler i en huskropp med fyra våningar samt ett parkeringshus med 200 platser om ca 5750 kvm samt omgivande markanläggningar.
Nybyggnad av hälsocentrum i Lindesberg
Avser nybyggnad av Hälsocentrum som avser lokaler för vårdcentral, familjecentral och folktandvård.
Nybyggnad av LSS-boende i Lindesberg
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av skola i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av 7-9 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av ungdomsbostäder/smålägenheter vid Stadsskogen.
Nybyggnad av hotell i Lindesberg
Avser nybyggnad av ett hotell i två våningar med 10 dubbelrum och en svit med tvättstuga samt klubbförråd. Total BTA ca 315 kvm.
Ny- samt ombyggnad av F-9 skola i Lindesberg
Avser nybyggnad av F-9 skola.
Nybyggnad av veterinärstation i Lindesberg
Avser nybyggnad av veterinärstation på 525 kvm samt kontorslokaler på 525 kvm.
Nybyggnad av industriområde i Frövi
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av industri med järnvägsspår.
Exploateringsarbeten för industrimark i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 680 m gata och GC-väg, ca 650 m järnvägsbank för nytt industrispår och uppställningsspår inklusive en plankorsning. Det ingår också en mindre ombyggnad av Frövivägen i Frövi, Lindesbergs kommun.
Upphandling av hyra för förskola i Guldsmedshyttan, Lindesbergs kommun
Avser hyra av nyproducerade moduler för en förskoleavdelning med 20 personer. Hyrestid 5 år.
Nybyggnad av garage samt om- och tillbyggnad av personalbyggnad, Lindesberg
Avser nybyggnad av ett garage samt om- och tillbyggnad av personalbyggnad vid Lindesbergs reningsverk.
Nybyggnad av radhus i Fellingsbro, Lindesberg
Planer finns för nybyggnad av radhus.
Anläggande av konstgräsplan i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av konstgräsplan vid Fröjevi IP. Konstgräsplanen om 71 x 111 m ska i huvudsak uppföras på befintlig grusplan (65 x 105 m). Runt konstgräsplanen ska asfalt läggas. Inhägnad med stängsel ska ske runt hela planen.
Nybyggnad av gc-väg i Lindesberg
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana vid Schröders Backe.
Nybyggnad av elledning i Sörlunda, Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.
Nybyggnad av väg i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av väg, cykelväg och banvall i Frövi.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Nybyggnad av flerbostadshus och kontorslokal.
Nybyggnad av stugby i Lindesberg
Nybyggnad av fritidsstugor.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av telestation i Lindesberg
Nybyggnad av hsp-kabelskåp.
Nybyggnad av lekplats i Lindesberg
Nybyggnad av lekställning.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Gusselhyttan 6:48,10:55.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Norra Husby 1:36,2:25,2:17,1:13.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Södra Husby 1:39,1:20.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av två st lagertält.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Avser uppförande av lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: