Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lindesberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Omfattar 32 nya lägenheter och sex lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 bostadsrättslägenheter i 6 våningar.
Nybyggnad av vårdcentral i Lindesberg
Avser nybyggnad av Hälsocentrum som avser lokaler för vårdcentral, familjecentral och folktandvård.
Nybyggnad av seniorbostäder i Lindesberg
Avser nybyggnad av 30 nya seniorbostäder med restaurang och lokaler i en huskropp med fyra våningar samt ett parkeringshus med 200 platser om ca 5750 kvm samt omgivande markanläggningar.
Nybyggnad av LSS-boende och bostäder i Lindesberg
Avser nybyggnad av LSS-boende och ev. bostäder.
Nybyggnad av hotell i Lindesberg
Avser nybyggnad av ett hotell i två våningar med 10 dubbelrum och en svit med tvättstuga samt klubbförråd. Total BTA ca 315 kvm.
Nybyggnad av veterinärstation i Lindesberg
Avser nybyggnad av veterinärstation på 525 kvm samt kontorslokaler på 525 kvm.
Anläggande av vattenledning mellan Lindesberg och Nora
Avser anläggande av vattenledning mellan Lindesberg och Nora.
Exploateringsarbeten för industrimark i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 680 m gata och GC-väg, ca 650 m järnvägsbank för nytt industrispår och uppställningsspår inklusive en plankorsning. Det ingår också en mindre ombyggnad av Frövivägen i Frövi, Lindesbergs kommun.
Nybyggnad av industriområde i Frövi
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av industri med järnvägsspår.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Lindesberg
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av kallförråd i Lindesberg.
Anläggande av konstgräsplan i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av konstgräsplan vid Fröjevi IP. Konstgräsplanen om 71 x 111 m ska i huvudsak uppföras på befintlig grusplan (65 x 105 m). Runt konstgräsplanen ska asfalt läggas. Inhägnad med stängsel ska ske runt hela planen.
Nybyggnad av gc-väg i Lindesberg
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana vid Schröders Backe.
Nybyggnad av verkstad i Lindesberg
Nybyggnad av verkstad/maskinhall.
Nybyggnad av elledning i Sörlunda, Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.
Nybyggnad av flerbostadshus och villor i Lindesberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus samt villor.
Nybyggnad av väg i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av väg, cykelväg och banvall i Frövi.
Nybyggnad av stugby i Lindesberg
Nybyggnad av fritidsstugor.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Bygglov för lagerhall.
Nybyggnad av markanläggning i Lindesberg
Marklov för flisplan samt rivning av flismatning.
Nybyggnad av tvätthall i Lindesberg
Nybyggnad av fordonstvätt.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Lindesberg
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av lekplats i Lindesberg
Nybyggnad av lekställning.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Lindesberg
Nybyggnad av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av två st lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: