Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lindesberg

Nybyggnad av affärshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av butikslokaler i två plan om totalt ca 5000-6000 kvm.

Nybyggnad av trygghetsboende i Frövi
Avser två lamellhus i 4-6 våningar som är sammanlänkade med varandra.

Nybyggnad av punkthus i Frövi, Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av 4-5 punkthus i 3-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 bostadsrättslägenheter i 6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg etapp 1
Flerfamiljshus med 22 lägenheter i denna första etapp. I fastighetens bottenplan blir det lägenhetsförråd, gemensamhetsutrymmen med bastu, gym och ett mindre kök. Varje lägenhet får egen tvättenhet. Tillhörande carportar. Detaljplanen är lagakraftvunnen. Lägenhetsförsäljning startar inom kort.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i två huskroppar i Kv Gåsen 7 samt carport i Kv Lejonet 5. Avser också en ny brygga i Lindesjön i anslutning till flerbostadshusen.

Nybyggnad av vårdcentral och lägenheter i Lindesberg
Avser ny vårdcentral i två våningar samt 30 nya seniorbostäder i en huskropp med fyra våningar.

Planer för nytt exploateringsområde i Frövi
Avser exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde i Frövi.

Nybyggnad av bostäder i Lindesberg

Ny- samt ombyggnad av F-9 skola i Lindesberg
Detaljplanearbete pågår och förväntas vara klar till hösten 2016. Avser nybyggnad av F-9 skola.

Nybyggnad av LSS-boende och bostäder i Lindesberg
Avser nybyggnad av LSS-boende och ev. bostäder.

Nybyggnad av skola i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av 7-9 skola.

Nybyggnad av bostäder i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av ca 30 småhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av ungdomsbostäder/smålägenheter vid Stadsskogen.

Nybyggnad av panncentral i Guldsmedshyttan, Lindesberg
Avser nybyggnad av pannanläggning. Leverans av panna samt byggnation av överbyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med åtta lägenheter i två våningar.

Nybyggnad av radhus i Fellingsbro, Lindesberg
Planer finns för nybyggnad av radhus.

Anläggande av konstgräsplan i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av konstgräsplan vid Frövi idrottsplats.

Nybyggnad av gc-väg i Lindesberg
Avser breddning av befintlig GC-väg. Total sträcka ca 900 m. Utföres genom ramavtal.

Exploateringsområde inför nytt bostadsområde i Lindesberg
Avser exploateringsområde inför nytt bostadsområde.

Ev. nybyggnad av återvinningscentral i Lindesberg

Nybyggnad av flerbostadshus och villor i Lindesberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus samt villor.

Nybyggnad av industrihus i Lindesberg
Avser nybyggnad av industrihus om ca 4000 kvm i en våning.

Anläggande av gator & VA-ledningar i Lindesberg
Avser anläggande av en gata om ca 250 m lång. Utförs via ramavtal.

Nybyggnad av väg i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av väg, cykelväg och banvall i Frövi.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av pumpstation i Lindesberg
Nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av radiomast i Lindesberg
Nybyggnad av radiomast.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Lindesberg
Nybyggnad av skyddad uteplats, bulleråtgärd.

Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av två nätstationer.

Nybyggnad av markanläggning i Lindesberg
Marklov för båtiläggningsplats.

Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av 3 st förråd.

Nybyggnad av carport i Lindesberg
Nybyggnad av carport vid flerbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av spontanidrottsplats i Lindesberg
Avser nybyggnad av spontanidrottsplats. Byggplats ej fastställd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: