Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lekeberg

Nybyggnad av hotell i Fjugesta
Avser nybyggnad av hotell med 38 hotellrum i två våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjugesta
Option från projekt 1319083. Avser nybyggnad av 34 lägenheter. Utförs i två etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus, Karlskoga
Avser nybyggnad av 40 lägenheter om tre huskroppar i fyra våningar.

Anläggande av pendlarparkering i Fjugesta, Lekeberg
Entreprenaden omfattar arbeten nordväst om väg 204, Brotorpskorset i Fjugesta. Entreprenaden avser byggnad av pendlarparkering med tillhörande anslutningsväg, gångväg, cykelparkering, belysning och VA. Kostnaden är uppskattad.

Nybyggnad av parhus i Fjugesta
Nybyggnad av 6 st parhus, 3 st radhuslängor á 6 bostäder i vardera plus gemensamhetslokal.

Nybyggnad av radhus i Fjugesta
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus samt förråd.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Fjugesta
Nybyggnad av bulleråtgärder plank.

Nybyggnad av enbostadshus i Fjugesta
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av nätstation i Fjugesta
Nybyggnad av nätstation ersätter gammal som tas bort.

Nybyggnad av nätstation i Fjugesta
Nybyggnad av nätstaton.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: