Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lekeberg

Nybyggnad av hotell i Fjugesta
Avser nybyggnad av hotell med 38 hotellrum i två våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjugesta
Option från projekt 1319083. Avser nybyggnad av 34 lägenheter. Utförs i två etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjugesta
Syftet med detaljplaneändringen är att ändra en planbestämmelse för att möjliggöra uppförande av en byggnad i tre-fyra våningar intill torget och kommunhuset i Fjugesta centrum

Nybyggnad av SABO Kombohus i Fjugesta, Lekeberg
Avser nybyggnad av SABO Kombohus i 1 huskropp om 3 våningar med 23 lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus, Karlskoga
Avser nybyggnad av 40 lägenheter om tre huskroppar i fyra våningar.

Nybyggnad av vindkraftverk i Stickninge, Lekeberg
I Stickninge, Lekeberg finns planer för uppförande av ett vindkraftverk, 180-200 meter högt. Byggnadslov är sökt. Uppskattad byggstart och kostnad.

Anläggande av pendlarparkering i Fjugesta, Lekeberg
Entreprenaden omfattar arbeten nordväst om väg 204, Brotorpskorset i Fjugesta. Entreprenaden avser byggnad av pendlarparkering med tillhörande anslutningsväg, gångväg, cykelparkering, belysning och VA. Kostnaden är uppskattad.

Nybyggnad av radhus i Fjugesta
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus samt förråd.

Nybyggnad av parhus i Fjugesta
Nybyggnad av 3 st parhus.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Fjugesta
Nybyggnad av bulleråtgärder plank.

Nybyggnad av enbostadshus i Fjugesta
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av nätstation i Fjugesta
Nybyggnad av nätstation ersätter gammal som tas bort.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: