Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Laxå

Nya förbigångsspår mellan Laxå-Alingsås
Omfattar byggnation av fem nya förbigångsspår på sträckan Laxå–Alingsås vid Väring, Järneberg (2 stycken), Moholm, samt Floby eller Källeryd.
Nybyggnad av låg- och mellanstadieskola i Finnerödja, Laxå
Avser nybyggnad av en lågstadieskola, årskurs 1-5 med plats för ca 90 elever samt 15 personal. Skolan uppförs i modul-byggnader.
Nybyggnad av radhus i Laxå
Avser nybyggnad av radhus i centrala Laxå.
Nybyggnad av industrihus i Laxå
Avser nybyggnad av leveranshall i ett plan om ca 650 kvm, rivning lagerbyggnad, flytt av bef tält.
Nybyggnad av markanläggning i Laxå
Förnyelse av elnät; schaktning/plöjning - Elkabel, starkström samt fiber.
Nybyggnad av förråd i Laxå
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: