Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Laxå

Nybyggnad av ekoby på Saltängen, Laxå
Syftet är att möjliggöra nybyggnation av ett 20-tal friliggande enbostadshus, 10-tal lägenheter i rad- eller parhus, odling samt anläggande av dagvattendammar.

Nytt verksamhetsområde i Laxå
Detaljplanen möjliggör etablering av verksamheter som exempelvis handel.

Nybyggnad av radhus i Laxå
Planer finns på nybyggnad av parhus/radhus i centrala Laxå.

Nybyggnad av parhus i Oxhagen
Planer finns på nybyggnad av parhus.

Nybyggnad av lågstadieskola i Finnerödja, Laxå
Avser nybyggnad av en lågstadieskola, årskurs 1-5 med plats för ca 80 elever.

Viltsäkring av järnväg mellan Gårdsjö-Finnerödja-Laxå

Nybyggnad av lager i Laxå
Nybyggnad av manöverhall/kallhall.

Nybyggnad av nätstation i Laxå
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av förråd i Laxå
Nybyggnad av 4 st cykelförråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: