Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kumla

Uppförande av bioraffinaderi vid Kvarntorps industriområde
Planer i utredningsskede. Energimyndigheten har beviljat anslag på en miljon kronor för att förutsättningar ska kunna utredas. Tanken är att anläggningen ska kunna tillverka både metanol och metangas av skogsråvara. Beslut ej tagna. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Denna etapp avser nybyggnad av ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende i Kumla
Väldigt tidiga planer finns på ett nytt äldreboende.
Nybyggnad av butik vid Vägtorget i Kumla
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av detaljhandel och livsmedelshandel.
Nybyggnad av gruppbostad i Kumla
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende i Kumla.
Nybyggnad av bostadsrätter i Täppan, Kumla
Avser nybyggnad av 11 bostadsrätter i två huskroppar i två våningar.
Nybyggnad av förskola i Kumla
Nybyggnad av förskola på Ryttartorpet i Kumla.
Nybyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ny pumpstation med tillhörande markarbeten i Kumla kommun.
Exploateringsarbete för industritomt i Kumla
Exploateringsarbeten för industritomten Kullagret.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av parhus i Kumla
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av paviljong i Kumla
Nybyggnad av paviljong.
Nybyggnad av lager i Kumla
Avser uppförande av ett lager i tältformat.
Nybyggnad av enbostadshus i Kumla
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av barack i Kumla
Tidsbegränsat bygglov byggbodar.
Nybyggnad av kontor i Kumla
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av kontorsmoduler.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kumla
Tillbyggnad av återvinningscentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: