Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kumla

Nytt bostadsområde planeras i Sörby, Kumla kommun
Planen avser styckebyggda villor samt flerbostadshus.

Nybyggnad av bostadsrätter i Kumla
Projektet avser 2 huskroppar om 4-7 våningar i soutteräng med ca 40 lägenheter.

Nybyggnad av bullerskärmar i Kumla
Projektet avser grundläggning/tillverkning och montage av två långa bullerskyddsskärmar utmed järnvägen.

Nybyggnad av bostäder i Loviselund, Kumla
Planen möjliggör även för en förskola inom planområdet.

Nybyggnad av bostäder i Kumla

Nybyggnad av bostäder i Sånnersta

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla

Nybyggnad av radhus i Kumla
Nybyggnad av 35 radhus med förråd samt parkeringsplatser.

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus el kedjehus i Kumla
Detaljplan ska på utställning. Ca 9 radhus/kedjehus. Ca 20-25 st lgh. Uppskattad byggstart och kostnad. Intresserade byggherrar kan kontakta planansvarig.

Nybyggnad av kontor i Kumla
Projektet omfattar nybyggnad av kontor inkl. tillhörande komplementbyggnader och markarbeten.

Nybyggnad av rad/kedjehus i Kumla
Detaljplan är fastställd. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av småhus/villor i Kumla
Ca 20-talet villor/småhus

Område planerat för flerbostadshus i Kumla
Detaljplanen är under bearbetning och ska ställas ut. Planen tillåter flerbostadshus i två våningar. Intersserade byggherrar kan kontakta kommunen.

Nybyggnad av förskola inom Sörbyområdet i Kumla
Avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar i Sörbyområdet.

Nybyggnad av industri i Kumla
Detaljplanearbete pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.

Exploatering med småhus i Kumla
Söder om Yxhultsvägen och väster om Lönntorpsvägen.

Nybyggnad av kaffestuga i Kumla
Skall bli en kaffestuga/informationsstuga. tidigast bs Q2 2017

Fortsatt utveckling av industriområde i Kvarntorp
Detaljplaneärende. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till fortsatt utveckling av det gamla industriområdet så att det bl.a. kan delas upp i lämpliga kvarter och fastigheter för olika företag och att lägen för infrastruktur (gator, ledningar m.m.) och planteringar, natur m.m. bestäms. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av industrilokaler i Kumla
Detaljplanen antagen. Avser 10-12 tomter för möjlighet till industrietablering söder om Procordia Food AB. Intresserade aktörer kan höra av sig till kommunen. Uppskattad byggstart.

Anläggande av utemiljö & fotbollsplan i Kumla
Avser anläggande av utemiljö och fotbollsplan vid Borgens skola i Kumla.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Kumla
Uppläggning av rena massor för anläggning av aktivitetspark.

Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri / lager.

Nybyggnad av carport i Kumla
Nybyggnad av kallförråd, carport.

Nybyggnad av nätstation i Kumla
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Kumla
Nybyggnad av transformatorstation Säbylund 3:6,Kvarntorp 1:5.

Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av två komplementbyggnader.

Nybyggnad av transformatorstation i Kumla
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Kumla
Nybyggnad av 5 nätstationer Vallersta 4:13,9:1,Baggetorp 1:7,3:17.

Nybyggnad av enbostadshus i Kumla
Nybyggnad av enbostadshus med garage.

Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av hundhus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: