Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kumla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av bioraffinaderi vid Kvarntorps industriområde
Planer i utredningsskede. Energimyndigheten har beviljat anslag på en miljon kronor för att förutsättningar ska kunna utredas. Tanken är att anläggningen ska kunna tillverka både metanol och metangas av skogsråvara. Beslut ej tagna. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola inom Sörbyområdet i Kumla
Avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar i Sörbyområdet.
Nybyggnad av butik vid Vägtorget i Kumla
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av detaljhandel och livsmedelshandel.
Nybyggnad av äldreboende i Kumla
Väldigt tidiga planer finns på ett nytt äldreboende.
Nybyggnad av enbostadshus samt flerbostadshus i Kumla
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 9 villatomter samt en tomt för mindre flerbostadshus. Området är beläget i Ekeby, i korsningen Ekebygatan/Lv 642. Ekeby IP (fotbollsplan) bör även tas med i detaljplanen då området inte detaljplanelagts.
Nybyggnad av bostadsrätter i Täppan, Kumla
Avser nybyggnad av 11 bostadsrätter i två huskroppar i två våningar.
Nybyggnad av förskola i Kumla
Nybyggnad av förskola på Ryttartorpet i Kumla.
Nybyggnad av kontor i Kumla
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ny pumpstation med tillhörande markarbeten i Kumla kommun.
Exploateringsarbete för industritomt i Kumla
Exploateringsarbeten för industritomten Kullagret.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lagerlokal samt fordonsverkstad.
Nybyggnad av parhus i Kumla
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Kumla
Tidsbegränsat bygglov byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av utegym i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: