Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kumla

Nybyggnad av bullerskärmar i Kumla
Projektet avser grundläggning/tillverkning och montage av två långa bullerskyddsskärmar utmed järnvägen.

Nybyggnad av förskola inom Sörbyområdet i Kumla
Avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar i Sörbyområdet.

Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri / lager.

Anläggande av utemiljö & fotbollsplan i Kumla
Avser anläggande av utemiljö och fotbollsplan vid Borgens skola i Kumla.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Kumla
Uppläggning av rena massor för anläggning av aktivitetspark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Nybyggnad av flerbostadshus och förråd.

Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av hundhus.

Nybyggnad av nätstation i Kumla
Nybyggnad av 5 nätstationer Vallersta 4:13,9:1,Baggetorp 1:7,3:17.

Nybyggnad av enbostadshus i Kumla
Nybyggnad av enbostadshus med garage.

Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Kumla
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Kumla
Nybyggnad av transformatorstation Säbylund 3:6,Kvarntorp 1:5.

Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av två komplementbyggnader.

Nybyggnad av transformatorstation i Kumla
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: