Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Karlskoga

Nybyggnad av punkthus i Aggerudsviken, Karlskoga
Avser nybyggnad av 2 punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus, Karlskoga
Avser nybyggnad av två punkthus med 40 lägenheter i fyra respektive sex våningar, av typen SABO kombohus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Avser nybyggnad av fem radhus med 18 lägenheter i två våningar.
Nybyggnad av fristående produktionskök i Karlskoga
Planer finns på nybyggnad av ett fristående produktionskök för tillagning till förskolor i Karlskoga.
Nybyggnad av förskola i Baggängen, Karlskoga
Avser nybyggnad av en modulbyggd förskola om fem avdelningar i ett plan med 19 barn per avdelning. Total yta ca 990 kvm.
Nybyggnad av särskilt boende i Karlskoga
Nytt boende om sex lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och teknikutrymme. Byggnaden ska vara ett lågenergihus. Komplementbyggnad, ca 50 m2 innehållande förråd och soprum. Markarbeten ingår i entreprenader. Delar av entreprenaden utgörs av optioner. Byggstart enligt överenskommelse.
Nybyggnad av biogasmack
Avser leverans av en komplett tankstation för fordonstankning.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Karlskoga
Uppförande av bullerdämpande plank.
Nybyggnad av plank i Karlskoga
Uppförande av plank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Karlskoga
Uppsättning av bullerskärmar Jordgubben 10,11,12,14.
Nybyggnad av carport i Karlskoga
Nybyggnad av carport och förråd samt rivning av bef carport och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskoga
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av grillkiosk i Karlskoga
Nybyggnad av grillhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: