Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Karlskoga

Nybyggnad av flerbostadshus, Karlskoga
Avser nybyggnad av två punkthus med 40 lägenheter i fyra respektive sex våningar, av typen SABO kombohus.

Nybyggnad av träningsskola i Karlskoga
Avser nybyggnad av en grundsärskola för åren F-9 med inriktning mot träningsskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Avser nybyggnad av fem radhus med 18 lägenheter i två våningar.

Nybyggnad av fristående produktionskök i Karlskoga
Planer finns på nybyggnad av ett fristående produktionskök för tillagning till förskolor i Karlskoga.

Nybyggnad av förskola i Baggängen, Karlskoga
Planer finns på nybyggnad av en förskola ,med fem avdelningar.

Nybyggnad av bostäder i Karlberg, Karlskoga
Planer finns för nybyggnad av 5 st enfamiljshus eller 10 st radhuslägenheter.

Nybyggnad av särskilt boende i Karlskoga
Nytt boende om sex lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och teknikutrymme. Byggnaden ska vara ett lågenergihus. Komplementbyggnad, ca 50 m2 innehållande förråd och soprum. Markarbeten ingår i entreprenader. Delar av entreprenaden utgörs av optioner. Byggstart enligt överenskommelse.

Nybyggnad av biogasmack
Avser leverans av en komplett tankstation för fordonstankning.

Nybyggnad av automatstation i Karlskoga
Avser nybyggnad av automatstation för både tung trafik samt personbilar.

Nybyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser nybyggnad av lager med tillhörande personallokal samt kontor om ca 430 kvm i en våning.

Nybyggnad av carport i Karlskoga
Nybyggnad av carport och förråd samt rivning av bef carport och förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlskoga
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av plank i Karlskoga
Uppförande av bullerdämpande plank.

Nybyggnad av plank i Karlskoga
Uppförande av plank.

Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av förskola och förråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: