Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Karlskoga

Nybyggnad av radhus i Aggerudsviken, Karlskoga
Planer finns på försäljning av kvarteret. Avser nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus, Karlskoga
Avser nybyggnad av två punkthus med 40 lägenheter i fyra respektive sex våningar, av typen SABO kombohus.

Anläggande av överföringsledningar i Karlskoga
Projektet omfattar nybyggnad av överföringsledningar för vatten- och spillvatten, 6 spillvattenpumpstationer samt en tryckstegringsstation. Ledningsentreprenaden sträcker sig från Villingsbergs samhälle till Valåsen i Karlskoga för anslutning till Karlskogas ledningsnät. Total sträcka för ledningsschakt för vatten och avlopp är ca 4,0 km. Självfallsledning och tryckledning för avlopp utgör ca 900 m respektive ca 4 km. Vattenledning utgör ca 4,9 km. Sjöförläggning i Våtsjön av tryckledningar för vatten och avlopp ca 6,2 km.

Nybyggnad av träningsskola i Karlskoga
Avser nybyggnad av en grundsärskola för åren F-9 med inriktning mot träningsskola.

Nybyggnad av fristående produktionskök i Karlskoga
Planer finns på nybyggnad av ett fristående produktionskök för tillagning till förskolor i Karlskoga.

Nybyggnad av bostadsrätter i Karlskoga
Avser nybyggnad av 16 bostadsrättslägenheter i två huskroppar.

Anläggning av vikar i Karlskoga
Avser anläggande av två vikar intill nytt bostadsområde i Aggerudsviken.

Nybyggnad av bostäder i Karlberg, Karlskoga
Planer finns för nybyggnad av 5 st enfamiljshus eller 10 st radhuslägenheter.

Nybyggnad av särskilt boende i Karlskoga
Nytt boende om sex lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och teknikutrymme. Byggnaden ska vara ett lågenergihus. Komplementbyggnad, ca 50 m2 innehållande förråd och soprum. Markarbeten ingår i entreprenader. Delar av entreprenaden utgörs av optioner. Byggstart enligt överenskommelse.

Nybyggnad av biogasmack
Avser leverans av en komplett tankstation för fordonstankning.

Nybyggnad av automatstation i Karlskoga
Avser nybyggnad av automatstation för både tung trafik samt personbilar.

Nybyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser nybyggnad av lager med tillhörande personallokal samt kontor om ca 430 kvm i en våning.

Anläggande av vinterpark i Rävåsen, Karlskoga
Upptaget i investeringsplanen 2015-2017.

Anläggande av strandpromenad i Karlskoga
Upptaget i investeringsplanen 2015-2017.

Nybyggnad av parkeringsplats i Karlskoga
Nybyggnad av parkeringsplats.

Nybyggnad av mast i Karlskoga
Nybyggnad av radiomast och teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga
Nybyggnad av transformatorstation Högåsen 2:156,Aggerud 2:67.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlskoga
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av förskola och förråd.

Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Avser nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: