Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hallsberg

Nybyggnad av avisningsbyggnad i Hallsberg

Nybyggnad av svarvbyggnad i Hallsberg

Nybyggnad av logistikhall i Hallsberg

Mark- & BEST-arbeten inför del av nytt verkstadscentrum

Ny järnvägsbro samt flytt av väg i Hallsberg

Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg

Ev. nybyggnad av skolbyggnad i Hallsberg

Nybyggnad av bostäder i Hallsberg

Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Sköllersta

Uppförande av förskolemodul i Östansjö, Hallsberg

Iordningställande av tomter i Hallsberg

Anläggande av VA-ledningar för småhustomter i Sköllersta

Viltsäkring av järnväg mellan Högsjö-Kilsmo

Delprojektledare till Projekt Hallsberg-Degerön

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: