Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Degerfors

Nybyggnad av radhus i Degerfors
Avser nybyggnad av 10 lägenheter i form av radhus i ett plan fördelade på två grupper samt 10 carportar, två miljöhus och en undercentral.
Ny mottagningsstation i Karlshagen, Degerfors Energi
Avser en ny mottagningsstation K401 inkl transformator 500 kVA, lågspänningsställverk mm.
Nybyggnad av enbostadshus i Degerfors
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Degerfors
Nybyggnad av mottagningsstation.
Nybyggnad av pumpstation i Degerfors
Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Degerfors
Uppförande av 72 m hög stadgad mast samt tre tillhörande teknikbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: