Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Askersund

Ev. nybyggnad av vindkraftverk i Askersund och Hallsberg
Inga beslut fattade. 9 vindkraftverk. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av återvinningscentral i centrala Askersund
Avser nybyggnation av återvinningscentral med en total yta om ca 10 000 kvm.

Nybyggnad av vindkraftverk i Askersund
Projektet avser nybyggnad av 3 vindkraftverk (150 meter höga).

Nybyggnad av kontor i Askersund
Avser nybyggnad av kontor. Byggstart och omfattning oklar.

Nybyggnad av LSS-boende i Askersund
Avser nybyggnad av 2 huskroppar med komplementbyggnader. Byggnaderna innehåller bostäder för personer med psykiskt funktionshinder. Husen byggs i två plan och är 386 kvm BTA/st.

Nybyggnad av va-ledning i Askersund
Installation av VA.

Nybyggnad av industrihus i Askersund
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Askersund
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av lager i Askersund
Nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av förråd i Askersund
Nybyggnad av sadeltak (plåt) över två sjöcontainers.

Nybyggnad av ställverk i Askersund
Nybyggnad av ställverk/transformatorkiosk.

Nybyggnad av telestation i Askersund
Nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av återvinningsstation i Askersund
Nybyggnad av återvinningsstation.

Uppsättning av elstängsel i naturreservatet Tjälvesta, Askersund
Avser uppsättning av ca 2 300 meter 3-trådigt permanent elstängsel för nötkreatur i naturreservatet Tjälvesta.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: