Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Askersund

Uppförande av vindkraftverk mellan Askersund och Laxå kommun
Omfattar ca 7 vindkraftverk.

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Askersund
Tanken är att boendet får ett 80-tal platser med möjlighet till parboende. Byggstart och kostnad kan för dagen ej anges.

Ev. nybyggnad av vindkraftverk i Askersund och Hallsberg
Inga beslut fattade. 9 vindkraftverk. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av sjöbodar & scen i Askersunds Hamn
Planen syftar till att möjliggöra för en levande, attraktiv och småskalig hamnmiljö i Askersund. En viktig del av arbetet är att öka tillgängligheten till hamnområdet för besökare, turister och boende.

Nybyggnad av villaområde i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av 36 villor.

Nybyggnad av bostadslägenheter i centrala Askersund
Planer finns på att bygga bostäder på före detta industriområdet Askersundsverken som är beläget vid Alsens strand i centrala Askersund. I en första etapp planeras 16 lägenheter och sammanlagt planeras ca 80 lägenheter på området. Bostäderna kommer att upplåtas som bostadsrätter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av äldreboende i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende med 24 lägenheter.

Om- o nybyggnad av bostäder och handel i Askersund
Planer finns på ombyggnad till lägenheter och handel.

Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Askersund
Planer finns på ombyggnad till lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av 12 hyreslägenheter.

Nybyggnad av radhus i Åsbro, Askersund
Avser nybyggnad av sex stycken radhus och fem stycken parhus med totalt 16 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser nybyggnad av 16 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av vindkraftverk i Askersund
Projektet avser nybyggnad av 3 vindkraftverk (150 meter höga).

Nybyggnad av bostäder i Askersund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse nära kollektivtrafik i Åviken.

Nybyggnad av återvinningscentral i centrala Askersund
Avser nybyggnation av återvinningscentral med en total yta om ca 10 000 kvm.

Nybyggnad av kontor i Askersund
Avser nybyggnad av kontor. Byggstart och omfattning oklar.

Nybyggnad av förskola i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av en förskola med två avdelningar.

Nybyggnad av LSS-boende i Askersund
Avser nybyggnad av 2 huskroppar med komplementbyggnader. Byggnaderna innehåller bostäder för personer med psykiskt funktionshinder. Husen byggs i två plan och är 386 kvm BTA/st.

Nybyggnad av va-ledning i Askersund
Installation av VA.

Nybyggnad av industrihus i Askersund
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Askersund
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av lager i Askersund
Nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av förråd i Askersund
Nybyggnad av sadeltak (plåt) över två sjöcontainers.

Nybyggnad av ställverk i Askersund
Nybyggnad av ställverk/transformatorkiosk.

Nybyggnad av återvinningsstation i Askersund
Nybyggnad av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: