Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Askersund

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Askersund
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 98 lägenheter med två våningar i en sammanhängande huskropp.
Nybyggnad av villaområde i Askersund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra 80-100 villatomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser nybyggnad av 22 lägenheter i en huskropp. Tre våningar + inredd vind. BOA - 1650 kvm.
Nybyggnad av radhus i Åsbro, Askersund
Avser nybyggnad av sex stycken radhus och fem stycken parhus med totalt 16 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser nybyggnad av 16 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Askersund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse nära kollektivtrafik i Åviken.
Nybyggnad av automatstation i Askersund
Nybyggnad av automatstation, nytt skärmtak, nya cisterner i mark, oljeavskiljare för dagvatten, ny pylonskylt.
Nybyggnad av bro i Askersund
Avser utbyte av den befintliga flytbron mellan Strandparken och Borgmästareholmen.
Markarbeten inför sjöbodar/försäljningsbodar i Askersunds hamn
Avser markarbeten inför kommande byggnation av sjöbodar/försäljningsbodar vid Askersunds hamn (Projektid: 1171357).
Nybyggnad av växthus i Askersund
Nybyggnad av Orangeri.
Nybyggnad av industrihus i Askersund
Nybyggnad av verkstad, tvätthall och lager.
Nybyggnad av förråd i Askersund
Nybyggnad, tillbyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av två nätstationer.
Nybyggnad av parkeringsplats i Askersund
Nybyggnad av två små parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av maskinhall i Askersund
Avser nybyggnad av maskinhall till Solberga idrottsplats.
Nybyggnad av mast i Askersund
Nybyggnad av 36 m torn med tillhörande bod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Askersund
Ändring av marknivån, uppförande av parkeringsplats med laddinfrastruktur.
Nybyggnad av scen i Askersunds Hamn
Planen syftar till att möjliggöra för en levande, attraktiv och småskalig hamnmiljö i Askersund. En viktig del av arbetet är att öka tillgängligheten till hamnområdet för besökare, turister och boende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: