Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Askersund

Ny- och ombyggnad av väg 50 mellan Medevi-Brattebro (inkl Nykyrka)
Ombyggnad och delvis ny sträckning av väg 50 till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, totalt 16 km varav 10,4 km utgör ny sträckning. Viltstängsel.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Askersund
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 98 lägenheter med två våningar i en sammanhängande huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser nybyggnad av 22 lägenheter i en huskropp. Tre våningar + inredd vind. BOA - 1650 kvm.
Nybyggnad av radhus i Åsbro, Askersund
Avser nybyggnad av sex stycken radhus och fem stycken parhus med totalt 16 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser nybyggnad av 16 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Askersund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse nära kollektivtrafik i Åviken.
Nybyggnad av automatstation i Askersund
Nybyggnad av automatstation, nytt skärmtak, nya cisterner i mark, oljeavskiljare för dagvatten, ny pylonskylt.
Nybyggnad av industrihus i Askersund
Avser nybyggnad av lagerbyggnad om ca 980 kvm.
Nybyggnad av växthus i Askersund
Nybyggnad av Orangeri.
Nybyggnad av industrihus i Askersund
Nybyggnad av verkstad, tvätthall och lager.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nätstation samt förläggning av markkabel.
Nybyggnad av pumpstation i Askersund
Nybyggnad av pumphus samt rivning av bef pumphus. Bygglov för bef bastu.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av två nätstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Askersund
Nybyggnad av grillplats med skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Askersund
Nybyggnad av marktransformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av maskinhall i Askersund
Avser nybyggnad av maskinhall till Solberga idrottsplats.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av 3 st nätstationer Gålsjö 1:102, 1:83, Folketorp 1:32.
Nybyggnad av mast i Askersund
Nybyggnad av 36 m torn med tillhörande bod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Askersund
Ändring av marknivån, uppförande av parkeringsplats med laddinfrastruktur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: